Vraag maar raak!

De laatste vraag is beantwoord.

Heb je toch een vraag? Probeer het via contact. Alle vragen worden binnen 4 dagen beantwoord.

Soms is jouw vraag interessant voor een groter publiek. Met je toestemming plaats ik dan je vraag(geanonimiseerd) en mijn antwoord in de categorie Vraag en antwoord.

Vraag 108

Klopt het dat hoogbegaafden over het algemeen integer zijn en vanuit hun hart te werk gaan en niet uit eigenbelang, ten koste van anderen?
Hoe merk je dat ze te vertrouwen zijn in waar ze mee bezig zijn?
Hoe merk je het, dat ze niet meer te vertrouwen zijn, doordat ze door moeilijke omgevingsinvloeden uit balans zijn geraakt b.v.?

Kortom: Is het hoogbegaafde in principe te vertrouwen?

Antwoord:

Een onderwerp waar ik veel over zou kunnen zeggen. De basis daarvan is dat volgens mij het onderwijs met de verplichte jaarklassen, de verplichte denkwijze via de lesmethodes en de afhankelijkheid van leerkrachten die je niet (kunnen) zien, er voor zorgt dat je soms vreemde manieren ontwikkeld om met het leven om te gaan. En dat je opgelopen ongeduldigheid verankerd raakt in je systeem. Door o.a. dit ontwikkelde gedrag en weinig geduld lijk je niet te vertrouwen want je wilt steeds weer meer en steeds weer wat anders.

Maar hoogbegaafden zijn ook ‘anders’. Ze bekijken de wereld niet simpel alleen vanuit hun eigen lichaam, ze zien altijd wel meer. Ze zien de interconnecties tussen mensen wat vaak vertaald wordt naar de helicopterview.

Ik vind dat hoogbegaafden veel vaker betrouwbaar en integer zijn. Eigenbelang is er zeker wel maar niet zo beperkt als bij andere mensen. Vaker zie ik dat er nauwelijks eigenbelang is. Ik zie dat niet als uit het hart werken maar meer als acteur in een toneelstuk functioneren waarbij de acteur het geheel in de gaten houdt als ware hij/zij de regisseur. En soms ook als ‘het publiek’.

Uit bovenstaande kun je concluderen dat een beperkt kader waarin je mag functioneren niet geschikt is voor een hoogbegaafde. De hoogbegaafde zal snel meningen ventileren over de werkwijze van de werkbaas, de organisatie en dergelijke. Hierdoor kunnen de anderen tot de conclusie komen dat de hoogbegaafde niet loyaal is en omdat dit lastig te communiceren is valt men terug op de betrouwbaarheid. Vertrouw ik die hoogbegaafde wel om dit en dat te gaan doen? Gaat hij/zij er niet weer veel te veel bijhalen?

Is de hoogbegaafde te vertrouwen? Ja, als je rekening houdt met zijn of haar anders-zijn en hem of haar in een functie plaatst die ruimte biedt aan diens anders-zijn. Bijvoorbeeld een functie om moeilijke gevallen af te handelen. Of bij een cold-case team bij de recherche. Een functie die complexer is dan normaal en ruimte biedt om meer divers te kunnen (moeten) werken.

Vraag 107

Wat is er bekend over een trauma met direct verband tot hoogbegaafdheid?
Vragen over een mogelijk trauma zijn:
- Hoeveel procent van de hoogbegaafden hebben een trauma als gevolg van de hoogbegaafdheid?
- Heeft dit trauma meestal te maken met niet in de maatschappij passen, niet gezien worden met je hoogbegaafdheid, afgewezen worden, niet de juiste opvoeding/hulp/onderwijs/begeleiding krijgen en je moeten aanpassen, waardoor je jezelf niet kunt zijn?
- Vaak wordt gedacht, dat de moeilijkheden met hoogbegaafdheid pas beginnen als kinderen naar school gaan. Maar, is het niet logisch om te bedenken, dat een kind al lang vóór de schoolleeftijd en soms ook al bij de ouders, die niet goed op hoogbegaafdheid, reageren, moeilijkheden ontwikkelen, wat soms (of vaak) zelfs een trauma blijkt te zijn?

Welke hulp is er voor hoogbegaafden met trauma, niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen, die pas later ontdekt hebben, dat ze niet met hun hoogbegaafdheid hebben kunnen leven (wat al een trauma op zich is)?

Antwoord:

Een interessante vraag waar ik wel een boek over kan schrijven als ik als schrijver mijn beelden om zou kunnen zetten in woorden.

Wat is een trauma? Van Dale zegt o.a. dit: “(psychologie) hevige geestelijke aandoening die een stoornis veroorzaakt”. Niet een omschrijving waar je verder mee komt. PsyZo omschrijft het zo: “We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).” Ook een beschrijving waar ik geen hoogbegaafd-zijn in kan plaatsen.

Ik denk dat er een direct verband is tussen het oplopen van een trauma en hoogbegaafd-zijn, als je het vergelijkt met een trauma van bv. een echt verkeerde opvoeding. Of een trauma door opgroeien in een akelige omgeving zoals een oorlogsgebied. De grootte van het trauma is erg afhankelijk van de persoon zelf. De ene mens raakt het meer dan een ander en voor hen zal het eerder als trauma bezien worden. Een ander mens kan het zich herinneren maar het doet hem of haar niet zoveel. De impact kan makkelijk groter zijn als er niets anders is om te doen.

Op de eerste vraag is het antwoord dat men (meestal) hoogbegaafdheid hooguit ziet als onderdeel van de situatie waarin het trauma is opgelopen. Ik vind dat een gemis omdat hoogbegaafd-zijn een grotere impact heeft dan algemeen wordt aangenomen. Vooral de impact van het ervaren van het trauma, het verwerken daarvan en het bedenken en uitvoeren van manieren hoe er mee om te gaan, is groter bij iemand met een uitzonderlijke intelligentie. Daarbij spelen ook factoren mee als gezinsleden die ook vaak hoogbegaafd zijn en hun ervaringen en die soms hun eigen trauma’s hebben. Het is een complex verhaal waarvan ik vind dat je er op de juiste tijd open en eerlijk over moet praten met jezelf en met mensen waarmee je altijd al goed mee kunt praten. Praten is essentieel voor een mens. Maar een trauma verdwijnt nooit verder dan in de achtergrond.

Ik schat in naar aanleiding van het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde kinderen en vanwege de verhalen die ik lees, dat 2/3 van de groep, met meer of minder impact, een traumatische schooltijd heeft. En dat geldt ook voor volwassenen als we terugkijken naar hun schooltijd. In hoeverre dat trauma een vervolg heeft na hun jeugd is nu in onderzoek. De eerste resultaten laten geen verbetering zien in het welbevinden van hoogbegaafde volwassenen.

Waarom het welbevinden zo laag is in dit verder gelukkige land, is onderwerp van discussie. Mijn indruk is dat hoogbegaafden net even anders zijn waardoor ze net niet passen en net niet mee kunnen komen in de gewone omgang tussen mensen. En dat dit niet erg is als er onderwijs en werk is waarin dat ‘anders zijn’ van pas komt en gewaardeerd wordt. Daar zijn velen mee aan de slag en ik hoop dat het snel verbetert.

Natuurlijk is het zo dat hoe vroeger je een kind ziet zoals die is, hoe beter het voor het kind en voor jou is. Maar dan ga ik uit van het idee dat een mens niet of nauwelijks beïnvloed wordt door diens omgeving. En dat is niet zo. Dus wordt het een wisselwerking waarbij labels eerder in de weg staan. Dit geldt vooral in de situatie van kleine kinderen in de thuisomgeving. Labels zijn wel handig bij de kinderopvang en school omdat zij meerdere en voor hen onbekende kinderen binnen krijgen. Een label is dan een hulpmiddel om sneller een kind in te schatten en te begeleiden. Zodra een begeleider (ouder, leerkracht, etc..) zelf niet goed in de vel zit vanwege diens hoogbegaafd-zijn, is er natuurlijk een groot probleem. Het kind roept allerlei herinneringen op bij de begeleider die daarmee nogmaals geconfronteerd wordt met het eigen trauma. En dat is niet voordelig voor het kind. Hopelijk gaan zij een coach vinden op de kaart en zorgen zij er voor dat zij op orde komen met zichzelf. Want wie zichzelf niet helpt kan een ander ook niet goed helpen.

Dit was een erg complexe vraag waarop geen kort antwoord bestaat. Van alles beïnvloed van alles en er is altijd discussie over wat wat is en over de mate van impact. Doe dus wat goed voelt en help jezelf als je ergens (sterk) emotioneel over wordt. Dat is meestal een teken van een trauma hebben.

Vraag 106

Beste Willem, Is er een lijst te vinden met YouTube filmpjes die onze zoons kan helpen in hun proces van het leren omgaan met hun (hoog)begaafdheid? Zelf vind ik het ‘zijnsluik’ van Tessa Kieboom erg verhelderend in het uitleggen hoe dat werkt als HB-er met vriendschappen en de teleurstellingen die er soms volgen op dat vlak. Het zijnsluik zie ik dan als volgt gedefinieerd: 1. Perfectionisme (soms leidend tot faalangst, Lees verder..

Vraag 105

hoogbegaad, eenzaamheid en pestgedrag. Zit er een verband in?

Antwoord:

Ik denk dat hoogbegaafden door hun ‘anders-zijn’ een grotere kans hebben Lees verder..

Vraag 104

Ik werk zo’n 90% van mijn leven op de automatische piloot. Het is er nu eenmaal ingeroest. Hoe kom je daar uit?

Antwoord:

Iets gaan doen Lees verder..

Vraag 103

Mijn vraag gaat over geld. Onze zoon is hoogbegaafd en nu blijkt er voor hem plek op een voltijds hb-school. Dit valt echter buiten onze gemeente en de gemeente waar de school staat betaalt geen sibsidie aan kinderen buiten de regio. Het schoolbestuur van de huidige school weigert die subsidie te betalen. Terwijl zij kennelijk de aangewezen Lees verder..

Vraag 102

Hoe kom ik erachter of ik ook hoogbegaafd ben ? Is er een goede zelf test ? Lees verder..

Vraag 101

Hallo, Het is al zeker een half jaar geleden dat ik zelfstandig bij een vraag gekomen ben: wordt mijn kind die niet in het niet passend onderwijssysteem past en daardoor uitgevallen is gediscrimineerd? En waar zouden we onze rechten kunnen halen. Dwang en drangtrajecten, negeren advies van deskundigen, negeren Lees verder..

Vraag 100

Naar aanleiding van vraag 98… Ik heb ook de wens om te ondernemen maar geen wens om geld te verdienen en wil een verdienmodel hanteren wat enkel volstaat om mijn noodzakelijke lasten (eten, wonen en belasting) te compenseren. Ik heb nu al contact gehad met verscheidene coaches die hierin niet te blijken kunnen helpen. Bestaat er iets als een soort van ‘sociale werkplaats’ Lees verder..

Vraag 99

Is HSP zijn ook begaafd zijn

Antwoord:

Een wat cryptische vraag waarbij eerst moet worden vastgesteld wat bedoeld wordt. Ik ga uit van de definitie van Femke de Grijs: ‘Hooggevoelige mensen staan (onbewust) extra open voor prikkels en indrukken.’. En ik ga er vanuit dat met begaafd, hoogbegaafd wordt bedoeld.  Lees verder..

Vraag 98

Ik wil als zzp’er aan de slag. Ik weet van mijzelf, dat ik dit kan en dat ik goed ben in het werk dat ik doe en/of zou willen doen. Nu loop ik echter weer tegen de faalangst en twijfel in eigen kunnen aan, ondanks dat ik weet, dat het absoluut niet nodig is. Dit is het gevolg van jarenlang Lees verder..

Vraag 97

Waarom hebben ouders niks meer te vertellen over hun eigen kind als ze weten dat het hoogbegaafd is ? Als vliegen op strond komen ze overal vandaan . en willen ze allemaal wat te zeggen hebben of het nu goed is voor je kind of niet.waarom niet op een school die ouders en het kind zelf uit kiezen.Lees verder..

Vraag 96

Hoogbegaafde mensen zijn anders gewired in de bovenkamer. Maar waarom denken leraren dan dat hoogbegaafde kinderen alleen maar 10 horen te halen? En dit door lekker gewoon de standaard lesstof aan te bieden en verbieden dat een kind door werkt Lees verder..

Vraag 95

Hoe kom ik er achter of ik werkelijk hoogbegaafd ben en hoe kom ik er achter hoe hoog mijn iq is.? Wat moet ik doen Lees verder..

Vraag 94

Al ik terugkijk heb ik dingen gedaan die voor mij moeiteloos gingen maar anderen staan verbaasd..(1 dag voor psych. examen pil van 300+ paginas doornemen-cijfer : 8),post doctorale opleiding afronden met alleen Mavo.. Voor de grap online iq test gedaan. Lees verder..

Vraag 93

Zou je ook HB jongerencoaches op kunnen nemen op de kaart Dat is namelijk een volledige andere tak van sport dan kinderen of volwassenen Lees verder..

Vraag 92

Recent is het vermoeden van Hb bij mij uitgesproken. Ik ben een volwassen vrouw die al heel wat struggle gehad heeft vwb leren en plekje veroveren in maatschappij. Ik herken veel in alles wat ik lees. Blijkbaar ben ik niet testbaar Lees verder..

Vraag 91

I am an expat. Born and raised in Greece in the 80’s and soon left for studies abroad. I have been struggling in many situations to feel that I fit in. I have never been in a gifted organization since the term was not very known /popular when I was growing up. I always turned to education to feel engaged and it worked well until 5 yrs ago when I finished my PhD. Since, Lees verder..

Naar de vragen 61-90

Naar de vragen 31-60

Naar de vragen 1-30

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl