De actie schoolzoekers

De actie schoolzoekers is na 4 maanden, afgerond. De kaart blijft bestaan.

Google Maps

Tussen 21 februari 2018 en 30 juni 2018 konden ouders anoniem aangeven waar zij beter onderwijs zoeken voor hun hoogbegaafde kind(eren). Via een simpel formulier konden ze hun stad of streek vermelden. De ‘schooltjes’ voor PO (rood) en VO (blauw) plaatste ik dan handmatig op de kaart van Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aantallen

Google Maps heeft bijgehouden voor hoeveel hoogbegaafde kinderen beter onderwijs gezocht wordt.

Voor 1623 hoogbegaafde PO-leerlingen wordt beter onderwijs gezocht en ook voor 628 hoogbegaafde VO-leerlingen.

De spreiding over Nederland is redelijk conform de populatie.

En er hebben tot nu toe ongeveer 23.000 mensen de kaart bekeken.

Er is duidelijk behoefte aan beter onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. In de loop van deze actie heb ik teveel schrijnende verhalen gehoord. Actie is op zijn plaats.

Een oplossing

Een oplossing die werkt is als ouders gezamenlijk optrekken en een vuist bieden tegen de vooroordelen en de onwil van het onderwijs. In de praktijk merk ik dat de ‘verdeel en heers’ houding, het ligt aan uw kind of aan uw opvoeding, nog steeds vruchtbare grond vindt. Ook bij ouders die vechten voor hun eigen kind. Met een dergelijke houding zal het veranderingsproces zeer traag verlopen. Veel trager dan nodig is. Ik vind dat jammer want het gaat over de rug van hoogbegaafde kinderen die nu vastlopen in het reguliere onderwijs. Zij lopen daarmee een achterstand in het leven op die ze nooit meer kunnen inhalen. Hun mooie, (voor hun normale) jeugd wordt ze ontstolen en je jeugd krijg je nooit terug. Het had en hoeft niet zo te zijn, dat is de bittere pil om te slikken.

Waarom deze actie?

Ik ben de actie schoolzoekers begonnen omdat de kaart met voltijds hoogbegaafden onderwijs enorm goed wordt bekeken. En dat terwijl er vrijwel niets verandert aan de kaart of de gegevens. Er staan maar 99 basisscholen op in heel Nederland en een paar VO-scholen. Eén keer kijken en je kent alle basisscholen in de buurt wel, lijkt me. Toch wordt die kaart gemiddeld meer dan 1.000 keer bekeken per week vanaf de start van de kaart in januari 2016. En dat is veel in vergelijk bv. met de kaart met hulpverleners die gemiddeld maar 166 keer per week bekeken wordt vanaf de start in juni 2012. Op deze kaart verandert veel meer, er staan 232 hulpverleners op voor kinderen, scholen, volwassenen en werkgevers. Het zou logischer zijn als de bezoekersaantallen omgekeerd zouden zijn geweest.

Een vervolg

Om een vervolg te geven op deze actie heb ik in een aantal gemeentes geprobeerd de ouders te activeren om mee te doen in een gezamenlijke actie richting het onderwijs in hun gemeente. Dat is gedeeltelijk gelukt in Apeldoorn en Deventer. Daar heb ik alle 84 basisscholen aangeschreven met een compleet aanbod om direct te kunnen starten met een voltijds hoogbegaafden school. 7 scholen hebben gereageerd. Allemaal met een ‘helaas’ behalve 1. Zij starten volgend schooljaar met onderwijs voor deeltijds hoogbegaafden. Volgens mij is dat geen grote groep. Hier komt nog een vervolg op maar het ziet er nog niet goed uit in Apeldoorn en Deventer ondanks de grote inzet van een aantal ouders en hulpverleners. De rubberen muur van het onderwijs is daar behoorlijk hoog, sterk en goed georganiseerd.

Willem Wind.