HB-Café Arnhem 12-03-2020: Opvoeden is het leven aangaan samen met je kinderen

Ouders van (hoog)begaafde kinderen ervaren vaak andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste andere ouders. Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten vaak zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Als ouders sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

Je begaafde kind kan jou als ouder bovendien een spiegel voorhouden die soms behoorlijk confronterend kan zijn. Zeker als je via je kind als volwassene pas ontdekt dat begaafdheid ook bij jou (of je partner) een rol speelt, waardoor je vanuit een ander perspectief naar je levensloop kijkt. Zowel in het verleden, heden als richting de toekomst. Maar zelfs als je jezelf al langer herkent in kenmerken van begaafde individuen, kan het opvoeden van je begaafde kind(eren) bij jou iets losmaken, waarvan je niet eerder besefte dat dit zo diepgeworteld (nog) in je leefde. Niet zelden komen ouders van begaafde kinderen dan ook zichzelf nogal tegen. Dan is het fijn om (h)erkenning te ervaren in de ontmoeting met andere ouders/begaafde volwassenen. Tijdens het HB Café dat op donderdag 12 maart 2020 in de Week van de Hoogbegaafdheid in samenwerking met Peers4Parents Arnhem-Nijmegen wordt georganiseerd, bieden we je de gelegenheid om dit te ervaren en om inzichten, tips en ervaringen met elkaar te delen.

Desirée Houkema is ECHA Specialist, met een achtergrond als psycholoog en cognitiewetenschapper (Kunstmatige Intelligentie). Zij is onder andere werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN), het Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling dat praktijk, beleid en wetenschap verbindt m.b.t. onderwijs, zorg, opvoeding en werk, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Vanuit haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht biedt zij advies, begeleiding, coaching en training. Creatieve, hoogbewuste kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling (in het onderwijs of in het leven) hebben haar speciale aandacht, binnen het jaarprogramma ‘HB in Ontwikkeling’ voor onderwijs-/zorgprofessionals dat ze samen met Albert Kaput verzorgt. Via haar website deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van begaafde leerlingen. Zij is initiatiefnemer van het Nederlandse netwerk Peers4Parents* en begeleidt ouders vanuit haar expertise en ervaringsdeskundigheid bij de emotionele ontwikkeling van hun begaafde kinderen in het Peers4Parents Programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Vanuit haar diverse werkzaamheden wil ze een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen.

*Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

HB-Café’s bieden een combinatie van een informatieve bijeenkomst en een ontmoetingsplaats voor hoogbegaafde mensen en belangstellenden. Ze worden georganiseerd door het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), dat als doel heeft het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Er zijn HB-cafés in Arnhem, Delft, Zwolle, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Haarlem. Meer informatie over het IHBV en data van andere HB-Café’s zijn te vinden op www.hb-cafe.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *