Oproep Vlaamse scholen voor hoogbegaafden

Hierbij wil ik een oproep doen om in Vlaanderen scholen te stichten voor hoogbegaafden naar het voorbeeld van de Boxschool.

Vlaanderen loopt ver achter op het gebied van passend onderwijs aan hoogbegaafden. Deze groep is nauwelijks in beeld bij het onderwijs, beleidsmakers en overheid. En dat moet beter omdat deze doelgroep het verdient om wat aandacht te krijgen. Ook zij redden zichzelf niet, evenmin als alle andere mensen.

Er zijn een aantal goede redenen om dit traject in te gaan. Onderwijs is werk voor de lange termijn en als Vlaanderen deze handschoen oppakt zal het op termijn een effect zien in verschillende cijfers. Misdaadcijfers, zelfmoordcijfers, het aantal mensen die psychologische of psychiatrische hulp nodig hebben en bijvoorbeeld het aantal mensen met een invaliditeitsuitkering. Dit project zal dus naast verminderde persoonlijke problemen ook veel geld uitsparen. Daarnaast zal er een positieve impuls van komen op de economie. Die cijfers van bijvoorbeeld succesvolle bedrijven zal zeker stijgen en dat is winst voor heel België. En het is leuk om de Hollanders weer eens een stap voor te zijn in de ontwikkeling naar goed onderwijs.

Zoals altijd moeten er ook wel nadelen aan zijn. Dat klopt want veel Vlamingen zullen moeten wennen aan dit project. Het is niet evident om hoogbegaafden zo tegemoet te treden. Andere nadelen zijn er niet. De kosten per leerling zijn gelijk of lager dan in het regulier onderwijs. Wellicht is het een nadeel dat het uitvoeren hiervan veel politieke moed vergt en dat is niet iedereen gegeven. En dat de effecten pas echt zichtbaar zijn na een generatie of meer. Maar dat het een positief effect heeft staat vast. Een hoog-intelligente groep kinderen die echt klaargestoomd wordt voor de maatschappij is een verrijking die ongekend is!

De groep hoogbegaafden is 2% van de bevolking. In Vlaanderen zijn dat 2% van 7,5 miljoen is 150.000 Vlamingen. In de leeftijd van 3 tot 21 zijn dat bij een gemiddelde leeftijd van 75, 36.000 leerlingen. De Boxschool biedt een doorgaande leerlijn aan van kleuterschool tot en met universiteit. In eigen tempo te doorlopen en met een steeds grotere zelfstandigheid.

Een IQ-test als criterium voor aanname van leerlingen heeft op twee gronden een negatief effect. Ten eerste is de waarde van een IQ-test afhankelijk van de inzet van de geteste persoon. Iedereen kan een lage score halen maar slechts een enkeling kan komen tot de 2% hoogste score. Die enkeling moet dus zijn of haar best doen en daar zit al gauw het probleem. Bewust of onbewust lager scoren is een constant gegeven. Bewust of onbewust hoger scoren is niet mogelijk. Ten tweede is het een grens getrokken in zand. Niemand weet of die grens precies is en klopt mbt de verschillen in leren en denken van personen die hoger of lager scoren dan die grens. Aannemelijk is het wat Dabrowsky zegt, het is een glijdende schaal. En daarmee werkt een IQ-test als toelatingsbeleid averechts uit. De Boxschool biedt daarin uitkomst want dat idee stoelt mede op de verschillen tussen hoogbegaafden en andere leerlingen. Hierdoor komt de scheiding er van nature en zal het effect op de doelgroep het grootste zijn en wordt het idee van onderwijs aan hoogbegaafden makkelijker geaccepteerd.

Daarom wil ik hier een dringende oproep doen aan de Vlaamse overheid en het Vlaamse onderwijs: Maak u sterk voor deftig onderwijs aan hoogbegaafden! Samen met hoogbegaafde volwassenen en kinderen kunnen we het onderwijs zo vorm geven dat het werkt.

Willem Wind

2 gedachten over “Oproep Vlaamse scholen voor hoogbegaafden”

  1. Om specifiek te zijn: een werkgelegenheidsproject voor langdurige bankzitters met een groot aantal talenten waaronder ook cognitief-analytisch-associatief intellect. Met de winst kan een adviesbureau gericht op het welzijn en de professionele bezigheden van deze doelgroep worden gefinancierd.

  2. Mooie oproep uiteraard. Ik probeer iets op gang te brengen, en hoop binnen enkele maanden het eindproduct ervan te kunnen aankondigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.