Vraag maar raak! Vraag 24

Voor mijn dochter 5 jaar hb zijn we op zoek naar een goeie school regio Heerhugowaard/ Alkmaar. We zijn al stuk gelopen op twee scholen. Onze dochter blijft zichzelf bij oudere kinderen7/8/9 en klikt hier ook mee bij het spelen uit school in de buurt of op nieuwe plekken.In de klas past ze zich onmiddellijk aan om erbij te horen bij kinderen van haar leeftijd en vervalt ze onmiddellijk in onderpresteren. Zichzelf verliest ze ook bij teveel aanpassen. Faalangst en perfectionisme zitten haar ook in de weg. Heb je advies voor een nieuwe school keuze? Bedankt. Tussen Julianadorp en Haarlem staat niets op de scholen kaart. Alvast bedankt.

Antwoord:

Dit is de moeilijkste vraag tot dusver omdat ik geen antwoord heb, eigenlijk. Elke school zal je kind (blijven) zien als een intelligent meisje dat goed past in de klas en geen echte problemen heeft. Daarbij is het onderwijs probleemgericht en schiet pas in actie als het kind overduidelijk en voor langere tijd, problemen heeft. Dat het dan te laat is, laat scholen onverlet om er nu al iets aan te doen want feitelijk ‘bestaan’ zulk soort kinderen niet voor het onderwijs en bieden scholen ook geen mogelijkheden voor deze groep. De dan ontstane problemen zijn voor hen van andere aard.

Ik ben graag positief maar het blijft een zoektocht door het land of verder, om een school te vinden voor haar. Het moet klikken tussen het kind en de leerkrachten, de school moet mogelijkheden hebben voor versnelling, het liefst in de buurt zijn van een VO-school die daar mee overweg kan en het moet bestendig beleid zijn. Dat is lastig met een kind dat ‘anders’ is.

Misschien ben ik te negatief vanwege persoonlijke ervaringen maar ik hoor zelden of nooit dat er ergens oplossingen geboden worden die volgens mij ook oplossingen zijn. En als ik het eens hoor, dan is het heel specifiek en verstrengeld in de meespelende personen. Het is dan geen standaard-oplossing.

Een positieve mogelijkheid zie ik alleen maar in het blijven zoeken naar en stoeien met een goede school, ergens. En daarbij blijven hopen dat er eens op een dag, wat verandert in de samenleving.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.