Mijn Mensa

Ik wil graag een Mensa die verweven is met de maatschappij. Een Mensa die samenwerkt op welke manier dan ook, met het onderwijs, de politiek, hulpverleners en vele andere organisaties. Maar ook met bedrijven en hun organisaties zoals het VNO-NCW.

Ik wil graag een Mensa die midden in de maatschappij staat. Meedoet met het maatschappelijke leven en die gehoor vindt in de maatschappij over alles wat met hoogbegaafdheid heeft te maken. Een Mensa die zich niet schaamt voor frustratie, voor sociale armoede of anderszins raar gedrag. Een Mensa die opkomt voor elk lid, elk lid omarmt en deze helpt, als dit nodig en gewenst is. Niet een Mensa van “nee” of “lastig”, niet van de onmogelijkheden maar juist van de vele mogelijkheden die het leven en de maatschappij, ook ons, biedt. Dat wij ons niet schamen voor onze intelligentie en anders zijn maar juist onze verdiensten laten zien en daarin gewaardeerd worden. Nu en in de toekomst. Zonder naast onze schoenen te gaan lopen maar wel met trots. Want we hebben wat te bieden!

Ik wil graag een Mensa die samenwerkt met de vele grote en kleine organisaties die wat doen voor ons, hoogbegaafden. Hun werk ondersteunen, verbeteren waar nodig, zodat het ons beter gaat. Want als het ons beter gaat, gaat het ook beter met de samenleving. Samenwerken vanuit het “Yes, we can!”

En ik wil graag een Mensa die haar leden kent. Een Mensa die weet wie de leden zijn en waar zij behoefte aan hebben. Een Mensa die met kennis van zaken de samenleving ingaat omdat zij weet wat de leden willen én wie haar leden zijn. Daartoe is onderzoek nodig. Onderzoek wie de leden zijn en wat zij willen. En dan gaat Mensa dat niet oplossen. Mensa heeft een plaats in die samenwerking en dat is niet de oplosser, niet de steun voor al onze leden want dat kunnen we niet waar maken. Wat we wel kunnen waarmaken is door samenwerking met allerlei partijen in de samenleving, hun kennis en interesse vergroten in hoogbegaafden. Zodat hoogbegaafden steeds meer als zichzelf, als hoogbegaafde, kunnen en mogen functioneren in alle facetten van de maatschappij.

Ik wil graag een Mensa die zelfvertrouwen heeft en dat uitstraalt. Een Mensa waar je trots op bent om lid van te zijn. Niet omdat je dan beter bent, wel omdat je hoogbegaafd bent. Dat is de gift van onze ouders waar we met recht trots op mogen zijn. “Wij zijn anders en erg interessant!” Wij kunnen een bijdrage leveren als hoogbegaafden aan de maatschappij. Vanuit die visie bouw ik graag mee aan een Mensa die ik graag zou willen hebben, waar ik lid van wil zijn. En waar ik met recht trots op kan en mag zijn.

Willem Wind (NL2201)
10 april 2014.

28 gedachten over “Mijn Mensa”

 1. ‘Als doelgroep zijn er 333.000 mogelijke leden. Het zou leuk zijn als die allemaal lid zijn van deze groep.’ Maar het zou leuker zijn als een flink aantal van die 60.000 tot 100.000 met een uitkering hun snelle manier van Out of the Box Denken, waarmee we maar al te vaak anderen overrompelen, inzetten om een innovatief, alternatieve economie te realiseren voor het toenemende aantal werklozen, de armoede en stille armoede die dagelijks in de overlevingsmodus met veel stress staan.
  De automatisering en robotisering heeft als gevolg dat de volgende machine uw baan kost, behalve als het een baan betreft waarbij empathie van belang is.
  Of het MINIMABANK Nederland i.o. (https://www.google.nl/search?q=MINIMABANK) (https://www.facebook.com/pages/MINIMABANKNL/451504984955456) of een andere naam draagt is niet van belang, als we ons maar met succes inzetten voor deze groeiende groep die straks groter zal zijn dan de groep met een reguliere baan die dagelijkse de stress ervaren hun baan ook te verliezen.
  https://www.facebook.com/pages/Hoogbegaafden-met-een-uitkering/650197721760916
  https://www.facebook.com/pages/Hoogbegaafde-volwassenen/582242385213741
  Lid van Mensa ben ik niet, vraag me ook af of het mij een beter mens maakt als dat wel zo zou zijn. Hoogbegaafd is niet leuk als je de wereld begrijpt en hierdoor ziet wat zich voltrekt. Maar als ik minder zou begrijpen en niet zie wat de toekomst voor onze kinderen wordt, zou ik dan gelukkiger zijn?

 2. Beetje laat als commentaar, maar dit heb ik destijds gemist. Als buitenlander- en staander heb ik niet echt een idee van wat er gaande was en is bij Mensa Nederland. Aangezien de Belgische afdeling maar goed 400 leden zou tellen, en ze volgens minstens 2 getuigen niet meer dan een “gezelligheidsclubje” zou zijn, dacht ik dat bij jullie alles prima ging. Niet dan/dus?

 3. Grappig, de HB tendens ten overvloede en ten voeten uit. Mensa leden geven middels het ALV aan wat hun wensen zijn en hoe het beoogde beleid handen en voeten moet krijgen. Dan wordt het stil en zeker als blijkt dat mogelijk door enige leden de inzet van enthousiastelingen niet gewaardeerd worden en zelfs als onkundig wordt bestempeld. Andersom zou het kunnen zijn dat niemand op deze wijze voorzitter dan wel bestuurder zou willen zijn als er zo sterke gevoelens leven. Ik herken deen dergelijk stuk disrespect uit mijn voormalige trainerscarrière; bij onwil uit de groep stop ik, zo simpel is dat. Wat leeft hier; oude frustratie ? Zelf ben ik geen lid, ben overigens nergens lid van omdat mij dat beperkt, wat mij niet hoeft te weerhouden zij die zich geroepen voelen – zij het als bestuurder zij het als lid van Mensa – te ondersteunen en te helpen waar ik kan wanneer de/een vraagstelling zich aandient. Het meest typische van gemiddeld genomen HB-ers is de eigengereidheid, de sterke wil en visie en mogelijke wetenschap hoe het kan, is en zou moeten. HB-er of niet, dergelijke attitudes berusten op een stuk ego. Als mensa’s/mensen niet het vertrouwen in potentiële (momentane) bestuurders hebben dan wel geen gezamenlijke betrokkenheid voelen bij Mensa is er altijd de individuele keuze afscheid te nemen. Voor zover ik Willem W. ken, is hij aimabel, toont hij oprechte betrokkenheid en aangaande zijn mogelijke capaciteiten qua bestuurder doe ik geen uitspraken want die zijn mij in concreto onbekend. Passie blijkt vaak belangrijker dan het cognitieve, de typische managementattitude. Essentieel is voor nu te weten wat de identiteit van Mensa was, nu is of wel wat het beoogt te zijn volgens zij die er lid van zijn. Maatschappelijk gezien zijn vele hun eigen identiteit verloren wat we voor het gemak dan maar een financiële crisis noemen, de echte crisis ligt veel dieper, ligt in de mensen zelf. Identiteits(h-)erkenning zou voor echte HB-ers niet lastig hoeven te zijn …… of ?

  1. Volgens mij als ik het zo bedenk is de missie : belangenbehartiging van HB-ers in de maatschappij. De essentie is (dus) dat HB-ers ongeacht de werksituatie en ongeacht de discipline en branche op hun intelligentie :: HB worden beoordeeld en op juiste wijze worden gewaardeerd en gerespecteerd door/in hun omgeving. De strategie kan erop gericht zijn dat de probleemgebieden die namens de leden via polls en enquêtes naar voren komen (vb GGZ, Onderwijs, UWV, P&O/HRM) te benaderen en middels de juiste PvA/acties bij hen voet in aarde te krijgen om zodoende kennis en inzichten te kunnen overdragen naar de betrokkenen, hen her-op-voeden of in ieder geval met andere ogen naar speciale mensen te kijken (hier : HB-ers). De kracht van de uniekheid te (h-)erkennen en te respecteren. Zo simpel lijkt mij de missie vanuit de statuten van Mensa te zijn. Of vergis ik me ? (ik ben hier zelf al jaren mee bezig zij het op individuele schaal)

 4. Als ik in het ledenregister nadere gegevens van Willem bekijk, zie ik als lid nummer staan: BE3193. Het lijkt mij niet juist als een lid van een Mensa vereniging uit een ander land, de voorzitter van Mensa Nederland wordt, hoe aardig het betoog ook moge zijn. Dus….

 5. “Maar ook met bedrijven en hun organisaties zoals het VNO-NCW.”

  De zoveelste Mensaal die modieus prostitueert met “het bedrijfsleven”, wat het ook maar zijn moge.
  Waarom niet met FNV en CNV, dan sta je tenminste ECHT midden in de maatschappij, d.w.z. op de vloer te midden van de echte mensen, de mensen die de klappen op moeten vangen.
  Beste Willem, de eerste vier letters van Mensa is “mens”.

  1. Als je integraliteit wil, is mijns inziens elke invalshoek welkom. Het gaat erom waar je acties het meeste effect sorteren dan wel waar de zorg voor begrip en respect het meest gewenst is.

 6. Ik wil graag een bestuur. Een team, wat de zaak op orde heeft. Een bestuur, waar de leden op kunnen vertrouwen. Een bestuur dat transparantie biedt. Een bestuur, dat begrip toont en luistert, maar duidelijke beslissingen neemt op een heldere manier en gebaseerd op argumenten. Een bestuur, wat Mensa bestuurt, en niet gaat over ego’s of verborgen agenda’s.

  Als dat bestuur er is, dan komt het met Mensa ook wel goed…

  1. Het meest sterke bestuur ontstaat veelvuldig vanuit ‘chaos’. Daarin ontstaan creaties die gebaseerd zijn op vertrouwen, gaan voorbij aan de maakbaarheid die een ieder beoogt. Vasthouden aan oude zaken en ‘niet willen gunnen’ zijn aloude verdedigingsmechanismen en zijn vaak synoniem voor angst, onzekerheid en eigenbelangen.

  1. Als er onduidelijkheden zijn,kent men in open overleg de zogenaamde dialoog; het spel van vraag-en-antwoord-en-weder-antwoord. Zeggen dat het onduidelijk of verwarrend is, is zo oud-denken, zo gesloten. Als iemand een voorzet geeft, daarin beperkt is in diens helderheid – wat een zeer individuele apperceptie – kun wellicht samen tot iets mooiers of beters komen en zodoende andere mensen erbij betrekken die mogelijk meer capabel zijn op andere gebieden; de kracht van de diversiteit – ook binnen HB-ers.

 7. Dat wat Han zegt… een bestuur dat gewoon uitvoert wat de ALV besluit. Kundig en transparant de interne processen op orde brengt.
  Geen onnozel visie- en wereldverbetergedoe van een stelletje onkundigen met te veel tijd om handen. Geen bevlogen gefilosofeer over een “dialoog met de maatschappij” van mensen die niet eens fatsoenlijk kunnen omgaan met elkaar en met de verenigingsleden die zij geacht worden te vertegenwoordigen.
  Gewoon transparant en zakelijk faciliteren van leden en activiteiten is de behoefte.

  En met alle respect voor je aangename persoonlijkheid, WW; jij bent geen bestuurder.

  1. Een vereniging acteert vanuit andere invalshoeken dan een commercieel bedrijf. De verbinding en beoogde betrokkenheid is veelal gebaseerd op gelijksoortige interesse, ervaringen of doelstellingen. Wanneer deze doelstellingen helder zijn is het aan het bestur hier op visionaire wijze – strategie invulling aan te geven. Het grappige hier is dat het bestuur interne processen op orde dient te brengen. Volgens mij zijn de meeste deelnemers – eigen gereid en slim en alwetend genoeg – juist onderdeel van deze processen; of wel zij hebben direct invloed op het wel en niet slagen en op orde brengen van bedoelde processen. Een bestuur modelleert, modereert en faciliteert daarin/bij. PS in de tekst van Willem lees ik niet (letterlijk) dat hij een bestuurdersrol ambitieert …..

 8. Aansprekende visie; op overtuigende wijze opgeschreven. Met alle respect is het opschrijven van een visie uiteraard wel het eenvoudigste deel. De moeilijkheid zit in de uitvoering. En daar zie ik bijzonder grote uitdagingen. Want, om één aspect uit je verhaal te pakken: welke organisaties hebben raakvlakken met hoogbegaafdheid? Zijn dat niet vrijwel alle organisaties in de maatchappij? Hoe daar de juiste selectie in te maken? Zitten zij wel te wahten op Mensa?

  Inhoudelijk vraagje: je benoemt de internationale dimensie niet. Zijn er nationale Mensa’s die al conform je visie werken? Helaas is België niet zo’n inspirerend voorbeeld…

  Detail daarover: is het wel mogelijk om in 2 landen lid te zijn? Toen ik uit België terugkwam, kreeg ik vragen over of ik mijn lidmaatschap wel had opgezegd aldaar. NL2414, voormalig MBE3336.

  1. Er bestaan simpel gezegd 3 niveaus : strategisch ~ beleid bedenken – technisch ~ beleid uitvoeren en daar tussenin tactisch ~ uitvoerend beleid controleren. Grootste struikelblok bij vele organisaties als ook overheden is de transitie tussen bedenke en uitvoeren. Dat is hier niet anders. Voor mij impliceert HB integraal denke n daarmee in staat dat te bedenken dat dit op juiste wijze gelijk terug komt in de uitvoering. Slechts zeeeer weinig mensen zijn in staat de juiste transitie te realiseren. Hier lijkt het niet anders te zijn; daar zit de echte kloof. Manco : bereidwilligheid tot zuiver en open communiceren in vertrouwen.

 9. Jammer Willem. Weer iemand die in het bestuur wil en dan van alles wil gaan regelen. Dat is de oorzaak van alle ellende. Ik zou zo graag een bestuur willen dat het beleid, dat in de ALV is vastgesteld, uitvoert.
  Je mag natuurlijk je ideeën uiten en je hebt, zo te lezen, een aantal medestanders.

  1. Zie onder andere mijn vorige visie : Er bestaan simpel gezegd 3 niveaus : strategisch ~ beleid bedenken – technisch ~ beleid uitvoeren en daar tussenin tactisch ~ uitvoerend beleid controleren. Grootste struikelblok bij vele organisaties als ook overheden is de transitie tussen bedenke en uitvoeren. Dat is hier niet anders. Voor mij impliceert HB integraal denke n daarmee in staat dat te bedenken dat dit op juiste wijze gelijk terug komt in de uitvoering. Slechts zeeeer weinig mensen zijn in staat de juiste transitie te realiseren. Hier lijkt het niet anders te zijn; daar zit de echte kloof. Manco : bereidwilligheid tot zuiver en open communiceren in vertrouwen.

 10. Beste Willem,

  Als iemand die al sinds zijn 17e (inmiddels 6 jaar) overweegt om toch maar eens lid te worden van Mensa, ben ik blij dat ik eerst jouw verhaal las. Mijn overweging om lid te worden, was juist omdat ik hoopte (en eigenlijk ook verwachte van een dergelijke organisatie) dat Mensa zou zijn en doen waartoe jij hun oproept. Ik hoop dan ook dat zij jouw oproep zullen zien en hier iets mee zullen doen, zodat het in de toekomst mogelijk toch waard wordt om lid te worden. Het zou zo mooi zijn om met en via Mensa iets te kunnen betekenen voor zowel de maatschappij en mede-hb’ers..
  Vriendelijke groet!

  1. Mooi Rodney. essentie :het gaat altijd fout en er is altijd kritiek over de HOE vraag, Als de hoe vraag uberhaupt aan de orde is, zijn de vorige trajecten voor zover je mag aannemen ~ de WAT en de WAAROM helder en geaccepteerd. Als er dan toch gesteggel komt over de HOE vraag is er iets mis met de vidie op mensen.Namelijk de HOE vraag de daadwerkelijke uitvoering is gerelateerd aan de stijl en uniekheid van het individu in kwestie. Als erkend is dat ‘we’ met een kundig peroon te maken hebben, waarom dan dat gesteggel ? Waar is het vertrouwen dat hij/zij het op haar/zijn manier tot een goed einde zal brengen ? Ik zeg altijd als je het niet bevalt hoe ik dat doe wat is afgesproken dan mag je het helemaal zelf doen. Dan wordt het vaak heeeel stil.

 11. Ben het in grote lijnen hiermee eens. De weg erheen vertoont op dit moment wat hobbels. Ik denk dat meer empathie en transparantie bij de onderlinge contacten gewenst is om eenheid te creëren zodat dit doel dichterbij komt.

 12. Mooi stuk Willem. Ik ben zelf niet lid van Mensa. Heb ook nooit echt de behoefte gehad. Ben op een andere manier met het thema aan de slag gegaan. Maar ik ben wel een paar keer welkom geweest op een Mensa borrel. En dat was ok. Vandaar dat ik toch even reageer. Als je naar de oorspronkelijke betekenis van het woord mensa kijkt dan speelt daar altijd “gezamenlijkheid” een grote rol in. Gezamenlijk in een eetzaal, gezamenlijk rond de tafel, gezamenlijk lid van…. Saamhorigheid. Het gevoel vertonen dat je bij elkaar hoort. Dat je kan thuiskomen bij elkaar en ook altijd welkom blijft. Wat jammer toch dat dat keer op keer anders moet uitpakken….. Echt zonde.

 13. Zo’n Mensa wil ik ook!
  Maar we zullen zelf ook een bijdrage moeten leveren.
  Zeker nu het bestuur praktisch in zijn geheel is opgestapt.
  Claudia NL7484

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.