Vraag maar raak! Vraag 30

Is er een basisschool voor hoogbegaafden (IQ 145) in de plaats Utrecht?

Antwoord:

Op de kaart staan een drietal scholen in Utrecht en een paar daarbuiten. Of zij leerlingen met 140+ aankunnen is twijfelachtig. Voor hen is er eigenlijk geen plaats in Nederland. Ik zie nog steeds de walging in het gezicht van een wethouder Onderwijs(PvdA), toen ik haar wat suggesties deed om de groep hoogbegaafden passend onderwijs aan te kunnen bieden. Het waren enkele randvoorwaarden. Een medewerker van een taakgroep Passend Onderwijs vond het wel een goed idee. Zo gingen ze ook om met leerlingen die ver achter bleven en dat was succesvol. Helaas mogen hoogbegaafde leerlingen niet zijn wie ze zijn en niet doen wat ze kunnen doen in Nederland (en Vlaanderen).

Bij vooral de groep 140+ is het zaak om hun persoonlijkheid en eigen ontwikkeling te beschermen en zich vrijelijk te laten ontwikkelen. Alles wat ze leren op school is te weinig, te simpel en voor hen vaak overbodig want de leerstof volgt logischerwijs al uit het geheel. Wat ze zouden kunnen leren is hoe de rest van de mensheid in elkaar zit maar daar wordt niet over gepraat vanuit hun positie waardoor ze er niet veel aan hebben. Het hoogste doel moet zijn om ze zo onbeschadigd als mogelijk door het verplichte onderwijs te krijgen en met een afgeronde universitaire opleiding afleveren aan de samenleving als volwassenen. Dat is het hoogst haalbare dat je kunt nastreven als ouder.

Ik kan u als ouder alleen maar sterkte en wat geluk toewensen. Mocht u geld hebben dan kunt u het beste passend onderwijs maken dan wel inkopen of emigreren naar een ander land met meer diversiteit in onderwijs.

Met Open Space Onderwijs probeer ik al jaren om passend onderwijs te realiseren. Helaas is de tijd nog niet rijp daarvoor, het wordt volledig genegeerd ook door de doelgroep zelf, op een paar na dan. Misschien wil de doelgroep niet de walging van zo’n wethouder aan den lijve ondervinden?

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.