Uitslag van poll 17, de meerwaarde van hb

Bedankt voor het meedoen aan deze poll! Het blijft wel jammer dat met 200 bezoekers per dag, er in een week maar 28 bezoekers zijn die even hun mening willen geven.

Maar.. ook deze uitkomst verrast mij wel. Als je de vragen optelt die te maken hebben met intern gebruik van de hoogbegaafdheid, dan zijn er 20 mensen die dat als meerwaarde opgeven. Daaruit concludeer ik dat de meesten geen meerwaarde zien in de eigen hoogbegaafdheid voor wat betreft deelname aan de maatschappij. En dat verraste me wel. Als ik even doordenk dan is het wel logisch want er is geen plek in de maatschappij voor hoogbegaafden. Dus dan heb je er ook niet veel aan. Toch zijn er 4 stemmers die het wel kunnen benutten in de samenleving. Dat zijn de rolmodellen! De vraag is of hun omgeving weet heeft van het feit dat ze hoogbegaafd zijn.

Met 5 stemmers heb ik wat medelijden. Zij zien (nog) geen meerwaarde in hun hoogbegaafdheid. Niet qua werk noch qua onderwijs noch qua plezier voor eigen gebruik. Hopelijk ervaren zij op termijn wel de voordelen want die zijn er in overvloed. Daarom is er ook nog geen plek in een genivelleerd land als Nederland voor hoogbegaafden.

Ik ben voorlopig door mijn vragen heen. Veel poll’s hebben mij verrast en mij een meer gedetailleerd beeld opgeleverd van hoogbegaafden. Tenminste de bezoekers van de website en dan nog alleen diegene die de moeite namen om te stemmen. Maar ik kan er niet om heen dat de uitkomst wel erg representatief lijkt voor de doelgroep. Een doelgroep die worstelt met zichzelf en met hun aanwezigheid in de maatschappij. De huidige trend van “talent hebben” of “slim zijn en dat laten zien” geeft niet de ruimte die een hoogbegaafde zou moeten hebben. Het wachten is op een betere trend waar we vanuit kunnen gaan bouwen.

 

Heb jij een vraag voor de bezoekers van deze website? Mail die eens door en leer zo meer over je eigen soortgenoten en verhoog daarmee je eigen weerbaarheid.

Uitslag poll: advies geven als hoogbegaafde

Een uitslag die ik niet verwacht had. En in mijn ogen ook een zeer behoudende uitslag want de meeste stemmers vinden waarschijnlijk dat hun grotere algemene kennis, hun gave om sneller verbanden te zien, ed. (volgens het onderzoek van Maud van Thiel) niet voldoende is om advies te geven over zaken waarvoor ze niet zijn opgeleid of waarin ze geen ervaring hebben. Een voorzichtige benadering wordt dus vooral gekozen.

Van de 18 stemmers, wel weer erg laag, zijn er toch 4 die de uitdaging aan willen gaan. Dat is te prijzen omdat zij waarschijnlijk meer zelfbewust zijn of meer lef hebben..:)

Jammer is het voor de groep die geen idee heeft of ze dat willen of kunnen. 4 stemmers zijn nog nooit om advies gevraagd omdat ze hoogbegaafd zijn. Voor organisaties en bedrijven is er nog veel werk om van deze talenten, hun toegevoegde waarde te ontfutselen.

Al met al een interessante uitkomst waar ik niet zo vrolijk van word.

Heb jij een vraag voor de bezoekers? Wat wil jij spiegelen? Mail het me en we maken er samen een mooie poll van!

Poll uitslag: Als er een pil was…

Al jaren zeg ik dat als ik een pil zou kunnen maken tegen hoogbegaafdheid, ik zou binnen lopen. Een dagelijks of wekelijks in te nemen pil die er voor zorgt dat je hersens minder snel gaan werken. Om toch eens te controleren of ik dan inderdaad binnen zou lopen, heb ik hier de vraag gesteld. En wat blijkt? Verreweg de meesten zijn gewoonweg blij om hoogbegaafd te zijn… 18 van 27 stemmers is blij! En daar wordt ik weer blij van.

6 van 27 stemmers wil die pil wel slikken. Misschien is voor hen een coach een mooi alternatief voor die pil? De coaches doen ondanks de toch hoge kosten, goed werk bleek uit de vorige poll.
Wat ook opvallend is, is de strikte scheiding die de stemmers laten zien. Of ze willen die pil wel of niet. Slechts 1 stemmer moest er nog over na denken. Wij weten al snel wat we willen!

Hier is de vraag en de antwoorden:

Als er een pil was tegen hoogbegaafdheid, zou jij die dan dagelijks innemen? (Bijwerkingen zijn er nauwelijks.)
Totaal aantal stemmen: 27
Ja! Waar kan ik die krijgen? (2 Stemmen, 7%)
Waarschijnlijk wel, eerst meer info. (4 Stemmen, 14%)
Waarschijnlijk niet. (1 Stemmen, 3%)
Nee. Ook zo\’n pil kan me niet helpen. (2 Stemmen, 7%)
Nee. Ik ben blij hoogbegaafd te zijn. (18 Stemmen, 66%)

Heb jij een vraag die je wilt stellen aan de hoogbegaafde bezoekers van deze website? Laat het horen via poll@ikbenhoogbegaafd.nl
Wie ben ik?

Uitslag poll coaches

Gelukkig stemmen er steeds meer mensen zodat het resultaat iets meer zegt over het gevraagde. Bedankt hiervoor!

Ik ben blij dat de meeste mensen die een coach hebben gehad, er tevreden of redelijk tevreden mee was. Dat is toch wel een opsteker voor de coaches! Het grote probleem zien we bij de vraag over de kosten. Voor veel mensen die waarschijnlijk wel een coach zouden willen is deze te duur. Het wordt wellicht tijd dat de zorgverzekeraars, in bepaalde goed beschreven situaties, deze kosten op zich nemen. Dat zal veel schelen in andere gezondheidsproblemen en (tijdelijke) werkongeschiktheid.

Wat ik ook fijn vond om te lezen is dat er ook zelfstandige, onafhankelijke hoogbegaafden zijn die er zelf wel uitkomen. Dat geeft m.i. aan dat de doelgroep niet alleen bestaat uit “patiënten” of wat men wellicht noemt, watjes. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat het verkeerd is of zwak om een coach bij de hand te nemen. Die keuze bepaalt een ieder zelf en dat is dan ook voor die persoon direct de goede keuze. Maar de variatie binnen de doelgroep, zelf-doen en hulp zoeken stemt mij wel blij. Wij hoogbegaafden kunnen wel wat! Soms met wat hulp maar ook zelfstandig.

Dit is de uitslag:

Heb je hulp gehad van een coach?
Totaal aantal stemmen: 23
Ja. En het was de beste keuze in mijn leven! (1 Stemmen, 4%)
Ja, En daar heb ik veel aan gehad (7 Stemmen, 30%)
Ja. En het heeft me wel op weg geholpen (3 Stemmen, 13%)
Ja. Maar de coach vertelde niet veel nieuws (1 Stemmen, 4%)
Nee. Dat is te duur voor mij (6 Stemmen, 26%)
Nee. Ik ben nog op zoek (1 Stemmen, 4%)
Nee. Ik durf dat niet aan (1 Stemmen, 4%)
Nee. Ook geen behoefte aan een coach (3 Stemmen, 13%)

Heb jij ook een vraag voor de bezoekers aan onze site? Mail die dan naar poll@ikbenhoogbegaafd.nl

Uitslag poll verkiezingen

Het aantal stemmers stijgt! Bedankt voor de genomen moeite, zo leren we elkaar een beetje kennen.

Bijna alle partijen krijgen wel een stem. Wat opvalt is dat de wereldverbeteraars van GroenLinks de winnaars zijn. Dat past wel in mijn beeld van hoogbegaafden. Niet zo ruw doen als de SP maar wel zaken willen veranderen voor de verre toekomst. Voor mij wint de hoop het voor deze stemmers. De PVV stemmers, misschien de stemmers op lokale partijen en de niet-stemmers laten dan weer de frustratie gelden. Zo past het wel in mijn beeld. Het is wel mooi dat ook hier de hoop overwint.

Wonderlijk is dat de christelijke partijen samen toch 4 stemmen halen. Binnen de hoogbegaafdenwereld hoor ik vaak dat godsdienst en intelligentie niet samen kunnen gaan. Een stelling die mij altijd verbaast want godsdienst, geloof, heeft een grotere diepgang dan de meeste filosofische stromingen. Ik denk dat het concept God en de organisatie Kerk, de drempels zijn voor “onafhankelijke” intellectuele denkers. 🙂

Gemeenteraadsverkiezingen! Waar stem jij op?

Totaal aantal stemmen: 31
PvdA (1 Stemmen, 3%)
CDA (2 Stemmen, 6%)
VVD (1 Stemmen, 3%)
PVV (3 Stemmen, 9%)
D\’66 (3 Stemmen, 9%)
Groenlinks (7 Stemmen, 22%)
lokale partij (4 Stemmen, 12%)
SP (2 Stemmen, 6%)
50plus (0 Stemmen, 0%)
PvdD (2 Stemmen, 6%)
SGP / CU (2 Stemmen, 6%)
Ik stem niet. (4 Stemmen, 12%)

Als jij een vraag hebt voor de poll, dan hoor ik die graag! Mail het naar poll@ikbenhoogbegaafd.nl

Uitslag poll Open Space Onderwijs

Nu had ik het idee verwerkt in mijn beeld van de hoogbegaafden, dat de meesten wel een mening hebben over van alles en iedereen. En dat ze deze ook graag wilden uiten. Gelet op de poll’s van de afgelopen weken moet ik mijn beeld toch wel aan gaan passen. De vraag is natuurlijk hoe. Hebben hoogbegaafden veel minder vaak een mening of kan het zijn dat ze die niet willen geven of is het meer dat het lezen van de poll al genoeg kostte en dat het feitelijk invullen een iets te grote opgave blijkt te zijn. Moeilijk! Wie het weet mag het zeggen in de reactiemogelijkheid op deze site.

Gelet op de bezoekersaantallen zou je een 500 tot 800 stemmers verwachten binnen een week. Daarentegen is 7 dan wel erg weinig. Er van uit gaande dat de anderen een onbestemde mening hebben over Open Space Onderwijs, is een voorzichtige conclusie dat OSO wel een kans moet krijgen om zich te bewijzen. Maar de stemming is iets verdeeld, er zijn er 2 die de oplossing niet ziet in speciaal onderwijs voor hoogbegaafden. En eigenlijk ben ik het met deze stemmers eens. Open Space Onderwijs is meer dan speciaal onderwijs, het is meer “flip-onderwijs” in de betekenis van flip het klaslokaal. En die andere vorm van onderwijs is bruikbaar voor veel meer leerlingen dan alleen maar hoogbegaafden. Het gaat dan ook niet om het label, welk label dan ook, het gaat om het creëren van bruikbaar onderwijs voor vooral die leerlingen die nu uitvallen uit het huidige onderwijs. Meer diversiteit, dus. Meer info op: www.openspaceonderwijs.nl En anderszins ben ik het ook eens met de stemmers die vinden dat Open Space scholen allang zouden moeten bestaan. Dat zou me ook helpen in mijn privé-situatie naast het feit dat het zeer goed zou zijn voor de doelgroep hoogbegaafden in Nederland.

De uitslag zoals die was:

Wat vindt u van Open Space Onderwijs, www.openspaceonderwijs.nl
Totaal aantal stemmen: 7
De oplossing zit niet in speciaal onderwijs (2Stemmen, 28%)
Het kan voor een aantal hoogbegaafde leerlingen goed zijn (0Stemmen, 0%)
Het verdient een kans om uit te proberen (2Stemmen, 28%)
Open Space scholen zouden er al lang moeten zijn! (3Stemmen, 42%)

Wil jij iets vragen aan de bezoekers van ikbenhoogbegaafd.nl? Mail je vraag dan naar poll@ikbenhoogbegaafd.nl en ik plaats het.

Met groet, Willem Wind.

Uitslag poll opleidingsniveau

Bedankt allemaal voor het invullen van deze enquête! 33 bezoekers hebben de moeite gedaan en we hebben een beetje een idee van het opleidingsniveau van deze groep.

Van de 33 stemmers hebben er 19 een voldoende hoge opleiding voor iemand met een uitzonderlijke intelligentie, uitgaande dat de invullers allemaal hoogbegaafd zijn. Dat is dus 58%. Het aantal afgestudeerden is met 7 stuks, 21% van de stemmers. Dat is maar iets meer dan de 16% dat rondzoemt in Nederland als het percentage hoogbegaafden die afgestudeerd zijn aan een universiteit.

Dit is het resultaat:

Wat is je hoogst genoten en afgeronde opleiding?
Totaal aantal stemmen: 33
Geen (0 Stemmen, 0%)
Basisschool (1 Stemmen, 3%)
Lager beroeps onderwijs (0 Stemmen, 0%)
MAVO (0 Stemmen, 0%)
Middelbaar beroeps onderwijs (5 Stemmen, 15%)
HAVO (4 Stemmen, 12%)
Hoger beroeps onderwijs (12 Stemmen, 36%)
VWO (4 Stemmen, 12%)
Universiteit (7 Stemmen, 21%)

Omdat met deze uitkomst nog steeds te weinig gezegd kan worden over het opleidingsniveau van de hoogbegaafden in Nederland, heb ik een enquête gemaakt op onderzoekdoen.nl. Het is wellicht een wat ouderwetse site maar deze is wel gratis en werkt prima. Graag wil ik iedereen uitnodigen om de 7 vragen te gaan beantwoorden, het kost je minder dan een minuut om het in te vullen.

Dit is de oproep en reden van dit onderzoek incl. de vragen.

Al heel wat jaren zoemt in Nederland het percentage 16% rond. Het percentage hoogbegaafden die een universitaire opleiding hebben afgerond. Dit getal zou komen van het ministerie en velen gebruiken dit cijfer voor hun acties ter verbetering van het onderwijs aan deze doelgroep.
Met deze enquête wil ik dit percentage gaan controleren. Klopt het dat er maar 16% van de hoogbegaafden een universitaire titel hebben? Maar ik wil dan ook meer weten dan dat. Vragen als wanneer ze dan afgestudeerd zijn, heeft het een positief effect gehad op hun inkomen en zijn het vaker ondernemers, zijn enkele zaken waarop ik graag een antwoord wil hebben.
Daarnaast ben ik benieuwd naar het aantal hoogbegaafden die na hun 21e een hogere opleiding hebben genoten. En of dat een positief effect heeft op hun inkomen. En hoeveel hoogbegaafden hebben een lage opleiding maar zijn toch wel geslaagd in het leven en hoeveel zijn daar niet in geslaagd. Dit om het argument, “die hoogbegaafden komen er wel”, te controleren op waarheid.
Ik hoop op een zeer grote bereidheid om deze enquête in te vullen want dan zijn de conclusies beter en gedetailleerder te beschrijven.
Deze enquête loopt ongeveer een maand en een uitgebreid verslag verwacht ik midden april te kunnen aanbieden aan de bezoekers van www.ikbenhoogbegaafd.nl. De verkregen data stel ik graag beschikbaar aan iedereen die nader onderzoek wil doen of een eigen interpretatie wil geven van deze data.

Er worden 7 vragen gesteld over je leeftijd, je sexe, je hoogbegaafdheid, je opleidingsniveau op je 21e verjaardag, je momentane opleidingsniveau, je inkomen en je huidige werksituatie. Alle vragen zijn vrij om te beantwoorden maar elke onbeantwoorde vraag verzwakt het onderzoek. Je deelname is geheel anoniem.

Doe ook mee aan dit onderzoek en laat je verrassen door de uitkomst er van. Ik ben alvast heel benieuwd hoe de zaken er voor staan in Nederland met het opleidingsniveau van hoogbegaafden!

Met vriendelijke groet, Willem Wind.

De uitslag van de Actie-poll

Met 6 stemmen is er weer eens niet veel over te zeggen. Een ontmoetingsplek en aparte scholen scoren het hoogst met elk drie stemmen.

Belangrijk om te weten is dat je geheel anoniem stemt.

Welke actie zou jij verwelkomen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Totaal aantal stemmen: 6
wandeltocht ter promotie van hoogbegaafdheid (0Stemmen, 0%)
promotiebus op markten en festivals (1Stemmen, 16%)
meer aandacht in de media door bv interviews (1Stemmen, 16%)
demonstraties in Den Haag (0Stemmen, 0%)
centrale ontmoetingsplekken inrichten (3Stemmen, 50%)
wetenschappelijk onderzoek olv hoogbegaafden (1Stemmen, 16%)
meer speciale scholen / opleidingen (3Stemmen, 50%)
op dit soort acties zit ik niet te wachten (0Stemmen, 0%)

Heb je zelf nog een vraag voor de poll? Mail het me want jouw vraag is mijn vraag.

interesse website

Dit was een vraag waar weinigen iets mee konden. 2 stemmen is te weinig om er iets van te vinden. Maar van elke mislukking leer je meer dan van een succes, zeggen ze.

Wat zou jij meer willen lezen of bekijken? (meerdere antwoorden mogelijk!)
Totaal aantal stemmen: 2
meer levensverhalen (2Stemmen, 100%)
meer artikelen (1Stemmen, 50%)
meer interviews (1Stemmen, 50%)
meer nieuws (0Stemmen, 0%)
meer reacties (1Stemmen, 50%)
meer vraag en antwoord (1Stemmen, 50%)
meer scherpe columns (0Stemmen, 0%)
ook andere onderwerpen (0Stemmen, 0%)

Slim en intelligent, wat is het verschil?

Met de uitslag kan ik het wel eens zijn. Wel jammer dat er weinig gestemd is maar wellicht was het ook een erg ingewikkelde vraagstelling.

Dat je slim kunt zijn zonder bijzondere intelligentie, is het meest beaamd. En logisch omdat je dat erg vaak ziet in de maatschappij. Zelf ben ik voorstander van “slim en dom doe je, dom en intelligent ben je”. Wel wat cryptisch omschreven maar ik denk dat bij de uitersten van het IQ-spectrum deze verschillen steeds belangrijker zijn. Slim is beperkt tot een daad of actie, in tijd beperkt dus en intelligentie is meer een eigenschap van een persoon die continue is. En zoals van Dale het zegt: hoogbegaafd is uitzonderlijk intelligent en niet dat hoogbegaafden slimme mensen zijn. Of beter gezegd, altijd slim doen..

Wat klopt volgens jou? max. 3 antwoorden
Totaal aantal stemmen: 11
slim, dom en intelligent is door elkaar heen te gebruiken (2Stemmen, 18%)
intelligent is iemand die ook slim is (0Stemmen, 0%)
een dom iemand kan niet intelligent zijn (0Stemmen, 0%)
slim en dom doe je, dom en intelligent ben je. (4Stemmen, 36%)
er zijn geen domme mensen, alleen domme daden (3Stemmen, 27%)
om slim te zijn hoef je niet intelligent te zijn (8Stemmen, 72%)

Heb jij een onderwerp dat je wilt voorleggen aan onze lezers? Mail het me en ik maak er een poll van in overleg met jou.

Uitslag: hoeveel hoogbegaafden?

Het aantal stemmers stijgt en daarmee ook mijn interesse in de uitslag. Het merendeel is het met de vereniging Mensa eens dat de twee hoogste percentielen hoogbegaafd zijn. De uitbreiding naar het derde en vierde percentiel is m.i ook een gevolg van hoe het onderwijs omgaat met onze kinderen. En natuurlijk het aantal keren dat de test mislukt vanwege onkunde van de tester en/of de te grote frustratie bij de geteste persoon. De herkenning is er wel maar de test zegt dat het niet kan. Ergens is dat zoiets als een homo testen want die zijn ook al niet te vertrouwen op hun woord en uitleg. 🙂

Dat iedereen hoogbegaafd is ergens in, ziet niemand zitten als idee. Wel dat eigenlijk niemand hoogbegaafd is. 2 stemmers hebben dit aangegeven. In lijn hiermee zijn ook 3 keer de beide eerste antwoorden gegeven, denk ik. Misschien vinden zij dat je pas hoogbegaafd bent als velen je daden en optredens als zodanig erkennen. Hoogbegaafd is dan meer doen dan zijn.

Dit zijn de uitslagen:

Hoeveel Nederlanders zijn volgens jou hoogbegaafd?
Totaal aantal stemmen: 31
Ten hoogste 122.000 (3Stemmen, 9%)
Niet meer dan 253.000 (3Stemmen, 9%)
Dat zijn er ongeveer 333.000 (17Stemmen, 54%)
Ik denk toch eerder aan 522.000 (6Stemmen, 19%)
Iedereen is wel ergens hoogbegaafd in (0Stemmen, 0%)
Eigenlijk is niemand hoogbegaafd (2Stemmen, 6%)

Heb je zelf een vraag? Mail het me met de antwoorden en het komt er op! poll@ikbenhoogbegaafd.nl

De Feestdagen

Een magere opkomst voor deze poll. Het leeft niet echt, de feestdagen. De meesten vinden het wel oke.

Wat vind je van \\\”de feestdagen\\\”
Totaal aantal stemmen: 7
Een prachtige tijd, ik kijk er elk jaar naar uit! (1Stemmen, 14%)
Het is wel gezellig maar veel langer hoeft het niet te duren. (3Stemmen, 42%)
Ik vind 1 dag Kerst en 1 dag oud/nieuw echt voldoende. (2Stemmen, 28%)
Een uurtje per jaar hier aandacht aan besteden is voor mij genoeg. (0Stemmen, 0%)
Van mij mag het allemaal afgeschaft worden. (1Stemmen, 14%)

Heb jij een vraag die je wilt stellen? Mail het naar vraag@ikbenhoogbegaafd.nl met antwoorden en ik plaats het.

 

Aparte scholen?

Met 15 stemmen is er nog niets te zeggen over de mening van de doelgroep maar een eerste conclusie is dat ze niet anders hoeven te worden opgevoed. En dat 75% graag wel iets aparts wil, zeker zolang het nodig is. Een vervolgvraag zou kunnen zijn of de ouders moeten opdraaien voor de extra kosten van apart onderwijs aan hun hoogbegaafde kinderen.

Moeten er aparte scholen zijn voor hoogbegaafde leerlingen?
Totaal aantal stemmen: 15
Nee, want ze moeten gewoon beter worden opgevoed (0Stemmen, 0%)
Nee, want dat isoleert ze van de samenleving (4Stemmen, 26%)
Ja, maar hopelijk is dat tijdelijk en leren scholen er mee omgaan (6Stemmen, 40%)
Ja, dit is de oplossing! (5Stemmen, 33%)

Uitslag poll Mensa

Het aantal stemmen valt nog tegen maar de resultaten zijn wel duidelijk, lijkt me. Mensa wordt op een ambivalente manier geaccepteerd als zijnde nodig maar in een ideale wereld is het volkomen overbodig. Hier zijn de uitslagen:

Welke uitspraak over Mensa klopt volgens jou het meest?
Totaal aantal stemmen: 11
Mensa is een patientenvereniging (2Stemmen, 18%)
Mensa verenigt rare types (1Stemmen, 9%)
Mensa zou overbodig moeten zijn (3Stemmen, 27%)
Mensa is apart maar moet wel blijven bestaan (4Stemmen, 36%)
Mensa is mijn thuishaven geworden (1Stemmen, 9%)

Wat doe jij met je hoogbegaafdheid?

De tweede poll is gesloten en de respons was niet erg hoog. Wel interessant is dat de meesten actief er mee bezig blijken te zijn. En dat is logisch voor een website als ikbenhoogbegaafd.nl. Altijd ben ik wel benieuwd wie die ene stem heeft gegeven aan het laatste antwoord. We zullen het wellicht nooit weten..

Wat doe jij met je hoogbegaafdheid?
Totaal aantal stemmen: 10
Ja, ik ben actief met mijn HB bezig. (4Stemmen, 40%)
Ja, maar heel voorzichtig. (3Stemmen, 30%)
Nee, nog niet. Ik zou wel willen maar weet niet hoe. (2Stemmen, 20%)
Nee, ik houd het voor mezelf. (1Stemmen, 10%)

Wil jij een vraag stellen in onze wekelijkse poll? Mail dan de vraag en antwoorden naar poll@ikbenhoogbegaafd.nl en je krijgt bericht wanneer deze wordt ingepland.

Uit de kast?

De resultaten van de eerste poll. Een redelijk begin.

Ben jij al uit de kast? Weten mensen al dat je hoogbegaafd bent?
Totaal aantal stemmen: 14
Ik denk nog.. (0Stemmen, 0%)
Jazeker! (8Stemmen, 57%)
Absoluut niet. (2Stemmen, 14%)
Later, als ik het durf.. (3Stemmen, 21%)

Een nieuwe vraag staat er nu op. Stem en ervaar hoeveel mensen bezig zijn met hun hoogbegaafdheid.