Vraag maar raak! Vraag 50

Waarom geen onderwijssysteem waar een ieder zich kan aansluiten gebaseerd op talentontwikkeling?
Overigens moet ik bekennen dat dat ik veel leer van de persoon vraagsteller vraag 47 en 49.
Praktijk ervaring dus meer promoten dat het schoolbanken verhaal? Praktijk gericht onderwijs?

Antwoord:

Een talent lijkt me, kan ook zijn het snel en goed verwerven van kennis en bijhorende vaardigheden. Om dat nu weer uit te sluiten lijkt me geen goede oplossing. Waar ik wel een oplossing in zie is zulk breed onderwijs dat de leerling kan kiezen maar ook kan wisselen per vak en per periode tussen meer praktijk dan wel meer ‘op de schoolbank’ leren.

Wat ik vaker hoor is dat hoogbegaafden graag de koppeling willen zien of liever ervaren met de volwassen werkelijkheid. Wat kan ik met het geleerde doen en wil ik dat dan ook gaan doen. Anders hoef ik het niet te leren..:) Ik zie dit als een uiting van schoolmoeheid.

Het bovenstaande brede onderwijsaanbod kan verwezenlijkt worden met Open Space Onderwijs.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.