Onontdekte talenten

Beelddenkwerk-headerBegin september is de week van de alfabetisering. Dat lijkt een ver van mijn bed show. Wie kan er nu niet lezen en schrijven? Iedereen heeft een schoolopleiding gehad in Nederland. Dat is zo, maar er zijn meer mensen dan je denkt die moeite hebben met lezen en schrijven. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen en beelddenken hoort daar zeker bij.
We kennen allemaal het verschijnsel dat je dingen die je slecht kunt liever achterwege laat. Is dit lezen en schrijven dan worden bijvoorbeeld diploma’s niet gehaald. Dit terwijl de intelligentie er wel is. Het vraagt veel zelfvertrouwen om dan je talenten zichtbaar te maken op het werk of zelfs een passende baan te vinden.
Het bewuster omgaan met de kracht van beelddenken kan je dit zelfvertrouwen geven en ook wegen openen om het lees- en leerprobleem te tackelen.
Op 10 september geef ik een lezing hierover.

Tot ziens, Mechel. (www.beelddenkwerk.nl)

Hoogbegaafde ouderen willen nog veel leren!

IHBVBijna 90% van de hoogbegaafde ouderen heeft behoefte aan het vergaren van kennis en aan zelfontplooiing. Dat is één van de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek verricht door studenten toegepaste psychologie van de Hanze Hogeschool in opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Het onderzoek was gericht op de sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafde ouderen. Deze zijn nooit eerder door middel van een kwantitatief onderzoek in kaart gebracht.
Het IHBV wil de kennis over hoogbegaafde volwassenen vergroten en meent dat de kennis over de groep oudere hoogbegaafden nog bijna nul is. Daarom is het IHBV blij met het onderzoek dat deze studenten hebben uitgevoerd. “Hiermee kunnen we aantonen dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan hoempa-muziek en bingo”, zo zegt mevrouw Noks Nauta, bestuurslid van het IHBV en projectleider.
Een studente onderzocht ook de kennis over hoogbegaafdheid bij professionals die met ouderen werken. Hieruit bleek dat professionals hoogbegaafde ouderen soms wel herkennen, maar lang niet altijd. Zij hebben vooral behoefte aan concrete tips, zoals: wat kun je een slimme oudere bieden die dreigt te vereenzamen?
Het IHBV heeft recent de eerste twee van een serie portretten van hoogbegaafde ouderen laten schrijven door auteur Jacqueline Lucas. Bij de portretten staan enkele foto’s, gemaakt door Gijs de Kruijf. De ervaringen van de ouderen geven inzicht in de specifieke kenmerken en behoeften van hoogbegaafde ouderen. Deze twee portretten werden financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mensa Fonds, dat als speerpunt voor 2015 heeft: ‘Grijs Goud’. Het IHBV zoekt naar financiële middelen voor volgende portretten en treft voorbereidingen voor onder andere crowdfunding.
Ook internationaal wordt vanuit de hoogbegaafden én de omgeving van de hoogbegaafde ouderen erkend dat deze doelgroep te weinig aandacht krijgt. Het IHBV werkt daarom ook in internationaal verband hieraan.

Het IHBV hecht veel waarde aan de volgende acties:

  • Verspreiden van de kennis over hoogbegaafde ouderen aan zoveel mogelijk ouderen. Daarmee kunnen zij zichzelf gaan herkennen.
  • Verspreiden van de kennis over hoogbegaafde ouderen onder de omgeving (mantelzorgers, zorgprofessionals), zodat zij rekening kunnen houden met de specifieke behoeften van hoogbegaafde ouderen.
  • Kennis over hoogbegaafde ouderen aanbieden aan woon-zorgorganisaties en hen stimuleren om bij het aanbod aan activiteiten ook aan deze doelgroep te denken. De groep overlapt in behoeften met hoger opgeleide ouderen, nieuwsgierige en actieve ouderen. Een mooi initiatief in dezen is bijvoorbeeld de stichting ‘Oud geleerd, jong gedaan’.
  • Verkennen van mogelijkheden over contacten met gelijkgestemden. Dit in het kader van het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid bij ouderen.
  • Praktisch handzame tips voor zorgprofessionals opstellen en verspreiden.

Website: www.IHBV.nl