Landelijk onderzoek naar welbevinden hoogbegaafde leerlingen

Bent u ouder van een hoogbegaafde kind in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar? Dan kunt u meedoen aan dit landelijke onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in Nederland. De 7 vragen zijn per kind en per ouder, binnen een paar minuten beantwoord. De resultaten kunnen erg veel opleveren voor alle hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en voor de generaties die nog komen gaan.

Dit onderzoek is afgesloten. Het rapport is klaar.

Doe ook mee: Naar de 7 vragen!

Hier vindt u de achtergrondinformatie.

Titel van het onderzoek: “Onderzoek naar het welbevinden, volgens de ouders, van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs.”

Op o.a. deze vragen wil ik een antwoord krijgen met dit onderzoek:

Is er een correlatie

  • tussen de hoogte van het IQ en het welbevinden?
  • tussen het volgen van bepaald onderwijs en het welbevinden?
  • tussen wel/niet versnellen en het welbevinden?
  • tussen de hoogte van het gezinsinkomen en het welbevinden?
  • tussen de hoogte van het IQ en het volgen van bepaald onderwijs?

Is het welbevinden anders in het basisonderwijs in vergelijk met het voortgezet onderwijs?

Hoeveel thuiszitters zijn er onder de hoogbegaafde leerlingen en op welke leeftijd zijn er de meesten?

Wat is de correlatie:

  • tussen thuiszitters en IQ?
  • tussen thuiszitters en gezinsinkomen?
  • tussen thuiszitters en versnellen/blijven zitten/niveau verlaagd? (waterval)
  • Hoeveel thuis onderwezen kinderen zijn er onder de hoogbegaafde leerlingen en op welke leeftijd zijn er de meesten?

Wat is het percentage van hoogbegaafde kinderen die zijn versneld, blijven zitten of van niveau veranderd?

Hoeveel impact heeft het vaak of vaker veranderen van de schoolsituatie op o.a. het welbevinden van de hoogbegaafde leerling?

Wat kan de meerwaarde zijn van meer voltijds hoogbegaafden onderwijs?

En wellicht komen er nog andere interessante correlaties boven uit de resultaten.

De resultaten

Dit onderzoek loopt tot 30 juni 2018. Daarna ga ik een uitgebreid verslag maken van de resultaten en dat publiceer ik, inclusief de ruwe data, hier op deze website.

De belangrijkste zaken om dit onderzoek te doen slagen zijn:

Een grote respons, veel ouders en beide ouders, doen mee. Deel de oproep en vraag iedere ouder om mee te doen aan dit onderzoek!

Een diverse groep doet mee aan dit onderzoek. Ook ouders die (zeer) tevreden zijn over het onderwijs. De oproep tot deelname wordt daarom wijd verspreid en er wordt regelmatig opgeroepen om de oproep te delen in eigen kring.

Er zitten ongeveer 32.000 hoogbegaafde leerlingen op de basisschool en ongeveer 24.000 bezoeken een voortgezet onderwijs school. Het zou erg mooi zijn als 10% van de ouders van deze kinderen meedoet aan dit onderzoek.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via contact.

Doe ook mee: Naar de 7 vragen!

Laten we er met zijn allen een succes van maken!

Met vriendelijke groet, Willem Wind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.