Verken het heelal op sterrenkundekamp!

De Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) is dé vereniging voor jongeren die geïnteresseerd zijn in astronomie. De JWG heeft verschillende afdelingen door het hele land, een eigen sterrenkunde-magazine speciaal voor jongeren en leuke kampen. Jaarlijks organiseert de JWG een tweetal zomerkampen, een voor jongeren van 8 tot 13 jaar en een kamp voor tieners van 13 tot 18 jaar.

JOKA

Hoe vaak gebeurt het nou niet dat je ´s nachts naar boven kijkt en alleen maar de helderste sterren kunt zien? Helaas zal de gemeente de straatlantaarns niet uitdoen. Als dat zou gebeuren zou je wel meer sterren zien, maar ook dan zijn al die nevels van de foto’s nog steeds onbereikbaar. Het Jongerenkamp is dé oplossing! Samen met andere jonge sterrenkundigen ga je namelijk naar Ootmarsum toe. Het is daar fantastisch donker, want je zit er ver van de grote steden.

Als het helder is trek je meteen een warme trui aan om samen met de begeleiders sterrenbeelden op te zoeken die je ´s middags hebt leren kennen, of je kijkt door een telescoop naar een vaag neveltje of een mooie planeet. Dat betekent dus lekker lang opblijven! Ook overdag wordt er aan sterrenkunde gedaan. Natuurlijk worden er praatjes en cursussen gehouden, maar je kan ook je eigen raket of planeet knutselen!

Natuurlijk doen we overdag ook allerlei andere dingen. Sport, spelletjes, een speurtocht en lekker zwemmen! En mocht het weer per ongeluk tegenzitten, dan wordt er binnen een hoop lol gemaakt, je hebt dus sowieso een week lang een heleboel plezier!

Het jongerenkamp is bedoeld voor iedereen van 8 tot 13 jaar, voor de beginnend en de ervaren sterrenkundige. Het kamp kost 189 euro per persoon incl. lidmaatschap van de JWG!

In 2017 zijn de jongerenkampen op de volgende data:

1e Jongerenkamp: zo 30 juli t/m za 5 augustus 2017
2e Jongerenkamp: zo 6 augustus t/m za 12 augustus 2017

Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op sterrenkunde.nl/jwg/zomerkampen of mail naar jwg-joka@sterrenkunde.com

HB-Café Haarlem: “De theorie van de positieve desintegratie (Dabrowski)”

Haarlem, vrijdag 2 juni, ‘s avonds.

Dabrowski schetst een ontwikkeltraject waarbinnen intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving op een positief stimulerende wijze worden begrepen. Emotie en cognitie komen daarbij samen, en krijgen in elkaars licht een verlengde betekenis.

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van positieve desintegratie (TPD). De TPD biedt een actueel en begaafdheids-relevante begripswijze van persoonlijke, emotionele ontwikkeling. De relevantie tot begaafdheid zal hierbij volop betrokken worden.

Bekeken vanuit het perspectief dat Dabrowski biedt, wordt inzichtelijk dat bewustwording van innerlijke conflicten met toenemende mate eraan bijdraagt constructief te leren omgaan met uitdagingen, levensvragen en interne gedrevenheid. Begaafdheid wordt zo bekeken “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Daarbij wordt begaafdheid niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief benaderd, waarbij er oog is voor individuele verschillen.

De persoonlijke zoektocht naar en gelaagde ervaring van zingeving, die veel begaafde personen kenmerkt, wordt vanuit het perspectief dat Dabrowski in zijn theorie biedt, gerelateerd aan hoge intelligentie en hoge gevoeligheid.

De theorie wordt deze avond creatief en via uit de praktijk ontsprongen voorbeelden geïllustreerd, er is ruimte voor vragen voor het maken van de persoonlijke vertaalslag. Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid, emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, doceert over de theorie en het proces positieve desintegratie en verzorgt op internationaal niveau lezingen.

Meer info over dit HB-Café op IHBV.nl.

HB-Café, Zwolle, 12 mei, thema ‘werkstress’

Op 12 mei is er een HB-Café in de Enk te Zwolle met als thema: Werkstress. Ook hoogbegaafden hebben met werkstress te maken, misschien wel meer of juist ‘anders’ dan de gemiddelde werkende. Deze avond ga je interactief aan de slag rondom het thema werkstress en wat je er zelf mee kan. Gastspreker op deze avond is Monique Loo.

Is werkstress handig om tot prestatie te komen of hindert het jou juist? Moet je stress bestrijden? Hoe merk jij eigenlijk dat er sprake is van werkstress en wat betekent dat voor jou? Hoe spelen het snellere denken, hanteren van complexere taken en/of de creatieve gedrevenheid van een hoogbegaafde een rol bij werkstress? Wat zijn volgens de algemene huidige modellen aangrijpingspunten om met werkstress om te gaan? Wat is er bekend over de gemiddelde werkende en een gezonde omgang met werkstress… en welke ingang biedt dat hoogbegaafden? Welke mogelijkheden zie jij als hoogbegaafde werkende…… nog meer, anders dan wat gangbaar is?
Spreker van de avond is Monique Loo. In haar werk vergroot zij de inzetbaarheid van mensen in werk. Wat ze leerde en ontwikkelde tot nu toe staat haar daarbij ten dienste. In diverse rollen is zij actief; organisatie-adviseur, supervisor & coach bij Coaches voor Medici (NHG), bedrijfsarts, trainer, docent en KernTalenten analist. Zowel individuele begeleidingen als werken met groepen behoren tot haar werkzaamheden als onafhankelijk zelfstandig ondernemende arts.

Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) en is er voor hoogbegaafden en iedereen die er belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van een thema (leerzaam) en een café (gezelligheid). Meer informatie en aanmelding via www.ihbv.nl

Open HB Huiskamer en lezing, Amsterdam

Beste mensen,

In het kader van de landelijke Week van de Hoogbegaafdheid, is de Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in maart een Open HB Huiskamer. Dit keer is iedereen welkom die wel eens wil weten wat daar nou elke maand gebeurt.
Zoals altijd in het Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66. Gratis en aanmelding niet nodig. Dinsdag 14 maart, van 20 tot 22 uur.
Alle info over de HB Huiskamer op mijn site: www.kantlijn.net

Bovendien geef ik op donderdag 16 maart om 16.00 uur in het Huis van de Wijk de Pijp een lezing, ook voor alle belangstellenden. De inhoud is toegespitst op mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn in de stad. Onder het motto “Projecten voor hoogbegaafden, hoezo?” ga ik in op de vragen die ik over dit project vaak krijg: waarom gaan die mensen bij elkaar zitten; wat doen ze daar dan; hoeveel mensen zijn hoogbegaafd; wat is het nou precies; wat betekent het voor hun naasten en collega’s.
De lezing is ook gratis, maar wel graag aanmelden: a.prins@combiwel.nl.

HB-Café ‘Uit je hoofd, in je lijf’, vrijdag 17-3, Haarlem

Hoogbegaafden zijn geneigd om in hun hoofd te leven en intuïtieve signalen ‘weg te redeneren’. Het rationele vermogen neemt graag de overhand boven het zintuiglijke. Als je druk bent met gedachten, scenario’s, oorzaak-gevolg-vragen en de omgeving, merk je de primaire zintuiglijke indrukken vaak niet eens op.

Als je veel in je hoofd leeft, veel nadenkt, kun je het contact verliezen met je lichaam, je eigen energie en de interactie met de energie van een ander. Het negeren van je eigen lichaamstaal kan ertoe leiden dat je de overtuigingskracht mist om gehoord en gezien te worden.

In dit HB-Café ‘Uit je hoofd, in je lijf’ brengt weerbaarheidstrainer Mirian Rutten je lichaamsbesef bij. Je leert wat de kracht is van bewust ademen, hoe je beter om kunt gaan met je eigen lichaamstaal, en hierdoor fysiek weerbaarder te worden.

Meer informatie en aanmelden: http://ihbv.nl/evenementen

10-03-2017, HB-café te Zwolle met als thema ‘hoogbegaafdheid is niet gek’.

Gastspreker op deze avond is Greet van den Berg. Zij komt praten over hoe je als hoogbegaafde je weg kunt vinden in het oerwoud van de zorg, hoe je hoogbegaafdheid bespreekbaar kunt maken bij zorgprofessionals, maar ook hoe je zelf kunt omgaan met je hoogbegaafdheid.

In de ggz wordt hoogbegaafdheid vaak niet herkend, of de behandelaar snapt niet wat hoogbegaafdheid voor impact heeft. HB is namelijk geen ‘ziekte’ en wordt dus niet in de medische handboeken wordt beschreven. Het gevolg is dat veel hoogbegaafden afhaken, terwijl hun klachten aanhouden, of ze komen met een (mis)diagnose terecht in een medische molen waarin ze niet altijd thuishoren. Ze zijn immers niet gek, ‘alleen maar’ hoogbegaafd.

Voor meer info en aanmelden: www.IHBV.nl

Week van de Hoogbegaafdheid 2017

11 t/m 19 maart 2017

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt.

De organisatie streeft ernaar dat er in iedere gemeente in Nederland en Vlaanderen in deze week minimaal één activiteit plaatsvindt met hoogbegaafdheid in de hoofdrol. Alle activiteiten staan vermeld op de kaart van Nederland en België, zie weekvandehoogbegaafdheid.nl en weekvandehoogbegaafdheid.be. Hier kunnen bezoekers hun eigen programma samenstellen. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, hoogbegaafde volwassenen, professionals en andere belangstellenden.

Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk dat bij 2 à 3 % van de bevolking voorkomt, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Intelligentie is een essentieel onderdeel, maar hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit en sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid die vaak genoemd worden.

Tijdens ‘De week van de Hoogbegaafdheid’ staat het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid centraal. Op diverse plaatsen in Nederland en België kunnen mensen deelnemen aan activiteiten die een rechtstreekse link hebben met hoogbegaafdheid. Hierdoor vergroten zij hun kennis en kunnen ze sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid herkennen bij zichzelf, hun kind of bijvoorbeeld een collega.

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching & Consulting en iQBegrijp/iQMaak

Lezing Zwolle, Hoogbegaafd: begrijpen en begrepen worden.

In contact met een wereld die anders denkt. Eerste lezing in lezingencyclus HB-Zwolle 17 januari 2017.

“Ik begrijp je”…hoe belangrijk is het om deze woorden te horen! Het is van wezenlijk belang voor je zelfvertrouwen, maar ook voor je bestaansrecht dat mensen je horen, zien en begrijpen. Als je anders denkt, vanwege bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, zijn er meestal veel minder mensen om je heen die jou begrijpen en andersom. Hoe kun je uitleggen wat je voelt, ziet en intuïtief weet, als de ander dat niet op die manier voelt, ziet of weet? En als je niet beseft dat jij degene bent die anders denkt, is het al helemaal verwarrend. Dan is het onbegrijpelijk wat anderen zeggen of doen. Want als ze jouw informatie hadden, zouden ze iets anders doen. Als je bent opgegroeid met de ervaring van wederzijds onbegrip kan het lastig zijn jouw plaats in de wereld te vinden. Hoe kun je dan alsnog in contact komen met een wereld die anders denkt? En meer praktisch: hoe zorg je dat je je omgeving kunt meenemen in de goede ideeën die je hebt? Hoe kun je aansluiten bij ideeën van anderen? Hoe zorg je goed voor jezelf, zodat je je niet altijd hoeft aan te passen?

De avond wordt verzorgd door Marga Spaanjaars, coach en trainer bij HB-trainingen. Aanmelden kan hier.

 

HB-Café Haarlem, 20 januari, in de avond

Begrijpen en begrepen worden; communiceer jij in taal of beeld?” Spreekster: Madelène Schippers

Hoogbegaafdheid (HB) geeft noch een garantie voor het vanzelfsprekenddirect goed begrijpen van wat een ander zegt, noch het als vanzelfsprekend door een ander begrepen worden.

Hoogbegaafden ondervinden vaak dat zij niet op dezelfde golflengte zitten als zij met niet- hoogbegaafden communiceren. Het gevoel de aansluiting te missen, zelf niet begrepen te worden, een taak of opdracht onvoldoende duidelijk voor de ander kunnen verwoorden,
een standpunt niet goed over het voetlicht kunnen brengen… het kan soms tot gevolg hebben dat je als hoogbegaafde aan jezelf gaat twijfelen. Ben ik dan zo onduidelijk?

Hoogbegaafden hebben de neiging snel te denken, grote denkstappen te nemen, snel overeenkomsten te zien en logische verbanden te leggen.
Het visuele denken, het voor je “zien” gaat vele malen sneller dan het lineaire denken van een verbale denker. Andersom ontgaat vaak aan een visuele denker de boodschap van de verbale denker die spreekt met een voorkeur voor chronologie van gebeurtenissen.

Ben jij je bewust hoe JIJ communiceert?

Madelène Schippers (trainer basisdenksystemen en LEREN LEREN Methode) zal deze avond de specifieke kenmerken van de 2 basisdenksystemen, verbaal en non-verbaal, uiteenzetten. De avond bestaat uit een theorie- én praktijkgedeelte. De deelnemers gaan zelf aan de slag met diverse oefeningen om een beter beeld krijgen van hun eigen voorkeur voor informatieverwerking (bij het communiceren én leren). Hierdoor kan iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt halen uit deze avond.

Meer informatie en aanmelden.

Gratis kennismakingsworkshop “Hoogbegaafdheid bij volwassenen”

Zwolle, 21 november ‘s avonds.

HB-trainingen organiseert vier keer per jaar een gratis kennismakingsworkshop. In deze hb trainingen logoworkshop geven we uitleg over hoogbegaafdheid bij volwassenen:

· Wat is hoogbegaafdheid?
· Hoe ga je om met je eigen hoogbegaafdheid?
· Wat kun je doen om je verder te ontwikkelen?

Voor snelle denkers, die zich herkennen in veel van deze kenmerken.

Meer informatie en aanmelden via HB-trainingen.

HB Huiskamer Amsterdam: 8-11-2016 ‘s avonds

Voor hoogbegaafden kan het, net als voor andere minderheden, prettig en waardevol zijn af en toe elkaars gezelschap op te zoeken. Daarom organiseer ik de Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen.

Deze HB Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor mensen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en artikelen over hoogbegaafdheid. Er zijn koekjes voor bij de koffie of thee en enkele gezelschapsspellen. Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach. De entree is gratis.

Meer info: www.kantlijn.net

04-11-2016 HB-Café Zwolle. Theorie van Dabrowski

Theorie van Dabrowski, persoonlijke ontwikkeling bij hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid wordt meestal vooral geassocieerd met het hebben van een hoog IQ. Maar het is zoveel meer dan dat. En het gaat soms gepaard met negatieve ervaringen, zowel in contact met de omgeving als qua gedachten en ideeën over de eigen persoonlijkheid.
De theorie van positieve desintegratie (Dabrowski) toont een hoopvolle benadering. Daar gaat het over de psychologische ontwikkeling waIHBVarbij intensiteit en complexiteit daarvan op een positieve manier begrepen worden. Ook de onzekerheid en eventuele zelfwijfel waar hoogbegaafden soms mee worstelen, worden gezien als groeimogelijkheden.
Lotte van Lith belicht deze theorie van Dabrowski. Lotte werkt als coach voor volwassenen en organiseert workshops en studiedagen over deze thematiek (www.lottevanlith.nl)
Voor info en aanmelden: www.ihbv.nl

Deelnemers gezocht, onderzoek onafhankelijke hb-ers

Mijn naam is Petra Jungblut en ik ben bezig met een onderzoek onder
onafhankelijke hb-ers die recent of al langer een eigen
bedrijf/eenmanszaak hebben (vanuit het boek van Willem Kuipers die
drie typen hb-ers omschrijft: supersterren, harde werkers en
onafhankelijken).

Het doel van mijn onderzoek is te achterhalen in hoeverre een
eenmanszaak/ eigen bedrijf past bij de onafhankelijke hb-ers .

Ik waardeer het enorm als je mee wil doen met dit onderzoek via deze
link: https://nl.surveymonkey.com/r/8ZGD5S8

Het invullen duurt maximaal 12 minuten en als je dat wil krijg je een
samenvatting van de resultaten.

Een uitgebreide beschrijving van de onafhankelijke hb-ers vanuit het
boek van Willem Kuipers:

“Waar Supersterren en Harde Werkers overal gewaardeerd worden om hun
levenslust of hun prestaties, is de waardering voor Onafhankelijken
ambivalent tot negatief: Vaak het minst begrepen, maar het meest
getalenteerd.
Ze kunnen voor hun omgeving, zeker als het om gezagskwesties gaat,
enorme lastposten zijn en conflicten hoog opspelen.

Als hen iets interesseert, werken ze er hard aan, op creatieve, vaak
briljante wijze. Aan wat hen niet interesseert, besteden ze geen
aandacht, ongeacht de consequenties. Ze hebben een diep geworteld,
eigen waardensysteem. Omdat ze vierkante pennen in de ronde gaten van
het maatschappelijk bestel zijn, kan hun loopbaan zeer onregelmatig
verlopen. Ze hechten meestal geen waarde aan populariteit.

Het zijn eerder vernieuwers dan volgers. De uitvinding die een
doorbraak is, komt van hun hand. Als je ze kan begrijpen, zijn ze
nooit saai en altijd inspirerend. Als je ze niet begrijpt, zijn ze om
gek van te worden.
De maatschappelijke doorbraak van deze creatieve intelligenten kan
lang duren of zelfs nooit komen. Dat kan bij hen soms leiden tot
afhaken uit ieder maatschappelijk verband, tot crimineel gedrag of tot
de dood.” 

30-09-2016 HB-Café Zwolle. Hoogbegaafd en omgaan met hiërarchische werkrelaties.

IHBVAls hoogbegaafde zit je niet automatisch op een ‘hoge’ positie op de werkvloer. Hoe ga je dan om met de hiërarchische verhoudingen? Wat te doen als je andere ideeën hebt dan je leidinggevende, als je het bijvoorbeeld niet eens bent met het voorgestelde beleid? En wat is wijsheid als er misverstanden zijn tussen een hoogbegaafde ZZP-er en een opdrachtgever?
Leiding van de avond: Marga Spaanjaars, coach en trainer bij HB-trainingen, onderdeel van HET KAN ANDERS – coaching. Marga geeft onder andere workshops en communicatietrainingen, gericht op hoogbegaafde volwassenen.
Zij zal onder andere aandacht besteden aan formele en informele hiërarchische verhoudingen, aan verwachtingen en misverstanden en hoe daarmee om te gaan. Zoals gebruikelijk gebeurt dit in samenspraak met de deelnemers aan het HB-café.
Voor info en aanmelden: www.ihbv.nl

Training: Effectief communiceren

hb trainingen logoHoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? Hoe motiveer je collega’s? Hoe overleg je met je baas? Leer je valkuilen kennen en vind oplossingen die bij jou passen!

Sinds enkele jaren geeft Marga Spaanjaars vanuit haar coaching- en trainingsbureau HB-trainingen een communicatietraining speciaal gericht op hoogbegaafde volwassenen. Deze training is intensief, persoonlijk, en neemt hoogbegaafdheid als belangrijk onderdeel van je identiteit mee in de manier waarop je communiceert.

“Slimme mensen kunnen vanuit hun kennis en inzicht veel bijdragen aan een organisatie of bedrijf. Het rendement is echter vele malen groter als zij hierover ook goed kunnen communiceren met hun omgeving.”

HB-trainingen
De onderwerpen in HB-trainingen worden aangeboden met veel persoonlijke aandacht, en in een vorm die past bij de manier van denken en leren van hoogintelligente mensen: top-downleren; aandacht voor IQ én EQ; veel ruimte voor eigen inbreng; aangepast tempo en abstractieniveau. Hierdoor is het rendement hoger en meer toegespitst op de eigen mogelijkheden en behoeften. Meer informatie en aanmelden.

HB-café, 24 juni, Delft: introductie op de theorie van Dąbrowski

IHBVLotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dąbrowski. Binnen het onderzoek naar hoogbegaafdheid krijgt deze theorie over persoonlijkheidsontwikkeling (theorie van positieve desintegratie) steeds meer bekendheid. Dąbrowski schetst een persoonlijkheidsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden neergezet.

Begaafdheid wordt “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Begaafdheid wordt niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief begrepen, waarbij er oog is voor individuele verschillen. De persoonlijke zoektocht naar en ervaring van zingeving die veel begaafde personen kenmerkt wordt binnen de theorie van positieve desintegratie gerelateerd aan hoge intelligentie en hooggevoeligheid. Daarnaast stelt Dąbrowski het nastreven en uitdragen van persoonlijke waarden centraal, waarmee persoonlijke groei gekoppeld wordt aan veel benoemde kenmerken van begaafdheid als nieuwsgierigheid, gedrevenheid en rechtvaardigheidsgevoelens.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. Meer informatie op: www.lottevanlith.nl.

Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen. Na aanmelding kun je online betalen via iDEAL. Als een HB-Café volgeboekt is, wordt het online formulier niet meer getoond. Op de dag van het HB-Café kun je op de aanmeldingspagina kijken of er gereserveerde plaatsen zijn vrijgekomen.

17 juni 2016: HB-Café Utrecht over Levensloopontwikkelingen

IHBVOp 17 juni aanstaande is er een HB-Café in Zaalverhuur 7 te Utrecht met als thema: Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van hoogbegaafden. Tijdens een interactieve lezing wordt gekeken naar de ontwikkeling van het zelfbeeld en de invloed er van op het psychologisch welzijn. Levenslooppsycholoog Janet van Horssen deelt de bevindingen van haar onderzoek naar levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van mensen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd.
Een van de meest belangrijke levenstaken is begrijpen wie je bent en welke combinatie van eigenschappen jou uniek maakt. Je zelfbeeld zorgt er enerzijds voor dat je het gevoel hebt dat je dezelfde persoon blijft, anderzijds biedt het je de mogelijkheid je te onderscheiden van anderen. Vrijwel alle aspecten van je leven worden beïnvloed door de gedachten en gevoelens die je over jezelf hebt. Wat je over jezelf denkt heeft dan ook grote invloed op je psychologisch welzijn.
Hoe verandert het zelfbeeld gedurende de levensloop? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren in de zelfbeeldvorming? Wat is de impact van de identificatie als hoogbegaafd? Wat is de invloed van de ontwikkelingen in het zelfbeeld op verschillende aspecten van het psychologisch welzijn? Dit zijn vragen die deze avond aan bod komen tijdens een interactieve lezing. Janet van Horssen zal de bevindingen delen van haar onderzoek naar levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van mensen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd. Er zijn momenten van (zelf)reflectie en dialoog en uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Janet van Horssen is levenslooppsycholoog en heeft een onderzoeksbureau. Janet houdt zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen. Daarbij werkt ze samen met het IHBV. Meer informatie over Janet is te vinden op www.burovanhorssen.nl.

Aanmelding: http://ihbv.nl/evenementen

hulp voor verlegen kinderen in Bilthoven eo

ConformoSoms is een SOVA training op school niet voldoende en hebben kinderen een langer en persoonlijker traject nodig omdat zij zo uniek zijn.

Na de meivakantie starten we weer met een training “omgaan met je omgeving” voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor jongeren. De eerste aanmeldingen zijn al binnen!

Deze “op maat” training van 12 bijeenkomsten is verspreid over 9-12 maanden en geschikt voor kinderen en jongeren die je meer zelfvertrouwen zou toe wensen, een beter zelfbeeld, meer gevoel van eigenwaarde. Voor kinderen die niet altijd hun gedrag af kunnen stemmen op de ander, niet altijd begrijpen wat de ander van hun verwacht, sociaal onzeker en kwetsbaar kunnen zijn en onvoldoende weerbaar.

Gedurende de gehele periode hebben we contact met kind/ouders/school. De trainingen zijn zo ingericht dat er binnen de groep, aan individuele doelen gewerkt wordt. Daarnaast wordt er aan groepsdoelen gewerkt. De trainingen worden gegeven door zeer betrokken en ervaren trainers, waaronder psychologen, kunstzinnig therapeut, weerbaarheidstrainers en mensen met ruime onderwijservaring.

Voor meer informatie neem graag contact op met mij op 06 53165151. www.conformo.nl Namens het team van Conformo, Margreth van de Sluis.

 

HB Huiskamer in Amsterdam

KANTLIJN_COACHING_Amsterdam_Hoogbegaafden_HB_HuiskamerVoor hoogbegaafden kan het, net als voor andere minderheden, prettig en waardevol zijn af en toe elkaars gezelschap op te zoeken. Daarom organiseert Greet van den Berg van Kantlijn, de Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen.

Deze HB Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor mensen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en artikelen over hoogbegaafdheid. Er zijn koekjes voor bij de koffie of thee en enkele gezelschapsspellen. Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach. De entree is gratis.

Aanmelden is niet nodig maar als je maandelijks een e-mail met herinnering wilt ontvangen, laat me dat dan weten via de contactpagina.
Waar: Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam.
Wanneer: Elke 2e dinsdag van de maand, in de oneven maanden ‘s avonds en in de even maanden ‘s middags. Data in 2016: dinsdagavonden 12 januari, 8 maart, 10 mei, 13 september en 8 november, van 20 tot 22 uur. En dinsdagmiddagen 9 februari, 12 april, 14 juni, 11 oktober en 13 december van 14 tot 16 uur.