Vraag maar raak! Vraag 2

Beste Willem Wind, 

Dank voor deze mogelijkheid om vragen te stellen!

Mijn vraag is de volgende:

Hoe komt het dat het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van "hoogbegaafdheid" nog op zo'n laag peil is? Het zou potentieel juist een van de meest ontwikkelde gebieden kunnen zijn gezien het feit dat het onderzoeksgebied "de doelgroep zelf" zou moeten aantrekken: mensen met de allerhoogste capaciteiten ter wereld. Maar de informatie op internet is 99% populair "wetenschappelijk" - en mensen lijken daar genoegen mee te nemen (ook de "deskundigen" zelf die het erop zetten). Dit lijkt echter regelrecht in te gaan tegen alles waar "hoogbegaafdheid" voor zou staan, namelijk: kritisch denken. 

Een voorbeeld van problematisch onderzoek is het recent verschenen rapport van het IHBV. Van de respondenten was niet met zekerheid vast te stellen dat ze hoogbegaafd zijn. Sterker nog, iedereen kon de vragenlijst invullen. En dat is dan de basis voor het onderzoek (en de daaruit voortvloeiende conclusies). Weinig rigoreus. Dit is teleurstellend omdat ik meer verwacht en ook daadwerkelijk naar meer verlang: echte informatie. 

Verder is er bovendien ook een discrepantie tussen de gehanteerde terminologie tussen bijvoorbeeld Nederland en de VS. De (niet wetenschappelijk onderbouwde) grens van IQ 130 wordt in de VS gezien als "gematigd begaafd", terwijl deze in Nederland gezien wordt als "hoogbegaafd". Hoe is dit toch mogelijk? En de lijst met inconsistenties gaat maar door... 

De counseling industrie rondom "hoogbegaafdheid" groeit exponentieel, terwijl het wetenschappelijk inzicht achterblijft. Dit is commercieel te verklaren, maar intellectueel een groot raadsel - juist gezien de doelgroep. 

Vandaar mijn vraag: Hoe komt het dat het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van "hoogbegaafdheid" nog op zo'n laag peil is? 

Met vriendelijke groet, 
Charlotte

Antwoord:

Hallo Charlotte, bedankt voor je vraag. Ik beantwoord deze top-down en zoals ik het zie.

We leven in de westerse wereld al heel veel jaren in een liberaal-socialistisch klimaat. Een gevolg van de Franse Revolutie. De samenvoeging is een contradictio in terminus maar dat is nodig voor de liberalen om voldoende stemmen te krijgen in een democratie. En voor de socialisten is het nodig omdat zij geld nodig hebben voor van alles en nog wat.

De Franse Revolutie had onder anderen een zeer sterke weerzin tegen het idee dat een mens voor- of nadelen heeft, waar diens wieg heeft gestaan. Ieder mens moest een eigen kans krijgen of daarmee bedeeld worden zodat niemand een voorsprong heeft in het leven. Die weerzin richt zich op waar een wieg staat en daarmee ook op erfelijke eigenschappen als intelligentie. Een laagbegaafde behandel je zoveel mogelijk als een gemiddeld begaafde zodat die alle kansen krijgt en een hoogbegaafde behandel je zodanig dat die functioneert als een gemiddeld begaafd persoon. Gelijkheid in behandeling was en is een groot goed in het liberaal-socialisme en niemand mag een voor- of nadeel hebben vanwege diens afkomst. Hoogbegaafdheid is hiermee een onderwerp die niet acceptabel is in onze maatschappij. Evenals een onderwerp als laagbegaafdheid, adel, privescholen en alles wat maar voordelig is vanwege de plaats van je wieg.

Een tweede probleem is het nazisme en diens belangstelling in de genetica. Overigens is het nazisme weer een reactie op het liberaal-socialisme die toentertijd faalde in het geven van brood en spelen aan de bevolking. Hun grote belangstelling in de genetica en hun reactie op invloeden van ras en erfelijkheid heeft in de samenleving het sterke gevoel opgeleverd dat genetica gevaarlijk is en leidt tot onrust en oorlog. Dit was passend voor de liberaal-socialisten en zij hebben dit gevoel zo sterk aangewakkerd dat het bij velen tot weerzin werd.

Het effect nu is dat hoogbegaafdheid vanwege diens erfelijkheid en dus wiegafhankelijkheid, een onderwerp is waar de leiders in alle geledingen van de samenleving ver van weg willen blijven. En zullen moeten want de weerzin is en blijft groot. Ook bv. de leiders van verenigingen van hoogbegaafden of hun ouders. Door dit breed gedragen taboe rond de uitzonderlijk hoge intelligentie zoals Van Dale hoogbegaafdheid omschrijft, is er geen geld en geen gunfactor voor onderzoek te vinden bij die plekken waar anderen voor onderzoek, wel geld vinden. En zonder wetenschappelijk onderzoek en conclusies van daaruit, gaat een ieder noodgedwongen, zijn eigen weg. Het onderwijs in Nederland kan niets met 138+ en wil toch laten zien dat ze iets doen. Vanaf 130+ lukt dat wel met plusklasjes en indikken en verdiepen en verbreden. Zo zijn ze dan goed bezig met dit gevoelige onderwerp. De hoogbegaafden zijn nauwelijks ergens in beeld. En wat niet in beeld is, kun je ook niet onderzoeken.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.