Vraag maar raak! Vraag 19

Ik heb meerdere IQ testen gedaan. Ik kwam op 135 of 150.
Een flink verschil.

Nu hoorde is op tv in een flits iets over IQ testen. Deze zouden niet hoger gaan dan 135 of 150, afhankelijk van de test.

Klopt dit?

Antwoord:

Een IQ-test laat zien op het moment van testen, hoe snel je bent in het oplossen van puzzeltjes. En dat is dan ook direct je top-score. Een lagere (of hogere) score op een ander moment met een soortgelijke test, geeft aan dat je je niet altijd consequent kunt concentreren. 🙂

Elke IQ-test heeft een top-score en de meest gebruikte test in Nederland, de WAIS, heeft 152+ als top-score. Voor Nederland, aangeharkt als het is, heeft men bepaalt dat de score-verhouding altijd hetzelfde is, ongeacht de test. In Amerika was het even in zwang in de jaren 1980-1990 om die scores op te rekken want een hoger getal staat veel beter. Daar had je dan scores van 270 en hoger.

Waar het bij hoogbegaafdheid om gaat is in welk percentiel je scoort. Scoor je in de hoogste 2%, dan kun je jezelf hoogbegaafd noemen. Kun je een IQ-test niet optimaal maken, dan komt daar nooit je hoogst haalbare score uit voort. Dan is het aan jou om wel of niet te accepteren of je hoogbegaafd bent. Dit kan met bv. kenmerkenlijstjes en contacten met andere hoogbegaafden.

Meer informatie vind je op bv. Wikipedia of hier op de website.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.