Vrienden van Open Space Onderwijs

Hier kunt u uw naam laten plaatsen als u dit statement kunt beamen:

“Ik plaats mijn naam hier om duidelijk te maken dat ik graag wil dat Open Space Onderwijs werkelijkheid word. Ik wil ander onderwijs voor leerlingen die ‘anders’ zijn en dit concept komt dicht in de buurt van mijn wensen. Ik steun dit graag met mijn naamsvermelding.”

U krijgt een email zodra uw naam geplaatst is.

Uw naam

Uw emailadres

Onderaan deze pagina kunt u ook aangeven waarom u uw naam hebt geplaatst of een reactie plaatsen.

 1. Willem Wind
 2. Kune Huijben
 3. Roelof Speelman
 4. Marlies Wind-Verhoeven
 5. Tina Broekema
 6. Johan Frentz
 7. Rosa Gerlach
 8. Doreth Broenink
 9. Van den Hout
 10. Annemie Dielis
 11. Esther Bijmold
 12. Tahnee Masbaitoeboen
 13. Anne Fontyn
 14. Sandra Vrijsen
 15. Linda Suur
 16. FA Cannemeijer
 17. Elena Torres Ruano
 18. Korine Laarhoven
 19. Elza Zuidema-Suurd
 20. Tine Driessen
 21. Pauline Groeneveld
 22. Anita Verdouw
 23. Suzanne van Haaften
 24. Nienke Engel
 25. Erica van Dam, Omhoogbegaafd
 26. Yvonne Slaghekke
 27. Renata Kaagman
 28. Mariette van den Bogaard
 29. c. schipper
 30. Lex Hupe
 31. Ineke Scholten
 32. Wilfred Bastiani
 33. Kristel Bijmans
 34. Kirsten Swinkels
 35. Yvonne Koster / BijlesXtra
 36. Ran
 37. Karina Stoffelen
 38. Cláudia Bolders
 39. M. Slegten
 40. Moniek Slagter
 41. Anni Koster
 42. Daniël van der Waals
 43. Christel Baars
 44. Chantalle Metz
 45. Darila van der Linden
 46. nm gerritsen
 47. C. Madsen
 48. Jacqueline Blaak
 49. L. S. Bressers Tuinstra
 50. Laetitia Jongkind
 51. Josefien Harmsen
 52. Johanna
 53. Rein Kuipers
 54. Dini muts
 55. Pierre Justin Café
 56. Erwin van de Kolk
 57. Tanja vd Bent van Papilio
 58. Brigitte
 59. Simone van Dijk
 60. Mareille
 61. Daphne Trompé
 62. Heidi Kuipers
 63. Moniek Nijboer
 64. Johanna
 65. Eliza van der Meijden
 66. Sandra Verlinde
 67. Ingrid de Haan
 68. Belinda de Hosson
 69. Selma de Waal
 70. Richard Westendorp
 71. Neli Prota
 72. Florine Frakking
 73. Lingling Yang
 74. Antoinette Gerichhausen
 75. Marieke Biersteker
 76. Korien
 77. Bertus Biersteker
 78. Terena Spijker-Kroon

11 gedachten over “Vrienden van Open Space Onderwijs”

 1. Het meeste is hierboven al gezegd. One size fits all staatsonderwijs is je reinste vernietiging van menselijk kapitaal. Het doet mij bijna maoïstisch aan. Ieder kind dat boven het maaiveld uitsteekt, of net even iets anders leert dan de gemiddelde leerling wordt eigenlijk mentaal mishandeld. Natuurlijk dat een kind daar ongelukkig van wordt.

 2. Ik steun dit onderwijsconcept omdat het consequent uitgaat van het leggen van verbindingen. Door de leerling zelf in combinatie met de ondersteuning van professionals die verbindingen koesteren.
  Het is het in alle geledingen terugkomende thema en volgens mij hét kernpunt van het ‘anders’ voelen en zijn – zie onder andere ook Abel Abelson (auteur ‘Opstandig Hoogbegaafd’) : hoogbegaafden leggen horizontale verbanden terwijl ‘gemiddelde’ mensen hiërarchische leggen. Zo ervaren hoogbegaafden de wereld als één – weliswaar complex – geheel van met elkaar verbonden gelijkwaardige fenomenen, waar ‘gemiddelden’ de wereld als in verticale zuilen opgedeelde, niets met elkaar van doend hebbende losse verschijnselen zien. En de ‘gemiddelden’ maken helaas vaak dezelfde denkfout als voorheen de hetero-mensen: ze zijn in de meerderheid, dus bepalen zij volgens hen de norm en gebruiken die meteen om degenen die daarvan afwijken de maat te nemen.
  Als onderwijs door blijft gaan met wat helaas veel ouders ook al doen, namelijk het nieuwsgierige kind verbieden vragen te stellen naar het verband tussen dingen, dan hindert het het kind in het leggen van de ‘breinpaadjes’ die juist gezocht worden door de zenuwknopen en hun uitlopers. Breinpaadjes die niet aangelegd mogen worden, betekenen niet alleen geen verbindingen tussen hersenelementen. Het betekent ook geen, veel minder en/of onrealistische verbindingen van het kind met de wereld en het niet ervaren van de wereld als het samenhangend geheel dat het wel degelijk is. De wereld blijft een chaotische kermis van losse elementen waarin het kind zichzelf eveneens onverbonden ervaart. Een wereldbeeld dat het na het onderwijs en de ouders ook voor het verdere leven krijgt opgedrongen door de ‘gemiddelde’ mens.
  Waardoor het kind óf al heel jong in zichzelf geïsoleerd raakt (en daar getuige vele ervaringsdeskundigen hier) óf alle talent verliest ten faveure van sociaal geaccepteerd worden in een verticale zuil die geen horizontale verbinding met andere zuilen toestaat.
  Het niet mogen en kunnen aanleggen van verbindingen in de hersens met het lerend ontdekken van verbanden in een wel degelijk samenhangende wereld, leidt onherroepelijk tot zich steeds herhalend persoonlijk drama en op grotere schaal tot menselijk drama zoals klimaatverandering en coronacrisis.
  Ik heb in heel korte tijd mijn longen uit mijn lijf gekrijst, mijn haren uit mijn kop getrokken bij het boek van Abel Abelson en ‘Mijn vaders hand’ van Bart Chabot. En begrijp nu pas dat dát is waarom ik net als velen steeds aan de rand van depressie ben: ik heb de leerkracht gehad om in het gezinsisolement waarin ik vanaf kindsbeen zat, toch de verbindingen te leggen: door boeken, radio, televisie, sport met volwassen begeleiders buiten de bubbel van mijn gezin en school. Maar snap nu pas dat ik nooit echt tot bloei kwam omdat ik steeds weer in aanraking kwam met ‘gemiddelden’ die mij verboden om de al aangelegde verbindingen te volgen, vast te houden, te uiten. Het probleem van onderwijs zit ook op alle andere plekken en ook daarvoor zullen alternatieven voor hb-mensen moeten komen. Omdat ‘gemiddelden’ helaas zeer dominant zijn in het verspreiden van hun ‘los-zand’-wereldbeeld: hun hersens hebben de verbindingen niet die de verbanden zien, en wat zij niet zien, dat ís er volgens hen dus ook niet. En dus moet de hb-er wel psychisch gestoord zijn dat hij die verbanden wel ziet.
  Zo, dat moest echt, echt eens van mijn schouders. En nu zal ik mijn gedachten laten gaan over hoe ik kan bijdragen aan het opzetten van steun voor zowel het Top-down onderwijsconcept als een coronaproof manier om volwassen HB-ers uit isolement te krijgen.

  Sandra Verlinde

 3. jouw concept spreekt mij enorm aan. Jan Koster heeft het zeer goed verwoord en sluit mij daar bij aan. Niet uit luiheid maar ik ben wars van dubbelingen. Ik ben docent forensische onderzoeken bij de Politieacademie in Apeldoorn. Wij zijn daar nu bezig met het veranderen van het klassieke onderwijssysteem. Wij stappen over naar blended learning waarbij de student persoonlijk leiderschap over de opleiding krijgt en waar de student op eigen tempo de onderdelen kan doorlopen. De docent wordt ook meer de coach, mentor, begeleider van het leerproces van de student. Dat is een mooie verandering, maar wij zijn er nog steeds niet. Jouw concept is voor mij inspiratie die ik meeneem en daarnaast wil ik jou steunen in jouw geweldige initiatief. Op naar landelijk vernieuwend onderwijs en dit kan een blauwdruk zijn.

 4. Willem, jouw concept spreek ons niet alleen aan, wij gaan er mee aan de slag.

  Vanuit deze frustratie, woede en verdriet. Wij kunnen vaststellen dat
  – Het huidige onderwijssysteem failliet is;
  – Passend Onderwijs faalt;
  – Plusklassen en andere extra voorzieningen voor HB niet voldoen;
  – Het aantal dropouts en thuiszitters dramatisch toeneemt;
  – SWV-en zonder visie alleen maar schuiven met geld;
  – Het schoolgebouw niet tegemoet komt aan de vorming van kinderen en jongeren;
  – Er een kloof is tussen onderwijs en zorg;
  – Er meer aandacht is voor kennis dan voor gedrag;
  – Nadruk ligt op leren dan op leven;
  – Het talent van kinderen en jongeren onbenut blijft;
  – Kinderen en jongeren worden afgerekend op wat je niet kunt.

  Vinden wij dat
  – Het onderwijssysteem op de schop moet;
  – Het talent van kinderen en jongeren alleen maar uitgangpunt kan zijn;
  – Vorming van kinderen en jongeren meer is dan formeel leren;
  – Leren overal en altijd moet kunnen plaatsvinden;
  – Coaches en facilitators de rol van leerkracht moeten overnemen;
  – Er meer maatwerk en flexibiliteit moet komen, ofwel gepersonaliseerd leren;
  – Kleine concrete uitwerkingen van Het Nieuwe Normaal nodig zijn;
  – Van klein naar groot, in ‘proeftuinen’ of ‘broedplaatsen’;
  – Gebruik maken van netwerken, specialismes en verbindingen;

  Een aantal ouders en professionals in Oost Brabant en Limburg hebben zich verenigd om de positie van dropouts, thuiszitters, hoogbegaafden en autisten te verbeteren. Met een haalbaar realistisch plan, veel netwerken en een deel van de Slob-gelden willen wij in 2020 stappen zetten om onze droom te verwerkelijken.

  Onze droom? Wij gebruiken ervaringen die wij nu opdoen met afstandsleren. Zetten dat in een stevige digitale infrastructuur. Waarin aandacht voor cognitie en voor sociaal emotionele ontwikkeling gelijk opgaan. Met meer maatwerk en flexibiliteit in opvoeding en vorming. Als in gepersonaliseerd onderwijs. Waar kinderen en jongeren hun eigen doelen stellen. Voor leren en leven. In een track and track systeem hou je je eigen ontwikkeling bij. In een portfolio vink je waar nodig of gewenst erkende certificaten en diploma’s af. Op centraal gelegen fysieke hotspots kunnen kinderen en jongeren gecoacht worden. Hybride leerwerkomgevingen waar je je eigen doelen kunt halen. Chill ingerichte, flexibele plekken. Die vooral niet doen ruiken en voelen naar een schoolgebouw. Door de regio rijdt een truck met een trailer als een mobiele hotspot. Om coaching naar de kinderen en leerlingen te brengen. Wat is nodig om die droom werkelijkheid te maken? Niet alleen voor dropouts en thuiszitters? Maar voor al die kinderen en jongeren die niet passen in ‘het systeem’?

  Wie helpt die droom te realiseren? Te beginnen in Oost Brabant en Limburg?

 5. Vanaf september start ik met de ECHA opleiding aan de Radboud Universiteit.
  Mijn interesses liggen in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Ook pleit ik voor een passend onderwijs voor deze doelgroep. Daarom steun ik dit graag met mijn naam vermelding.

  1. Steun ook graag dit iniatief, m.i. hebben niet alleen (hoog)begaafde leerlingen, maar ook degene met lees- en leerproblemen hebben hier echt baat bij!
   Als dromer met dysgrafie vind ik het daarom wel belangrijk dat docent er wel voor zorgt, dat alle leerlingen betrokken worden bij beeldvorming vooraf en niet dat er een aantal nog met vorige taak of verrijkingsstof bezig zijn.

 6. Ik plaats mijn naam hier om duidelijk te maken dat ik graag wil dat Open Space Onderwijs werkelijkheid word. Ik wil ander onderwijs voor leerlingen die ‘anders’ zijn en dit concept komt dicht in de buurt van mijn wensen. Ik steun dit graag met mijn naamsvermelding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.