Met een dergelijke bus het land in deze zomer?

Zou dat wat zijn?
Met als thema ‘Het gesprek aangaan’.

Onderling als hoogbegaafden, met het onderwijs, met werkgevers, met de gemeente, met de plaatselijke GGZ, met de kinderen, met wie het gesprek wil aangaan? Niet om elkaar te overtuigen van het eigen gelijk maar om elkaars argumenten te wikken en te wegen, het debat met elkaar aangaan. En promotie van de plaatselijke activiteiten!

Mij lijkt het reuze interessant, van mei tot september overal in den lande argumenten horen en geven en zo onszelf laten zien voor wie we zijn of kunnen zijn in de juiste setting. En wat er zoal gebeurt op dit vlak in een gemeente.

Wat denk jij? Zou er ruimte en mogelijkheden zijn momenteel voor zo’n initiatief of is het nog veel te vroeg hiervoor?

Ik hoor graag je mening, argumenten of andere ideeën want iets van de zomer gaan doen voor hoogbegaafden is voor mij de beste vakantie ooit.

Om dit initiatief te realiseren zijn er veel zaken die bij elkaar moeten komen. Er moet een goede marketing uitgedacht en uitgevoerd worden, er is veel werk aan de voorbereiding van een bezoek aan een gemeente, er zijn (anonieme) donateurs, financiers, filantropen nodig om de kosten te dragen en veel (tijdelijke) hulptroepen om alles professioneel in goede banen te leiden. Het is nog de vraag of deze puzzelstukjes in elkaar gaan vallen of niet. Ik hoop van harte van wel!

In de reacties kun je je aanmelden, ideeën doorgeven, je mening kun je kwijt en als je donateur wilt zijn kun je jouw bijdrage leveren via donaties. Hier kun je ook zien hoeveel er al gedoneerd is. En je kunt altijd vrijblijvend even contact met mij opnemen via bv een webformulier of telefoontje.

Je kunt ook helpen met dit initiatief door dit bericht te delen in jouw eigen netwerk(en), je social media waar je opzit. Samen zijn we niet te stoppen!

Ik hoor graag van je!

Groet, Willem Wind.

De rekenmethode Matific wordt steeds vaker ingezet voor plussers!

Matific biedt uitstekend oefenmateriaal om de kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. De plussers raken met Matific niet verveeld. Wees gewaarschuwd, we horen van leerkrachten zelfs terug dat de kinderen ook in de pauze binnen blijven om Matific te spelen!

Alle opdrachten zijn:
* Voorzien van feedback
* Uitdagend
* Interactief
* Kinderen krijgen 3 keer de kans om een opdracht te proberen
* Voorzien van tips en feedback
* Groep 1 – 8+ Materiaal
* Kinderen leren creatief, oplossingsgericht en kritisch denken

Matific is een snelgroeiend SaaS-bedrijf en biedt toonaangevende rekensoftware voor leerlingen op de basisschool. Ze zijn actief in meer dan Lees verder “De rekenmethode Matific wordt steeds vaker ingezet voor plussers!”

De 9-jarige doorlopende leerlijn

We weten allemaal wel dat de problemen met vooral hoogbegaafde leerlingen beginnen met opmerkingen als “ik verveel me zo” en “het is zo saai”. En we weten allemaal wel dat een hoogbegaafd kind makkelijk in 9 jaar de leerstof van het VWO onder de knie kan krijgen met het juiste aanbod van die leerstof. Daarnaast hebben ze dan nog voldoende tijd en energie om zichzelf te ontwikkelen, zaken uit te proberen en daardoor zichzelf goed te leren kennen. De snellere verwerking van de leerstof is hierin erg belangrijk.

Nu loop ik al meer dan 20 jaar mee en steeds merk ik dat scholen eigenlijk ook niets te bieden hebben want al het onderwijs is gericht op de 14-jarige doorlopende leerlijn. 8 jaar PO en 6 jaar VO. Een school kan dan nog een leerling iets laten versnellen maar dan houdt die route op. School kan ook verbreden en verdiepen maar vaak is dat voor een enkele leerling waardoor het veel werk en tijd kost waarbij de opbrengst onduidelijk is. Want de leerling moet nog steeds eenzelfde werk doen als de andere leerlingen wat saai en traag is voor een snelle denker. Eigenlijk is elke school hierin handelingsverlegen want wat kun je toch doen met een leerling die zich zo verveelt en alles saai vindt? En hierdoor zich steeds moeizamer ontwikkelt Lees verder “De 9-jarige doorlopende leerlijn”

Inspirerend idee voor vernieuwend onderwijs

Een wat vergaand idee over inclusief onderwijs. Hopelijk ter inspiratie want uiten de box zijn er mooie oplossingen te vinden.

Ik stel voor om in elke basisschool en in elke school voor voortgezet onderwijs de door de overheid verplichte leerstof in 3 snelheden aan te bieden aan de leerlingen in dezelfde klas. Leerlijn B is wat er nu is van 14 jaar, Leerlijn A is langer en duurt 19 jaar en Leerlijn C duurt 9 jaar.

Leerlingen kunnen makkelijk overstappen indien gewenst en kunnen meer op eigen tempo de verplichte leerstof onder de knie krijgen.

Voordeel is dat veel meer leerlingen in het dan reguliere onderwijs, op dezelfde school kunnen deelnemen aan de lessen en dat de leerlingen samen de extra schoolzaken gaan doen zoals spelen, sporten en wat niet al. Want ze zitten wel in dezelfde klas!

Het mooie van deze aanpak is dat de lesaanbieders 3 doorlopende leerlijnen moeten ontwikkelen en aanbieden. Je kunt niet zomaar het reguliere leeraanbod inkorten dan wel uitbreiden.

De nu ook bestaande problematiek van op- en neerkijken op andere leerlingen zal ook dan tactisch moeten worden tegengewerkt wat mij geen probleem lijkt.

Hopelijk inspireert dit voorstel veel mensen en bedienen wij als volwassenen nog beter de leerbehoeftes en ontwikkelingsbehoeftes van meer leerlingen dan dat we nu doen.

#school #onderwijs #hoogbegaafd

Met groet, Willem Wind.

Breaking News

Op diverse scholen en universiteiten in Nederland houden hoogbegaafde leerlingen allerlei acties omdat ze niet het onderwijs krijgen waar ze nood aan hebben. Het gaat om sit-down acties tot luide protesten bij de besturen van die scholen.

Vertegenwoordigers van de actievoerders, het gaat om duizenden leerlingen, hebben inmiddels een eisenpakket samengesteld waarvan de belangrijkste eis lijkt te zijn dat ze het vervelen en de traagheid zat zijn en veel meer snelheid in hun onderwijs willen hebben.

Minister van Onderwijs Van Der Domme, lijkt zich te beraden op een diplomatiek antwoord waarvan de leerlingen al gezegd hebben daar niets aan te hebben. Zij willen actie. Ook veel ouders zijn terughoudend vanwege de vele onzekerheden die invulling van deze eisen met zich mee brengt. De verenigingen van ouders van hoogbegaafde kinderen proberen de protesten in te dammen en vragen aan de ouders om hun kinderen weer in het gareel te brengen.

Een suggestie van Kamerlid mw. Wrevel om Remkes dan maar te vragen als gespreksleider, wordt vooralsnog afgedaan als overbodig.

Helaas is dit een nepbericht.

De oplossing voor alle problemen rondom hoogbegaafdheid

De oplossing bestaat uit 2 acties die moeten gebeuren:

  1. Alle hoogbegaafden (NL 360.000) moeten uit de kast komen en trots zijn op hun uitzonderlijke intelligentie.
  2. Alle hoogbegaafden (NL 4.000/jaar) moeten uiterlijk op hun 15e verjaardag, het liefst eerder, een VWO+ diploma gehaald hebben.

Dat is alles.

Je kunt hier reageren, vragen stellen of contact opnemen.

Willem Wind.

Nomineer jouw gemeente!

Nomineer de gemeente die volgens jou goed omgaat met hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Geef als het lukt 1 of meer redenen aan zodat anderen weten wat die gemeente zoal doet voor hoogbegaafde leerlingen.

Uit die gemeenten kiezen we dan samen de beste gemeente en die krijgt het predicaat: “Meest hoogbegaafd-vriendelijke gemeente 2022”.
Deze gemeente wordt daarover ingelicht.

Je kunt natuurlijk ook anoniem jouw gemeente nomineren w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl

De looptijd om jouw gemeente te nomineren schat ik op een week of 3. Het is vakantietijd, tenslotte.

Delen en liken wordt zeer op prijs gesteld.

Vakantietijd is tijd voor reflectie

Ik wil graag mijn vakantietijd veraangenamen met wat gesprekjes.

Lijkt het je leuk om te komen praten tussen 11 augustus en 25 augustus? Je mag natuurlijk ook anderen meenemen. Mij maakt het niet uit of het een doordeweekse dag is of in het weekend. Het is tenslotte vakantie.

Je bent van harte welkom na 14:00 uur. Drinken en eten wordt geregeld.

Ik woon een 20 km recht onder Tilburg.

Meld je aan voor een dag, bv via email of 06 5392 7634

#hoogbegaafd #hoogbegaafde #hoogbegaafdheid #onderwijs

Omschrijving maken van goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Beste lezer, wil je even meedenken?

Ik wil in navolging van de omschrijving van de hoogbegaafde, van Maud van Thiel, hetzelfde doen en komen tot een breed gedragen omschrijving van een optimale leer- en ontwikkelingslijn voor hoogbegaafde kinderen van 0 t/m 18 jaar.

Deze omschrijving kun je dan gebruiken om goed onderwijs te stimuleren voor hoogbegaafde leerlingen.

Mijn startpositie zou zijn dat er een groep is van 72.000 kinderen (2%) waarvoor deze omschrijving gebruikt kan worden. Dit zijn er per leeftijdsjaar bijna 4000 leerlingen verspreid wonend in Nederland. Ik wil dan niet beperkt worden door gebruiken, regels en algemene pedagogiek of didactiek want ook voor een Laurent moet dit een bruikbare omschrijving zijn om te leren en te ontwikkelen in een eigen tempo. Ook de hoogbegaafden met diagnoses, UHB-ers, HSP-ers, beelddenkers, etc. moeten meegenomen worden in deze omschrijving.

Mij lijkt een samenzitten, praten en tot overeenstemming komen door de hoogbegaafden zelf, een goede manier. Hoe zou zoiets te organiseren zijn en via welke wetenschappelijke methode, er praten waarschijnlijk veel hoogbegaafden mee, is hier een lijn in te creëren om tot een omschrijving te komen die de meeste hoogbegaafden wel kunnen accepteren.

Natuurlijk is er nog de financiering. Met een goed plan denk ik dat het kan om fondsen te werven bij de overheid, fondsen, filantropen en van de hoogbegaafden zelf.

Ik hoor graag van je via contact,

Willem Wind.

Laurent (12) haalt master in kwantumfysica

Snelle Laurent doet het goed. En hij is en blijft vrolijk. Leuk om te zien.

Maar wel jammer dat slechts een enkeling deze kansen en gunsten krijgt. Eens in de 5 jaar is er weer zo eentje, denk ik?

Waar ik warm voor loop is als er elk jaar een paar tientallen of een honderdtal ‘Laurents’ zijn. En dan meer dan de helft Laurentiens. Dat zou recht doen aan deze kinderen die er nu al zijn en straks geboren worden maar niet de kansen en gunsten krijgen als deze jongen. En vergis je niet, deze kinderen komen er niet meer als ze dit niet mogen. Die kwijnen weg in de samenleving. Die kosten alleen maar geld.

Wees overigens niet bang dat zij dan de wereld overnemen. Juist door die goede en snelle opleiding weten ze dat dat een onhaalbaar doel zal zijn voor hen. Daar heb je echt andere vaardigheden en kennis voor nodig die nooit zullen passen bij hen.

Dit soort kinderen zijn er nu, gaan we ze helpen, als ze willen om eenzelfde route te nemen als Laurent of laten we ze wegkwijnen. Elk jaar komen er circa 4000 hoogbegaafde kinderen van school af. Daar zitten ze tussen. En dan is een honderdtal slechts 2,5%..

Een mooie schoolvorm voor dit soort kinderen is Top-down onderwijs. Daar krijgen ze allemaal alle kansen en gunsten indien ze dat willen en kunnen.

Hoogbegaafd vs Leefstijl & Balans

“Waarom werkt het bij mij niet”?

“Ik weet alles wel, maar waarom lukt het me dan toch niet??
Herken jij bij jezelf dat je nooit in balans kan blijven, en daardoor zo vaak geen energie hebt dat je een haat-liefde verhouding hebt met eten omdat je er constant in kan doorslaan?
Je weet dat je meer kan, maar je voelt je zwak dat dit je niet lukt en hebt ondertussen een intense afkeer op je eigen gewicht en voorkomen gekregen?
“Als ik maar wat meer energie had, dan kon ik het allemaal wel zelf”
Wat nou als ik jou vertel dat er een link is tussen Hoogbegaafdheid en Leefstijl & Balans?
Het doorschieten in balans, doorslaan in eetgedrag, constant vechten met je energie; Waarom je doet wat je doet, heeft alles te maken met hoe jouw Hoogbegaafdheid onderdeel heeft mogen zijn van wie jij bent. Jij bent anders bedraad, dus je balans is ook anders bedraad. 
 
Wat je tot nu toe gedaan hebt gaat dan ook nooit werken als je er niet anders naar leert kijken; ik leg het je uit in de gratis Masterclass EigenWijze Leefstijl & Balans op 12 Juli. Je kan je inschrijven voor de middag of avond en je krijgt een replay naderhand:

Lezing emancipatieproces hoogbegaafden

Ik heb naar mijn mening een interessante lezing ontwikkeld over het emancipatieproces waarin hoogbegaafden nu zitten. Er is steeds meer aandacht voor hoogbegaafden en volgens mij kunnen we veel leren van emancipatieproces bij een andere groep die nu hun voltooiing bijna bereikt heeft.

In deze lezing wil ik de aandacht vestigen op het emancipatieproces die de gay-community heeft doorlopen en daar lessen uithalen voor ons eigen proces. Er zijn namelijk een aantal sleutelmomenten geweest die deze groep een sterke boost hebben gegeven.

In de lezing geef ik mogelijkheden om sleutelmomenten te creëren die ons eigen emancipatieproces een boost kunnen geven. De belangrijkste is als groep, de samenleving een vraag stellen waarop enkel met ja of nee gereageerd kan worden. Met alle consequenties en mogelijkheden van dien.

Deze groepen zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Behalve dat beide groepen vanuit een moeizame deelname in de samenleving komen, steeds meer leden van de groep dit niet meer accepteren als normaal of gewenst en dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de groep. En toch zijn het groepen die onderling 1 ding gemeen hebben en daardoor door de samenleving als groep worden ervaren en behandeld. Dat is een gegeven dat door beide groepen geaccepteerd moe(s)t worden om verder te komen in het eigen emancipatieproces.

Is je interesse gewekt voor deze lezing? Neem dan contact met me op via w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl of via het contactformulier.

#emancipatie #lezing #hoogbegaafd #hoogbegaafde #community

Prachtig filmpje van Rudy Rensink over ‘maskers af!’

Rudy Rensink, gewaardeerd lid van Mensa en ook actief voor hoogbegaafden heeft een prachtig filmpje gemaakt op een fantasy-fair. Hij en zijn vrouw laten de mooiste verklede mensen zien die zich enorm vermaken. Maar hij heeft natuurlijk ook een boodschap. Laat jezelf zien! Zoals al deze mensen dat ook doen. Schaam je niet, pas je niet aan maar wees jezelf. Een boodschap die ik van harte onderschrijf.

Dit accepteer ik niet; elk jaar weer 2000+ redenen om door te gaan

We weten

– dat 4000 hoogbegaafde kinderen elk jaar leerling worden

– dat meer dan de helft (zwaar) beschadigd is na hun ‘schoolcarrière’

Waarom doen we daar niets aan dan een paar leerlingen een beetje helpen met hun trauma’s?

Ik accepteer dit niet.

Willem Wind

Situatieanalyse voltijd primair onderwijs

Bedankt ir. Loek Zonnenberg, MBA, voor deze diepgaande en uitgebreide analyse van nut en noodzaak van voltijds hoogbegaafden onderwijs!

Ik vond alles interessant en noemenswaardig maar ik wil toch wat hoogtepunten uit deze analyse aanstippen. Een zeer korte samenvatting is: Er is nood aan, er zijn er te weinig en het helpt enorm.

1) De zeer sterke verbetering van het leren en het welbevinden van leerlingen die naar deze scholen gaan. (Hier wordt mijn onderzoek naar het welbevinden relevant.) Helaas is het aantal plaatsen beperkt. Van de 37.000 hoogbegaafde leerlingen is er plek voor circa 5.500 leerlingen. Dat is slechts een magere 15%..

2) De grote mate van afhankelijkheid van financiering is een tweede punt. Zekerheid van een doorgaande leerlijn staat dan constant op de helling. De financiering moet beter verankerd worden in de regelgeving.

3) Op pagina 15 van het rapport staat dit: “Hoogbegaafdheid is geen
sociale of emotionele handicap van het kind en dus mag het ook niet als dusdanig behandeld worden.“. Hoogbegaafd-zijn is GEEN diagnose. Ware woorden! Lees verder “Situatieanalyse voltijd primair onderwijs”

Onderzoek schooladviezen

De enquête is gesloten!

Ik wil graag weten wat de schooladviezen zijn die hoogbegaafde leerlingen krijgen van hun basisschool. Daarom zet ik deze enquête uit in de hoop dat vele ouders de moeite willen nemen om dit in te vullen. Het is volledig anoniem, het zijn 7 makkelijke vragen die elke ouder binnen de 2 minuten kan beantwoorden. (direct naar de enquête)

Uit de resultaten kunnen we bv. afleiden of het iets uitmaakt of een leerling een meisje of jongen is, waar het gezin woont, hoe divers of niet de schooladviezen zijn en of de opleiding van de ouder(s) een rol speelt. Om een goed beeld te krijgen heb ik gekozen voor een periode van 7 jaar, te weten van 2016 tot 2022. Het gaat dan om circa 32.000 hoogbegaafde leerlingen die in deze periode de Lees verder “Onderzoek schooladviezen”

Mijn wens voor 2022

Ik heb een wens voor 2022!

Ik zou graag in 2022 met vele anderen een nieuwe schoolvorm realiseren die ideaal is voor de meeste hoogbegaafde leerlingen PO en VO en die openstaat voor elke leerling.
Wie helpt me mee?
#hoogbegaafdheid #onderwijs

Het AD vroeg om een wens in te zenden. Dit heb ik dan ook gedaan:

Mijn ultieme wens:

Een schoolvorm realiseren die ideaal is voor de meeste hoogbegaafde leerlingen in PO en VO en die openstaat voor elke leerling want hoogbegaafden zijn wel anders maar niet zo speciaal.

Meer dan de helft van de hoogbegaafde leerlingen loopt nu vast in het onderwijs, zakken af naar lager of speciaal onderwijs of worden thuiszitters. Hun jeugd is verloren en inlopen op zo’n achterstand is maar voor weinigen weggelegd. Met alle maatschappelijke en persoonlijke problemen als gevolg hiervan.

De oplossing is een nieuwe passende schoolvorm, nieuw in Nederland en Vlaanderen. Mijn concept Lees verder “Mijn wens voor 2022”

Nieuw boek IHBV: Hoogbegaafde hulpzoekers

Met veel hoogbegaafden gaat het heel goed, maar áls ze psychische klachten hebben en hulp zoeken in de GGZ krijgen ze niet altijd de hulp die bij hen past. Er is weinig kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid in de GGZ. De hoogbegaafde hulpzoekers modderen voort en hebben veel vragen. “Wat hebben hoogbegaafdheid en psychische problemen met elkaar te maken?”
“Welke diagnoses en misdiagnoses komen bij hoogbegaafden voor?” “Waarom begrijpt mijn hulpverlener me niet?” “Ben ik de enige die hier last van heeft?”

Het boek ‘Hoogbegaafde hulpzoekers’ is geschreven als antwoord op deze en vele andere vragen. De kern van het boek bestaat uit vijf uitgebreide ervaringsverhalen, aangevuld met theorie en praktische aanbevelingen. Daarmee biedt het boek de hoogbegaafde hulpzoeker herkenning, houvast en hulp bij het ‘navigeren’ in de GGZ.
De auteurs van ‘Hoogbegaafde hulpzoekers’ zijn Lukien Hoiting & Noks Nauta. Lukien is hoogbegaafd en cliënt in de GGZ. Noks is arts niet praktiserend, psycholoog, zelf hoogbegaafd en werkt al jaren aan het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Meer informatie op de website van IHBV

Een uniek product voor hoogbegaafden

Beste hoogbegaafden,

Ik heb nu toch een bijzonder, nuttig en noodzakelijk product voor u en uw kinderen in de aanbieding. Een product dat u vanaf het eerste gebruik nooit meer wilt en kunt missen!

Hierbij presenteer ik u:

Het unieke vershoudpotje voor uw uitzonderlijke intelligentie.

Door de grootte kunt u het makkelijk kwijt naast uw bed en het houdt uw uitzonderlijke intelligentie, die u de hele dag lastig valt, in bijzonder goede conditie. Zodat u in de avond en nacht voluit kunt genieten van uw uitzonderlijke Lees verder “Een uniek product voor hoogbegaafden”