Kantlijn op Amsterdam StadsFM

Morgen, 13 september, ben ik van 10 tot 11 te gast bij Radio Dieperick op Amsterdam StadsFM. Mag ik vertellen over hoogbegaafd-zijn en het Huiskamer-project, met mijn muziek-keuze.
Uitzending via kabel 103.3, FM 106.8 en http://www.salto.nl/radio/radio_stadsfm.asp. Ook achteraf nog te beluisteren via internet.
Greet van den Berg
KANTLIJN, begeleiding voor mensen die anders zijn

Open Space onderwijs

We zijn weer een stap dichter bij gekomen. Daniël is het gelukt om een educatiepad te maken. Hij gaat nu verder met de uitwerking daarvan.
Omdat dit nu aanstaande is moeten we de volgende stap zetten. Het leerwerk van BO, VO en Bachelor in toetsonderwerpen onderbrengen. Dat is niet een grote klus maar wel eentje met veel beslissingen en met effecten op het geheel. Daarbij kunnen we dus alle hulp gebruiken van deskundigen. We hebben wel wat contacten maar ik denk dat dit nog niet genoeg is om het goed en professioneel te krijgen.
Bij deze de oproep om mee te helpen als je deskundig bent in het onderwijs. Samen met ons ga je de wereld een beetje veranderen, misschien zelfs erg veel. Op facebook kwam weer het plaatje voorbij: www.facebook.com/photo.php waarop een leerkracht een pinguin, een olifant, een aap ed. ze allemaal dezelfde test wil laten afleggen: “klim in die boom”. Waarop ik reageerde: “met Open Space maken we daar een zwembad bij”.

Nadat de toetsonderwerpen zijn geselecteerd en gepland in tijd, is het tijd voor de uitleggen. Minimaal 5 per toets zodat een aap en bv. een pinguin dezelfde kansen heeft op het laten zien wat ze kunnen. Dan presenteren we het educatiepad en komen de toetsen aan de beurt om te worden ontwikkeld.

Allemaal stapjes waarvan nu een belangrijke is gezet! Meer weten over Open Space? www.openspaceonderwijs.nl

Stop verbod op thuisonderwijs

Teken ook deze petitie!

De petitie pleit voor behoud en versteviging van de wettelijke basis van thuisonderwijs (TO).
De staatssecretaris van OCW is van plan om thuisonderwijs (vrijstelling van schoolplicht art. 5.b. LPW) onmogelijk te maken. Dit blijkt uit zijn brief van juli 2013 aan de Tweede Kamer.

Stop het verbod op thuisonderwijs! Teken deze Petitie.

Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Hoogbegaafd-zijn betekent niet alleen een hoge intelligentie hebben. Het betekent vooral: psychologisch en emotioneel anders in elkaar zitten dan de meeste mensen. En dat is zelden het ‘nerdy’ of autistische stereotype beeld dat soms leeft. Soms lijkt het op de ongewoonheid van kunstenaars of topsporters. Meestal is het minder opvallend. Iemand die elk jaar van baan verandert. Of iemand die moeite heeft huishouden of administratie op orde te houden. Iemand die een hekel heeft aan feestjes. Hoe verschillend hoogbegaafden onderling ook zijn, velen vinden het plezierig en nuttig om af en toe ‘onder elkaar’ te zijn.

De Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en artikelen over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen. Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach. Entree € 10,- inclusief consumpties. Aanmelden via mijn website. Spontaan binnenlopen kan, maar het gaat pas door bij 5 aanmeldingen. Of er genoeg aanmeldingen zijn, staat 24 uur tevoren op mijn website, pagina Actueel. Wie zich heeft aangemeld, krijgt bericht als het niet doorgaat.

Op dinsdagen 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december:
van 20 tot 22 uur in Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66.

Op donderdagen 26 september en 28 november:
van 14 tot 16 uur in de tuinzaal van het SCIP, Keizersgracht 252, vlak bij de Westermarkt.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

De Boxschool gaat verder als Open Space Onderwijs

Het Nederlandse onderwijs is klaar voor een nieuwe dimensie.
En voor een nieuwe naam.

Het is zover. Het Nederlandse onderwijs is toe aan een compleet nieuwe dimensie. Aan zelfstandig onderwijs waarbij elke leerling volledig tot zijn recht komt en in staat is om in een eigen tempo het hoogst passende niveau te halen. Zónder barrières. Zonder beperkingen. En zonder leeftijdsgrens. Waarbij vooral hoogbegaafde (maar zéker ook andere) leerlingen zich als een vis in het water zullen voelen.

Een geslaagd concept. Een nieuw jasje.
Tijd dus om het Boxschoolconcept nu in volle glorie naar buiten te brengen. En dat doen we op een nieuwe manier en onder een nieuwe naam:

OPEN SPACE ONDERWIJS

Het concept van de Boxschool, maar in een nieuw jasje. Inhoudelijk precies hetzelfde, maar nu met een laagdrempelig, toegankelijk uiterlijk. We zijn er érg trots op. En we hopen natuurlijk dat jij daar ook helemaal in kunt meegaan.

De komende tijd komt het erop aan.
Nú moet het gebeuren. Daarom zijn we momenteel druk bezig met het creëren van draagvlak richting alle relevante doelgroepen, fondsen aan het werven en een praktijkprogramma aan het uitwerken. Open Space is er helemaal klaar voor om de noodzakelijke onderwijsvernieuwing succesvol vorm te geven.

Je vindt ons op http://openspaceonderwijs.nl  Maar ook op Facebook: http://facebook.com/openspaceonderwijs En op Twitter: http://twitter.com/openspaceonderw Daarom: like ons. Volg ons. Retweet ons. Kortom: steun ons. En we zijn ook zeer blij met een reactie op onze site. Want het onderwijs in Nederland heeft, zéker voor hoogbegaafden, nieuwe initiatieven nodig. En daarin lopen we graag voorop.

Met vriendelijke groet,

Willem Wind
w.wind@oso.nu
www.OpenSpaceOnderwijs.nl
06-51645159
Twitter: @OpenSpaceOnderw
Facebook: Open Space Onderwijs
LinkedIn: Willem Wind

Cursusdag hoogbegaafde volwassenen in de GGZ

Ongeveer 10% van de ggz-cliënten is hoogbegaafd. Maar psychologen, artsen en spv’ers leren in hun opleiding niets over de andere wijze van denken, voelen, leren en gedrag, waarmee een hoog IQ gepaard gaat.
Vandaar in september een cursusdag bij Rino Utrecht: www.rinogroep.nl/B1376
Voor psychologen, huisartsen, spv’ers, maatschappelijk werkers, studentendecanen, psychiaters, bedrijfsartsen en psychotherapeuten.

Greet van den Berg

KANTLIJN, begeleiding voor mensen die anders zijn
www.kantlijn.net

Opbouw leerlijn schoolconcept de Boxschool

De leerlijn is het fundament van het concept. Hiermee kunnen alle leerlingen de kennis en vaardigheden opdoen vanuit de eindtermen BO en VO en Bachelor. Deze kennis en vaardigheden verwerven kost tot hooguit 1/3 van de schooltijd. De andere 2/3 tijd wordt ingevuld door de onderwijsorganisatie en dat vormt de ontwikkellijn. Ik kan me voorstellen dat daar veel variaties op zijn. Meer sport-gericht, levensbeschouwelijk, muziek, of unschooling-activiteiten. Op het fundament van de leerlijn is van alles aan onderwijs vorm te geven waarbij het fundament borg staat voor de verwerving van de vereiste kennis en vaardigheden die we als samenleving verwachten van een opgroeiend kind.

De leerlijn is opgebouwd uit de kennis en vaardigheidselementen die beschreven staan in de eindtermen. Elk element daarvan, in het BO, VO en Bachelor worden aangeleverd met de onderdelen: geschiedenis(waar komt dit vandaan?), toepassing(waar komt dit aan de orde in de samenleving?), min. 5 manieren van uitleg(bv. films van leerkrachten, tekenfilm, methodes of uitleg van mede-leerling), oefenmateriaal en proeftoetsen(waarbij er een keuze is in de manier van toetsen). In dit aanbod kan rekening worden gehouden met bv. de levensbeschouwelijke opvattingen van de leerling en organisatie. Op die manier sluit de leerlijn één op één aan op de gebruikte ontwikkellijn.

Besluit een leerling dat hij of zij voldoende kennis heeft opgedaan of voldoende vaardig denkt te zijn, kan de leerling een toets inplannen en uitvoeren, meestal in de examenkamer. De toetsen die een leerling mag doen liggen allemaal rond zijn of haar plaats op de leerlijn. Elke leerling kan wel de gehele leerlijn bekijken en ermee werken maar niet overal zomaar een toets in maken. Een dergelijke uitzondering verdient toestemming van de begeleider.

Een mogelijkheid is om een soort eindtoets aan te bieden voor leerlingen die de laatste toets van het BO succesvol hebben gemaakt. Dit kan dan gezien worden als een basisschooldiploma of CITO-score. Als dit geïmplementeerd wordt komt er natuurlijk ook oefenmateriaal ed..

Een soortgelijke toets kan ook aangeboden worden op VMBO-niveau, MBO-niveau, HBO-niveau en VWO. Dit kan bezien worden als examens op die niveau’s waardoor de leerling bij succes kan doorstromen naar het meer specialistische onderwijs welke opleidt voor het aangaan van werk.

De leerlijn is individueel onderwijs en elke leerling doorloopt de leerlijn in eigen tempo en via de zelfgekozen leerstrategie. Zo leren leerlingen zelf wat het beste voor hen werkt en leren ze zichzelf goed kennen. Daarnaast leert een leerling zelfstandig en met een eigen verantwoordelijkheid om te gaan met zijn of haar omgeving. Of de leerling op school deze leerlijn volgt, in een groepje op school, thuis eraan werkt of elders de leerlijn volgt is voor het volbrengen van de leerlijn niet van belang. Overstappen van een Boxschool BO naar een Boxschool VO is geen probleem zoals ook overstappen van thuisonderwijs naar schoolonderwijs binnen de Boxschool nooit geen probleem zal zijn. De leerling kan immers doorgaan waar deze gebleven was op de leerlijn.

De kennis en vaardigheden van de leerlijn kunnen opgedeeld worden in grotere stappen en kleinere stappen. Zo kan een langzame leerling met kleinere stapjes ver komen en een snelle leerling kan met grotere stappen laten zien wat die kan. Ik kan me voorstellen dat bij inclusief onderwijs een 4-tal stappen zullen komen. Samen met de begeleider(die mag alleen bij zwaarwegende argumenten een wens van een leerling afwijzen) kan een leerling zelf aangeven welke snelheid hem of haar het beste laat presteren. Deze snelheid in de leerlijn kan op elk moment veranderd worden maar in de praktijk zal dit niet vaak voorkomen. De begeleider kan een leerling wel adviseren om een sneller of langzamer pad te kiezen maar die keuze is vrijwel in alle gevallen een keuze van de leerling. Die bepaalt uiteindelijk het eigen tempo.

De ontwikkellijn is “samen onderwijs” en deze kan in vele variaties aangeboden worden door de onderwijsorganisatie. Het Boxschoolconcept staat voor individueel leren en samen opgroeien, voor leerkracht-vrij leren en het verwerven van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Omdat vrijwel alles via ICT werkt kan alles wat aangeklikt is, door welke leerling, worden bewaard waardoor er ook statistisch geëvalueerd kan worden. Van elke leerling wordt ook alles bewaard aan toetsen, werkjes, optredens en dergelijke middels digitale middelen zoals foto’s, filmpjes en scans. Dit wordt allemaal bewaard in het leerlingvolgsysteem en meegegeven in een compact bestand aan de leerling die uitstroomt.

Meer lezen en contact maken over de Boxschool kunt u op www.boxschool.nl

Met vriendelijke groet, Willem Wind

HB-café 21 juni Delft: Hoe vertel ik over mijn hoogbegaafd zijn?

‘Hoe vertel ik over mijn hoogbegaafd zijn?’
HB (hoogbegaafden)-café op 21 juni 2013 te Delft
Kunstencentrum Kadmium, aanvang programma 19.00
Wil je meedenken en –praten over hoe je met anderen communiceert over je hoogbegaafd zijn? Veel mensen die ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn, of vermoeden dat ze dat zijn, hebben moeite met de vraag óf ze er met anderen over zullen praten en vervolgens hóe ze dat dan het beste zouden kunnen doen.
De avond zal bestaan uit korte inleidingen op basis van ervaringsverhalen afgewisseld met interactieve werkvormen, zodat iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt kan halen uit deze avond. De begeleiding zal worden verzorgd door Pauline Coret (ervaringsdeskundige en vrijwilliger IHBV)en Marieke van der Zee (Buro Mare).
Onderlinge contacten zijn van groot belang en we hopen dat je gesterkt en met meer zelfvertrouwen over het communiceren van je hoogbegaafdheid naar huis gaat.
Het HB-café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam). In het HB café in Arnhem is dit thema al eerder besproken en is door de deelnemers heel hoog gewaardeerd.
Op 21 juni aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.30 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten.
Locatie: Boogzaal van Kunstencentrum Kadmium, Koornmarkt 48F, Delft. http://www.kadmium.nl. Op de site staat route-informatie.
Vanaf station Delft is Kadmium goed te voet bereikbaar. Reken hiervoor ongeveer 10 – 12 minuten. Er is ook een parkeergarage in de buurt. Fietsen mogen mee door de poort tot de binnenplaats.
De entreeprijs bedraagt, inclusief koffie en thee, 17,50 euro per persoon.
Geef je op door overmaking van dit bedrag op 1212.87.033 ten name van het IHBV onder vermelding van je naam, emailadres én ‘Delft 21 juni 2013’.
Als je betaling is ontvangen, is je inschrijving voltooid (je krijgt geen bevestiging).
Er is plaats voor 30 deelnemers. Tijdig inschrijven wordt dringend aanbevolen.
Nadere informatie, zo nodig: secretariaat@ihbv.nl.
Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren.

HB-café 31 mei Arnhem: Perfectionisme bij hoogbegaafden

Perfectionisme bij hoogbegaafden
Welke rol speelt perfectionisme in jouw leven?
HB (hoogbegaafden)-café 31 mei 2013 De Coehoorn Arnhem.
Zaal open: 18:45 uur.
Perfectionisme, een eigenschap met vele gezichten…
Is het je valkuil of juist je drijvende kracht die tot hoge kwaliteit leidt? Hebben anderen last van jouw perfectionisme, of heb jij last van het gebrek aan perfectionisme in anderen? In deze avond reflecteren we op de vele kanten van perfectionisme met als doel dat je er bewuster mee om kunt gaan.
Marieke van der Zee (Buro Mare, Den Haag) en Rianne van de Ven (Coaching & Consulting, Wageningen) zullen deze avond inhoudelijk begeleiden.
Er zijn korte inleidingen en interactieve werkvormen, zodat iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt kan halen uit deze avond.
Dit thema is eerder dit jaar aan bod geweest tijdens het HB-Café in Delft op 15 maart en wordt op verzoek herhaald in Arnhem.
Het HB-café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam).
Op 31 mei aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.45 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten.
De locatie is De Coehoorn, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem
De Coehoornstraat ligt recht tegenover het station (naast Hotel Haarhuis). U treft De Coehoorn aan uw linkerhand op nummer 17. Ingang aan zuidzijde. De Coehoorn is uitstekend bereikbaar met bus, trein en auto (300-500m lopen). De Coehoorn heeft echter geen eigen parkeerplaats. Wanneer u met de auto komt, kunt u parkeren in de op 300m gelegen parkeergarage Centraal.
De entree bedraagt 15 euro per persoon exclusief consumpties. Opgeven door overmaking van dit bedrag op 1212.87.033 ten name van het IHBV te Delft onder vermelding van je naam, je emailadres en ’31 mei Arnhem’.
Als je betaling is ontvangen, is je inschrijving voltooid. Nadere informatie, zo nodig: secretariaat@ihbv.nl.
Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren.

Nieuw: HB-café nu ook in Amsterdam!

‘Betekent Hoogbegaafd ook HulpBehoevend ?’
Hoogbegaafdheid en hulp(verlening)
Vrijdag 14 juni 2013 te Amsterdam in Cantina Vocaal.
Hoogbegaafdheid (HB) is geen garantie voor succes en kan zelfs meer als handicap dan als kwaliteit worden ervaren. Bovendien bestaan er nogal wat vooroordelen over hoogbegaafdheid die de drempel om ‘uit de kast te komen’ kunnen verhogen. Een van de vooroordelen is, dat een hoogbegaafde toch zeker zijn/haar eigen problemen zelf wel kan oplossen, want hij/zij is toch niet voor niets hoogbegaafd. De realiteit van alle dag is vaak anders en zijn er veel hoogbegaafden die op een of andere manier in hun werk en/of leven vastlopen. Dan kan de behoefte aan hulp ontstaan.
Maar wat voor hulp: coach, counselor, loopbaanbegeleider, psycholoog, psychiater of alternatieve behandelaar? En wat heeft een dergelijke hulpverlener eigenlijk te bieden?
Wat moet je daar zelf voor doen? Is het belangrijk om in het medisch circuit een diagnose te krijgen? Is het noodzakelijk dat de betreffende hulpverlener zelf ook HB is? Welke ervaringen heb je zelf met hulpverleners? Of kun je toch beter je eigen expert zijn? Kortom, genoeg vragen waar we aandacht aan kunnen besteden.
Anne-Geert van den Berg (arts, Gestalttherapeut en ervaringsdeskundige, Amsterdam) zal deze avond inhoudelijk begeleiden. Zij zal vanuit haar visie een korte inleiding geven. Daarnaast zal zij diverse interactieve werkvormen begeleiden, zodat iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt kan halen uit deze avond.
Op 14 juni aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.30 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.
Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen verbeteren. Het HB-café is er voor hoogbegaafden en een ieder die er belangstelling heeft. Het is een combinatie van een thema (leerzaam) en café (gezelligheid). In Arnhem en Delft bestaat het HB-Café al langer en nu gaat er ook in Amsterdam een HB-café van start.

Locatie: Cantina Vocaal, de Wittenstraat 43, 1052 AL Amsterdam, www.cantinavocaal.nl
Rechts bovenaan op de site kun je doorklikken naar de route-informatie.
De entreeprijs bedraagt € 17,50 per persoon. Dit is inclusief 3 koppen koffie of thee.
De overige consumpties dienen zelf te worden afgerekend.
Geef je op door overmaking van dit bedrag op 1212.87.033 ten name van het IHBV te Delft onder vermelding van je naam, e-mailadres én ‘Amsterdam 14 juni 2013’. Als je betaling is ontvangen, is je inschrijving voltooid. Je krijgt hierover geen bericht meer.

Let op! Gezien de grootte van de locatie kunnen er maximaal 30 personen deelnemen.
Mocht het aantal inschrijvingen het maximum van 30 overschrijden, dan krijg je per e-mail bericht en word je op een wachtlijst geplaatst. Houd in dat geval ook de website www.ihbv.nl in de gaten voor nadere informatie.

Donderdag 30 mei 2013, informatieavond Boxschool Tilburg

Informatiebijeenkomst over de 1e Boxschool die we starten in Tilburg. Vlakbij het Centraal Station, 19:30 uur. Meld je aan zodat wij een geschikte locatie kunnen regelen. Willem Wind: 06-51645159 of via 30-5@hbboek.nl

Het begint er op te lijken dat de Boxschool voor alle leerlingen toegankelijk is.

De meest in het oog springende veranderingen met invoering van de Boxschool zijn:

De leerkracht is inspecteur / begeleider van een groep leerlingen. De leerkracht heeft geen leidende rol in het aanleveren van kennis of vaardigheden. De leerkracht observeert.

De leerling kan kiezen uit de virtuele aanpak van diverse leerkrachten. De leerling bepaalt in grote mate zelf wat, wanneer en hoe hij/zij kennis en vaardigheden opdoet. Wat telt is dat de leerling het middels een toets laat zien.

Eigenaardigheden van een leerling vormen geen beletsel om kennis op te doen en om zich te ontwikkelen. Labels zijn niet meer van belang omdat de leerling zelf kiest voor diens optimale aanpak.

Meer is te lezen op de website van de Boxschool.

FlitsSommen

Nu voor Android telefoons en tablets : http://tinyurl.com/flitssommen

FlitsSommen voor jou en je kinderen! Kies uit plus, min of zelfs keer-sommen en zet het maximum voor de getallen. Deze app telt het aantal goede antwoorden en de gemiddelde denk-tijd in milliseconden. Met FlitsSommen leer je pas echt goed hoofdrekenen!

Hoofdrekenen is enorm belangrijk. Elke dag moet je kleine sommetjes maken. Daarom besteedt de basisschool veel aandacht aan onder andere automatiseren van rekentaken. Met deze app kun je oefenen op plus-, min- en keer-sommen. Je kunt een maximum instellen voor de gebruikte getallen. De app laat zien hoeveel sommen je goed hebt. Daarnaast toont de app de gemiddelde denk-tijd die je nodig had.

FlitsSommen, reken daar maar op!

Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen

De Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen. 

Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Entree € 10,- inclusief consumpties.
Interesse? Laat het me weten via mijn website, dan stuur ik je het adres. Spontaan binnenlopen kan, maar het gaat pas door bij 5 aanmeldingen. Of er genoeg aanmeldingen zijn, staat de dag tevoren op mijn website. Wie zich heeft aangemeld, krijgt een bericht als het niet doorgaat.

Dinsdagavonden van 20 tot 22 uur in de Pijp: 14 mei, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. Donderdagmiddagen van 14 tot 16 uur in het Centrum: 27 juni, 26 september en 28 november.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

De 1e Boxschool komt in Tilburg!

In Tilburg gaan we een Boxschool opstarten. Daarvoor hebben we leerlingen en leerkrachten nodig. Aanleiding voor deze actie is het debat in de Balie: onderwijsdebat-de-balie-niet-in-gevecht-met-bestuur-je-moet-eromheen-je-moet-er-iets-kleins-naast-zetten
We gaan in Tilburg iets “kleins” beginnen, een school voor leerlingen die zelf hun tempo kunnen bepalen in hun onderwijs en via hun motivatie diploma’s gaan halen waarmee ze op eender welke leeftijd gereed zijn voor hun toekomst in de maatschappij. Meer info www.hbboek.nl/wordpress

Leerlingen van 4 tot 20 jaar zijn welkom. Wilt u een bijeenkomst bijwonen waar voorlichting wordt gegeven over de Boxschool? Meld u aan voor de 1e bijeenkomst in Tilburg, d.d. woensdagavond 10 april. De locatie is vlakbij het station en afhankelijk van de opkomst. Boxschool@hbboek.nl

Verspreid deze oproep en help zo mee de Boxschool van de grond te krijgen!

PS. (2019) De Boxschool is vernieuwd via Open Space Onderwijs naar Top-down onderwijs.

Huiskamer-avond voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam, 4 april

Op donderdagavond 4 april is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in de Pijp in Amsterdam. 

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen.
Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Kosten € 10,- inclusief consumpties. Interesse? Stuur een bericht naar greet[at]kantlijn.net of via sms naar 06 3014 9351 en ik stuur je het adres.
Spontaan binnenlopen kan, maar het gaat alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Of het doorgaat, staat uiterlijk de dag tevoren op mijn website onder Actueel.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam, 17 april

Op woensdagmiddag 17 april is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in het Centrum van Amsterdam.
De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben.
Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen. Bij goed weer is ook de gemeenschappelijke tuin toegankelijk.
Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Toegangsprijs € 10,- inclusief consumpties.
Interesse? Stuur een bericht naar greet[at]kantlijn.net of via sms naar 06 3014 9351 en ik stuur je het adres.
Spontaan binnenlopen kan, maar het gaat alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Of het doorgaat, staat uiterlijk een dag tevoren op mijn website onder Actueel.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

Tijd voor de Boxschool!

Tijd voor de Boxschool! eigen tempo leren en vaardigheden opdoen van 4 jaar t/m universiteit. Leeftijdsonafhankelijk onderwijs is de sleutel tot succes! www.hbboek.nl/boxschool/boxschool.html Wie helpt mee en wie kan toestemming geven voor dit project? Extra kosten zijn er niet voor het onderwijs aan deze kinderen en laten we wel zijn, de kinderen verdienen dit en de maatschappij zal er wel bij varen!

‘Weinig aandacht voor slimme scholier’
De slimme leerling dreigt een ondergeschoven kindje te worden op de basisschool. Er is veel aandacht voor de zwakke scholier, met extra lesstof en aandacht, maar het slimme kind wordt onvoldoende gestimuleerd.

Maar dat wisten we al een jaar of 15… : Bron: nu.nl

Festival van Talent, zaterdag 23-3 te Arnhem

Wil jij jouw talenten verder ontwikkelen? Wil je je verdiepen in een van jouw interesses? Ontdek je graag nieuwe talenten? Dan is het Festival van Talent dé plek voor je!

Het Festival van Talent is een dag waarop de positieve kanten van hoogbegaafdheid centraal staan. Een dag waarop iedereen inspiratie kan opdoen op de informatiemarkt, zijn of haar talenten kan benutten tijdens allerlei workshops en inloopactiviteiten en in contact kan komen met gelijkgestemden. 23 maart 2013, Arnhem.

Tip: gebruik de tags om aanbieders te selecteren op specifieke kenmerken (bijvoorbeeld ‘workshopronde 1′).

Supervisie aan hoogbegaafden

Hallo,

Ik ben bezig met mijn eindwerkstuk voor de opleiding tot supervisor.
Onderwerp: ‘supervisie aan hoogbegaafden’
In 2008 heb ik als 48 jarige zelf ontdekte dat ik hoogbegaafd ben, daarmee is veel op zn plek gevallen wat betreft hobbels in school- en werk-ervaringen.

In de korte tijd dat ik als supervisor in opleiding bezig ben heb ik nu al 2 mensen in supervisie gehad die tijdens het supervisie traject hebben ontdekt dat ze hoogbegaafd zijn…..

Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere hoogbegaafden met supervisie. Wat maakte dat je supervisie als uitdagende leeromgeving hebt ervaren, of niet? Wat zoek je? Wat heb je gemist?

Graag hoor ik van je!

Met vriendelijke groet
Silvia Lipman
Middelburg
Email

Huiskamer 20 maart voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Op woensdagmiddag 20 maart is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen. Van 13.30 tot 16.30 uur in het Centrum van Amsterdam. Elke derde woensdag van de maand.

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben.
Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen.
Bij goed weer is ook de gemeenschappelijke tuin toegankelijk.
Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Toegangsprijs € 10,-. Koffie en thee zijn inbegrepen, evenals koekjes, snoep en fruit.
Interesse? Stuur een bericht naar greet[at]kantlijn.net of via sms naar 06 3014 9351 en ik stuur je het adres.
Spontaan binnenlopen kan, maar de bijeenkomsten gaan alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Of het doorgaat, staat uiterlijk een dag tevoren op mijn website onder Actueel.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net