Man, Vrouw, hoogbegaafd..

Androgynie, Wilma van Galen.

Androgynie, een samenvoeging van de Griekse woorden ‘andros’ (man) en ‘gynaika’ (vrouw), staat voor het voorkomen van zowel mannelijke en vrouwelijke kenmerken bij één enkele persoon.
Om androgynie te begrijpen, is het belangrijk om de verschillen tussen geslacht en gender te onderzoeken.
Het geslacht van een persoon wordt beschouwd als een fysieke constructie. Met andere woorden, in de meeste gevallen is het geslacht van een persoon ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk, (in de regel) afhankelijk van de seksuele organen in het lichaam. Geslacht gaat dus over het fysieke, bij ‘gender’ draait het om je vrouwelijk of mannelijk voelen. Hoewel de specifieke genderrollen verschillen van cultuur tot cultuur, hebben de meeste gemeenschappen duidelijke definities van wat vrouwelijk gedrag en wat mannelijk gedrag is. Het gender is een belangrijk kenmerk in de meeste maatschappijen, en gemeenschappen leven de meeste genderrollen strikt na.
Eén van de meest belangrijke feiten om te weten over een mens, is het gender. Men wordt verwacht om zich te kleden en te gedragen naar wat bij zijn of haar gender past.
Een androgyn mens onttrekt zich hieraan.

GENDER

Gender vormt mede ons zelfbeeld en het beeld dat anderen van ons hebben. Van vrouwen verwacht men bijvoorbeeld dat ze meer emotioneel en zorgend zijn, bij mannen verwacht men eerder rationaliteit en competitiegeest.
Gender ordent onze samenleving. We ordenen én waarderen.
Mannelijkheid wordt in veel culturen hoger gewaardeerd wordt dan vrouwelijkheid. Gender sluipt (vaak onbewust) ook in onze regelgeving.
Opvattingen rond mannen en vrouwen zitten vervat in onze gewoontes en gebruiken. Ze bepalen wat kan (en wat niet) in onze samenleving.
Kortom, genderverwachtingen vinden hun doorslag in onze gewoontes, in onze regels, onze taal en in ons denken.

(HOOG)BEGAAFDE MANNEN EN VROUWEN

Is de genderontwikkeling bij (hoog)begaafden anders?
Zijn hoogbegaafde vrouwen, minder vrouwelijk dan normaal begaafde vrouwen?
En zijn hoogbegaafde mannen, meer in evenwicht met hun mannelijke en vrouwelijke kanten dan normaal begaafde mannen?

EN/EN

Persoonlijk heb ik de indruk dat (hoog)begaafden meer androgyn zijn dan normaal begaafden.
De veelzijdigheid kan zich even goed uiten in het vermogen om tegelijk agressief als zorgzaam te zijn, gevoelig en hard, dominant en onderdanig, zowel traditioneel en conservatief als opstandig en baanbrekend.
Zij kunnen afstand nemen en objectief zijn en tegelijkertijd gedreven en betrokken. Door hun openheid en gevoeligheid worden ze blootgesteld aan pijn en leed, maar ook aan heel veel genot.
Het bezit van eigenschappen die voor hun geslacht ongebruikelijk zijn betekent niet dat zij niet beschikken over die eigenschappen die voor hun geslacht kenmerkend zijn. Integendeel.

HET MIDDEN

Een complex karakter betekent niet dat er sprake is van een zekere neutraliteit, een gemiddelde. Het betreft hier een positie in het midden tussen twee uitersten.
Het betekent dat iemand in staat is om, wanneer de situatie dat vereist, van het ene uiterste naar het andere te gaan.
Een (hoog)begaafde man kan hierdoor in staat zijn om de leiding te nemen en om zijn gevoelens uit te spreken.
Een (hoog)begaafde vrouw kan in huilen uitbarsten bij het zien van een dood vogeltje maar evengoed haar beleidsplan op een assertieve duidelijke wijze verdedigen.

OORZAAK

Ligt de oorzaak van meer androgyn zijn in het gegeven dat (hoog)begaafden, veelzijdig (complex) zijn en automatisch mannelijk en vrouwelijke kenmerken vertonen?
Of zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen helemaal niet zo groot als men doet voorkomen en zijn (hoog)begaafde mensen minder beïnvloedbaar voor de stereotype beelden die ze meekrijgen waardoor ze zich als ‘compleet mens’ zich kunnen ontwikkelen?

Persoonlijk ga ik er van uit dat er wel degelijk verschil is tussen man(nelijke energie) en vrouw(elijke energie) en ik neig naar het idee dat (hoog)begaafden (on)bewust vaker de grenzen opzoeken.
Ook in dit opzicht kan je maar beter je eigen meetlat hanteren.
Ga voor de ontdekkingstocht, het experiment en de diversiteit en ontwikkel steeds meer ‘jij’.

Wilma van Galen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *