Aan alle hoogbegaafden

Graag je aandacht voor alle hoogbegaafde leerlingen.

Tot nu toe wil vrijwel iedereen de status quo handhaven en eerst wachten tot een hoogbegaafde leerling zichtbaar vastloopt en depressief wordt voordat er iets gebeurt. En dat is dan zoals een depressief vogeltje uit de kooi halen, laten zien en ervaren dat het echt kan vliegen om vervolgens dat vogeltje weer in de kooi te stoppen want daar horen vogeltjes.

We willen ze klein houden, de vastloper in de kleuterklas maar ook de hoogbegaafde leerling die leuk meekomt op school. Vele aaien over hun bol is de huidige oplossing. Ik vind het jammer dat ze daar niet kaler en kaler van worden. Maar dat zou ‘ons’ ook geen reden geven om ze niet klein te houden. Kaal is stoer, toch?:)

‘Wij’ zijn de ‘ouders van’ ofwel de hoogbegaafde volwassenen zelf. Maar ‘wij’ zijn ook het onderwijs, de GGZ, de Overheid, de werkgevers, de meeste hulpverleners, de verenigingen en stichtingen, etc., etc..

Eigenlijk zou de Inspectie van het Onderwijs het huidige hoogbegaafdenonderwijs moeten afkeuren vanwege verspilling van onderwijstijd. Alsof hoogbegaafde leerlingen iets zinnigs leren van al die spelletjes en andere aaien over de bol die ze nu krijgen.

Men wil deze status quo niet veranderen noch er over praten. Helaas moet ik zeggen.

Over welke groep heb ik het?

Ze zijn allemaal uitzonderlijk intelligent tov hun mede-leerlingen.
Ze hebben van nature geen of nauwelijks problemen.
Ze willen sneller onderwijs, eigenlijk willen ze gewoon onderwijs op hun snelheid. Ze hebben daar allemaal grote behoefte aan.

* Groepsgrootte: 70.000 leerlingen.
* Locaties: netjes verspreid over geheel Nederland.
* Organisatie: als een schoolvorm die ieder schoolbestuur in haar verzorgingsgebied moet gaan aanbieden.
* Niveau: basisschool en voorgezet onderwijs.
*Leerstof: gebruik bv. de compacte leerlijnen die er al zijn, maak nieuwe en biedt ze aan zonder de nu gebruikelijke enorm lange pauzes er tussen.

Help mee en spreek je steun uit tbv onze kinderen.

De 9-jarige doorlopende leerlijn

Juridisch handboek voor ouders van..

Volgens is dit het eerste boek dat gaat over ook de juridische rechten die ouders van hoogbegaafde kinderen hebben.

Fijn om eens niet het kind te laten aanpassen maar de omgeving en kansen die het hoogbegaafde kind krijgt. De stapjes zijn vreselijk klein en de tijd er tussen is erg lang maar wellicht komen we ergens op een betere plek uit waar -alle- hoogbegaafde leerlingen kunnen floreren zoals ieder ander kind dat nu wel kan. Rond de 60% van de hoogbegaafde kinderen lopen nu minstens een keer vast in het onderwijs en dat moet en zal worden verbeterd.

Het nieuwe boek:

Klik voor meer info en bestelmogelijkhedenBedankt Fleur!

Een taboe doorbreken. Hoe doe je dat?

Ik wil een taboe doorbreken. Help jij mee?

De optimale manier van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (top 2% qua IQ) is momenteel dat de onderwijstijd gehalveerd wordt en dat de resterende tijd gevuld wordt met overbodige activiteiten. En dat alleen in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs moeten ze zichzelf maar zien te redden.

Het taboe is dat er niet gepraat mag worden over het idee om de onderwijstijd niet te halveren per schooljaar maar dat de leerling klaar is met de basisschoolleerstof in de helft van de schooltijd. En dat hetzelfde gebeurt in het voortgezet onderwijs.

Om aan te geven waarom ik denk met een taboe te maken te hebben is dat ik zo’n 20 jaar geleden een lezing er over wilde geven. De organisatie vond het interessant en leuk maar om 2 redenen wilden ze hun medewerking niet geven. Ten eerste omdat het toch niet ging gebeuren, zo’n snelle onderwijstijd en ten tweede wilden ze de ouders en ook de leerlingen geen valse hoop bieden omdat het toch niet ging gebeuren.

Ik denk dat de huidige organisaties in de hb-wereld nog steeds deze argumenten gebruiken. Zolang we er niet over praten is het gevaar bevroren. Het gevaar dat ouders en leerlingen hoop krijgen en iets willen waarvan de organisaties vinden dat dit slecht is voor hen.
De definitie van een taboe, zo lijkt me.

Hoe kunnen we dit taboe doorbreken? Het bestaat al heel lang en behoorlijk diep geworteld in het denken over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dit taboe is daarmee een onderwerp geworden waar ouders en leerlingen niet over willen praten om zichzelf en de samenleving te beschermen. Want het mag gewoonweg niet.

Het is moeilijk maar dat geldt voor elk taboe.
Heb jij een idee om dit taboe te doorbreken?
PS het taboe is dat we er niet over mogen praten. Over de invoering of uitwerking is er geen taboe.

We kunnen bv. dit concrete plan gebruiken om het taboe te doorbreken. Dat is mijn idee. Tot nu toe stuit dit op een muur van stilzwijgen.

Wat is jouw idee?

Ik hoor graag van jou. Groet, Willem.

Vriend van de promotiebus

Om de promotiebus te kunnen ondersteunen wil ik je vragen om je naam te laten plaatsen als vriend van de promotiebus. Als je dat wilt vul dan dit webformuliertje in en ik plaats je naam hieronder. Het emailadres wordt alleen maar gebruikt als controlemiddel en om jou te melden dat je naam is geplaatst.

Waarvoor je je naam plaatst is dit: Met het plaatsen van mijn naam maak ik duidelijk dat ik graag deze promotiebus in actie wil zien in Nederland of Vlaanderen. Ik wil graag dat het gesprek op gang getrokken wordt over dit voor mij belangrijke onderwerp, hoogbegaafdheid.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw voorkeur:

  Meer informatie over deze promotiebus vind je hier

  1. Willem Wind
  2. Linda Lemmers
  3. Marjolein Blok
  4. Hoogbegaafdheid Oldenzaal Online
  5. Eveline Vergauwen

  Een compliment geven

  Ik zou het graag vaker willen doen maar vaak is de situatie niet helemaal passend voor het geven van een compliment of ik vergeet het gewoon. Daarom vind ik het fijn dat het vandaag gewoon kan. #complimentendag is het vandaag.

  Dus hierbij mijn welgemeende complimenten aan iedereen die zich bezighoudt met hoogbegaafden en hoogbegaafdheid!

  Mensen die als coach werken, in het onderwijs actief zijn en in het werkveld zoals de ambassadeurs hoogbegaafdheid wil ik graag een compliment geven voor hun inzet en energie die ze er in stoppen. Maar ook de bestuurders van de diverse stichtingen en verenigingen die actief zijn op dit onderwerp.

  Mijn grootste compliment wil ik graag geven aan al die mensen die openlijk hoogbegaafd zijn en er trots op zijn. Zij zijn de voorlopers, de vernieuwers die de weg banen voor de anderen. Zij vangen vaak de klappen op vanwege de vele vooroordelen en de weinige steun. Zij verdienen onze steun en zij zijn ons voorbeeld hoe je als hoogbegaafde in deze samenleving kunt leven en functioneren.

  Jullie doen allemaal geweldig werk en ik hoop dat jullie er met nog meer energie het jaren blijven doen. Bedankt daarvoor!

  Met hartelijke groeten, Willem Wind.

  Een herkenbaar gevoel

  Karin Peeters plaatste dit op LinkedIn. Met toestemming plaats ik dit erg graag op dit Prikbord.

  Kan je mij zien? Kan je mij horen? Ben ik in de verkeerde tijd geboren?
  Hier ben ik, ik schreeuw het van de daken in de hoop wat harten te raken.

  Ze zeggen dat ik naar school toe moet, dat het mijn toekomst goed doet.
  School is voor mij geen leuke plek, een plek waar ze me niet zien, niet horen, niet begrijpen waar ze me met andere kinderen vergelijken.

  Ik ben anders, ik ben raar als ik een idee heb ontvang ik alleen maar gestaar. Ik hoor hier niet thuis, ik voel me gespuis.

  Ook de mensen voor de klas, ze moeten me wat leren maar ik loop niet in de pas.
  Hoor je me wel, zie je me niet? Ik mag mezelf niet zijn en dat doet me verdriet.

  Het gevoel van mijn dochter precies!

  Resultaten onderzoek basisschooladviezen

  Dit onderzoek is gebaseerd op de enquête die ik van 1-2-2022 t/m 5-3-2022 heb gepromoot op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze enquête is ook gepromoot via Mensa, Pharos en diverse andere verenigingen en stichtingen. 537 ouders hebben voor 1 of meerdere kinderen uit hun gezin de enquête ingevuld waarvoor ik ze hartelijk wil bedanken. Gelet op het aantal respondenten is de uitkomst representatief voor de onderzochte groep, basisschoolleerlingen met een IQ van 130 of hoger die een definitief advies kregen voor hun plek in het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is afgegeven in de jaren 2016 t/m 2022.

  Opmerkelijkheden

  • Het basisonderwijs krijgt het niet voor elkaar om alle uitzonderlijk intelligente leerlingen, de hoogbegaafde leerling, door te kunnen verwijzen naar het VWO. Dat ligt niet aan de leerlingen of de ouders. Het onderwijs is hiervoor verantwoordelijk te houden.
  • Bij de testuitslagen valt op dat meisjes 6% minder vaak scoren bij de groep 140+. En 6% vaker scoren bij de groep 130+

  Samenvatting

  De resultaten zijn zoals ik ze verwachtte uitgaande van de verhalen die ik Lees verder “Resultaten onderzoek basisschooladviezen”

  Met een dergelijke bus het land in deze zomer?

  Zou dat wat zijn?
  Met als thema ‘Het gesprek aangaan’.

  Onderling als hoogbegaafden, met het onderwijs, met werkgevers, met de gemeente, met de plaatselijke GGZ, met de kinderen, met wie het gesprek wil aangaan? Niet om elkaar te overtuigen van het eigen gelijk maar om Lees verder “Met een dergelijke bus het land in deze zomer?”

  De 9-jarige doorlopende leerlijn

  We weten allemaal wel dat de problemen met vooral hoogbegaafde leerlingen beginnen met opmerkingen als “ik verveel me zo” en “het is zo saai”. En we weten allemaal wel dat een hoogbegaafd kind makkelijk in 9 jaar de leerstof van het VWO onder de knie kan krijgen met het juiste aanbod van die leerstof. Daarnaast hebben ze dan nog voldoende tijd en energie om zichzelf te ontwikkelen, zaken uit te proberen en daardoor zichzelf goed te leren kennen. De snellere verwerking van de leerstof is hierin erg belangrijk.

  Of ze tijd hebben voor zo’n korte opleiding bedenk dan dat momenteel erg veel tijd gevuld wordt door verbreden, verdiepen, vreemde taal leren, schaken en allerlei andere activiteiten om ze toch maar bezig te houden. Hoogbegaafde leerlingen hebben dus veel minder tijd nodig om de leerstof onder de knie te krijgen. Gemiddeld schat ik in dat de helft van de tijd over is in het regulier onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

  Qua de sociaal-emotionele ontwikkeling is het goed om hier te melden dat hoogbegaafde leerlingen al snel het zandbakgedrag en ander kinderlijk gedrag ontgroeien. Hun sociale ontwikkeling raakt bekneld en komen ze in een spagaat van aanpassen en dat eigenlijk  niet willen en/of kunnen. Velen uiten dit met het creëren van een schoolstandje. Die thuis en in de vakanties dan gecompenseerd moet worden. Omdat ze toch in die omgeving moeten blijven functioneren reageren ze allemaal wel anders, vaak negatief maar de oorzaak is hetzelfde. Ze ontgroeien hun omgeving en dat breekt ze op. Dit heeft ook een groot effect op hun emotionele ontwikkeling want wie doet nu raar? Ik of hun? En betekent dat dat ik gek ben of dom? Hun zelfbeeld kan zich niet goed ontwikkelen omdat je daarvoor in een passende omgeving moet functioneren met rolmodellen en kansen om te oefenen of iets bij jou Lees verder “De 9-jarige doorlopende leerlijn”

  Inspirerend idee voor vernieuwend onderwijs

  Een wat vergaand idee over inclusief onderwijs. Hopelijk ter inspiratie want uiten de box zijn er mooie oplossingen te vinden.

  Ik stel voor om in elke basisschool en in elke school voor voortgezet onderwijs de door de overheid verplichte leerstof in 3 snelheden aan te bieden aan de leerlingen in dezelfde klas. Leerlijn B is wat er nu is van 14 jaar, Leerlijn A is langer en duurt 19 jaar en Leerlijn C duurt 9 jaar.

  Leerlingen kunnen makkelijk overstappen indien gewenst en kunnen meer op eigen tempo de verplichte leerstof onder de knie krijgen.

  Voordeel is dat veel meer leerlingen in het dan reguliere onderwijs, op dezelfde school kunnen deelnemen aan de lessen en dat de leerlingen samen de extra schoolzaken gaan doen zoals spelen, sporten en wat niet al. Want ze zitten wel in dezelfde klas!

  Het mooie van deze aanpak is dat de lesaanbieders 3 doorlopende leerlijnen moeten ontwikkelen en aanbieden. Je kunt niet zomaar het reguliere leeraanbod inkorten dan wel uitbreiden.

  De nu ook bestaande problematiek van op- en neerkijken op andere leerlingen zal ook dan tactisch moeten worden tegengewerkt wat mij geen probleem lijkt.

  Hopelijk inspireert dit voorstel veel mensen en bedienen wij als volwassenen nog beter de leerbehoeftes en ontwikkelingsbehoeftes van meer leerlingen dan dat we nu doen.

  #school #onderwijs #hoogbegaafd

  Met groet, Willem Wind.

  Breaking News

  Op diverse scholen en universiteiten in Nederland houden hoogbegaafde leerlingen allerlei acties omdat ze niet het onderwijs krijgen waar ze nood aan hebben. Het gaat om sit-down acties tot luide protesten bij de besturen van die scholen.

  Vertegenwoordigers van de actievoerders, het gaat om duizenden leerlingen, hebben inmiddels een eisenpakket samengesteld waarvan de belangrijkste eis lijkt te zijn dat ze het vervelen en de traagheid zat zijn en veel meer snelheid in hun onderwijs willen hebben.

  Minister van Onderwijs Van Der Domme, lijkt zich te beraden op een diplomatiek antwoord waarvan de leerlingen al gezegd hebben daar niets aan te hebben. Zij willen actie. Ook veel ouders zijn terughoudend vanwege de vele onzekerheden die invulling van deze eisen met zich mee brengt. De verenigingen van ouders van hoogbegaafde kinderen proberen de protesten in te dammen en vragen aan de ouders om hun kinderen weer in het gareel te brengen.

  Een suggestie van Kamerlid mw. Wrevel om Remkes dan maar te vragen als gespreksleider, wordt vooralsnog afgedaan als overbodig.

  Helaas is dit een nepbericht.

  De oplossing voor alle problemen rondom hoogbegaafdheid

  De oplossing bestaat uit 2 acties die moeten gebeuren:

  1. Alle hoogbegaafden (NL 360.000) moeten uit de kast komen en trots zijn op hun uitzonderlijke intelligentie.
  2. Alle hoogbegaafden (NL 4.000/jaar) moeten uiterlijk op hun 15e verjaardag, het liefst eerder, een VWO+ diploma gehaald hebben.

  Dat is alles.

  Je kunt hier reageren, vragen stellen of contact opnemen.

  Willem Wind.

  Nomineer jouw gemeente!

  Nomineer de gemeente die volgens jou goed omgaat met hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
  Geef als het lukt 1 of meer redenen aan zodat anderen weten wat die gemeente zoal doet voor hoogbegaafde leerlingen.

  Uit die gemeenten kiezen we dan samen de beste gemeente en die krijgt het predicaat: “Meest hoogbegaafd-vriendelijke gemeente 2022”.
  Deze gemeente wordt daarover ingelicht.

  Je kunt natuurlijk ook anoniem jouw gemeente nomineren w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl

  De looptijd om jouw gemeente te nomineren schat ik op een week of 3. Het is vakantietijd, tenslotte.

  Delen en liken wordt zeer op prijs gesteld.

  Vakantietijd is tijd voor reflectie

  Ik wil graag mijn vakantietijd veraangenamen met wat gesprekjes.

  Lijkt het je leuk om te komen praten tussen 11 augustus en 25 augustus? Je mag natuurlijk ook anderen meenemen. Mij maakt het niet uit of het een doordeweekse dag is of in het weekend. Het is tenslotte vakantie.

  Je bent van harte welkom na 14:00 uur. Drinken en eten wordt geregeld.

  Ik woon een 20 km recht onder Tilburg.

  Meld je aan voor een dag, bv via email of 06 5392 7634

  #hoogbegaafd #hoogbegaafde #hoogbegaafdheid #onderwijs

  Omschrijving maken van goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

  Beste lezer, wil je even meedenken?

  Ik wil in navolging van de omschrijving van de hoogbegaafde, van Maud van Thiel, hetzelfde doen en komen tot een breed gedragen omschrijving van een optimale leer- en ontwikkelingslijn voor hoogbegaafde kinderen van 0 t/m 18 jaar.

  Deze omschrijving kun je dan gebruiken om goed onderwijs te stimuleren voor hoogbegaafde leerlingen.

  Mijn startpositie zou zijn dat er een groep is van 72.000 kinderen (2%) waarvoor deze omschrijving gebruikt kan worden. Dit zijn er per leeftijdsjaar bijna 4000 leerlingen verspreid wonend in Nederland. Ik wil dan niet beperkt worden door gebruiken, regels en algemene pedagogiek of didactiek want ook voor een Laurent moet dit een bruikbare omschrijving zijn om te leren en te ontwikkelen in een eigen tempo. Ook de hoogbegaafden met diagnoses, UHB-ers, HSP-ers, beelddenkers, etc. moeten meegenomen worden in deze omschrijving.

  Mij lijkt een samenzitten, praten en tot overeenstemming komen door de hoogbegaafden zelf, een goede manier. Hoe zou zoiets te organiseren zijn en via welke wetenschappelijke methode, er praten waarschijnlijk veel hoogbegaafden mee, is hier een lijn in te creëren om tot een omschrijving te komen die de meeste hoogbegaafden wel kunnen accepteren.

  Natuurlijk is er nog de financiering. Met een goed plan denk ik dat het kan om fondsen te werven bij de overheid, fondsen, filantropen en van de hoogbegaafden zelf.

  Ik hoor graag van je via contact,

  Willem Wind.

  Laurent (12) haalt master in kwantumfysica

  Snelle Laurent doet het goed. En hij is en blijft vrolijk. Leuk om te zien.

  Maar wel jammer dat slechts een enkeling deze kansen en gunsten krijgt. Eens in de 5 jaar is er weer zo eentje, denk ik?

  Waar ik warm voor loop is als er elk jaar een paar tientallen of een honderdtal ‘Laurents’ zijn. En dan meer dan de helft Laurentiens. Dat zou recht doen aan deze kinderen die er nu al zijn en straks geboren worden maar niet de kansen en gunsten krijgen als deze jongen. En vergis je niet, deze kinderen komen er niet meer als ze dit niet mogen. Die kwijnen weg in de samenleving. Die kosten alleen maar geld.

  Wees overigens niet bang dat zij dan de wereld overnemen. Juist door die goede en snelle opleiding weten ze dat dat een onhaalbaar doel zal zijn voor hen. Daar heb je echt andere vaardigheden en kennis voor nodig die nooit zullen passen bij hen.

  Dit soort kinderen zijn er nu, gaan we ze helpen, als ze willen om eenzelfde route te nemen als Laurent of laten we ze wegkwijnen. Elk jaar komen er circa 4000 hoogbegaafde kinderen van school af. Daar zitten ze tussen. En dan is een honderdtal slechts 2,5%..

  Een mooie schoolvorm voor dit soort kinderen is Top-down onderwijs. Daar krijgen ze allemaal alle kansen en gunsten indien ze dat willen en kunnen.

  Hoogbegaafd vs Leefstijl & Balans

  “Waarom werkt het bij mij niet”?

  “Ik weet alles wel, maar waarom lukt het me dan toch niet??
  Herken jij bij jezelf dat je nooit in balans kan blijven, en daardoor zo vaak geen energie hebt dat je een haat-liefde verhouding hebt met eten omdat je er constant in kan doorslaan?
  Je weet dat je meer kan, maar je voelt je zwak dat dit je niet lukt en hebt ondertussen een intense afkeer op je eigen gewicht en voorkomen gekregen?
  “Als ik maar wat meer energie had, dan kon ik het allemaal wel zelf”
  Wat nou als ik jou vertel dat er een link is tussen Hoogbegaafdheid en Leefstijl & Balans?
  Het doorschieten in balans, doorslaan in eetgedrag, constant vechten met je energie; Waarom je doet wat je doet, heeft alles te maken met hoe jouw Hoogbegaafdheid onderdeel heeft mogen zijn van wie jij bent. Jij bent anders bedraad, dus je balans is ook anders bedraad. 
   
  Wat je tot nu toe gedaan hebt gaat dan ook nooit werken als je er niet anders naar leert kijken; ik leg het je uit in de gratis Masterclass EigenWijze Leefstijl & Balans op 12 Juli. Je kan je inschrijven voor de middag of avond en je krijgt een replay naderhand:

  Lezing emancipatieproces hoogbegaafden

  Ik heb naar mijn mening een interessante lezing ontwikkeld over het emancipatieproces waarin hoogbegaafden nu zitten. Er is steeds meer aandacht voor hoogbegaafden en volgens mij kunnen we veel leren van emancipatieproces bij een andere groep die nu hun voltooiing bijna bereikt heeft.

  In deze lezing wil ik de aandacht vestigen op het emancipatieproces die de gay-community heeft doorlopen en daar lessen uithalen voor ons eigen proces. Er zijn namelijk een aantal sleutelmomenten geweest die deze groep een sterke boost hebben gegeven.

  In de lezing geef ik mogelijkheden om sleutelmomenten te creëren die ons eigen emancipatieproces een boost kunnen geven. De belangrijkste is als groep, de samenleving een vraag stellen waarop enkel met ja of nee gereageerd kan worden. Met alle consequenties en mogelijkheden van dien.

  Deze groepen zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Behalve dat beide groepen vanuit een moeizame deelname in de samenleving komen, steeds meer leden van de groep dit niet meer accepteren als normaal of gewenst en dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de groep. En toch zijn het groepen die onderling 1 ding gemeen hebben en daardoor door de samenleving als groep worden ervaren en behandeld. Dat is een gegeven dat door beide groepen geaccepteerd moe(s)t worden om verder te komen in het eigen emancipatieproces.

  Is je interesse gewekt voor deze lezing? Neem dan contact met me op via w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl of via het contactformulier.

  #emancipatie #lezing #hoogbegaafd #hoogbegaafde #community

  Prachtig filmpje van Rudy Rensink over ‘maskers af!’

  Rudy Rensink, gewaardeerd lid van Mensa en ook actief voor hoogbegaafden heeft een prachtig filmpje gemaakt op een fantasy-fair. Hij en zijn vrouw laten de mooiste verklede mensen zien die zich enorm vermaken. Maar hij heeft natuurlijk ook een boodschap. Laat jezelf zien! Zoals al deze mensen dat ook doen. Schaam je niet, pas je niet aan maar wees jezelf. Een boodschap die ik van harte onderschrijf.

  Dit accepteer ik niet; elk jaar weer 2000+ redenen om door te gaan

  We weten

  – dat 4000 hoogbegaafde kinderen elk jaar leerling worden

  – dat meer dan de helft (zwaar) beschadigd is na hun ‘schoolcarrière’

  Waarom doen we daar niets aan dan een paar leerlingen een beetje helpen met hun trauma’s?

  Ik accepteer dit niet.

  Willem Wind