Gezocht: een werkende samenwerkingsvorm voor hoogbegaafden.

Als voorstander van meer samenwerking tussen hoogbegaafden onderling om tot verbeteringen te komen in de samenleving, bedacht ik me dat wellicht onderstaand artikel ons kan helpen met bv een organisatiemodel waarin het beschreven type als groep, optimaal met elkaar zouden kunnen samenwerken.
Welke manier van samenwerken zou jij, vanuit deze visie op hoogbegaafde medewerkers, wel eens willen uitproberen? En welk doel, groot of klein, zou je dan willen bereiken met die groep?Hoogbegaafde medewerkers; ze zijn ook maar gewoon mensen

23 gedachten over “Gezocht: een werkende samenwerkingsvorm voor hoogbegaafden.”

 1. HoogBegaafdheid handelt aangaande authenticiteit. Dat is een integraal verhaal. Dat zie je in dialogen terug. Mijn ervaringen aangaande het label ‘niet kunnen communiceren’ ligt steeds in het feit dat men positieve eigenschappen toegedicht krijgt dan wel zichzelf toedicht waarbij men helaas keer op keer onderuit gaat op de echte inhoud als puntje bij paaltje komt, dan wel de beperktheid van zichzelf hoge kwalificaties toekennen binnen de dialoog of hier; een onderzoek. Om vervolgens te concluderen dat degene die wel kennis van zaken heeft; niet zou kunnen communiceren. Zo ook hier. Iemand zegt onderzoek te doen naar het belang van samenwerkingen en kwalificeert zich als proactief, ambitieus en daadkrachtig. Tot op heden is het zeer stil. Als ik naar de inhoud van haar onderliggende blogs kijk als ook naar haar eigen profiel concludeer ik daaruit een grote mate van duplicatiegedragingen; tabellen die wellicht klakkeloos overgenomen zijn vanuit de opleiding bij IHBV dan wel Mensa. Mijn onderzoeken aangaande m.n. IHBV en Mensa geven een regressief karakter aan aangaande hun eigen onderzoeken. Er wordt een situatie aangekaart die aan het eind wordt bekrachtigd op basis van het onderzoek. Nooit zie ik compleet nieuwe invalshoeken vermeld. Juist dat laatste – het aanreiken van nieuwe perspectieven – is opnieuw 1 van de ultieme kenmerken van HoogBegaafdheid. Deze insteek is daarmee typerend voor de conclusie die veelal wordt toegeschreven aan de (gemiddelde) HoogBegaafde echter een weerspiegeling is van de beperktheid van de vragenstelster zelf; communicatiestilte vanwege beperkte kennis van zaken. Tja, over samenwerkingen gesproken, een onevenredige basis waarbij de echte inzichten van de HoogBegaafde vandaan komen en waar de ander weinig tot niets mee kan dan wel platte conclusies trekken, daar heb ik in ieder geval niemand voor nodig. Dus ander; zorg dat je jezelf hoogwaardiger voorbereidt daar elke echte HoogBegaafde de façade van authenticiteit binnen de kortste keren achterhaalt.

 2. beste Dasha Zatula, ruim 2 maanden verder ben ik benieuwd of je enige structuur tot een samenwerking hebt kunnen ontdekken. Wat zijn tot dusver je eigen bevindingen hier en wellicht elders aangaande samenwerkingsverbanden ?

  1. Ook hier, naast rznm.nl, geef ik je even een reactie.

   ‘Beste Leonardo,
   Ik wist eerst niet waar je het over had toen ik jouw reactie las.
   Ik heb het even googled en de oproep gevonden. Deze is niet door mij geplaatst, maar door Willem Wind. Ik wist niks van de oproep af. Maar ik ben wel blij dat mijn artikel door Willem is gebruikt. Have a nice sunday!’

   Groet
   Dasha

  2. Dank je, wat bevreemdend blijf dat er op generlei wijze een reactie bij jou terecht gekomen is. Dat je nu reageert doordat ik eerst lid geworden ben van jullie recruiters/site is wel een zeer omslachtige manier om er achter te komen dat iemand (Willem Wind ?) dan blijkbaar zonder terugkoppeling jouw onderzoek gebruikt heeft ter promotie voor jou, waarvan jij zowel als eigenaar als ook ´verwerker´ daarvan in het ongewisse was terwijl jij (als enige) juist belang bij elke posting/comment hebt. Maar goed, volgens mij kun je voldoende uit de voeten, Succes. Ha gr Wilfred Leonardo

  3. Beste Leonardo,

   1. Ik reageerde omdat ik een melding kreeg in mijn mail. Van iedereen die op mijn blogs (op rznm.nl) een reactie plaatst, krijg ik een melding van. Dus ook van jouw commentaar die je hebt geplaatst op rznm.nl

   2. Willem Wind staat letterlijk naast het plaatje van de oproep. Er staat letterlijk vermeld ‘Willem Wind (gastheer)’.
   Willem is gastheer en moderator bij ikbenhoogbegaafd.nl. Dit staat ook op de website geschreven.

   3. Willem heeft niks namens mij gedaan. Hij heeft alleen mijn artikel gedeeld (ter ondersteuning, denk ik?). Dat is het verder.

   Ik ben geen eigenaar van dit onderzoek. Ik wil hiervoor ook geen credits krijgen.
   Mocht er nog iets onduidelijk zijn, je hebt mijn e-mailadres. Vraag gerust.
   Grts Dasha

 3. Intelligentie (als spectrum voorbij alleen cognitie) voorbij Dabrowski #5 kenmerkt zich door integraliteit en dat impliceert integriteit :: onkwetsbaarheid :: ondeelbaarheid :: heelheid dan wel hoogst mogelijke vorm individualisme. Dat zit nl. in het woord in- :: niet / divi :: delend (of divi-ne :: goddelijk/monadisch) dualisme : tweeslachtigheid. Elke echte hoogbegaafde of juister Heel-Begaafde (1 op 20 miljoen) is onkwetsbaar (geworden), wil/kan beïnvloeden en wil/kan niet beïnvloeden. Dat is het Goddelijke; de autonomie gericht het brengen van de juiste boodschap; als profeet van het ‘Wahre, Schoone ende het Goedhe’ (Kierkegaard, Goethe ea). Op dat niveau is samenwerking overbodig geworden daar alles wat de monade zegt en doet iedereen bedient zoals het drieluik aangeeft.

 4. Het ligt veel gecompliceerder dan dat. Een van de kenmerken is het autonoom ( willen) zijn vanuit de kern. Percentueel gezien zijn hb- ers wel veel meer verschillend dan normbegaafden.
  Dat zou mogelijkheden kunnen bieden. Wat als we nu eens kijken binnen de hb- ers naar aangeboren talenten? Ofwel competenties?
  Die verschillen toch? En zo elkaar aanvullen?

  1. Grappige woordspeling, beste Edith. Gecompliceerd impliceert vanuit het (directe) Engels meerlagigheden, terwijl in het NL een lastige ondoorzichtige toestand / vorm van choatische verwarring/verweving wordt bedoeld. Complex is vanuit het Engels daarentegen juist het tegenovergestelde. Bergson/Dabrowski quoterend gaat het bij HB over meerlagigheden in ietwat verwrongen NL. ~ https://youtu.be/QK19uyEbltk Verder zijn HB-ers vaak normatief gewone mensen qua levensdoelen en competenties. De essentie is de hoogste mate van sensitiviteit (synoniem aan intelligentie) en scope of spectre.

  1. Bedankt voor de vermeldingen, Willem. Ik had het helemaal niet gezien.
   Betreft de samenwerkingsvorm. Ik quote Willen de Boer even ‘Je moet een team samenstellen waarin verschillende typen een divers geheel vormen.’ Hier sluit ik me bij aan 🙂

 5. Samenwerken tussen alleen hoogbegaafden is zeker goed mogelijk. De wereld verbeteren is natuurlijk een zeer breed begrip, maar als de gezichten dezelfde kant uitkijken kan er veel bereikt worden. Het IHBV is natuurlijk een goed voorbeeld hiervan. Zowel centraal als lokaal zijn er toch een groot aantal hoogbegaafden die de wereld beetje bij beetje verbeteren.

  1. Echt Samenwerken onder HB-ers verloopt veel beter onder het mom ‘Samen Werken’. Mensa en IHBV zijn mi juist de partijen die uitblinken in samenwerken en waar samen werken namens de ‘hogere’ HB-ers niet wordt gewaardeerd (ref. diverse onderzoeken 2012-2015)

 6. Een hoogbegaafde is een wereldverbeteraar, vaak een snelle denker die bepaald niet populair is in zijn omgeving, soms als arrogant wordt betiteld, maar als verbeteraar het beste met zijn omgeving en de maatschappij voor heeft.
  MINIMABANK is mijn geesteskind met als doel, samen met anderen, een alternatieve samenleving te realiseren. Minder banen, minder inkomen, armoede, stille armoede, mensen tussen wal en schip, geen positieve toekomst verwachtingen, velen die met hun opleiding net tekort schieten om die begeerde baan te krijgen. In het bedrijfsleven maakt een hoogbegaafde op heel veel verschillende manieren het cruciale verschil of zijn werkgever een concurrerende positie behoud of verwerft. Maar zet er geen 2 in 1 vergaderruimte als je wil voorkomen dat de aanwezige managers met hun handen in het haar vluchten.
  Nu is het van belang om te accepteren dat het aantal arbeidsplaatsen alsmaar sneller verminderen en een belangrijk aandachtspunt is om alternatief werk te creëren of zonder betaalde baan je aandeel in deze samenleving te hebben.
  ‘Mijn succes in het leven hangt er niet meer vanaf of ik een baan vindt waaraan ik me kan vastklampen, maar of ik – samen met anderen – blijvend kan bijdragen aan onze samenleving. ‘
  Willem Wind heb ik een keer voorgelegd om Mensa te betrekken in de toenemende problematiek, kennelijk was Willem van mening dat het ook op deze manier kan. Meer hoogbegaafden die oplossingen bedenken of iets nieuws waardoor betaalde banen ontstaan, of … Daarom reageerde ik op deze uitdagende oproep.

 7. Op de hoogte van zo’n beetje elk nieuwsfeitje en daarbij alle mogelijk denkbare achtergronden (via journaal, achtergrondjournalistiek, documentaires etc) leg ik logische en voor anderen soms ook ondenkbare dwarsverbanden. Het niet kunnen delen (behalve met mijn man) maakt dat ik me vaak eenzaam voel. Vaak gefrustreerd door de politieke beslissingen en onnadenkende uitspraken van mensen die vaak slechts vanuit een eenzijdig perspectief praten/handelen. Gevoel van onmacht als je ziet dat de wereld in brand staat en erop hoog niveau gepraat wordt over welke kleur emmer ze eens met water zullen vullen. Ik wil graag mensen met mensen (hoogbegaafd of niet) die vanuit meerdere invalshoeken en met een helicopterview kunnen analyseren. Het liefste met mensen die andersgeorienteerd zijn dan ik (ik mens en organisatiegericht). Volgens de drijfverenanalyse van graves (geweldig en aan te raden) scoor ik zeer hoog op leiderschap en analytisch vermogen. Werken met mensen die zweven lukt me niet!

 8. Alleen maar hoogbegaafden (Plants) werkt niet. Alleen maar Monitors ook niet. Je moet een team samenstellen waarin verschillende typen een divers geheel vormen. Dan werkt het. Dat heb ik in het verleden meerder malen zelf mogen ervaren. Met name de combinatie Plant en Implementer werkt geweldig.

  1. Dan ga je er van uit, dat hoogbegaafden (alleen maar) Plants zijn en als ze dat al zijn, geen andere rollen kunnen ontwikkelen. Ik ga daar niet van uit, ga juist uit van veelzijdigheid in rolmogelijkheden, juist bij hoogbegaafden.
   Het zou mij meer om de vraag gaan of je hoogbegaafden, die op hetzelfde hoge niveau zitten wel in één team kan hebben. Overigens is het zelfs niet waar, dat het om hetzelfde niveau gaat, omdat hoogbegaafden hier al heel veel in verschillen en misschien wel net zoveel als een team met verschillende mensen (wel en niet hoogbegaafd) bij elkaar).

  2. p.s. persoonlijk voel ik mij het beste in een team waarin ik meerdere rollen zelf mag vervullen. Ik ben zowel een Plant als een Implementer (o.a.) en wil en kan dus ook zelf m’n eigen ideeën implementeren. Wel samenwerken, maar met regie over m’n eigen verschillende rollen en de vrije keuze deze wel/niet uit te voeren, met respect en ruimte voor die van anderen.

 9. Iedere hoogbegaafde op zich moet het besluit nemen om zich verantwoordelijk te willen voelen voor samenwerking. D.w.z. dat hij/zij zelf moet zorgen voor wat er aan oud leed e.d. naar boven komt bij dit besluit en dit oftewel even moet parkeren oftewel (het beste) hier (therapeutisch) aan werken.

  Vereiste is ook om een gezamenlijke missie, doel en visie te bespreken, wat op zich natuurlijk al moeilijk is, omdat ook daar aan samengewerkt moet worden.
  Dat betekent, ook in de verdere samenwerking om het samenwerken altijd centraal te stellen en bij alles wat ingebracht wordt aan ideeën en voorstellen (dus niks op eigen houtje bedenken of doen zonder te vertellen) naar iedereen te luisteren in wat ze hierop te zeggen hebben, op zowel de inbrenger als de anderen uit de groep.

  Dit zal werken als allemaal magneten bij elkaar, waarbij ook het centrale punt waarom heen uitgewisseld wordt een magneet is. Alle hoogbegaafden zijn zo’n sterke magneet, dat ze alles graag naar zichzelf toe trekken. Maar, doordat er afgesproken is, dat alles eerst de groep in gaat, zal ieder voor zich zich er toe moeten zetten om tegen tegenkracht van de afstotende magneten in te gaan.
  Een hoogbegaafde die niet besluit om hier vol voor te gaan, zal moeten afhaken, dat werkt niet.
  Het gaat er dus om, dat hoogbegaafden, die mee willen werken, zo ver moeten zijn, dat ze krachtig het wilsbesluit kunnen nemen om dan ook echt samen te werken en zo lang naar de anderen te luisteren, totdat er iets uit komt waar ieder het over eens kan zijn. Pas dan mag er gehandeld worden.
  Dit zal dus erg tegen de natuur van de hoogbegaafde ingaan, omdat het tergend langzaam zal gaan, maar als het eenmaal lukt, dan heb je ook wat, omdat alle individuele krachten tot een geheel zijn gekomen en van daaruit mee doen.

 10. Samenwerkingspogingen tussen enkel hoogbegaafden heb ik al meerdere malen zien mislukken. Helaas!!! Te veel leed uit het verleden, veel behoefte aan individuele erkenning, grote ego’s, autonome individuen, een paar redenen die leidden tot mislukking van deze initiatieven. Denk ook aan Belbin’s beschrijving van het “Apollo syndroom”. Als je echt in de kracht van diversiteit gelooft, moet je dus naar veel meer aspecten kijken dan enkel hoogbegaafdheid (hoe breed dat begrip ook is) om tot een succesvol samenwerkend team te komen.

  1. Als samenwerking al vaak is mislukt onder hoogbegaafden, dan moet je het juist niet opgeven, maar doorgaan. Blijkbaar geven hoogbegaafden te snel op en dan juist door wat je benoemd als groot ego e.d. Kom op zeg, hoogbegaafde, zet dat ego dan maar eens aan de kant ten behoeve van de gehele mensheid, anders verlies je je eigen hoogbegaafdheid nog aan je ego-gerichtheid. Dit is dus iets wat eens moeite kost en geleerd moet worden, stap voor stap. Een nieuwe uitdaging, ga ervoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.