Vraag maar raak! Vraag 11

Wat staat er in DSM V over dit onderwerp?
Is hoogbegaafd niet méér dan alleen zeer intelligent? Ook discipline en creativiteit e.d.?
2 Procent is hoogbegaafd. IQ minimaal 130.Hoeveel promille is zéérbegaafd.IQ minimaal 175.

Antwoord:

In DSM V wordt hoogbegaafdheid niet genoemd evenals homoseksualiteit. Dit zijn geen diagnoses van geestesziekten. Laagbegaafdheid wordt overigens wel genoemd.

Van Dale zegt dat hoogbegaafd ‘uitzonderlijk intelligent’ betekent. Mensa verenigt mensen die scoren bij de hoogste 2% op een standaard IQ-test. Als we kijken naar die groep die er dan is, dan valt op dat er veel creativiteit is en doorzettingsvermogen. Mönks heeft daar een meer wetenschappelijk verhaal van gemaakt. Maud van Thiel heeft onderzoek gedaan en kwam met een definitie die door velen als goed wordt gezien. Ik zie wel vaak dat als professionals moeten werken met hoogbegaafden, dat zij dan bepaalde eigenschappen willen gaan eisen van een hoogbegaafde.

Het minimale IQ om hoogbegaafd te zijn is in Nederland 132 en een beetje. Zeer begaafd worden de mensen ook wel genoemd als zij scoren bij de top 1%. De maximale score in Nederland is 152+. De cijfers 132 en 152 zijn afhankelijk van de IQ-test en het bijbehorende scoreverloop. In andere landen zijn de standaardtests vaak andere tests met andere scores.

Terug naar het overzicht van ‘Vraag maar raak!’.