Inspirerend idee voor vernieuwend onderwijs

Een wat vergaand idee over inclusief onderwijs. Hopelijk ter inspiratie want uiten de box zijn er mooie oplossingen te vinden.

Ik stel voor om in elke basisschool en in elke school voor voortgezet onderwijs de door de overheid verplichte leerstof in 3 snelheden aan te bieden aan de leerlingen in dezelfde klas. Leerlijn B is wat er nu is van 14 jaar, Leerlijn A is langer en duurt 19 jaar en Leerlijn C duurt 9 jaar.

Leerlingen kunnen makkelijk overstappen indien gewenst en kunnen meer op eigen tempo de verplichte leerstof onder de knie krijgen.

Voordeel is dat veel meer leerlingen in het dan reguliere onderwijs, op dezelfde school kunnen deelnemen aan de lessen en dat de leerlingen samen de extra schoolzaken gaan doen zoals spelen, sporten en wat niet al. Want ze zitten wel in dezelfde klas!

Het mooie van deze aanpak is dat de lesaanbieders 3 doorlopende leerlijnen moeten ontwikkelen en aanbieden. Je kunt niet zomaar het reguliere leeraanbod inkorten dan wel uitbreiden.

De nu ook bestaande problematiek van op- en neerkijken op andere leerlingen zal ook dan tactisch moeten worden tegengewerkt wat mij geen probleem lijkt.

Hopelijk inspireert dit voorstel veel mensen en bedienen wij als volwassenen nog beter de leerbehoeftes en ontwikkelingsbehoeftes van meer leerlingen dan dat we nu doen.

#school #onderwijs #hoogbegaafd

Met groet, Willem Wind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *