Vraag maar raak! Vraag 15

Wat is het verschil tussen ADHD en hoogbegaafdheid?

Antwoord:

Dat is appels met peren vergelijken. Als je de mensheid opdeelt n.a.v. hun IQ-score, dan is er een groep van 2% die hoogbegaafd genoemd wordt. Wat die mensen anders maakt dan de gemiddelde mens is hoogbegaafdheid. Een mooie definitie vind je hier. Het is geen ziekte en het komt daardoor niet voor in de  DSM 5. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

ADHD is een diagnose, vermeld in de DSM 5, van een ‘ziekte’ die vooral in het onderwijs wordt gebruikt om leerlingen specifieker te kunnen helpen. Met de diagnose komt er ook een therapie of medicijn en er komt een soort van handleiding bij om met deze leerlingen om te kunnen gaan. En omdat kinderen volwassenen worden, is er ook bij volwassenen steeds meer belangstelling voor deze diagnose.

De twee groepen, voortkomend uit een andere indeling van de mensheid, overlappen elkaar. Hoogbegaafden kunnen ADHD-gedrag vertonen als ze niet in een goede omgeving verkeren en ze kunnen ook gewoon ADHD hebben. En ADHD-ers kunnen ook behoren tot de groep hoogbegaafden als ze voldoende hoog scoren op de IQ-test. Helaas zorgt deze ‘ziekte’ voor problemen bij standaard IQ-testen omdat bv. afleiding tijdens de test resulteert in een lagere score. Het is voor deze groep moeilijker om optimaal te scoren op een IQ-test.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.