Een bruikbaar onderwijssysteem..

Een wens van Willem Wind.

Al vele jaren heb ik de wens dat er een onderwijssysteem komt dat bruikbaar is voor hoogbegaafden. Ik zal het bij mezelf houden maar velen beamen datgene wat ik er over zeg.

Vroeger op school vond ik het al ontzettend irritant dat ze vaak niet vertelden en dat ook niet wilden, wat ik als leerling moest weten. Vragen daarover werden niet beantwoord, andere vragen werden mij gesteld en daar mocht ik dan uit puzzelen wat de bedoeling was van het onderwijs. Ik zat nooit in lijn met datgene waar de juf of leerkracht mee bezig was.. Soms heel even wel maar na jaren voel je het moment van splitsing voorbij komen en toch, je kunt er niets aan doen. Het gebeurt..

Als ik om me heen mijn oor te luisteren leg, valt het me op dat in elk gesprek het diploma of hint daarheen wel ter sprake komt. Het hoogst genoten onderwijs is als het tenminste in de jeugd behaald is, een maat voor erg veel mensen hoe ze je kunnen inschatten, ook qua intelligentie. En dat is ergens logisch want je moet snel en effectief iemand inschatten om optimaal te kunnen communiceren met een ander. Een baan of beter nog een diploma geven de luisteraar een mooi beginpunt met natuurlijk een bandbreedte want je hebt de wat dommere afgestudeerden en de wat slimmere..

Mijn wens is dat elk hoogbegaafd kind voor de 21e levensjaar een passend diploma heeft voor een uitzonderlijk intelligent persoon. Dat betekent dat elke hoogbegaafde moet afstuderen aan de universiteit of minimaal 2 studie afrondt op het HBO. Wat ze daarmee later doen is niet van belang, hun bewijs van intelligentie hebben ze dan al binnen. Een mooi begin voor deelname aan de maatschappij.

Het probleem van mijn wens is dat het onderwijs hieraan niet wil meewerken en dat is toch de groep deskundigen die het zouden moeten doen. Zij geven de generaties onderwijs, geleid door de overheid en betaald door de belastinggelden die we bijna allemaal afdragen. “De interactie tussen leerkracht en leerling is onderwijs”, is het fundament van het onderwijs. Evenals en in het verlengde hiervan, dat “een leerling het niet weet zolang de leerkracht het hem of haar niet verteld heeft”. Door deze instelling is het voor veel hoogbegaafde leerlingen niet mogelijk om onderwijs te verkrijgen. Laat staan een passend diploma. En dit fundament loslaten zal en kan het onderwijs niet doen. Ten eerste omdat ze dan gaan zweven in de vele mogelijkheden en ten tweede omdat ze hun geliefde vak moeten opgeven. En dat is ook wel erg veel gevraagd van mij.. Maar omdat ik geen uitvallers meer wil in het onderwijs vanwege een uitzonderlijke intelligentie, moet er wel wat gebeuren. Hoe kan mijn wens uitvoerbaar gemaakt worden?

Met Open Space Onderwijs kan ik indien nodig, om het onderwijs heen. Het is niet iets wat ik graag wil maar als het onderwijs niet meewerkt, dan moeten we het zelf maar oplossen. Met dit concept kan elke hoogbegaafde leerling een passend diploma, zoals vermeld hierboven, verdienen en bereiken. Passend voor elke, uitzonderlijk intelligente leerling omdat elke leerling het in eigen tempo en dat mag ook wisselen, kan en op eigen manier van leren en zich eigen maken, datgene kan leren en laten zien, wat in de kerndoelen en eindtermen staat beschreven en wat de basis is van wat de maatschappij verwacht aan niveau, eenmaal afgerond, van een leerling en waarmee de leerling een bewijs van de eigen intelligentie geeft.

Het probleem zal niet zitten in de creatie van deze oplossing want dat is makkelijk. Moeilijker is de acceptatie door de samenleving en het onderwijs. Het zal makkelijk zijn voor de hoogbegaafden. Moeilijk zal het zijn voor de overheid hoe hiermee om te gaan. Toch zal het er eens van moeten komen en dan zet ik mij in voor tempo en nu. Want ook nu lopen hoogbegaafde kinderen vast, vervelen zich en raken depressief. Dat hoeft niet! De oplossing is er, nu alleen nog de uitwerking en het gevecht met de mensen die zelf niet hoogbegaafd zijn en toch graag er iets van willen vinden. En daarmee ons geluk of ongeluk bezorgen. Laten we ze zien dat we als hoogbegaafden wat kunnen doen voor onszelf of blijven we ze bekrachtigen in hun vooroordelen. Dat is de vraag.

Wil je helpen? Promoot Open Space Onderwijs, steun het en help mee om het educatiepad, de basis van Open Space Onderwijs, van de grond te krijgen. Samen kunnen we het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.