Vraag maar raak!

Stel je vraag anoniem in het tekstvak en binnen vier dagen heb je hier antwoord.

Wat wil je weten over hoogbegaafd-zijn of hoogbegaafdheid?

Discussies verwijs ik graag door naar de facebookgroep of de rubriek ‘Discussies‘.

TIP: Zoek geavanceerd met de uitgebreide zoekmachine.(rechts)

Vraag 106

Beste Willem,
Is er een lijst te vinden met YouTube filmpjes die onze zoons kan helpen in hun proces van het leren omgaan met hun (hoog)begaafdheid? Zelf vind ik het 'zijnsluik' van Tessa Kieboom erg verhelderend in het uitleggen hoe dat werkt als HB-er met vriendschappen en de teleurstellingen die er soms volgen op dat vlak.
Het zijnsluik zie ik dan als volgt gedefinieerd:
1. Perfectionisme  (soms leidend tot faalangst, de lat extreem hoog leggen, moeite met fouten maken)
2. Rechtvaardigheidsgevoel, hoge normen en waarden (soms tot uiting komend in eindeloze discussie of confrontatie met gezaghebbers)
3. Hoogsensitiviteit (intense indrukken en waarneming / eerdere confrontatie met gevaar en angst / grotere emotionele intensiteit / scannen van personen)
4. Kritische instelling (hoge zelfreflectie / pijnlijke eerlijkheid ) 
Bovenstaande kenmerken maken het soms niet eenvoudiger op het vlak van vriendschappen.
Bij voorbaat dank voor je reactie! 
Met vriendelijke groet,

Jeroen Bastiaansen

Antwoord:

Beste Jeroen,

Volgens mij zijn er geen filmpjes te vinden over dit onderwerp. Het komt wel eens ergens ter sprake maar dat zijn meer losse opmerkingen binnen de bespreking van een ander onderwerp. Er zijn natuurlijk wel coaches te vinden die kunnen helpen. Op deze kaart vind je ze allemaal. En er zijn boeken die duidelijkheid kunnen geven. Die vind je hier in bv. de boekenlijst voor kinderen.

Ik heb zelf altijd wat moeite met het zijnsluik of bv. met Dabrowski omdat het aanvoelt als dat er alleen gekeken wordt naar een hoogbegaafde van buitenaf. Een soort zwarte doos die ergens op reageert maar hoe dat intern werkt, geen idee. Een beetje gechargeerd gezegd, dan. Ben je een keertje perfectionistisch, dan blijf je dat volgens anderen ook in andere situaties.

Daarbij heb ik een probleem met de manier van labelen. Het zal wellicht anders bedoeld zijn maar een label is alleen geldig als het altijd zo is. Een label hoogbegaafd vind ik niet erg, dat is er altijd wel. Maar de labels uit het zijnsluik en Dabrowski geven volgens mij geen ruimte aan ander gedrag in andere situaties. Ik zie dat soort zaken liever als gave of talent. Perfectionisme is perfect voor coderen of een brug bouwen maar het werkt niet bij mensen, dieren of relaties. Dan kun je beter dat talent even laten voor wat het is. Via deze insteek krijg je volgens mij een realistischer beeld van dit soort eigenschappen en je krijgt als hoogbegaafde er meer en beter grip op. Het loopt niet met je weg want je weet het in de juiste situatie wel of niet in te zetten als gave.

Een ander ding dat ik kort wil aankaarten is dat ik denk dat hoogbegaafden veel te weinig kunnen oefenen in het ‘leren leven’ in vergelijk met andere mensen, dat zij daardoor (wat) extremer in het leven staan. Het idee daarachter is dat de meeste mensen ergens in het midden uitkomen door de voortdurende correcties op hun gedrag en woordgebruik. Bij hoogbegaafden komt het vaak voor dat die correcties niet doorkomen omdat er te weinig connectie is tussen de binnen- en buitenwereld. Ze moeten zich erg vaak aanpassen. Hier is nog veel over te zeggen maar kort door de bocht: ga veel en vaak met andere hoogbegaafden om. Zo vind en blijf je makkelijker in het midden van het leven functioneren en denken.

Wat ik nog steeds mis is een algemeen aanvaarde korte omschrijving wat ongeveer hoogbegaafd-zijn inhoudt. En dat vooral voor marketingdoeleinden zodat mensen het ongeveer snappen en onthouden kunnen. “Keep it simple en stupid”.

Vraag 105

hoogbegaad, eenzaamheid en pestgedrag. Zit er een verband in?

Antwoord:

Ik denk dat hoogbegaafden door hun ‘anders-zijn’ een grotere kans hebben om gepest te worden. Hoe groot die kans is, valt moeilijk in te schatten. Mijn idee is toch wel 50% meer kans. Eenzelfde kans als je stottert of een dialect of spraakgebrek hebt. Die kans neemt af als je als persoon stevig in je schoenen staat, een goed weerwoord hebt en vooral als je je weinig aantrekt van de mening van anderen. Ik ben daarom voorstander van promotie en complimenteren als hoogbegaafden deze eigenschappen hebben of aanleren. Zelfstandigheid en kritisch vermogen naast een stevig zelfbeeld en hoog zelfvertrouwen maken hoogbegaafden tot mooie mensen.

Helaas heeft dit een keerzijde zoals alles een keerzijde heeft. ‘Ik heb geen hulp nodig, ik kan het best alleen doen, ik heb niemand nodig’ zorgt ook voor meer eenzaamheid. Eenzaamheid waaraan je went en er voor zorgt dat je na verplichte contacten via werk, minder sociale contacten nodig denkt te hebben. En als ze er zijn, daar hogere eisen aanstelt. Omdat de futiele contacten via werk veel energie kosten en je een herhaling daarvan in de privésfeer wenst te voorkomen. Je hebt maar zoveel energie, tenslotte.

Daarnaast zijn hoogbegaafden een minderheid zonder bordje aan de deur, die elkaar maar met moeite kunnen vinden. En bij het vinden is er weinig tijd voor ontspanning want dan móet het contact ook echt wat zijn en een toekomst hebben. Een doel om dan samen naar toe te werken. Mist dat doel dan is 1 gesprek meestal al genoeg om elkaar te kennen en wat is dan het doel voor een volgend (kort) gesprek? Een oplossing zie ik in initiatieven als ‘t Peerhoes waar je de tijd en ruimte kunt nemen om, zeker als je daar verblijft, over langere tijd meer oppervlakkige contacten en vriendschappen kunt opbouwen waar niet de sfeer aanhangt van ‘nu moet het Contact gebeuren en het moet direct wat opleveren’. Dit zie ik in mindere mate ook gebeuren bij Mensa.

Vraag 104

Ik werk zo'n 90% van mijn leven op de automatische piloot. Het is er nu eenmaal ingeroest. Hoe kom je daar uit?

Antwoord:

Iets gaan doen dat je nog niet gedaan hebt. Dat is het meest simpele antwoord. Nooit muziek gemaakt? Ga een instrument leren bespelen. Nooit een website gemaakt? Maak er eentje voor een goed doel. Kom dus uit je comfortzone.

Maar doe dit niet te radicaal. Je functioneert niet zomaar op de automatische piloot. Dat geeft je zekerheid, rust en je weet dat het goed komt. En dat geeft een goed gevoel. Nu lijkt het er op dat je hierin wat bent doorgeschoten. Het goede gevoel is minder aan het worden en dat geeft reden tot actie.

Ik zou adviseren om eerst iets kleins te doen wat je nog nooit gedaan hebt. Bijvoorbeeld elke dag een half uurtje iets leren te doen wat je nog niet hebt gedaan. Bevalt het dan kun je dat uitbreiden. Maar zorg voor een nieuw evenwicht tussen iets nieuws doen en de automatische piloot. Als je hulp daar bij nodig hebt, dan kun je wel een coach vinden op deze kaart.

Vraag 103

Mijn vraag gaat over geld. Onze zoon is hoogbegaafd en nu blijkt er voor hem plek op een voltijds hb-school. Dit valt echter buiten onze gemeente en de gemeente waar de school staat betaalt geen sibsidie aan kinderen buiten de regio. Het schoolbestuur van de huidige school weigert die subsidie te betalen. Terwijl zij kennelijk de aangewezen instantie zijn die dit betalen. Wat nu? We proeven een politiek spel, waarbij de huidige school aangemerkt moet worden als ontoereikend... Onze zoon heeft geen psycho-somatische klachten, maar komt duidelijk tekort binnen de huidige school. Is nu werkelijk het geld de maatstaf en niet de onderwijsbehoefte van het kind? En: heb je wellicht tips of we op een andere manier aan subsidie kunnen komen?

Antwoord:

Ik denk dat diverse zaken hier meespelen zoals geld maar ook twijfel over de onderwijsbehoefte, de precedentwerking indien toegekend maar ook het algemene gevoel binnen jullie gemeente dat apart hoogbegaafden onderwijs ietwat overbodig is en dat dit geld beter besteed kan worden. Elke school staat middenin het grote krachtenveld van de samenleving, ieder kind en elke ouder komt er mee in contact en die heeft wel een mening over één of meer onderwerpen. De regels moeten zorgen voor rust en het goede gevoel dat het allemaal eerlijk verloopt.

Omdat er veel regels zijn binnen het onderwijs, slechts een handje vol in Den Haag kent elke regel, is er speelruimte om de ene regel naar voren te brengen waardoor iets niet kan en een andere regel als je wilt dat het wel kan. En dan bevinden we ons op het gebied van de jurist.

Mijn advies zou zijn om een advocaat in te schakelen om te zien of de regels goed toegepast worden. Van Terpstra Legal hoor ik goede berichten maar er zijn ook andere onderwijsadvocaten. Mochten de regels goed uitgevoerd worden door de gemeente en de scholen, dan kun je overwegen een klacht neer te leggen bij het ministerie van Onderwijs. Zij maken de regels.

Vraag 102

Hoe kom ik erachter of ik ook hoogbegaafd ben ? Is er een goede zelf test ? Lees verder..

Vraag 101

Hallo, Het is al zeker een half jaar geleden dat ik zelfstandig bij een vraag gekomen ben: wordt mijn kind die niet in het niet passend onderwijssysteem past en daardoor uitgevallen is gediscrimineerd? En waar zouden we onze rechten kunnen halen. Dwang en drangtrajecten, negeren advies van deskundigen, negeren Lees verder..

Vraag 100

Naar aanleiding van vraag 98… Ik heb ook de wens om te ondernemen maar geen wens om geld te verdienen en wil een verdienmodel hanteren wat enkel volstaat om mijn noodzakelijke lasten (eten, wonen en belasting) te compenseren. Ik heb nu al contact gehad met verscheidene coaches die hierin niet te blijken kunnen helpen. Bestaat er iets als een soort van ‘sociale werkplaats’ Lees verder..

Vraag 99

Is HSP zijn ook begaafd zijn

Antwoord:

Een wat cryptische vraag waarbij eerst moet worden vastgesteld wat bedoeld wordt. Ik ga uit van de definitie van Femke de Grijs: ‘Hooggevoelige mensen staan (onbewust) extra open voor prikkels en indrukken.’. En ik ga er vanuit dat met begaafd, hoogbegaafd wordt bedoeld.  Lees verder..

Vraag 98

Ik wil als zzp’er aan de slag. Ik weet van mijzelf, dat ik dit kan en dat ik goed ben in het werk dat ik doe en/of zou willen doen. Nu loop ik echter weer tegen de faalangst en twijfel in eigen kunnen aan, ondanks dat ik weet, dat het absoluut niet nodig is. Dit is het gevolg van jarenlang Lees verder..

Vraag 97

Waarom hebben ouders niks meer te vertellen over hun eigen kind als ze weten dat het hoogbegaafd is ? Als vliegen op strond komen ze overal vandaan . en willen ze allemaal wat te zeggen hebben of het nu goed is voor je kind of niet.waarom niet op een school die ouders en het kind zelf uit kiezen.Lees verder..

Vraag 96

Hoogbegaafde mensen zijn anders gewired in de bovenkamer. Maar waarom denken leraren dan dat hoogbegaafde kinderen alleen maar 10 horen te halen? En dit door lekker gewoon de standaard lesstof aan te bieden en verbieden dat een kind door werkt Lees verder..

Vraag 95

Hoe kom ik er achter of ik werkelijk hoogbegaafd ben en hoe kom ik er achter hoe hoog mijn iq is.? Wat moet ik doen Lees verder..

Vraag 94

Al ik terugkijk heb ik dingen gedaan die voor mij moeiteloos gingen maar anderen staan verbaasd..(1 dag voor psych. examen pil van 300+ paginas doornemen-cijfer : 8),post doctorale opleiding afronden met alleen Mavo.. Voor de grap online iq test gedaan. Lees verder..

Vraag 93

Zou je ook HB jongerencoaches op kunnen nemen op de kaart Dat is namelijk een volledige andere tak van sport dan kinderen of volwassenen Lees verder..

Vraag 92

Recent is het vermoeden van Hb bij mij uitgesproken. Ik ben een volwassen vrouw die al heel wat struggle gehad heeft vwb leren en plekje veroveren in maatschappij. Ik herken veel in alles wat ik lees. Blijkbaar ben ik niet testbaar Lees verder..

Vraag 91

I am an expat. Born and raised in Greece in the 80’s and soon left for studies abroad. I have been struggling in many situations to feel that I fit in. I have never been in a gifted organization since the term was not very known /popular when I was growing up. I always turned to education to feel engaged and it worked well until 5 yrs ago when I finished my PhD. Since, Lees verder..

Naar de vragen 61-90

Naar de vragen 31-60

Naar de vragen 1-30

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl