Vraag maar raak! Vraag 4

Ik heb weleens gelezen, dat hoogbegaafden meer en eerder introvert dan extravert zijn.
Klopt dat en zo ja, hoe zit dat en hoe komt dat?

Antwoord:

Voor de zekerheid heb ik Van Dale gevraagd naar de betekenis van deze begrippen. Introvert: in zichzelf gekeerd, weinig spraakzaam. Extravert: op de buitenwereld gericht.

Voor zover ik de groep hoogbegaafden ken, zijn de meesten introvert noch extravert. Ze hebben wel vaak een dadendrang en als de omgeving mee zit, zetten ze graag hun stempel op hun omgeving. Lukt dat niet zo goed dan keren ze meer in zichzelf en lijken introvert. Dit kan al vroeg op de basisschool gebeuren. Zoals ik de hoogbegaafden ken willen ze allemaal wel meedoen en zich richten op de buitenwereld. Door hun anders-zijn lukt dat voor een aantal maar moeizaam terwijl andere hoogbegaafden daar uitstekend in slagen. Wat mij dan vaak opvalt is dat deze laatste groep een maatschappelijk bruikbaar talent heeft.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.