Vraag maar raak! Vraag 43

Hoi Willem,

Kan een WISC-III score lager uitvallen, als een kind door omstandigheden een leerachterstand heeft opgelopen?

In vraag 36 over mijn zoon van 7 had ik al aangegeven dat hij opnieuw getest zou worden. 
Bij de eerste WISC-III (juni 2016 en was hij volgens de juf die hij toen had een uitzonderlijk slimme jongen) scoorde ook V 112 en P 128 wat voor zijn situatie ook vrij hoog was.
Door de dagbehandeling (nieuwe schooljaar 2016-2017 met nieuwe leerkrachten etc) heeft hij een achterstand van ruim anderhalf jaar opgelopen (amper m3 niveau terwijl hij naar groep 5 hoort te gaan).
Nu heeft afgelopen week de nieuwe test plaats gevonden. Hier is echter een score van V 110 en P 121. Niet echt een uitzonderlijk groot verschil, maar gezien hij in 2 weken tijd al een half schooljaar zowat heeft ingehaald vraag ik mij af of zijn achterstand het werkelijke beeld misschien niet naar voren haalt?! 
Hij bleek uit de test dan ook achterblijvende vaardigheden te hebben en onopgeloste problemen.
Hij testen ook hoog sensitief.
Als moeder probeer ik dit altijd zo open mogelijk te bekijken, maar mijn gevoel zegt dat hem op een sbo of so plaatsen totaal de verkeerde kant op gaat. Ook weet ik dat er zoveel meer in zit dat hij nog durft te laten zien (wat hij toen hij jonger was wel deed, maar ineens mee was gestopt, omdat kinderen hem maar raar vonden en volwassenen hem niet serieus namen)

Antwoord:

Dit maakt me elke keer weer boos en verdrietig. Omdat het niet had hoeven te gebeuren, omdat het simpel op te lossen valt als het ons gegund wordt, omdat er weer niet naar het kind gekeken wordt maar alleen naar hoe een kind in het systeem in te passen valt.

Elke IQ-test meet de snelheid van de hersens mbv puzzeltjes die je moet oplossen in een beperkte tijd. Die puzzeltjes vereisen geen specifieke kennis, geen schoolvaardigheden, geen vaardigheden van andere aard. Die puzzeltjes vind je gemakkelijk op het internet, de rijtjes cijfers die moet afmaken, de figuurtjes waarbij je de volgende moet aanwijzen om het rijtje af te maken, etc.. En ik geloof niet in een ‘kloof’ of in de bedachte scheiding van Verbaal en Performaal. Het is een opdeling die meestal niets oplevert en alleen maar stof doet opwaaien waardoor het kind en de gewone oplossing aan het zicht onttrokken wordt.

Zo lezend kom ik tot de conclusie dat je zoon dommer is geworden. In de zin dan van minder intelligent in een testsituatie. Dit heeft niets te maken met een leerachterstand want dat meet een IQ-test niet. Wel dat hij of een ontwikkelingsachterstand heeft door dit gedoe of dat hij de test beter door heeft en bijdraagt aan een acceptabeler uitkomst. Het eerste lijkt me onwaarschijnlijk omdat ook algemene ontwikkeling, nauwelijks getest wordt met een IQ-test. En dan blijft het tweede over.

Volgens mij is je gevoel terecht en goed. Hij hoort niet op speciaal onderwijs. Zoek een school die wel de potentie van je kind ziet en die positief en met vertrouwen kan kijken naar je kind. Hoogbegaafde kinderen met een hoge sensitiviteit tenderen naar, volgens hun omgeving, acceptabel gedrag. Doe normaal en het doet ‘normaal’. Daag het uit met vertrouwen en positiviteit en het gaat als een speer. Misschien vind je een school op de kaart?

Als laatste wil ik nogmaals benadrukken dat een IQ-test een vorm van hoogspringen is. Als het kind geen zin heeft of geïntimideerd is of depressief, dan is het vergelijkbaar met een gebroken been. Daarmee haal je ook nooit je eigen tophoogte in het hoogspringen. Een IQ-test is pas geldig, oftewel waar, als de geteste goed in zijn/haar vel zit, zijn/haar best doet in de test en niet negatief beïnvloed wordt door de tester. Bewust of onbewust. En omdat het hoogspringen is, is het hoogste gehaalde niveau, het minimale niveau van het IQ van de geteste. In theorie kan het altijd nog net iets hoger scoren. Lager kan ook maar dan is dat niet het echte IQ want er is al hoger gescoord.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.