Kom ook uit de kast!

Het moet er maar eens van komen. Heldere woorden en geen gedraai.

Hoogbegaafde volwassenen, kom ook uit de kast!

Ben je volwassen en heb je een IQ-score die hoort bij de top 2% of herken je jezelf sterk in de kenmerken van hoogbegaafden, dan is het tijd om dit te melden aan je omgeving: Ik ben hoogbegaafd!

Voordelen

Er zijn veel voordelen.

1) Je omgeving begrijpt je iets beter en kan je beter plaatsen. Dit vergemakkelijkt de communicatie en de acceptatie van jou binnen jouw omgeving. En als er miscommunicatie is dan kun je verwijzen naar je hoogbegaafdheid met eventueel deze mooie korte uitleg. Je kunt dan ook reageren op bv. de toespeling dat je faalangstig zou zijn, dat dit dan eerder succesangst is. Je kunt zoveel meer dan als je je hoogbegaafdheid verbergt en excuses moet vinden voor je wat mindere aansluiting en soms apart gedrag. Je kunt zelfs makkelijker functioneren omdat je toch een beetje ‘anders’ bent dan de rest. Waar jij behoefte aan hebt wordt op die manier bereikbaar voor jou. Het geeft erg veel vrijheid!

2) Je hoeft niet vaak het woord hoogbegaafd te noemen in je communicatie. Een paar keer je omgeving vertellen dat je hoogbegaafd bent is genoeg, mensen onthouden dat prima. Soms moet je iemand er even aan herinneren maar dat hoort bij het leven.

3) Je helpt onze kinderen want je bent uit de kast, automatisch een rolmodel voor hen. Zij hebben vaak geen keuze, ze krijgen dat label opgeplakt zonder hun instemming. Zij hebben dan rolmodellen nodig om zich te kunnen plaatsen in dit leven. En ze hebben het nodig om hun functioneren te bepalen door trial en error. Dan kunnen zij kiezen welk rolmodel zij passend vinden voor henzelf of ze kiezen een rolmodel die ze juist niet willen kopiëren. Met beide komen ze sneller verder in het leven dan zoals nu, zonder rolmodellen maar met het juiste label: hoogbegaafd. Hoogbegaafd ben je tenslotte voor het leven en niet alleen als leerling of kind. Een hoogbegaafd kind mag niet denken dat het opgelost is als de volwassenheid intreedt want dat gebeurt niet. Je bent anders en je blijft anders dan de meeste anderen voor de rest van je leven.

4) Je helpt met je uit de kast komen ook andere volwassen hoogbegaafden die moeite hebben met het leven. Voor hen ben je ook een rolmodel en een sparringpartner om toch om te kunnen gaan met de vele andere mensen om ons heen. Dat is geen dagtaak, het kan zelfs zijn dat je die persoon nooit spreekt maar jij als hoogbegaafde laat door je functioneren en leven zien, hoe het ook kan, hoogbegaafd-zijn.

5) Je helpt ook de maatschappij. Nu gaat veel geld en levensgeluk verloren aan het geheim houden van deze mooie specialiteit, dat wat ons uniek maakt als groep. Het onderwijs moet aangepast worden zodat hoogbegaafde leerlingen niet uitvallen vanwege hun hoogbegaafdheid. De werksituaties moeten ruimte gaan bieden aan hoogbegaafden zodat geen hoogbegaafde meer een bore-out krijgt, veel meer hoogbegaafden werk vinden dat bij hen past en waardoor ze het leven leefbaar vinden. En er moeten mogelijkheden komen om met andere hoogbegaafden samen dingen te ondernemen. Een avondje uit of een mooie wandeling maken of samen een vakantie vieren, bijvoorbeeld. Mijn oplossingen zijn overal op deze website te vinden, misschien kun je zelfs daar een bijdrage aan leveren, naast het uit de kast komen.

6) Je helpt het onderwijs want zij doen veel moeite voor onze kinderen maar weten het zonder de hoogbegaafde volwassenen, ook niet helemaal goed wat het beste is voor onze kinderen. Elke verbetering hierin zal minder geld gaan kosten en het levensgeluk van de leerkracht en de leerling zal met sprongen omhoog gaan. De leerkrachten willen wel maar wij, de hoogbegaafde volwassenen moeten ons dan wel laten zien als hoogbegaafden en voorleven, een rolmodel zijn, waar het kind naar toe kan groeien en ontwikkelen. Dan is het veel duidelijker waar het hoogbegaafd kind nood aan heeft en wat passend is voor ons kind.

7) Je helpt ook de werkgevers. Zij betalen tenslotte het merendeel van de uitkeringen en de ziektekosten als een hoogbegaafde werknemer ziek wordt van het werk of in de bijstand zit. Ook daar ben je dan een rolmodel als je uit de kast bent gekomen, hoe werkgevers en managers beter kunnen omgaan met hoogbegaafde werknemers. Dat biedt naast jezelf ook mogelijkheden aan andere hoogbegaafde collega’s om met meer plezier van het leven te genieten. Zeker als ze dan ook uit de kast komen en zijn zoals ze zijn: hoogbegaafd.

8) Als laatste help je andere hoogbegaafden in de samenleving, op je werk en in je omgeving. De meesten dragen toch een last op hun schouders door niet openbaar te accepteren dat ze hoogbegaafd zijn. Ze kunnen niet zichzelf zijn maar ze kunnen ook niet ‘normaal’ functioneren. Ze leven en functioneren in een constante spagaat, iets wat constant irriteert en frustreert. Door jou uit de kast komen, bied je hen ook de mogelijkheid om eindelijk uit die spagaat te komen en als zichzelf, als hoogbegaafde, te gaan functioneren en leven. In zelfgekozen vrijheid.

Een mooi doel

Een mooi doel is dat op een dag elke Nederlander, persoonlijk minimaal één volwassen hoogbegaafde kent. Van het werk, van uit de buurt waar ze wonen, van de (sport)vereniging of van uit de (aangetrouwde) familie. Op die dag zullen de vooroordelen en de jaloersheid die nu zo enorm de overhand hebben, verdwenen zijn want men kent een hoogbegaafde volwassene bij naam en toenaam. Men weet dan uit persoonlijke ervaring, wat het is om hoogbegaafd te zijn. Het is dan niet meer ‘onbekend maakt onbemind’.

Nadelen

Nadelen zijn er niet zoveel. Er is een drempel bij de eerste keer, ik ga dat niet ontkennen maar mijn ervaring is dat mensen eerder ‘aha’ zeggen dan iets negatiefs. En die ‘aha-reactie’ komt altijd met een zucht van opluchting, ze begrijpen me nu wat beter. Niet dat ze nu wel begrijpen wat ik zeg maar wel dat ze snappen waarom ik zo ben zoals ik ben. Ze kunnen mij plaatsen. En ik weet bijna zeker dat de meeste mensen in jouw omgeving ook zo zullen reageren. En als ze vervelend doen, verwijs ze dan maar naar deze website om hun kennis te verhogen en/of hun kritiek te uiten. Ik lust ze rauw want degene met kritiek zijn meestal de in de kast levende hoogbegaafden die zo’n last hebben van hun spagaat dat iedereen in hun omgeving ook maar moet lijden onder het leven. Deze hoogbegaafden zijn het moeilijkste uit de kast te krijgen maar ook dat zal eens wel lukken.

Uit de kast komen

Er zijn 270.000 volwassen hoogbegaafden in Nederland en 102.000 volwassen hoogbegaafden in Vlaanderen. Wat zou het mooi en goed zijn als die allemaal uit de kast waren. Jij bent één van hen en ik daag je uit om de kast te verlaten en daarmee eindelijk jezelf te mogen zijn en vele anderen, volwassenen en kinderen, te helpen aan een betere wereld en een mooiere toekomst.

Uit de kast gekomen

De volwassen hoogbegaafden die al lang of sinds kort uit hun kast zijn gekomen, wil ik bedanken! Ook namens onze kinderen en de maatschappij als geheel. Jullie zijn de voorbodes van betere tijden en daarbij: Jullie dragen bij aan een betere wereld en een betere toekomst van onze kinderen. Bedankt daarvoor!!

Met vriendelijke groet,

Willem Wind.