Vraag maar raak! Vraag 57

HELP!!

Daar ben ik weer (vraag 54)!

Mijn zoon had een proefperiode op zijn huidige school van 6 weken, maar deze werd verlengd tot 10 weken.

Het gaat eigenlijk super goed, zeker in vergelijking met voor de zomervakantie toen hij op de dagbehandeling zat, waar hij niet werd erkend.
Echter is de overdracht achter mijn rug om gegaan en weet ik niet wat daar is gezegd. Vanuit de dagbehandeling krijg ik totaal geen respons.

Nu waren de eerste 6 weken voor de zomervakantie, hierin hebben zich 5 momenten voorgedaan, dat het moeilijk ging. Hij ging op de grond liggen en rollen, op een plateau boven de trap klimmen (2x) op de kast en/of zich totaal afsluiten en gekke geluiden maken om niks te hoeven horen. Echter geen geweld, spugen, schelden etc. De momenten kwamen voornamelijk door vermoeidheid en overprikkeling (met in het achterhoofd dat hij 1,5 jaar op de dagbehandeling heeft gezeten, 3 maanden thuis en totaal geen school gewend was en verplicht voltijds moest gaan starten, taak opbouwend, maar wel volledige dagen)

Nu zitten wij in de eerste week na de herfstvakantie en heeft hij nog 3 weken voor zijn proef erop zit.
Ineens werd ik gister middag apart genomen en kreeg ik te horen dat de proefperiode vroegtijdig wordt stopgezet. Met als uitgangspunt de 5 momenten die zich hebben voorgedaan en angst voor oude gedragingen in de toekomst. Ook dat hij moeite heeft met de taken opbouwen.
Wel geven te weten, dat hij erg leerbaar is en het eigenlijk ook wel erg goed gaat.

Toch vinden zij dat hij meer gebaat zal zijn bij een cluster 4 setting?!

Toen zakte de grond even onder mijn voeten vandaan! 
Cluster 4 is in mijn ogen en ervaring juist geen plek voor mijn zoon. Een super slimme jongen die ook nog is HSP is en beelddenkend, in een groep met extreem gedragsproblematieke kinderen? Iets waarvan bekend is dat hij zijn omgeving imiteert om niet op te vallen.

Wat moet ik hiermee, waar kan ik nog terecht als ouder, wanneer de hulpinstanties zich niet geroepen voelen hier iets mee te doen?
Ze vinden mij al erg vervelend en betweterig, omdat ik niet zomaar genoegen neem met alles. Ik heb erg veel moeite met oneerlijkheid, maar daarin snap ik mijn zoon soms misschien ook te goed, want in dat opzicht lijkt hij ook erg veel op mij.

Thuisscholing zou ik dan nog liever voor hem doen, maar is voor mijzelf helaas niet haalbaar wegens gezondheidsredenen.

En het allerergste is nog wel, dat hij super trots is dat het zo goed gaat, dat hij thuis ook extra vrolijk is, omdat ik eindelijk een school voor hem heb gevonden waar hij zich gehoord voelt.
Nu ben ik weer de boeman die dit weer mag gaan verpletteren.

Zijn er ook meer ouders die dit probleem kennen?

HELP!

Antwoord:

Jammer te lezen dat het niet gelukt is. De school is te huiverig en vreest naast de ordeverstoring in de klas natuurlijk ook de Inspectie van het Onderwijs en haar werkwijze een school te classificeren.

Ik denk dat je weer terug moet naar de directeur, het bestuur van de school, de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband, de inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs die deze school onder zijn of haar hoede heeft. Zo’n inspecteur wil nog wel eens gaan praten met de school en wellicht zien zij mogelijkheden.

Je hebt een sterke troef in handen, naast je geweldige zoon natuurlijk, in het feit dat hij snel bijgeleerd heeft en ondanks problemen beter in zijn vel zit dan voorheen. Je kunt daardoor vragen om wat meer geduld en voor je zoon wellicht een vrije dag in de week te krijgen, met huiswerk, om wekelijks even bij te komen. Het is uit je verhaal wel op te maken dat hij niet past in een Cluster-4 setting, nu de school nog overtuigen daarvan. Dat kan met hulp van al die mensen hierboven beschreven. En het lijkt op veel samen werken met helaas een spatie er tussen. Elk persoon heeft een prioriteit in diens functioneren. Maak daar gebruik van!

Mocht er iemand zijn die nog ideeën heeft voor deze moeder, dan kunnen die hun reactie kwijt op de facebookgroep van ikbenhoogbegaafd.nl. Deze vraag is anoniem gesteld en de moeder kan ook daar de reacties lezen.

Terug naar ‘Vraag maar raak!’.