Een Branche Hoogbegaafdheid?

Het idee van een Branche Hoogbegaafdheid komt door het feit dat ook ik wel eens tegen iets aanloop, een beperking of probleem, die ik als individu Afbeeldingsresultaat voor brancheniet kan aankaarten bij de juiste instanties. Ik kan dan medestanders zoeken en gezamenlijk iets proberen maar het is handiger als er dan een Branche Hoogbegaafdheid is.

Zoals ik het me nu voorstel zijn het de leden die de koers van de Branche blijvend bepalen. De leden zijn mensen en organisaties die iets doen voor hoogbegaafden. Dat kunnen coaches zijn maar ook ouderverenigingen of mensen die plusklassen organiseren. Het bestuur voert alleen de wens van de leden uit.

Elk lid kan een probleem ter berde brengen. Bijvoorbeeld dat plusklassen al gauw te duur zijn voor de ouders of te vaak niet mogen van scholen. Of dat het mooi zou zijn als werkgevers betere kennis krijgen over wat ze kunnen hebben aan een hoogbegaafde werknemer. Of een lid kan starten met het probleem dat veel hulp niet vergoed wordt door zorgverzekeraars, zoals hij/zij het tenminste ervaart. De andere leden kunnen bijdragen met ideeën Afbeeldingsresultaat voor brancheen ervaringen en als blijkt dat het een landelijk probleem is, dan kan de Branche dit ter berde brengen bij de juiste organisatie of ministerie.

Een lid heeft daarmee 2 voordelen. Ten eerste krijgt het lid meer kennis over lokaal en landelijk beleid en geleverde inspanningen, wat gunstig zal uitpakken voor een lid. Ten tweede kan een lid iets aan de orde stellen wat buiten zijn of haar mogelijkheden ligt om aan te kaarten maar wat wel ervaren wordt als hinderlijk.

Om tot een Branche Hoogbegaafdheid te komen lijkt het mij een goede Afbeeldingsresultaat voor verkennerzaak om een verkenner gesprekken te laten voeren met de vele mensen en organisaties die iets doen op het gebied van hoogbegaafdheid. Uit die gesprekken moet dan komen of en hoe een Branche Hoogbegaafdheid in het leven geroepen kan worden. Deze verkenner kost geld en hij/zij moet tijd en energie hebben voor dit belangrijke werk.

De overheid zal deze Branche verwelkomen. Zij praat het liefst met vertegenwoordigers van grote groepen mensen/organisaties. Hierdoor weet de overheid wat er leeft binnen een groep van de samenleving maar Afbeeldingsresultaat voor branchezij hoeft niet zelf te bepalen wie uit die groep het echte verhaal verteld. Die discussie wordt eerst binnen de Branche gehouden. En dat is ook de kracht van een Branche.

Een vraag is of er voldoende meerwaarde is voor het oprichten van een Branche Hoogbegaafdheid. Het kost geld en energie, krijgen leden daarvoor voldoende terug. Een andere vraag is of er mensen zijn die de verkenning steunen en/of uitvoeren. Nog een andere vraag is met hoeveel en welke soort leden de Branche levensvatbaar zal zijn.Afbeeldingsresultaat voor reactie

Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties en als dit iets voor jou is, dan nodig ik je graag uit voor een eerste bijeenkomst van initiatiefnemers van de Branche Hoogbegaafdheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.