Scholen voor hoogbegaafden

Voltijds hoogbegaafden onderwijs in Nederland en Vlaanderen:

Nieuw: kinderopvang: 3

Basisscholen in Nederland: 110 
Basisscholen in Vlaanderen: 4

Voortgezet Onderwijs in Nederland: 15 
Beroepsonderwijs en universiteiten in Nederland: 0 

Divers onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen: 4

Scholen mogen geen financiële bijdrage vragen voor dit onderwijs.

PS1. U mag alles doen met de kaart, u kunt het niet ‘stuk’ maken..
PS2. Vindt u een school/kinderopvang niet of is deze verhuisd, wilt u dit dan even doorgeven via contact? BvD.

Steun ook dit werk met bv €5,-. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het aantal plekken, nodig en reeds aanwezig, in het Basisonderwijs (onderwijsnorm IQ vanaf 130)

Het aantal plekken, nodig en reeds aanwezig, in het Voorgezet Onderwijs (onderwijsnorm IQ vanaf 130)

Het aantal plekken, nodig en reeds aanwezig, binnen de universiteitsleeftijd 18-22 jaar (onderwijsnorm IQ vanaf 130)

Te weinig plaatsen!

Zoals ik de doelgroep ken, schat ik dat er minimaal 60% van de hoogbegaafde leerlingen zeer veel baat zullen hebben aan voltijds hoogbegaafden onderwijs. Er is nog veel werk te verrichten! Zie ook het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde kinderen.

Met deze online calculator kunt u zelf berekenen hoeveel hoogbegaafde basisschoolleerlingen of hoogbegaafde senioren er ongeveer zijn in uw eigen stad, dorp, regio of land.

Wat kunt u hier vinden?

De informatie bestaat uit: naam school, adres en plaats, soort school(denominatie en onderwijsconcept), gestart in welk jaar, het aantal leerlingen, vanaf welke groep/klas het onderwijs start, of er een extra financiële bijdrage gevraagd wordt en een korte beschrijving van het aanbod. De school kan dit altijd aanpassen.

Criteria voor plaatsing:

Het onderwijsaanbod dient speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ontworpen te zijn, voltijds aangeboden worden en (vrijwel) alle hoogbegaafde kinderen(IQ > 130/132) moeten er gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat dit aanbod wordt gecommuniceerd als voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor hebben ouders en leerlingen meer recht van spreken mocht het zo zijn dat het onderwijs als onvoldoende wordt ervaren.