Vraag maar raak! Vraag 20

Waarom het woord hoogbegaafd? Spreek beter over talenten.

Antwoord:

Deze website en mijn inspanningen zijn voor de top 2% scoorders op een IQ-test, de hoogbegaafden. Deze groep is divers maar heeft ook veel gemeenschappelijk. Ze hebben allemaal passende begeleiding nodig om hun IQ te begrijpen en daar hún voordeel uit te halen. Dat kan via een maatschappelijk bruikbaar talent maar de meeste hoogbegaafden hebben dat niet.

Bij hoogbegaafdheid gaat het niet om talenten, slimmeriken of diagnoses als autisme of ADHD, ed.. Het is een groep die gebrek heeft aan een passende plek in het onderwijs, de werksituatie, de hulpverlening en de ouderenzorg. Dat gebrek moet worden opgelost door slimme en effectieve oplossingen. Die zijn er maar worden ons nog niet gegund door de maatschappij en door een aantal soortgenoten. Voor die groep is er o.a. deze website en het is de basis voor al deze antwoorden.

Voor dit werk sluit ik geen compromissen, ik doe geen concessies. Of dat tegen de tijdsgeest is of dat er zo geen succes te behalen valt, is voor mij niet interessant. Want die hoogbegaafde die ik tegenkwam en zei, ‘ik ben een ex-hoogbegaafde’ en het er niet verder over wilde hebben, ik zag de pijn in zijn ogen, voor die, doe ik dit werk. En voor de vele anderen die ik in de jaren heb mogen ontmoeten. Die hebben geen maatschappelijk bruikbaar talent, die zijn niet de aapjes die we kunnen bewonderen om hun vaardigheid. Maar die hebben juist de hulp en ondersteuning nodig die nu node gemist wordt. Ook vanwege de onzinnige drang naar ‘talent’ en ‘slimmeriken’ en allerlei diagnoses waardoor het slechts een gebrek is en geen gift.

Laten we ons focussen op de hoogbegaafden als groep en de oplossingen komen dan als vanzelf.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.