Situatieanalyse voltijd primair onderwijs

Bedankt ir. Loek Zonnenberg, MBA, voor deze diepgaande en uitgebreide analyse van nut en noodzaak van voltijds hoogbegaafden onderwijs!

Ik vond alles interessant en noemenswaardig maar ik wil toch wat hoogtepunten uit deze analyse aanstippen. Een zeer korte samenvatting is: Er is nood aan, er zijn er te weinig en het helpt enorm.

1) De zeer sterke verbetering van het leren en het welbevinden van leerlingen die naar deze scholen gaan. (Hier wordt mijn onderzoek naar het welbevinden relevant.) Helaas is het aantal plaatsen beperkt. Van de 37.000 hoogbegaafde leerlingen is er plek voor circa 5.500 leerlingen. Dat is slechts een magere 15%..

2) De grote mate van afhankelijkheid van financiering is een tweede punt. Zekerheid van een doorgaande leerlijn staat dan constant op de helling. De financiering moet beter verankerd worden in de regelgeving.

3) Op pagina 15 van het rapport staat dit: “Hoogbegaafdheid is geen
sociale of emotionele handicap van het kind en dus mag het ook niet als dusdanig behandeld worden.“. Hoogbegaafd-zijn is GEEN diagnose. Ware woorden!

4) Deze opmerking viel me ook op: “Slechts 9% ging direct naar voltijd HB PO. De keuze voor voltijd HB PO lijkt dus vooral uit noodzaak en niet uit exclusiviteit“. Mijn vermoeden is dat er nog veel schaamte is bij de ouders en veel onkunde/weerstand binnen het onderwijs.

5) De vele quotes van ouders waar veel meer naar geluisterd moet worden. Een terechte opmerking van de auteur. Een aantal van de circa 125 quotes vielen me op:

“Mijn zoon was thuis extreem boos! Mij als moeder schoppen en slaan. En op school de ideale leerling. Daarnaast ging hij thuis zijn schoolstof thuis verder uitwerken op een creatieve manier”

“Zonder voltijd HB-onderwijs was mijn kind er waarschijnlijk niet meer geweest

Alleen als het kind helemaal is vastgelopen, dan wordt er door het samenwerkingsverband geacteerd. Dan is het kind al ernstig beschadigd

“Het huidige systeem leidt ertoe dat reguliere basisscholen zo lang mogelijk kinderen binnen houden“, en vooral niet toe te geven dat HB kinderen echt iets anders nodig hebben, wat niet haalbaar is in een reguliere setting”

“Onze zoon is net uitgestroomd na een proefplaatsing op voltijd HB omdat de schade opgelopen op de vorige SBO school te ernstig was. Onze zoon is in het afgelopen half jaar enorm gegroeid in zijn welbevinden. Echter kreeg hij de tijd niet om verder te herstellen in de setting van voltijds HB onderwijs. We hopen dat er na verder herstel opnieuw een plaats is voor hem op voltijd HB

“Het is schrijnend dat de wachtlijsten dermate lang zijn”

Al zijn het er niet veel, laat ik blij zijn voor al die kinderen die nu wel op een goede plek zitten. En de vele andere hoogbegaafde kinderen sterkte toe wensen evenals hun ouders. Helaas laat de samenleving jullie nog in de steek. Dat moet veranderen!

6) De 110 scholen met voltijds hoogbegaafden onderwijs zoals vermeld in deze analyse staan hier op de kaart van Nederland en Vlaanderen. Zo vind je makkelijker een school voor je hoogbegaafde kind en hopelijk is de wachtlijst niet al te lang en de toelatingseisen niet te zwaar. Hoop doet leven, tenslotte.

7) Hoewel niet genoemd in deze analyse lijkt het me opportuun om na te denken over een schoolvorm voor deze leerlingen. Het lost veel op want er zijn geen toelatingseisen meer nodig, de financiering is meer solide en de opgedane kennis en ervaring verspreidt zich beter en makkelijker binnen een schoolvorm. De groepsgrootte rechtvaardigt een schoolvorm en een dergelijke schoolvorm is voor elk schoolbestuur een logische aanwinst binnen hun gebied zoals ook elk schoolbestuur wel een Montessorischool nodig vindt. Ik wens dat hier eens een discussie over op gang gebracht kan worden! Mijn inbreng is dan deze schoolvorm.

Het hele rapport kun je hier doornemen en downloaden. Er staat erg veel in!

Veel leesplezier, met groet, Willem Wind.

Situatieanalyse voltijd HB PO in NL – Eindrapport Feb 2022 – Loek Zonnenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *