HB-Café, 6-11, Haarlem, “Communicatie en hoogbegaafdheid”

Datum: vrijdag 6 november 2015; Locatie: Badhuis, Leidseplein 49 te Haarlem; Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur); Organisatie: IHBVIHBV

Hoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? Hoe motiveer je collega’s? Hoe overleg je met je baas? Hoe communiceer je binnen je gezin of met vrienden? En waarom trek je je soms terug uit communicatie of vinden ze je arrogant?

Marga Spaanjaars (www.HB-trainingen.nl) coacht hoogbegaafde volwassenen en geeft workshops en communicatie trainingen. Zij begeleidt deze avond waarin aan de hand van een nieuw interactie model onderzocht wordt waarom communicatie bij hoogbegaafden niet altijd soepel verloopt, en welke inzichten je kunnen helpen je aansluiting bij anderen te verbeteren. Met dit interactiemodel wordt inzichtelijk wat er allemaal bij interactie komt kijken, zoals individuele mogelijkheden, de actuele situatie, cultuur en echo’s uit het verleden. Dit model helpt om interactie te begrijpen en om te zien waarin hoogbegaafden verschillen van niet hoogbegaafden. De avond is interactief met ruimte voor nieuwe informatie en inzichten, gecombineerd met ruimte voor discussie en uitwisseling.

De entreeprijs bedraagt € 17,50 per persoon (incl. 3 consumpties (koffie/thee). De overige consumpties dienen zelf te worden afgerekend. Locatie: Badhuis Haarlem, Leidseplein 49, Haarlem. Zaal open 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

HB-Café 2-10 Delft: Hoogbegaafdheid en autisme

IHBVWat zijn de overeenkomsten en de verschillen?

Hoogbegaafdheid en autisme hebben overeenkomstige kenmerken, maar ook duidelijke verschillen. Zelfs voor professionals is dit niet altijd even duidelijk. Sommige hoogbegaafden krijgen daardoor een onjuiste diagnose en voelen zich dan nog steeds niet goed begrepen. De combinatie hoogbegaafdheid en een stoornis in het autistisch spectrum komt echter wel degelijk voor. Hoe zit het nou precies?

Sanne Vink, GZ-psycholoog en gedragstherapeut, zal deze avond inhoudelijk begeleiden. Vink heeft een eigen praktijk in Hendrik Ido Ambacht en heeft ruime ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen en kinderen met en zonder autisme.

Locatie: Creatief centrum De Zuster; Gasthuisplaats 1, 2611 BN Delft. De entreeprijs bedraagt, inclusief koffie en thee, 17,50 euro per persoon.

Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen. Na aanmelding kun je online betalen via iDEAL. Als een HB-Café volgeboekt is, wordt het online formulier niet meer getoond. Op de dag van het HB-Café kun je op de aanmeldingspagina kijken of er gereserveerde plaatsen zijn vrijgekomen.

Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren.

HB-Café Zwolle, 25-9: Mind full of mindful?

IHBVHet heilzame effect van aandacht zonder oordeel.
Het eerstkomende HB-café in Zwolle is op 25 september in De Enk (Enkstraat 67).

Het cognitieve brein van hoogbegaafden wil weleens overuren maken. Extra gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving verhogen de druk en ‘oververhitting’ ligt op de loer. Daarnaast is mildheid tegenover jezelf niet de sterkste kant van de gemiddelde HB-er.
Met behulp van mindfulness kun je leren om op een andere manier met deze eigenschappen – cq met jezelf – om te gaan. Als inhoud van deze avond worden praktische oefeningen gecombineerd met theoretische toelichting.
De begeleiding is in handen van Lucien Staarink. Lucien is afgestudeerd als sterrenkundige, software-ontwikkelaar bij ASML, sinds tien jaar beoefenaar van zenmeditatie en ervaren mindfulnesstrainer, o.a. voor ASML-werknemers (www.lotusopdelinge.nl)

Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) en is er voor hoogbegaafden en iedereen die er belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van een thema (leerzaam) en café (gezelligheid). Voor nadere informatie en om je aan te melden zie: www.ihbv.nl

Onontdekte talenten

Beelddenkwerk-headerBegin september is de week van de alfabetisering. Dat lijkt een ver van mijn bed show. Wie kan er nu niet lezen en schrijven? Iedereen heeft een schoolopleiding gehad in Nederland. Dat is zo, maar er zijn meer mensen dan je denkt die moeite hebben met lezen en schrijven. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen en beelddenken hoort daar zeker bij.
We kennen allemaal het verschijnsel dat je dingen die je slecht kunt liever achterwege laat. Is dit lezen en schrijven dan worden bijvoorbeeld diploma’s niet gehaald. Dit terwijl de intelligentie er wel is. Het vraagt veel zelfvertrouwen om dan je talenten zichtbaar te maken op het werk of zelfs een passende baan te vinden.
Het bewuster omgaan met de kracht van beelddenken kan je dit zelfvertrouwen geven en ook wegen openen om het lees- en leerprobleem te tackelen.
Op 10 september geef ik een lezing hierover.

Tot ziens, Mechel. (www.beelddenkwerk.nl)

Hoogbegaafde ouderen willen nog veel leren!

IHBVBijna 90% van de hoogbegaafde ouderen heeft behoefte aan het vergaren van kennis en aan zelfontplooiing. Dat is één van de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek verricht door studenten toegepaste psychologie van de Hanze Hogeschool in opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Het onderzoek was gericht op de sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafde ouderen. Deze zijn nooit eerder door middel van een kwantitatief onderzoek in kaart gebracht.
Het IHBV wil de kennis over hoogbegaafde volwassenen vergroten en meent dat de kennis over de groep oudere hoogbegaafden nog bijna nul is. Daarom is het IHBV blij met het onderzoek dat deze studenten hebben uitgevoerd. “Hiermee kunnen we aantonen dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan hoempa-muziek en bingo”, zo zegt mevrouw Noks Nauta, bestuurslid van het IHBV en projectleider.
Een studente onderzocht ook de kennis over hoogbegaafdheid bij professionals die met ouderen werken. Hieruit bleek dat professionals hoogbegaafde ouderen soms wel herkennen, maar lang niet altijd. Zij hebben vooral behoefte aan concrete tips, zoals: wat kun je een slimme oudere bieden die dreigt te vereenzamen?
Het IHBV heeft recent de eerste twee van een serie portretten van hoogbegaafde ouderen laten schrijven door auteur Jacqueline Lucas. Bij de portretten staan enkele foto’s, gemaakt door Gijs de Kruijf. De ervaringen van de ouderen geven inzicht in de specifieke kenmerken en behoeften van hoogbegaafde ouderen. Deze twee portretten werden financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mensa Fonds, dat als speerpunt voor 2015 heeft: ‘Grijs Goud’. Het IHBV zoekt naar financiële middelen voor volgende portretten en treft voorbereidingen voor onder andere crowdfunding.
Ook internationaal wordt vanuit de hoogbegaafden én de omgeving van de hoogbegaafde ouderen erkend dat deze doelgroep te weinig aandacht krijgt. Het IHBV werkt daarom ook in internationaal verband hieraan.

Het IHBV hecht veel waarde aan de volgende acties:

  • Verspreiden van de kennis over hoogbegaafde ouderen aan zoveel mogelijk ouderen. Daarmee kunnen zij zichzelf gaan herkennen.
  • Verspreiden van de kennis over hoogbegaafde ouderen onder de omgeving (mantelzorgers, zorgprofessionals), zodat zij rekening kunnen houden met de specifieke behoeften van hoogbegaafde ouderen.
  • Kennis over hoogbegaafde ouderen aanbieden aan woon-zorgorganisaties en hen stimuleren om bij het aanbod aan activiteiten ook aan deze doelgroep te denken. De groep overlapt in behoeften met hoger opgeleide ouderen, nieuwsgierige en actieve ouderen. Een mooi initiatief in dezen is bijvoorbeeld de stichting ‘Oud geleerd, jong gedaan’.
  • Verkennen van mogelijkheden over contacten met gelijkgestemden. Dit in het kader van het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid bij ouderen.
  • Praktisch handzame tips voor zorgprofessionals opstellen en verspreiden.

Website: www.IHBV.nl