Mijn wens voor 2022

Ik heb een wens voor 2022!

Ik zou graag in 2022 met vele anderen een nieuwe schoolvorm realiseren die ideaal is voor de meeste hoogbegaafde leerlingen PO en VO en die openstaat voor elke leerling.
Wie helpt me mee?
#hoogbegaafdheid #onderwijs

Het AD vroeg om een wens in te zenden. Dit heb ik dan ook gedaan:

Mijn ultieme wens:

Een schoolvorm realiseren die ideaal is voor de meeste hoogbegaafde leerlingen in PO en VO en die openstaat voor elke leerling want hoogbegaafden zijn wel anders maar niet zo speciaal.

Meer dan de helft van de hoogbegaafde leerlingen loopt nu vast in het onderwijs, zakken af naar lager of speciaal onderwijs of worden thuiszitters. Hun jeugd is verloren en inlopen op zo’n achterstand is maar voor weinigen weggelegd. Met alle maatschappelijke en persoonlijke problemen als gevolg hiervan.

De oplossing is een nieuwe passende schoolvorm, nieuw in Nederland en Vlaanderen. Mijn concept is zover door ontwikkeld dat het zo kan worden gerealiseerd. Daarvoor is vooral steun nodig vanuit het onderwijsveld. Zij kunnen oa de opstartsubsidies aanvragen bij de Overheid. Of een opstartfinanciering door een paar investeerders die het nut zien van deze nieuwe schoolvorm maar ook dan is medewerking van het onderwijs noodzakelijk.

Het aantal leerlingen die hier baat bij hebben is groter dan alle leerlingen van bv. de Vrije school. De werking is niet duurder dan regulier onderwijs. Ook van die kant bekeken is het zeker haalbaar.

Ergens is het een taboe, deze wens, althans zo ervaar ik het. Een taboe binnen het onderwijs, in de samenleving en ook bij de doelgroep zelf. Maar ik zie liever gelukkige hoogbegaafde kinderen met toekomstperspectief dan de vele thuiszitters en uitvallers waarvan ik de verhalen nu hoor. En ik kan er nu niets aan doen! Nu is minder dan de helft gelukkig en goed in zijn of haar vel zittend. Ik wil ze allemaal die kans geven. En met mij meer dan 100 mensen(zie website) die mij aanmoedigen om te blijven proberen om zo’n schoolvorm te realiseren.

Mijn concept vindt u op https://ikbenhoogbegaafd.nl/top-down-onderwijs/

Tevens staat mijn onderzoek hier over het welbevinden van mijn doelgroep in het reguliere onderwijs. En die is niet best. https://ikbenhoogbegaafd.nl/resultaten-van-het-onderzoek-naar-het-welbevinden-van-hoogbegaafde-leerlingen-po-en-vo/

Ik hoop dat 2022 het jaar wordt dat Top-down onderwijs als schoolvorm van de grond afkomt! Wie helpt mee?


Met vriendelijke groet,

Willem Wind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *