Scholen voor hoogbegaafden

Basisscholen in Nederland: 108 
Basisscholen in Vlaanderen: 4

Voortgezet Onderwijs in Nederland: 13 
Beroepsonderwijs en universiteiten in Nederland: 0 

Divers onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland: 3

Scholen mogen geen financiële bijdrage vragen voor dit onderwijs.

PS. U mag alles doen met de kaart, u kunt het niet ‘stuk’ maken..

Basisonderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (4-12 jr) (cijfers CBS, 2018) 1.414.347
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 36.773
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 28.287
Aantal scholen met voltijds onderwijs 108
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 4.799
Percentage leerlingen met passend onderwijs 16,9%
Voortgezet onderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (13-18 jr) (cijfers CBS 2018) 956.000
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 24.856
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 19.120
Aantal scholen met voltijds onderwijs 13
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 827
Percentage leerlingen met passend onderwijs 4%
Beroepsonderwijs en Universiteiten
Totaal aantal leerlingen Nederland (19-24 jr) (cijfers CBS) 1.174.125
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 30.527
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 23.483
Aantal scholen met voltijds onderwijs 0
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 0
Percentage leerlingen met passend onderwijs 0,0%
Te weinig plaatsen!

Zoals ik de doelgroep ken, schat ik dat er minimaal 60% van de hoogbegaafde leerlingen zeer veel baat zullen hebben aan voltijds hoogbegaafden onderwijs. Er is nog veel werk te verrichten! Zie ook het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde kinderen.

Met deze online calculator kunt u zelf berekenen hoeveel hoogbegaafde basisschoolleerlingen of hoogbegaafde senioren er ongeveer zijn in uw eigen stad, dorp, regio of land.

Wat kunt u hier vinden?

De informatie bestaat uit: naam school, adres en plaats, soort school(denominatie en onderwijsconcept), gestart in welk jaar, het aantal leerlingen, vanaf welke groep/klas het onderwijs start, of er een extra financiële bijdrage gevraagd wordt en een korte beschrijving van het aanbod. De school kan dit altijd aanpassen.

Criteria voor plaatsing:

Het onderwijsaanbod dient speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ontworpen te zijn, voltijds aangeboden worden en (vrijwel) alle hoogbegaafde kinderen(IQ > 130/132) moeten er gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat dit aanbod wordt gecommuniceerd als voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor hebben ouders en leerlingen meer recht van spreken mocht het zo zijn dat het onderwijs als onvoldoende wordt ervaren.