Vraag maar raak! Vraag 27

Goedemorgen Willem Wind,
Net uw boekje 'Hoe het leven mij misleidde' gelezen, na Misdiagnose bij hoogbegaafdheid en nu gestart met Slimme jongens. Ik ben echtgenote (60) met een echtgenoot (43) in een huwelijk (22). Het gaat over mijn man, vastlopen in studie Sociale Psychologie in 1998 door eindwerkstuk niet af te ronden/uiteindelijk onder mijn dwang postbode geworden, 3 jaar gedaan. Vervolgens 'dom' werk als financieel medewerker, 9 jaar, 2000 tot 2009, bore/burnout. In 2009 bachelor Sociale Psychologie afgerond met een 9+ en punt aftrek voor te laat inleveren. Inmiddels met een mislukt outplacementtraject werkeloos geworden, jaren in huis opgesloten, richting zoeken tot nov.2013 de verlossende keuze werd gemaakt, pabo start 2014. Alle opdrachten met een goed of vaak een 10 afgerond, praktijktoetsen ontweken of net gehaald, juni 2016 laatste praktijktoets niet gehaald, jaar pauze met het voornemen tijdelijk werk want tja, hij heeft sinds nov.2011 geen inkomen meer, we hebben geleefd van mijn inkomen plus erfenis van mijn kant. Stand van zaken nu: vastgelopen in het zoeken naar een laatste stageplaats, weigeren om werk te doen wat nu voor hem klaar ligt, het ondersteunen van demente ouderen in een huiskamersituatie, botsingen met mij zijn trouwe echtgenote omdat hij uit angt
Voor falen woedeaanvallen krijgt en die op mij botviert, de enige persoon die hem door dik en dun steunt. Ik ben aan het eind van mijn latijn, zie zoveel talent bij hem, moet als kostwinner 
voor ons gezin zorgen (twee zelfstandig, een thuis, jongen (16) succesvol hoogbegaafd. Oh ja, mijn heeft een ooit getest IQ van 149, is twee meter lang en een meter breed, lief, manipulatief en lost alles op door te ontwijken en zich te verliezen in gamen. Wat moet ik doen, ik weet het niet meer!

Antwoord:

Beste, je zit in een lastige situatie zo te lezen. Op mijn gevoel afgaand ziet hij geen verband tussen zijn vastlopen en zijn hoogbegaafd-zijn. Hij zit al jaren in een neerwaartse spiraal en hij heeft de bodem zo ongeveer wel gehaald. Hij gebruikt zijn hoge intelligentie nu alleen nog door alles te ontwijken en te manipuleren om te overleven. Waar hij het probleem ziet zijn al die idioten om hem heen, zelfs jou betrekt hij nu hierbij.

Hoogbegaafden op de bodem van de spiraal zijn ver heen. Dat vergt hulpverlening met veel verstand van hoogbegaafdheid en hoogbegaafden in de goot. Ik denk dat hij dit weigert maar ik zie dat als de enige weg uit deze situatie. De enige andere optie is een (tijdelijke) scheiding want je trekt het niet meer. Je verhaal lezend schoot me een hulpverlener te binnen die volgens mij uitstekend werk kan leveren. Ik kan die hier niet vermelden maar als je een mail stuurt, zal ik je de naam en website geven. Ik ben het in ieder geval niet.

Voor de tussentijd wil ik je nog wel 2 adviezen geven. Die woedeaanvallen hebben niets met jou te maken, jij bent een soort van virtuele boksbal die toevallig in de buurt is, al zal het anders worden gevoeld en ervaren. Als er weer een aanval komt, zeg hem dat hij die af kan reageren op de ‘woedeplant’, een huisplant die je daarvoor hebt uitgekozen. Gaat het beter fysiek, zorg dan voor een boxpaal die hij helemaal verrot mag slaan tijdens die aanvallen. Jij moet weigeren om die woedeaanvallen te ondergaan, desnoods door even de deur uit te gaan. Hij kan dan vrijelijk gebruik maken van de woedeplant of de boxpaal. Jij bent daar niet voor.

Een tweede advies is om hem via een coach omhoog te laten komen uit die neerwaartse spiraal. Dat duurt al gauw 5 tot 10 jaar en dat geduld moet je kunnen opbrengen. Heb dus geduld met hem maar alleen als hij met hulp veranderen wil en ook verandert en heb geen geduld meer als hij dit niet doet. Maak dit duidelijk en houdt het zo zwart-wit als je maar kan. Wees vooral helder, super duidelijk en rücksichtslos. Dat is waarschijnlijk het enige waar hij nog waarde aan hecht.

Achteraf gezien was het beter als hij veel sneller een coach in de arm had genomen. Dit schrijf ik vooral voor anderen die in het begin van een dergelijke situatie zitten. Het had veel problemen voorkomen. Zoek tijdig een coach of iemand om mee te sparren want de spiraal werkt op zwaartekracht. Langzaam maar zeker zuigt en trekt het je naar de bodem toe. Hier zijn er velen te vinden.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.