HB-Café Haarlem, 20 januari, in de avond

Begrijpen en begrepen worden; communiceer jij in taal of beeld?” Spreekster: Madelène Schippers

Hoogbegaafdheid (HB) geeft noch een garantie voor het vanzelfsprekenddirect goed begrijpen van wat een ander zegt, noch het als vanzelfsprekend door een ander begrepen worden.

Hoogbegaafden ondervinden vaak dat zij niet op dezelfde golflengte zitten als zij met niet- hoogbegaafden communiceren. Het gevoel de aansluiting te missen, zelf niet begrepen te worden, een taak of opdracht onvoldoende duidelijk voor de ander kunnen verwoorden,
een standpunt niet goed over het voetlicht kunnen brengen… het kan soms tot gevolg hebben dat je als hoogbegaafde aan jezelf gaat twijfelen. Ben ik dan zo onduidelijk?

Hoogbegaafden hebben de neiging snel te denken, grote denkstappen te nemen, snel overeenkomsten te zien en logische verbanden te leggen.
Het visuele denken, het voor je “zien” gaat vele malen sneller dan het lineaire denken van een verbale denker. Andersom ontgaat vaak aan een visuele denker de boodschap van de verbale denker die spreekt met een voorkeur voor chronologie van gebeurtenissen.

Ben jij je bewust hoe JIJ communiceert?

Madelène Schippers (trainer basisdenksystemen en LEREN LEREN Methode) zal deze avond de specifieke kenmerken van de 2 basisdenksystemen, verbaal en non-verbaal, uiteenzetten. De avond bestaat uit een theorie- én praktijkgedeelte. De deelnemers gaan zelf aan de slag met diverse oefeningen om een beter beeld krijgen van hun eigen voorkeur voor informatieverwerking (bij het communiceren én leren). Hierdoor kan iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt halen uit deze avond.

Meer informatie en aanmelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.