Vraag maar raak! Vraag 103

Mijn vraag gaat over geld. Onze zoon is hoogbegaafd en nu blijkt er voor hem plek op een voltijds hb-school. Dit valt echter buiten onze gemeente en de gemeente waar de school staat betaalt geen sibsidie aan kinderen buiten de regio. Het schoolbestuur van de huidige school weigert die subsidie te betalen. Terwijl zij kennelijk de aangewezen instantie zijn die dit betalen. Wat nu? We proeven een politiek spel, waarbij de huidige school aangemerkt moet worden als ontoereikend... Onze zoon heeft geen psycho-somatische klachten, maar komt duidelijk tekort binnen de huidige school. Is nu werkelijk het geld de maatstaf en niet de onderwijsbehoefte van het kind? En: heb je wellicht tips of we op een andere manier aan subsidie kunnen komen?

Antwoord:

Ik denk dat diverse zaken hier meespelen zoals geld maar ook twijfel over de onderwijsbehoefte, de precedentwerking indien toegekend maar ook het algemene gevoel binnen jullie gemeente dat apart hoogbegaafden onderwijs ietwat overbodig is en dat dit geld beter besteed kan worden. Elke school staat middenin het grote krachtenveld van de samenleving, ieder kind en elke ouder komt er mee in contact en die heeft wel een mening over één of meer onderwerpen. De regels moeten zorgen voor rust en het goede gevoel dat het allemaal eerlijk verloopt.

Omdat er veel regels zijn binnen het onderwijs, slechts een handje vol in Den Haag kent elke regel, is er speelruimte om de ene regel naar voren te brengen waardoor iets niet kan en een andere regel als je wilt dat het wel kan. En dan bevinden we ons op het gebied van de jurist.

Mijn advies zou zijn om een advocaat in te schakelen om te zien of de regels goed toegepast worden. Van Terpstra Legal hoor ik goede berichten maar er zijn ook andere onderwijsadvocaten. Mochten de regels goed uitgevoerd worden door de gemeente en de scholen, dan kun je overwegen een klacht neer te leggen bij het ministerie van Onderwijs. Zij maken de regels.

Terug naar Vraag maar raak!