Scholen voor hoogbegaafden

Voltijds hoogbegaafden onderwijs in Nederland en Vlaanderen:

Kinderopvang: 5+

Basisscholen in Nederland: 108 
Basisscholen in Vlaanderen: 4

Voortgezet Onderwijs in Nederland: 15 
Beroepsonderwijs en universiteiten in Nederland: 0 

Divers onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen: 4

Echt passend onderwijs dat er nu nog niet is, is natuurlijk een 9-jarige doorlopende leerlijn die eindigt in een VWO diploma ipv de huidige 14-jarige leerlijn. Dit is wat uitgewerkt op ‘de 9-jarige leerlijn‘. Zo kunnen hoogbegaafden niet meer klein gehouden worden.

Mist u iets, geef het door via contact!

Vereniging van scholen met voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Wat kunt u hier vinden?

De informatie bestaat uit: naam school, adres en plaats, soort school(denominatie en onderwijsconcept), gestart in welk jaar, het aantal leerlingen, vanaf welke groep/klas het onderwijs start, of er een extra financiële bijdrage gevraagd wordt en een korte beschrijving van het aanbod. De school kan dit altijd aanpassen.

Criteria voor plaatsing:

Het onderwijsaanbod dient speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ontworpen te zijn, voltijds aangeboden worden en (vrijwel) alle hoogbegaafde kinderen(IQ > 130/132) moeten er gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat dit aanbod wordt gecommuniceerd als voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor hebben ouders en leerlingen meer recht van spreken mocht het zo zijn dat het onderwijs als onvoldoende wordt ervaren.