Vraag maar raak! Vraag 100

Naar aanleiding van vraag 98...

Ik heb ook de wens om te ondernemen maar geen wens om geld te verdienen en wil een verdienmodel hanteren wat enkel volstaat om mijn noodzakelijke lasten (eten, wonen en belasting) te compenseren. Ik heb nu al contact gehad met verscheidene coaches die hierin niet te blijken kunnen helpen.

Bestaat er iets als een soort van 'sociale werkplaats' voor HB'ers waar ik gewoon lekker kan ondernemen/werken en een ander zich druk maakt om de voor mij niet relevante zaken?

Antwoord:

Deze vraag is meer een verzuchting. De wens om nauwelijks geld te verdienen en daarbij niet de wens te hebben om te groeien met het bedrijf(mooie werkplekken creëren voor andere hoogbegaafden) en niet de wens te hebben om geld te sparen(extra winst) om door slechte tijden(ook dan moet je eten) heen te komen. Het komt mij over als een ‘gedwongen’ wens tot ondernemerschap omdat loondienst niet lukt en er toch iets gedaan moet worden met het vullen van de tijd en wat geld om handen te hebben.

Misschien is een persoonlijke herdefiniëring van het ondernemerschap op zijn plaats? Het beeld dat naar voren komt in de vraag, klopt namelijk niet met de werkelijkheid. Dat beeld is een sprookje en hoogbegaafden zijn extra gevoelig om in sprookjes te geloven.

De aangegeven oplossing is wel aardig. Een sociale werkplaats waar de drang tot winst maken geëlimineerd wordt. Dat kan als iemand een grote som geld inlegt als buffer voor mislukkingen en slechte tijden. Dat geld moet zonder problemen verloren kunnen gaan en naar mijn idee is dat hooguit geld dat iemand wint met de loterij. Gekregen geld, dus. Mij lijkt het wel leuk om zoiets op te starten ware het niet dat de loterij mij niet gunstig gezind is.

Als beelddenker zie ik nu iets wat ik veel vaker zie bij hoogbegaafden, inclusief mijzelf. Je staat op een plek en je kunt geen enkele stap meer zetten. Zelfs niet naar boven of naar onderen. Zie mij vaststaan en ik kan je precies uitleggen waarom ik vaststa. Deels door eigen voorkeuren en overtuigingen en deels door anderen. Ik herinner me dan dat ik alleen invloed heb op die eigen voorkeuren en overtuigingen. Zijn ze me dit waard? Kloppen ze eigenlijk wel want waar komen die vandaan? Heb ik ‘de mens’ meegenomen in mijn wereldbeeld? Veranderen de voorkeuren en overtuigingen, dan ga ik ondernemen en zo niet, dan neem ik een hobby want juist dan speelt geld alleen een rol om de hobby te kunnen uitoefenen. Keuzes maken, dus.

Terug naar Vraag maar raak!