Scholen voor hoogbegaafden

Basisscholen: 103 (slechts 16,7 % van alle hoogbegaafde leerlingen); 4 scholen in Vlaanderen.
Voortgezet Onderwijs: 12 (slechts 3,5 % van alle hoogbegaafde leerlingen)
Beroepsonderwijs en universiteiten: 0 (0%, dus voor geen enkele hoogbegaafde leerling)
Divers onderwijs voor hoogbegaafden: 3

Een boek vol informatie:

Andere boeken voor het onderwijs.

PS. U mag alles doen met de kaart, u kunt het niet ‘stuk’ maken..

Basisonderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (4-12 jr) (cijfers CBS, 2018) 1.414.347
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 36.773
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 28.287
Aantal scholen met voltijds onderwijs 103
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 4.719
Percentage leerlingen met passend onderwijs 16,7%
Voortgezet onderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (13-18 jr) (cijfers CBS 2018) 956.000
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 24.856
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 19.120
Aantal scholen met voltijds onderwijs 12
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 677
Percentage leerlingen met passend onderwijs 3,5%
Beroepsonderwijs en Universiteiten
Totaal aantal leerlingen Nederland (19-24 jr) (cijfers CBS) 1.174.125
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 30.527
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 23.483
Aantal scholen met voltijds onderwijs 0
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 0
Percentage leerlingen met passend onderwijs 0,0%
Te weinig plaatsen!

Zoals ik de doelgroep ken, schat ik dat er minimaal 60% van de hoogbegaafde leerlingen zeer veel baat zullen hebben aan voltijds hoogbegaafden onderwijs. Er is nog veel werk te verrichten!

Met deze online calculator kunt u zelf berekenen hoeveel hoogbegaafde basisschoolleerlingen of hoogbegaafde senioren er ongeveer zijn in uw eigen stad, dorp, regio of land.

Wilt u echt ander onderwijs met bv. veel ruimte voor eigen leerlijnen en eigen tempo? Steun dan Open Space Onderwijs met uw naam. Lees hier waarom en hoe. Als u kunt helpen, dan hoor ik dat graag!

Mist u een school?

Kent u een school met voltijds HB-onderwijs, die er nog niet bij staat?

Alvast bedankt!

Dankzij de adverteerders is plaatsing op de kaart gratis.

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl

Wat kunt u hier vinden?

De informatie bestaat uit: naam school, adres en plaats, soort school(denominatie en onderwijsconcept), gestart in welk jaar, het aantal leerlingen, vanaf welke groep/klas het onderwijs start, of er een extra financiële bijdrage gevraagd wordt en een korte beschrijving van het aanbod. De school kan dit altijd aanpassen.

Criteria voor plaatsing:

Het onderwijsaanbod dient speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ontworpen te zijn, voltijds aangeboden worden en (vrijwel) alle hoogbegaafde kinderen(IQ > 130/132) moeten er gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat dit aanbod wordt gecommuniceerd als voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor hebben ouders en leerlingen meer recht van spreken mocht het zo zijn dat het onderwijs als onvoldoende wordt ervaren.