Resultaten onderzoek basisschooladviezen

Dit onderzoek is gebaseerd op de enquête die ik van 1-2-2022 t/m 5-3-2022 heb gepromoot op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze enquête is ook gepromoot via Mensa, Pharos en diverse andere verenigingen en stichtingen. 537 ouders hebben voor 1 of meerdere kinderen uit hun gezin de enquête ingevuld waarvoor ik ze hartelijk wil bedanken. Gelet op het aantal respondenten is de uitkomst representatief voor de onderzochte groep, basisschoolleerlingen met een IQ van 130 of hoger die een definitief advies kregen voor hun plek in het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is afgegeven in de jaren 2016 t/m 2022.

Opmerkelijkheden

  • Het basisonderwijs krijgt het niet voor elkaar om alle uitzonderlijk intelligente leerlingen, de hoogbegaafde leerling, door te kunnen verwijzen naar het VWO. Dat ligt niet aan de leerlingen of de ouders. Het onderwijs is hiervoor verantwoordelijk te houden.
  • Bij de testuitslagen valt op dat meisjes 6% minder vaak scoren bij de groep 140+. En 6% vaker scoren bij de groep 130+

Samenvatting

De resultaten zijn zoals ik ze verwachtte uitgaande van de verhalen die ik tegenkom op de sociale media. Het lukt de basisscholen onvoldoende om de uitzonderlijk intelligente leerlingen dusdanig te begeleiden zodat ze doorverwezen kunnen worden naar het VWO.

De antwoorden op de vragen gevat in een grafiek:

 

Ouders hebben vaak opmerkingen er bij geschreven in dit onderzoek. Hier vind je ze allemaal.

Er zijn nog veel verbanden uit de data te halen maar ik zie geen interesse daarin. Daarom heb ik ze hier niet geplaatst. De ruwe data is hier te downloaden.

Eén draaitabel wil ik je niet onthouden:

Wil je meer weten neem dan contact op.

Met groet, Willem Wind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *