Onderzoek naar passend onderwijs hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Wat kan dat inhouden en waar moet dat aan voldoen. Onderzoek is nodig!

Onderwijs is niet alleen kennis opdoen en vaardigheden leren. Het is ook vormend voor de leerling. Je leert hoe om te gaan met van alles en nog wat maar ook om te gaan met jezelf. Je ervaart, als het goed is, wat jouw passie of interesse is en hoe je hiermee verder kunt gaan na je schooltijd.

Hoe zou bovenstaande kunnen (of moeten) passend gemaakt worden voor hoogbegaafde leerlingen? Ze leren sneller, ze ontwikkelen sneller, moet de schoolperiode aangepast worden of kunnen ze baat hebben bij een langere vorming? Welke manier van leeraanbod is het beste en welke leerstrategie? Of leren ze beter zelfstandig? Hoe kunnen we dat vormgeven met in het achterhoofd dat er maar 56.000 hoogbegaafde leerlingen zijn in het basis- en voortgezet onderwijs, verspreid over heel Nederland. Moeten/kunnen we dat oplossen in het reguliere onderwijs en hoe dan of moeten we naar regionale oplossingen gaan kijken zoals het Speciaal Onderwijs georganiseerd is?

Veel meer vragen zijn te stellen rondom passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafden zelf hebben antwoorden. Ze hebben zelf op school gezeten, werken in het onderwijs of zijn zelf de uitvallers waarvoor passend onderwijs een oplossing was geweest in hun jeugd. Hoogbegaafden helpen kinderen en jongeren als coach, ze helpen scholen met het opzetten van beter onderwijs voor deze groep en ze helpen met het schoolwerk door onderpresteren aan te pakken of een vol hoofd op te ruimen. En er zijn voltijds hoogbegaafden scholen, vooral in het BO, die al jarenlange kennis hebben opgebouwd. Er is dus erg veel kennis binnen de hoogbegaafdengroep van circa 360.000 Nederlanders van alle leeftijden dat eigenlijk bijeen gebracht moet worden om te onderzoeken wat passend onderwijs is voor hoogbegaafde leerlingen en hoe we dit kunnen uitbreiden naar alle 56.000 leerlingen of een deel daarvan.

Het lijkt mij de juiste tijd om samen te gaan zitten en met elkaar te bespreken wat passend onderwijs kan zijn. Met een open oor en een open mind want niemand heeft de absolute waarheid. Ik denk ook niet dat die bestaat. Maar samen in gesprek gaan zal wel mooie oplossingen brengen die haalbaar zijn in de huidige samenleving. De politiek wil graag weten wat zij kunnen steunen op dit gebied, het is mede aan hoogbegaafden om te vertellen wat goed onderwijs dan is voor deze doelgroep.

Om dit onderzoek op een ordentelijke manier uit te voeren denk ik er aan één of meerdere conferenties te organiseren waarbij iedereen welkom is met haar/zijn inbreng over passend onderwijs en vorming. En waar gepraat kan worden over allerlei mogelijke oplossingen. Daar is wel een structuur voor te vinden zodat ieders inbreng meegenomen wordt richting een oplossing.

Ik ken mensen met ervaring in het organiseren van conferenties, ik wil er zelf ook veel tijd in stoppen qua organisatie maar het kost wel geld. Een onderwijsinstelling met een Brin-nummer kan hiervoor subsidie aanvragen bij de overheid en ik verwacht dat dit toegekend zal gaan worden. Hoe komen we daarmee in contact? Of weet je een Fonds die dit soort activiteiten steunt? Of een welgesteld persoon c.q. personen die ook weleens willen weten wat passend onderwijs aan hoogbegaafden nu werkelijk is.

Wil je meehelpen maar je weet niet goed hoe? Deel dan in ieder geval dit bericht met je vrienden op Social Media. Je kunt ook praten met / vragen aan onderwijsinstellingen als scholen of samenwerkingsverbanden om te zien of zij interesse hebben in een dergelijk onderzoek en daarvoor subsidie willen aanvragen bij de overheid. Zij zijn welwillend!

Ik praat graag met iedereen die ons hierbij kan helpen om dit voor elkaar te krijgen. En samen komen we tot beter onderwijs zodat niet zoveel hoogbegaafde leerlingen meer uitvallen uit het reguliere onderwijs. Zoveel potentieel mag en hoeft niet uitgesloten worden van onderwijs. En zij hebben dat juist zo nodig.

Ik hoor graag van jou! Neem gerust en vrijblijvend contact op.

Met vriendelijke groet, Willem Wind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.