Vraag maar raak! Vraag 80

Waarom kan men niet accepteren dat hoogbegaafdheid een IQ score in de bovenste 2% is, niets meer en niets minder. Waarom blijven zelfs mensen die zelf ook actief zijn in de 'hoogbegaafdenwereld' er maar allerlei nieuwe rare definities bij verzinnen met persoonlijkheidseigenschappen of prestatiecriteria?

Antwoord:

Een wat moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik wil namelijk niemand te kort doen die hoogbegaafden helpen met ‘het leven’.

Mijn idee is als volgt. Hoogbegaafden zijn onderling erg verschillend. Iets met die hele groep doen in het onderwijs of bedrijfsleven is niet te doen. Het past niet in en bij de andere hokjes en vakjes waarin we allerlei soorten mensen verdelen. En een apart hokje maken voor de groep hoogbegaafden is niet iets wat de samenleving wil. Inclusief in meerderheid de hoogbegaafden zelf. Maar hoogbegaafden blijven maar aanwezig, er komen steeds nieuwe bij vanwege geboorte of ontdekking en daar moet bv het onderwijs wel iets mee. Dus proberen ze delen van de groep onder te brengen in andere hokjes zoals autistisch, dyslectisch of het ADHD-hok. Om toch maar iets te kunnen doen voor die kinderen. Of ze passen ze in bij de groep uitstekende leerlingen of bij de kinderen met zulk gedragsproblematiek dat Speciaal Onderwijs meer de aangewezen plek is. En ergens is dat ook logisch want er is geen hokje voor hoogbegaafden en daarmee geen plek voor de hele groep hoogbegaafden voor handen. En je moet er weleens iets mee, met al die hoogbegaafden. Waar moet je er mee heen als leerkracht, HR-manager of psycholoog??

Een oplossing is natuurlijk zorgen dat er een hokje voor hoogbegaafden ontstaat. Een aparte groep maar net zo menselijk als de rest. Anders zijn ze maar ook mensen die er bij willen horen. Zoals de invalide er bij wil horen of de blinde of de psychoot met een goede medicijncocktail. Mensen willen er bij horen maar ook hun eigenheid vieren in eigen kring en daar dan weer (een beetje) uniek zijn.

Met zo’n hokje voor alle hoogbegaafden komen andere problemen. Ergernis omdat je behoort bij een groep waar die rare ook bijhoort, bijvoorbeeld. Maar ook een nu gemiste, algemeen geaccepteerde omschrijving voor die groep en de te creëren mogelijkheden in het onderwijs, de GGZ en bv. het bedrijfsleven. Zo’n vriendelijk hokje hebben de vrouwen nu en bv. de homoseksuelen. Misschien is het nu tijd voor de hoogbegaafden?

Terug naar Vraag maar raak!