Vraag maar raak! Vraag 96

Hoogbegaafde mensen  zijn anders gewired  in de bovenkamer. Maar waarom denken  leraren dan dat hoogbegaafde kinderen alleen maar 10 horen te halen? En dit door lekker gewoon de standaard lesstof aan te bieden en verbieden dat een kind door werkt naar het volgende hoofdstuk?
Waarom? wat is er zo erg aan  doorwerken? Waarom. worden kinderen beperkt in Nederland?

Antwoord:

Hoogbegaafde leerlingen worden overal wel tegengewerkt en gefrustreerd. Men houdt niet van uitzonderlijke mensen in hun omgeving. Wel op afstand als het er niet teveel zijn.

In de westerse wereld moest een 150 jaar terug het volk onderwezen gaan worden. De industriële revolutie kwam en de machthebbers werden socialer en wilden het volk verheffen en kinderarbeid uitbannen. Even kort door de bocht, hier zijn dikke boeken over geschreven. Het onderwijs moest opgezet worden voor duizenden kinderen. De simpelste methode was en is om kinderen te groeperen naar leeftijd en die weer op te delen in handelbare groepen voor 1 leerkracht. Deze moest naast onderwijs ook de orde handhaven in de klas. Groepen van 30-40 kinderen van dezelfde leeftijd werden in lokalen geplaatst en de leerkracht werd succes en sterkte gewenst. Dit was en is overzichtelijk, iedereen werd en wordt gelijkelijk behandeld. Ben je 6 jaar dan hoor je in groep 3 en ben je 12 jaar, dan ben je klaar met de basisschool en ga je naar het voortgezet onderwijs. Het enige criterium is dus leeftijd.

Uit bovenstaande opzet van het onderwijs vallen kinderen uit aan de onder- en bovenkant. Dat neemt men op de koop toe, dat is ingecalculeerd. Dat is altijd zo in elk systeem voor grote groepen. Lukt het niet meer in de klas vanwege ordeverstoring, dan is er een vangnet gemaakt middels speciaal onderwijs. Die kinderen moesten ergens heen. Het gaat nooit om leercapaciteit of wegdromen of ander ongemak voor de leerling zelf. Enkel verstoring van de werking van de klas en school is reden voor uitval uit het reguliere onderwijs.

Je bent geboren in een maatschappij met een dergelijk onderwijssysteem. Daar moet iedereen het maar mee doen. In dat systeem is leeftijd de rode draad en als je buiten je leeftijd functioneert en/of leren wil, dan heb jij als leerling een probleem. De school kan je niet helpen want die is daar niet op ingericht. Op je 10e naar het voortgezet onderwijs betekent altijd schoolgaan met 2 jaar oudere kinderen die je dat laten merken. Ook als je groot bent voor je leeftijd. En de leerkrachten zijn alert want er zit een vreemde eend in de klas. Daarnaast is het logisch dat je ook dan weer sneller gaat dan de andere leerlingen en waar ben je dan onderwijstechnisch gesproken, als je 14 bent? Je frustreert het hele schoolsysteem!

Onderwijs is een gevoelig en zeer politiek onderwerp. Politici dicteren graag van wat er in en met een klas gebeurt en wat er gedaan kan worden aan leerlingen die vervelend doen in de klas en daardoor dreigen uit te vallen. Dat kan ook een leerling zijn die altijd goede antwoorden geeft en altijd haantje de voorste is en dit maar niet is af te leren. Ook die verstoort de lessen. Maar omdat het zo gevoelig ligt en iedere betrokkene wel wat heilige huisjes heeft, komt er van verandering en innovatie niet zo heel veel terecht. Veel is cosmetisch, de kern van de opzet van onderwijs verandert niet. Leeftijd en klas met leerkracht blijven pijlers van het onderwijs. Jij past daar niet in, hoe je het went of keert.

Ik heb eigenlijk geen oplossing voor je frustratie dan enkel het advies om er mee om te leren gaan. Dat kan met een coach of een goede leerkracht die jou begrijpt en kan helpen om de mooie kanten van het leven op te zoeken en te koesteren.

Misschien en hopelijk komt er in de toekomst ruimte voor ander onderwijs. Onderwijs dat niet stoelt op leeftijd en klas met leerkracht. Het kan maar of de maatschappij er ooit klaar voor is, dat vraag ik me af.

Terug naar Vraag maar raak!