Het doel van deze website

Deze website is voor jou en alle andere 459.999 hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen. De slimme en de koppige, de nog niet wetende en de oude rot die weet hoe de wereld functioneert.

Ikbenhoogbegaafd.nl wil die 466.000 hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen inspireren en activeren om te zorgen dat hoogbegaafden
overal het respect en aandacht krijgen dat ze verdienen. Goed onderwijs waar wij, de hoogbegaafden vrolijk van worden en waar we goed in zijn. Van basisschool, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en universiteit! Goede werkplekken waar wij, de hoogbegaafden het best tot ons recht komen in ons anders-zijn. Goede hulpverlening die weet wat het is om hoogbegaafd te zijn. Wij willen positief benaderd worden door de samenleving en we willen gezien worden in wat we kunnen betekenen voor de samenleving. Wij willen meedoen als hoogbegaafden in de samenleving en voor die mogelijkheid willen we alles doen wat in ons vermogen ligt om dat te bereiken. Samen krijgen we goed onderwijs, goede werkplekken en goede hulpverlening als dat eens nodig is. Laten we elkaar ondersteunen en verheffen om samen ons doel te bereiken: een eerlijker samenleving voor de hoogbegaafden!

Ik lees graag je reactie hierop!

Wens van Angelique

Mijn grootste wens is eigenlijk heel kort te beschrijven: Ik wil heel graag een opleiding volgen. Niet alleen om een goed passende baan te vinden maar ook om aan zelfvertrouwen te winnen en mezelf te bewijzen dat ik een opleiding af kan maken. Door allerlei moeilijkheden in het verleden en heden ben ik nooit verder gekomen dan een MAVO diploma, daarmee is het erg moeilijk om geschikt werk te vinden en dat ook nog eens voor langere tijd vol te houden. Nadat al heel wat werkgevers de revue gepasseerd zijn en ik nu bijna twee jaar thuis ben (met o.a. recidiverende depressieve klachten) zou ik heel graag weer aan de slag gaan. De eerste stap is gezet door een traject in te gaan waarmee ik hopelijk in de toekomst als ervaringsdeskundige andere mensen kan gaan helpen. Helaas heb ik een leeftijd waarop het niet meer mogelijk is om studiefinanciering te krijgen maar ik zal er alles aan doen om mijn wens toch op een andere manier mogelijk te maken.

Een bruikbaar onderwijssysteem..

Een wens van Willem Wind.

Al vele jaren heb ik de wens dat er een onderwijssysteem komt dat bruikbaar is voor hoogbegaafden. Ik zal het bij mezelf houden maar velen beamen datgene wat ik er over zeg.

Vroeger op school vond ik het al ontzettend irritant dat ze vaak niet vertelden en dat ook niet wilden, wat ik als leerling moest weten. Vragen daarover werden niet beantwoord, andere vragen werden mij gesteld en daar mocht ik dan uit puzzelen wat de bedoeling was van het onderwijs. Ik zat nooit in lijn met datgene waar de juf of leerkracht mee bezig was.. Soms heel even wel maar na jaren voel je het moment van splitsing voorbij komen en toch, je kunt er niets aan doen. Het gebeurt..

Als ik om me heen mijn oor te luisteren leg, valt het me op dat in elk gesprek het diploma of hint daarheen wel ter sprake komt. Het hoogst genoten onderwijs is als het tenminste in de jeugd behaald is, een maat voor erg veel mensen hoe ze je kunnen inschatten, ook qua intelligentie. En dat is ergens logisch want je moet snel en effectief iemand inschatten om optimaal te kunnen communiceren met een ander. Een baan of beter nog een diploma geven de luisteraar een mooi beginpunt met natuurlijk een bandbreedte want je hebt de wat dommere afgestudeerden en de wat slimmere..

Mijn wens is dat elk hoogbegaafd kind voor de 21e levensjaar een passend diploma heeft voor een uitzonderlijk intelligent persoon. Dat betekent dat elke hoogbegaafde moet afstuderen aan de universiteit of minimaal 2 studie afrondt op het HBO. Wat ze daarmee later doen is niet van belang, hun bewijs van intelligentie hebben ze dan al binnen. Een mooi begin voor deelname aan de maatschappij.

Het probleem van mijn wens is dat het onderwijs hieraan niet wil meewerken en dat is toch de groep deskundigen die het zouden moeten doen. Zij geven de generaties onderwijs, geleid door de overheid en betaald door de belastinggelden die we bijna allemaal afdragen. “De interactie tussen leerkracht en leerling is onderwijs”, is het fundament van het onderwijs. Evenals en in het verlengde hiervan, dat “een leerling het niet weet zolang de leerkracht het hem of haar niet verteld heeft”. Door deze instelling is het voor veel hoogbegaafde leerlingen niet mogelijk om onderwijs te verkrijgen. Laat staan een passend diploma. En dit fundament loslaten zal en kan het onderwijs niet doen. Ten eerste omdat ze dan gaan zweven in de vele mogelijkheden en ten tweede omdat ze hun geliefde vak moeten opgeven. En dat is ook wel erg veel gevraagd van mij.. Maar omdat ik geen uitvallers meer wil in het onderwijs vanwege een uitzonderlijke intelligentie, moet er wel wat gebeuren. Hoe kan mijn wens uitvoerbaar gemaakt worden?

Met Open Space Onderwijs kan ik indien nodig, om het onderwijs heen. Het is niet iets wat ik graag wil maar als het onderwijs niet meewerkt, dan moeten we het zelf maar oplossen. Met dit concept kan elke hoogbegaafde leerling een passend diploma, zoals vermeld hierboven, verdienen en bereiken. Passend voor elke, uitzonderlijk intelligente leerling omdat elke leerling het in eigen tempo en dat mag ook wisselen, kan en op eigen manier van leren en zich eigen maken, datgene kan leren en laten zien, wat in de kerndoelen en eindtermen staat beschreven en wat de basis is van wat de maatschappij verwacht aan niveau, eenmaal afgerond, van een leerling en waarmee de leerling een bewijs van de eigen intelligentie geeft.

Het probleem zal niet zitten in de creatie van deze oplossing want dat is makkelijk. Moeilijker is de acceptatie door de samenleving en het onderwijs. Het zal makkelijk zijn voor de hoogbegaafden. Moeilijk zal het zijn voor de overheid hoe hiermee om te gaan. Toch zal het er eens van moeten komen en dan zet ik mij in voor tempo en nu. Want ook nu lopen hoogbegaafde kinderen vast, vervelen zich en raken depressief. Dat hoeft niet! De oplossing is er, nu alleen nog de uitwerking en het gevecht met de mensen die zelf niet hoogbegaafd zijn en toch graag er iets van willen vinden. En daarmee ons geluk of ongeluk bezorgen. Laten we ze zien dat we als hoogbegaafden wat kunnen doen voor onszelf of blijven we ze bekrachtigen in hun vooroordelen. Dat is de vraag.

Wil je helpen? Promoot Open Space Onderwijs, steun het en help mee om het educatiepad, de basis van Open Space Onderwijs, van de grond te krijgen. Samen kunnen we het.

Een wens van Willem Wind

Een rondje Nederland voor hoogbegaafden.
Een wandeltocht van bv Maastricht over de grote dijk terug naar Tilburg. De groep, wisselend van samenstelling, komt in allerlei plaatsen waar activiteiten worden georganiseerd. Promotie van een Leonardoschool, inzamelingsactie voor het Matildafonds, kinderactiviteiten, acties voor beter afstandsonderwijs, promotie van thuisonderwijs, hoogbegaafden uit de kast helpen, begrip kweken voor hoogbegaafde werknemers, emancipatie van hoogbegaafden in de samenleving, Mensa en andere verenigingen promoten, etc, etc.. En dat allemaal in de diversiteit die onze groep zo kenmerkt. Als niet-wandelaar wil ik hiervoor wel 3 maanden lopen. Zie voettocht.html
Uitgevoerd in 2011!