Een eigenschap beschreven?

Al vele jaren wil ik weten wat en hoe hoogbegaafden zijn. Het begon bij meetings binnen Mensa omdat ik daar mijn uitzonderlijke intelligentie, mijn hoogbegaafd-zijn ontdekt had en onderzocht. Fileerde, mag ik wel zeggen. Daar heb ik veel geleerd want er zijn veel soorten en maten hoogbegaafden.

Later heb ik meegeholpen met het vormen van een definitie of meer een omschrijving van hoogbegaafden door Maud van Thiel. Daar kwam haar boek uit voort ‘Hoogbegaafd? Dat zie je zo!‘. Een mooie omschrijving maar ergens mistte ik wel wat. Het is toch wel een omschrijving van een hoogbegaafde in prima conditie en uitstekende omgeving.

Nu ik al wat jaren met wat projecten bezig ben, merk ik een andere eigenschap op welke ik eerst benoemde als een soort apathie. ‘Waarom zou Lees “Een eigenschap beschreven?” verder

Samenroepers van PHOW io

Een samenroeper is iemand die mensen bijeen brengt om iets te gaan doen. Voor PHOW io kun je af en toe samenroeper zijn maar je kunt nu ook officieel samenroeper worden door hier je naam te plaatsen.

“Door mijn voornaam en/of achternaam te plaatsen vertel ik iedereen dat ik vind dat  PHOW actief moet worden. Ik ga dan ook meehelpen om leden te werven.”

Ben je ook enthousiast om een belangenbehartigingsvereniging voor hoogbegaafden op te zetten? Meld je hier aan als samenroeper!

Alleen je naam wordt geplaatst, je email-adres wordt alleen gebruikt ter controle van jouw inschrijving.

Je kunt ook een mailtje sturen naar w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl als het formulier niet werkt.

  Je naam

  Je email-adres

  De samenroepers van PHOW io:

  1. Willem Wind
  2. Rik
  3. Sandra Verlinde
  4. Erlinda
  5. WL Bastiani
  6. Broderick Zieme
  7. Nienke

  Vragen van een student

  Met enige regelmaat krijg ik vragen van studenten. Het leek me goed om eentje hier anoniem te publiceren.

  Beste Meneer Wind,

  Ik ben momenteel bezig met mijn minor, educational needs, waar ik me aan het specialiseren ben op hoogbegaafdheid. Ik vroeg mij af of het mogelijk zou zijn om u een aantal vragen te stellen om mij zo verder te kunnen ontwikkelen over dit onderwerp.

  Het gaat om de volgende vragen:

  • Wat is de rol van de omgeving bij hoogbegaafde kinderen?
  • en verschillen ze hierin tegenover andere kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Wat zijn de grootste risico’s voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs?
  • Hoe is het in de klas te herkennen?
  • Op welke gebieden hebben ze de meeste steun nodig?

  Lees “Vragen van een student” verder

  Opstandig hoogbegaafd

  Opstandig hoogbegaafd is een E-boek geschreven door Abel Abelson.

  Het gaat over de worsteling als kind en jonge man die na een lange zoektocht weet waar het probleem in zit. Hij is hoogbegaafd.

  Een voor mij zeer bekend verhaal die ik niet kan lezen vanwege de slechte herinneringen in mijn eigen bestaan. Een verhaal dat ik graag begraaf en als het even kan vergeet. Dat dit zo niet werkt is duidelijk met deze website. Het definieert je toch.

  Het is al wat langer op de markt maar de schrijver attendeerde me erop dat er een nieuwe, geheel herziene editie is. Het boek staat ook op de boekenlijst volwassenen. Maar speciale aandacht heeft het mijns inziens wel nodig omdat veel hoogbegaafden eenzelfde worsteling hebben meegemaakt. Of er nog inzitten. Een worsteling waar je niet weet wat en wie je bent, je allemaal labels opgeplakt Lees “Opstandig hoogbegaafd” verder

  Help Jan Koster met onderwijsconcept

  Een oproep van Jan Koster als reactie op het Top-down Onderwijsconcept:

  Willem, jouw concept spreek ons niet alleen aan, wij gaan er mee aan de slag.

  Vanuit deze frustratie, woede en verdriet. Wij kunnen vaststellen dat
  – Het huidige onderwijssysteem failliet is;
  – Passend Onderwijs faalt;
  – Plusklassen en andere extra voorzieningen voor HB niet voldoen;
  – Het aantal dropouts en thuiszitters dramatisch toeneemt;
  – SWV-en zonder visie alleen maar schuiven met geld;
  – Het schoolgebouw niet tegemoet komt aan de vorming van kinderen en jongeren;
  – Er een kloof is tussen onderwijs en zorg;
  – Er meer aandacht is voor kennis dan voor gedrag;
  – Nadruk ligt op leren dan op leven;
  – Het talent van kinderen en jongeren onbenut blijft;
  – Kinderen en jongeren worden afgerekend op wat je niet kunt.

  Vinden wij dat
  – Het onderwijssysteem op de schop moet;
  – Het talent van kinderen en jongeren alleen maar uitgangpunt kan zijn;
  Lees “Help Jan Koster met onderwijsconcept” verder

  De spagaat van elke hoogbegaafde

  Dit is mijn antwoord op een vraag van de Kinderombudsman. (in PDF)

  Het is belangrijk om eerst te definiëren wie hoogbegaafd is. Ook daar wordt regelmatig verwarring over gezaaid.

  Iemand is hoogbegaafd als die scoort bij de top 2% op een standaard intelligentietest. (IQ-test). Het bijbehorende IQ-getal is 132+. Het onderwijs gaat uit van een IQ-getal vanaf 130. Dan kom je uit op een percentage van circa 2,4%.

  Samenvatting

  Een samenvatting kan zijn dat hoogbegaafde leerlingen, doordat ze in een spagaat moeten functioneren, zeer vatbaar zijn om uitvaller of thuiszitter te worden. En dat aan die spagaat iets te doen is als het ooit eens mag van ouders, onderwijs en samenleving. Er is veel weerstand, ik heb de haat gezien in de ogen van o.a. een wethouder toen ik vertelde wat er nodig was voor hoogbegaafde leerlingen om uit die spagaat te blijven.

   

  De definitie definiëert dat 2% van de bevolking hoogbegaafd is. Dat zijn in Nederland zo’n 355.000 mensen van alle leeftijden, afkomst en sociale status. Er zijn evenveel vrouwen als mannen hoogbegaafd. In het basisonderwijs zijn er circa 30.000 (lees verder..)

  Platform Hoogbegaafdheid, Onderwijs en Werk i.o.

  Ik vraag u lid te worden van de vereniging Platform Hoogbegaafdheid, Onderwijs en Werk i.o. (PHOW).

  Waar staat PHOW voor

  PHOW gaat de belangen behartigen van haar leden op het gebied van hoogbegaafdheid. De vereniging io. staat voor beter onderwijs, betere werkplekken, algemene acceptatie en respect voor alle hoogbegaafden.

  De leden geven aan wat hun belang, lokaal of nationaal, is en de leden bepalen hoe PHOW dit belang gaat behartigen. Het bestuur faciliteert dit proces en zorgt voor de uitvoering.

  Een casus voorleggen

  Kent u een casus en bent u benieuwd wat PHOW daarin zou kunnen betekenen? Stuur dan uw verhaal, anoniem, op via dit formulier. Ik zal u dan beschrijven wat PHOW kan gaan doen. Binnen 78 uur vindt u uw verhaal en mijn antwoord terug bij de reacties. Daar staan nu 3 casussen om te lezen.

   Uw cases

   Leden

   PHOW kan uw belangen pas gaan behartigen als er meer dan 1000 leden zijn. Tot die tijd bent u vrijblijvend en gratis lid.

   155 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld als lid.

   Word lid van het PHOW:

    Uw naam

    Uw emailadres

    Na het ontvangen van de bevestigingsmail bent u lid. Pas bij meer dan 1000 leden word uw emailadres gebruikt om PHOW officieel op te kunnen starten.

    Samenroepers

    De ledenwerving is in volle gang, 7 mensen helpen met de werving en op een aantal websites staat het logo met de vraag om lid te worden. U kunt zich ook als samenroeper aanmelden.

    Met vriendelijke groet, Willem Wind.

    Lezing of workshop organiseren over hoogbegaafdheid?

    Heeft uw publiek interesse in hoogbegaafdheid? Een groep van 360.000 mensen in Nederland en 200.000 in Vlaanderen. Mensen die u overal tegenkomt?

    Ik geef graag een nuchtere en bondige lezing/workshop waar uw publiek ook de ruimte krijgt voor eigen vragen.

    Meer informatie over mij vindt u op deze website. Voor vragen of een offerte kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

    Of vind een spreker op deze kaart. #hoogbegaafd

    Met vriendelijke groet,

    Willem Wind

    Samenwerken in fondswerving

    2020 is het jaar van samenwerken in de hoogbegaafdenwereld.

    Naast het promoten via mijn website en kanalen van alle activiteiten en alle oproepen, wil ik mijn kennis en ervaring inbrengen om fondsen te werven bij grote bedrijven en instellingen. Ik bied dit gratis aan om hoogbegaafdheid salonfähig te maken en meer ruimte te maken in de maatschappij voor deze groep.

    Om succesvol een bijdrage te krijgen van een bedrijf of instelling zijn er wat algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen.

    • Je moet een officieel ‘Goed Doel’ zijn.
    • Je activiteit moet al functioneren met een bepaald aantal deelnemers.
    • De extra gelden moeten tot een duidelijke en heldere vergroting of verbetering van de activiteit leiden.
    • De donateur moet via de promotie van de activiteit bedankt kunnen worden.

    Ik nodig je uit om contact met mij op te nemen om te bespreken of er door jou, een haalbare aanvraag bij een bedrijf of instelling gedaan kan worden. Hierin kan ik je adviseren en indien gewenst de aanvraag in woorden vatten maar de indiening van de aanvraag ligt altijd bij jou. Mijn inbreng is altijd vrijblijvend en adviserend.

    Willem Wind.

    Week van de Hoogbegaafdheid

    Hoogbegaafden vind je overal!
    En dat willen wij in deze week laten zien.

    7-15 maart 2020

    Waarom een Week van de Hoogbegaafdheid?
    Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. Wij willen kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve insteek!

    Meer info op: Week van de Hoogbegaafdheid

    Bruisend Droomdenkers Talentcentrum

    In het mooie Limmen, vlak onder Alkmaar, ligt het bruisende Droomdenkers Talentcentrum. Tot de zomer hebben de uitbaters allerlei activiteiten op de agenda gezet voor hoogbegaafde kinderen, ouders van, leerkrachten en scholen. Hieronder vindt u alvast een aantal van ruim 17 activiteiten die zij deze lente organiseren. Het volledige aanbod vindt u hier.

    Voor hoogbegaafde kinderen en jongeren:

    • Jonge ondernemers leren skills
    • Studiedag Leren Leren voor vo
    • Kamp aan Zee hb-peers-middag
    • Training bewegend leren: Leren door spel en beweging

    Voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen:

    • Ouder-ont-moet-avond
    • Bewust opvoeden van je intense kind
    • Castricum- XL lezing ‘gevoelige kinderen met een sterke wil’
    • Masterclass voor ouders: Praten via papier + ontspannen, thuis en op school

    Voor leerkrachten, scholen en hulpverleners:

    • Masterclass hb-onderwijs groep 1-3
    • Masterclass hb-onderwijs bovenbouw
    • Masterclass Emoties in Beeld voor professionals
    • Training Acces Bars met Het Nieuwe Kind

    Voor meer informatie en aanmelding: Agenda lezingen en workshops

    Onderzoek onderwijsomgeving en hoogbegaafde leerlingen

    Om te zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van leerlingen. Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen. Naast het bieden van een cognitieve uitdaging, is het voor hoogbegaafde leerlingen vaak belangrijk dat er aandacht is voor zaken als perfectionisme, faalangst en behoefte aan autonomie. Bij verschillende organisaties komen verhalen binnen van kinderen/ jongeren/ ouders, waarbij de onderwijsomgeving onvoldoende aansluit op de hoogbegaafde leerling. Tot nu toe zijn deze ervaringen echter niet gebundeld.

    Daarom voert EigenWijs HB in samenwerking met Balans, het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden en GelukkigHB een inventarisatie uit onder kinderen, jongeren en ouders. Het doel van de inventarisatie is om te achterhalen in hoeverre de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen en welke knelpunten kinderen, jongeren en ouders hierin eventueel ervaren.

    De vragenlijst staat open tot 1 mei 2020, daarna worden alle resultaten verwerkt. Op basis daarvan wordt gekeken welke acties kunnen worden ondernomen om verbeteringen in gang te zetten. Voor vragen of opmerkingen over deze inventarisatie kunt u contact opnemen met info@eigenwijshb.nl

    De vragenlijst voor leerlingen

    De vragenlijst voor ouders

    Nieuw boek van Maud van Thiel

    Maud van Thiel is (ook) bekend als auteur van het boek: ‘Hoogbegaafd  Dat zie je zo!’. Zij is wetenschapper en psychotherapeut bij Oya en ze heeft voor dat boek alle vooraanstaande coaches bevraagd via de Delphi-methode om te komen tot een beschrijving of definitie van de hoogbegaafde:

    Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

    Eenzelfde methode heeft ze nu gebruikt door binnen een grote groep hoogbegaafden inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van ‘de hoogbegaafde’. Samen met collega-psycholoog Imanda Slief-Boom heeft zij de uitkomsten hiervan beschreven in het nieuwe boek: ‘Kracht en kwetsbaarheid’.

    Ik heb het boek al mogen inkijken en wat ik las was zeer herkenbaar in al de variaties en overeenkomsten van de hoogbegaafden die ik ken. Een boek om aan te bevelen!

    Als ik een doelgroep moet aanwijzen dan zijn dat er twee. De ene doelgroep is de persoon die er net achter is gekomen dat hij of zij hoogbegaafd is oftewel een uitzonderlijke intelligentie heeft. Of de twijfelaar die zoekend uit wil vinden of hij of zij tot deze groep behoort. De tweede doelgroep is een ieder die met of voor hoogbegaafden werkt, in het onderwijs of in werk-gerelateerde zaken en zelf niet hoogbegaafd is. Dit boek geeft namelijk inzicht in het persoonlijke leven van hoogbegaafden van jong tot oud en zal een grote bijdrage leveren aan hun werk met hoogbegaafde leerlingen of volwassenen. Verplichte leesvoer zoals ook het eerste boek van Maud dat is.

    “Kracht en kwetsbaarheid” is te koop bij Bol.com. Daar staat meer informatie waaronder een uitgebreide beschrijving waar zij hun gegevens vandaan hebben gehaald. Nog een goede reden om hun boek aan te schaffen en te bestuderen.

    Deze quote wil ik hier graag plaatsen en daarmee onderschrijven:

    Onze belangrijkste bevinding is dat het uitermate helpend is om hoogbegaafden met elkaar te laten reflecteren op hun bijzondere en niet veel vóórkomende staat van zijn. Het is belangrijk om te besef en dat je maar met weinigen bent, maar ook dat je op een flink aantal punten héél anders in elkaar steekt dan het merendeel van de bevolking – dat dit een zekere mate van eenzaamheid impliceert en een zekere eis tot aanpassing. Samen uitknobbelen hoe je het beste kunt omgaan met al het moois dat je bij geboorte meekreeg droeg zeker bij aan het levensgeluk van de hoogbegaafden in onze groepen.

    Zoek je naar andere boeken over of van hoogbegaafden? Die vind je allemaal op de boekenlijsten hier op deze website. Klik hier voor de boekenlijst volwassenen.

    Met vriendelijke groet, Willem Wind.

    HB Huiskamer Amsterdam start weer

    Beste mensen,

    Het einde van de winterstop van de HB Huiskamer is in zicht: op donderdagmiddag 13 februari is de eerste van dit jaar.

    Ook in 2020 blijft het de 2e donderdag van de maand, afwisselend de middag en de avond:
    Middagen, van 14 tot 16 uur: 13 februari, 9 april, 13 augustus en 8 oktober.
    Avonden, van 18.30 tot 20.30 uur: 12 maart, 14 mei, 10 september en 12 november.

    De data met alle overige informatie is ook te vinden op mijn website.

    In principe is het steeds op de 2e verdieping, waar Scheltema in het vervolg een kapstok zal neerzetten.
    Als het erg druk is kun je gerust ook op andere plekken in de winkel gaan zitten, er zijn diverse zithoeken op alle etages.

    Graag tot ziens!

    Met hartelijke groet,
    Greet van den Berg
    KANTLIJN, begeleiding voor mensen die anders zijn
    www.kantlijn.net
    06 3014 9351

    Samenwerken

    Samenwerken kan groots en intens maar ook klein en tijdelijk zijn. Eén manier is het persbericht of oproep van een ander promoten.

    Gaat het over hoogbegaafdheid? Dan werk ik graag samen door het hier op dit prikbord, gratis te plaatsen. En zo houd ik deze website dynamisch. Gebruik het handige formulier en stuur direct je plaatje of persbericht mee.

    Samenwerken kan ook door nu lid te worden van PHOW! Samen staan we sterk en maken een samenleving waar ook wij er mogen zijn als hoogbegaafde.

    hoogbegaafde Laurent 9 jaar

    Normaal zet ik geen berichten op het prikbord uit kranten e.d. maar hiervoor wil ik een uitzondering maken.

    Ik ben blij voor hem. En een beetje jaloers. Niet omdat ik denk dat ik ook zo snel zou hebben kunnen leren op school maar wel dat hij de mogelijkheid daarvoor krijgt. Die mogelijkheid heb ik ontbeerd.

    Het mogen is wat zijn ouders hem geboden hebben en nog steeds bieden. Een fantastisch verhaal dat gehoord moet worden. Lees het volledige artikel op de website van het Algemeen Dagblad.

    Wat zou het goed zijn als alle 360.000 hoogbegaafde Nederlanders dit soort kansen zou krijgen in de toekomst. Niet omdat het moet, omdat het mag!

    Ik hoop dat ik er ooit een bijdrage aan kan geven, aan die mogelijkheid om zo te functioneren als Laurent die heeft gekregen. En dat gun ik alle leerlingen, eigen tempo en een eigen manier om kennis op te doen. Niet omdat het moet, het kind bepaalt het tempo, tenslotte.

    Daarom nog maar eens een oproep om mij te helpen met het realiseren van Top-down onderwijs. Een vorm van onderwijs waarmee leerlingen kansen krijgen als ze die willen en kunnen om ook snel door de lesstof heen te gaan en op hun eigen tempo en eigen manier hoogbegaafd mogen zijn. Het meest gemakkelijke om te helpen is om vriend te worden. Het meest moeilijke is om een organisatie in het onderwijs zover te krijgen om samen met mij en vele anderen, Top-down onderwijs te realiseren.

    Met hoopvolle groet, Willem Wind.

    Mooi boek van Hendrikje Fictorie

    Wat woorden nog zeggen

    De persoonlijke beleving van een mantelzorger komt tot leven in deze bundel vol liefdevolle beschrijvingen van het leven van alledag met een partner die langzaam verandert in een ander, door een niet nader gedefinieerd ziekteproces. Het vermoeden van dementie klinkt op, wordt ontkend, kan niet vastgesteld en dient zich desondanks telkens weer aan.
    De partners raken elkaar kwijt, vinden elkaar terug, ontwikkelen gaandeweg een vorm om om te gaan met de wijzigingen in de wijze waarop de dagelijkse conversatie plaatsvindt.
    Ondanks het trieste thema een hoopvol boek.

    Meer info en bestellen: Bol.com

    Jouw prikbord!

    Heb je een oproep voor hoogbegaafden of wil jij jouw activiteit(en) eens onder de aandacht brengen van meer hoogbegaafden?

    Plaats dan gratis jouw bericht op dit prikbord! Jouw bericht wordt dan ook gelijkertijd gepromoot op Facebook en LinkedIn.

    Via contact kun jij jouw (pers)bericht doorgeven, het liefst met een foto of plaatje en binnen de kortste keren is jouw publiek gratis en vrijblijvend op de hoogte gesteld. Doe het nu!

    Ben jij bicultureel en hoogbegaafd?

    Voor het nieuwste project van Stichting Wezenlijk zijn we op zoek naar deze doelgroep. Om dit project verder vorm te geven, willen wij in eerste instantie weten:

    – Hoe is je hoogbegaafdheid aan het licht gekomen?
    – Welke culturele achtergrond je hebt als erkende hb’er?

    Het wordt zeer op prijs gesteld als je deze twee vragen wilt beantwoorden. Dat kan meteen hieronder of stuur een e-mail naar info@stichtingwezenlijk.nl

    Alvast bedankt voor je medewerking!

    Stichting Wezenlijk wil sinds 2010 graag een helpende hand bieden aan mensen met emotionele problemen in de breedste zin van het woord. Dit gebeurt door middel van schrijven, dans, fotografie, film, muziek en beeldende kunst (tekenen, schilderen en boetseren) etc. In de loop van de jaren is het doel van de stichting breder geworden. Het voornaamste doel is altijd om de focus te verleggen naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen die een persoon heeft.

    Naast het bieden van workshops en kunstprojecten met een sociaal-educatief karakter en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor jong en oud, biedt de stichting sinds 2015 professionele adviesgesprekken en informatiebijeenkomsten over hoogbegaafdheid. Een ander project die de stichting sinds haar bestaan uitvoert is de positie van (migranten)vrouwen.

    Wezenlijke groet,
    Namens het bestuur van Stichting Wezenlijk