De KernTalentenmethode

De KernTalentenmethode is de enige methode die intensiteit en natuurlijke gedrevenheid van hoogbegaafde volwassenen in al zijn complexiteit kan bepalen. Uit deze methode komt een dermate gedetailleerd beeld uit dat OOK recht doet aan de vele facetten van een hoogbegaafd persoon. Andere methodes zijn al te vaak te kort door de bocht, werken met hokjes of types en zijn dus hopeloos ongenuanceerd. Daarom herkennen de meeste hoogbegaafden zich zelden in systemen.
Zeker bij ‘laatontdekkers’ (volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn) speelt een diepe wens om hun aanwezige talenten gericht te willen gaan inzetten.

Zij voelen vaak een drang om hun hoogbegaafdheid positief aan te wenden. Om er nu eindelijk eens profijt van te hebben, in plaats van het gevoel er overwegend last van te hebben (gehad).
Een KernTalentenanalyse biedt veelal een sluitende verklaring voor waar het in het (arbeids-) verleden is misgegaan en/of waarom die burn- of bore-out optrad.

De KTN-methode geeft immers een accuraat inzicht in waar iemand energie van krijgt en waar hij/zij energie aan verliest.
Een KTN-analyse biedt de belangrijkste en noodzakelijke inzichten om positieve, duurzame en goed bij iemand passende beslissingen op te baseren.

Zowel in BE als in NL zijn er (zelf ook hoogbegaafde) KTN-analisten die expertise hebben in de combinatie: ‘KernTalenten en Hoogbegaafdheid’.

Meer info: www.coretalents.be.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.