Vraag maar raak! Vraag 74

Is er begeleiding voor hoog(st)begaafde kinderen met diagnose ADHD en Asperger? 
Zijn er meer HB kinderen die AS hebben?

Antwoord:

Ja, er is begeleiding voor hoogbegaafde kinderen met een diagnose als ADHD, Asperger en veel meer. Je kunt de hulpverleners die rekening houden met hoogbegaafdheid, vinden op de kaart van hulpverleners.

Ik heb zelf wel problemen met die diagnoses die hoogbegaafde kinderen vaak krijgen. Het zijn vaak diagnoses vanuit vragenlijsten en kenmerklijsten. En daarmee wordt het arbitrair. Hoogbegaafde kinderen en ook hoogbegaafde volwassenen kunnen gemakkelijk moeite hebben met het vinden van hun plek in het geheel van hun omgeving. Aanpassen is een brug te ver en hoogbegaafd-zijn is niet bepaald geaccepteerd als je niet of moeilijk functioneert. De oplopende druk om anders te doen en anders te zijn dan wie en wat je bent, zorgt voor innerlijke spanning en pogingen van het kind om daarmee om te gaan. Dat kan leiden tot vreemd gedrag, zowel explosief als verdwijnend.

Een diagnose kan wel bepaald worden als eerst de omgeving van het kind, hoogbegaafd-vriendelijk is gemaakt en er garanties zijn die het kind ook accepteert als zodanig, dat ook in de toekomst de situatie hoogbegaafd-vriendelijk blijft. Als een hoogbegaafd kind in een dergelijke situatie functioneert voor een wat langere tijd, dan kan gekeken worden of er nog iets te diagnosticeren valt. Meestal zijn de symptomen dermate vermindert dat een diagnose niet meer nodig is. Het is jammer te constateren dat dergelijke situaties niet veel voorkomen in onze samenleving.

Bij veel hulpverleners en zeker bij de reguliere zorg zal de focus zich richten op de diagnose. Hoogbegaafdheid wordt zelden meegenomen als bron, als de omgeving niet past bij het kind. De diagnose gebruiken voor een aanpak leidt dan ook niet tot een echte oplossing alhoewel de meeste hoogbegaafde kinderen extreem flexibel zijn voor jaren aan één stuk. En dan knapt het touwtje alsnog.

Mijn advies is hiermee wel duidelijk geworden. Zorg eerst voor een hoogbegaafd-vriendelijke omgeving en kijk na een half jaar weer eens met frisse ogen naar het kind.

Terug naar Vraag maar raak!