mijn vele-vliegen-in-één-klap-relanceplan

Nederland, de EU, de wereld hebben veel te winnen met een heffing op luchtverontreiniging door internationaal transport; als iemand weet hoe ik dit best in de openbaarheid krijg …

luchtvervuilingBeste lezers dezes

In oktober ben ik beginnen nadenken en opzoeken over een mogelijke oplossing voor de budgettaire problemen van België, en vervolgens Nederland en ook de rest van de EU, maar ook o.a. de hoge werkloosheid en de klimaatverandering. Ik ben beginnen mailen naar ondertussen misschien honderden politici, vakbondslui; organisaties, think tanks, professoren, kranten, TV-programma’s, … Maar vaak niet gelezen, nauwelijks antwoorden, … Huilen met de pet op, want al die geadresseerden beweren in het openbaar al de aangehaalde problemen erg te vinden, maar eens wat dieper nadenken over een totaaloplossing, dan bekruipt mij het vermoeden dat ze te dom; laf, hypocriet, onverschillig, egoïstisch zijn, of zelfs jaloers omdat mijn voorstellen zoveel beter zijn.

Okay, ik weet wel dat dat bitter en zelfs wat arrogant klinkt, maar hoe zou jij je voelen als je zo hard je best doet en iedereen je negeert terwijl je denkt dat je echt het verschil kunt maken? Ondanks dat de moed mij regelmatig in de schoenen zonk, hield ik vol, omdat er zoveel mensenlevens op het spel staan, en de stabiliteit van de economie en misschien zelfs de EU, … Omdat de tijd dringt, hoop ik o.a. hier een groot publiek te bereiken.

——————————————————————————————————

“Luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt economische schade ter waarde van zo’n 4 miljard euro, volgens onderzoeksbureau CE Delft. Voor Europa is de inschatting maar liefst 150 miljard euro; zaplog.nl/man_made_luchtvervuiling_uitlaatgassen_wederom_giftiger_dan_gedacht (link is external)”

Het eigenaardige is dat een satellietkaart van weliswaar 2004 maar evengoed geldig wegens waarschijnlijk evenveel of zelfs meer verkeer jaar in jaar uit, aantoont dat het aandeel van de luchtverontreiniging in de Benelux t.o.v. heel Europa veel groter is. http://www.kennislink.nl/publicaties/satelliet-brengt-luchtvervuiling-in-kaart (link is external)

Ik denk dan ook dat het mogelijk is een manier te vinden – ik denk dat ik ze heb – om internationaal transport voldoende te belasten – 180 miljard, rond de 1,3 % van het totale BNP van 14 000 miljard – om de inflatie met ongeveer 1 % te laten stijgen. Zodat het risicovolle QE – googlen maar – niet meer nodig kan zijn, …

180 miljard (bruto) op een gezamenlijk BNP van rond de 14 000 miljard = nog geen 1,3 % en zou waarschijnlijk voor genoeg inflatie zorgen om het riskante en onvoorspelbare QE voortijdig te kunnen stoppen. België, Nederland en Duitsland – waarvan de meeste politici zo gekant zijn tegen het opkoopprogramma van de ECB – zouden, mits een ingenieus masterplan – hetgeen ik denk te hebben, maar het vergt wel de politieke wil en mogelijk veel druk op de beleidsvoerders van o.a. de vakbonden – de rest van de EU kunnen proberen te overtuigen van een gezamenlijke belastingverhoging om de regeringen in staat te stellen te investeren i.p.v. te blijven besparen en economische groei te realiseren door de eigen bevolking, lagere overheden en de bedrijven te bedelen met meer subsidies, hogere uitkeringen en lonen via overheidsaanwervingen i.p.v. agressief de publieke sector op streng dieet te zetten en talloze werknemers te ontslaan om zoveel mogelijk loonlasten te kunnen verlagen om banen te creëren ten koste van de “bevriende” landen door een race-to-the-bottom-tunnelvisie.

Ik geloof dat Nederland recht heeft op 13,5 miljard hiervan, en dat dat zou kunnen leiden tot:

(5 miljoen in de EU) 300 000 duurzame banen, binnen het jaar, zonder verdringing, vooral niet-commerciële sectoren, eventueel halftijds, ideaal voor kwetsbare groepen (ouderen, gehandicapten, zieken, langdurig inactief, zonder werkervaring, allochtonen, laaggeschoolden, gepensioneerden en zelfstandigen die niet rondkomen, mantelzorgers); 2 tot 4 miljard
een einde kunnen maken aan “belastingparadijs Nederland” en daarna of tegelijk liefst ook elders de druk kunnen verhogen, zoals het UK, Ierland, België, …; idem
meer kunnen investeren in de strijd tegen klimaatverandering, in “groen verkeer”, duurzame stroom, het verminderen van luchtpollutie, … idem
daardoor (op termijn) minder moeten uitgeven aan gezondheidszorg
de besparingen in o.a. bejaardenzorg (groten)deels terugdraaien
minstens honderden mensenlevens redden per jaar (minder zelfmoord wegens werkloosheid en armoede).
Vergeet niet dat die som uitgeven onmiddellijk zorgt voor terugverdieninkomsten, en zelfs als het maar 10 % zou zijn, is het geld om mee te werken een miljard of 15.

ik zoek iemand die bereid is de knuppel in het hoenderhok te gooien, alles op alles te zetten om mijn vele-vliegen-in-één-klap-relanceplan in de media te brengen en uiteindelijk door de politici in B en NL te laten evalueren. Natuurlijk pas na het uitwisselen van een aantal mails, en als ik hem, haar of hen overtuigd heb dat betere grootschalige oplossingen – zoals de rijken tientallen miljarden extra laten ophoesten – geen kans lopen om gerealiseerd te worden. Opperkantelaar Jan Rotmans, de leiders van Tax Justice NL, Correspondent Rutger Bregman, misschien iemand van Ons Geld, … Jonathan Holslag heb ik ook gecontacteerd, maar ik denk dat hij het te druk heeft, want het bleef (voorlopig) bij één mail. Een programma als Tegenlicht of Zembla kan ook het gewenste effect hebben, maar ook van deze (nog) geen repliek. De leiding van Greenpeace zou natuurlijk ook om raad gevraagd kunnen worden. Als iemand nog suggesties heeft, iemand kent, … bijvoorbeeld bij de kranten. Ik ben uiteraard heel kieskeurig, vertrouw niet zomaar om het even wie, want dit is geen klusje voor een amateur. Om op al mijn golflengtes te kunnen zitten, moet je om te beginnen over een flinke snel roterende schotelantenne beschikken … Klinkt misschien als opschepperig, maar is eerder een waarschuwing. Tja, waarom niet …

“Mensen met ADD zijn:

vaak analytisch, ze leggen verbanden waar niet iedereen zomaar op komt
onderzoekers die graag nieuwe paden verkennen
echte denkers
ook meestal sociaal bewogen
invoelend. Ze hebben een groot inlevingsvermogen (vaak pas achteraf, nadat ze de situatie hebben overdacht)
creatief, intuïtief en veelzijdig en hebben een brede belangstelling. Dit hebben ze ontwikkeld vanuit hun behoefte aan afwisseling.”
Het zijn meestal doorzetters als gevolg van aangeleerde compensatie.Zij kunnen zich gepassioneerd ergens op storten als iets hun interesse heeft en maken dat meestal ook af.
http://www.psyq.nl/Programma/ADHD-bij-volwassenen/hoe-herken-ik-ADHD/ADD… (link is external)

Als tegengewicht voor deze positieve eigenschappen: http://www.addonline.nl/add/tips.html (link is external) Buitenbeentjes worden per definitie niet begrepen door de meesten, en daarom ben ik een eenzaat. Wel heel veel tijd om te piekeren en na te denken, dus als ik het niet had, was ik niet zo sterk gemotiveerd en misschien zelfs niet in staat om mijn calvarietocht te ondernemen. Nu, ik wist op voorhand gelukkig niet dat het zo lang zou aanslepen …

Alhoewel het niet de bedoeling was en is om het over deze problematiek te hebben, het is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk om te weten waarom een individu een geniale kant heeft of kan hebben en tegelijk veel gebreken. Eén uitstekend voorbeeld van de tientallen Bekende Wereldburgers die al dan niet bewezen een aandoening hebben of hadden die hun doen en laten in grote mate bepa(a)l(d)en: http://www.adders.org/drbilly15.htm (link is external)

Wel, zelfs als ik geen gouden tip krijg, dan heb ik misschien wel enkelen van jullie laten kennismaken met een vaak verborgen problematiek, en in het geval dat het zeer herkenbaar is, … Hoe vroeger je het beseft van jezelf, hoe beter.

Dirk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *