De voorwaarden voor zelfstandig leren

Als leerling, van elke leeftijd, kun je zelfstandig leren als er voldaan wordt aan drie voorwaarden. Of het nu gaat om een taal leren of wiskunde, geschiedenis of psychologie, als deze drie voorwaarden constant aanwezig zijn, kan iedereen op zijn of haar niveau het onderwerp leren.

Ten eerste moet duidelijk gemaakt worden WAT er geleerd moet worden. Het heeft geen zin om te zeggen, het is Duits. Wat er geleerd moet worden, moet tot in detail beschreven worden, makkelijk en continue vindbaar zijn en duidelijk omkaderd zijn.

Ten tweede moet de leerling verteld worden HOE het de leerstof kan leren beheersen. Elke leerling heeft een andere manier van leren en dat kan variëren van onderwerp tot onderwerp. Heldere uitleg over zeer verschillende manieren om een bepaald onderwerp onder de knie te krijgen, zorgt er voor dat elke leerling hiermee wordt geïnspireerd om via een eigen leermethode, zich het onderwerp eigen te maken.

Ten derde moet elke leerling ten allen tijde zichzelf kunnen toetsen in hoeverre de inspanning heeft geleid tot de opbouw van kennis en/of vaardigheden. Hoe goed heb je het onderwerp al onder de knie.

Indien deze voorwaarden correct en onafhankelijk van derden, beschikbaar zijn voor een leerling, dan pas kan de leerling zelfstandig leren.

Open Space Onderwijs is een concept dat zelfstandig leren wil gaan aanbieden onder deze voorwaarden. De onderwerpen variëren van de leerdoelen van het primair onderwijs zoals leren lezen, schrijven, rekenen, topografie, aardrijkskunde, maatschappijleer, etc.. Onder dezelfde voorwaarden worden de onderwerpen aangeboden die in het voortgezet onderwijs worden geleerd. Het te halen niveau van een leerling, laat zich zien in de toetsresultaten van die leerling.

Open Space Onderwijs biedt meer dan zelfstandig leren aan een leerling. Naast volledige en constante aanbieding van alle onderwerpen, krijgt elke leerling de mogelijkheid om diverse achtergronden van een onderwerp te weten te komen. Dit kan helpen bij de inzet van de eigen leermethode.

Naast dit zelfstandig leren is er veel tijd over voor de eigen ontwikkeling. Zowel fysiek als algemeen en specifiek in het kader van talentontwikkeling.

Bij gebruik van dit concept is de leerling niet gebonden aan tijden en in tijd beperkte mogelijkheden. Het leren kan op elke moment, is altijd beschikbaar en behoeft gaan instemming van derden.

Zelfstandig leren kan niet op een betere manier aangeboden worden dan via het Open Space Onderwijs. Het is tijd om dit concept tot leven te brengen en leerlingen van alle leeftijden te laten leren en laten genieten van dit prachtige concept. Helpt u mee? Meer informatie op www.openspaceonderwijs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *