Vraag maar raak!

Stel je vraag anoniem in het tekstvak en binnen vier dagen heb je hier antwoord.

Wat wil je weten over hoogbegaafd-zijn of hoogbegaafdheid?

Discussies verwijs ik graag door naar de facebookgroep of de rubriek ‘Discussies‘.

TIP: Zoek geavanceerd met de uitgebreide zoekmachine.(rechts)

Vraag 88

Hoe komt het dat minder begaafd wel van belang wordt geacht bij opleidings- en beroepskeuze (inclusief de hiermee samenhangende instituties als o.a. Sociale Dienst en UWV) en meer begaafd niet?

Antwoord:

Volgens mij is er iemand met veel vragen. Maar elke vraag over hoogbegaafdheid beantwoord ik naar vermogen.

Er zijn volgens mij twee oorzaken hiervoor. De ene is dat trekken aan een leerling makkelijker is, beter in te schatten en te controleren is en dat het dankbaarder werk is in de sociale context. Een leerling duwen naar onbekende en ongekende hoogtes vergt durf, vertrouwen(lukt dat wel en doe ik er wel goed aan?) en wekt al gauw wrevel in de sociale context. Een jaloerse reactie is niet ver weg, ‘Dat kon mijn kind ook wel gebruiken, die hulp..’.

De tweede oorzaak is volgens mij de concentratie van Sociaal-Democraten binnen het onderwijs. Het is en was hun ding om het volk te verheffen. De andere partijen keken meer toe en vonden het wel goed zo. Ik weet niet of het nog zo is maar raadsleden en wethouders waren oververtegenwoordigd in het onderwijs. Een ondernemer of detailhandelaar, een vakman of advocaat/notaris vond en vind je niet in de besturen van scholen. De Sociaal-Democraten hadden en hebben de insteek qua onderwijs, dat je leerlingen moet helpen beter te worden dan hun ouders als die onder modaal verdienen. De andere leerlingen hebben al hulp van hun goedverdienende ouders en krijgen gewoon goed onderwijs. Hoogbegaafden hebben iets extra’s, hun uitzonderlijke intelligentie. Die hoef je niet te helpen, die hebben (vaak) goedverdienende ouders én dat extra ding. Het smaakt volgens hen naar de adel en de bevoorrechten waar zij zolang en nog steeds tegen ten strijde trekken. Waarom moet je die helpen? Om ze nog meer bevoorrecht te laten worden? Die kunnen het zelf wel uitzoeken, die helpen wíj in ieder geval niet.

Het zou mooi zijn als de Sociaal-Democraten, net als dat ze de bevoorrechten voorzien van goed onderwijs, Gymnasium, Lyceum, HBO-studies, Universiteit, ook gewoon goed onderwijs voorzien voor de hoogbegaafden. Geen hulp bieden, niets extra’s geven want dat is ook niet nodig, alleen maar goed onderwijs zoals ze dat ook aanbieden voor de bevoorrechten. Dat kan bv. met Open Space Onderwijs. Zie het als een Lyceum waar ze ook moeite mee hebben maar wél in stand houden.

Vraag 87

krijgen hoogbegaafde volwassenen in Vlaanderen nog evenveel kansen als kinderen om een gepersonaliseerde begeleiding te genieten? zo ja, waar kan je geholpen worden?

Antwoord:

Volgens mij krijgen hoogbegaafde kinderen in Vlaanderen zowel als in Nederland geen gepersonaliseerde begeleiding in het onderwijs. Maar geld doet wonderen. Met geld zal er meer kunnen.

Voor volwassenen is er wel tweede kan onderwijs maar dat zijn lage opleidingen en vakgericht. Ik denk niet dat een hoogbegaafde daar veel verder mee komt. Via het OCMW kan veel maar of ze iets kunnen of willen met hoogbegaafden betwijfel ik.

Je kunt dus rondvragen en misschien kom je iemand tegen die je kan en wil helpen.

Vraag 86

Kun je hoogbegaafd zijn ondanks een gemiddelde score op een IQ test?

Antwoord:

Ja, maar niet vanwege die score. Een IQ-test is als hoogspringen, je moet er je best voor doen. Ik zie nogal wat hoogbegaafden in een school- of werk-standje staan en dan gebruiken ze niet veel van hun intelligentie. Dat hoeft ook niet in die situaties. Maar als je in zo’n standje een IQ-test doet, hoef je niet verrast te zijn dat de score lager is dan verwacht. En dat is wederom vergelijkbaar met hoogspringen. Dat moet je ook niet proberen op een slecht moment. Je moet je juist wat voorbereiden, rek- en strek-oefeningen doen, concentreren op de prestatie en dan spring je het hoogst mogelijke. En niet vals spelen met een veer onder je schoen of oefenen met IQ-tests op het internet. Wel oefenen met breed en snel nadenken, verbanden zien en laten verdwijnen, flexibel je hersens laten razen. Dan heb je fitness om een IQ-test te doen.

Maar sommige mensen zijn gewoon slecht in testen maken. Allerlei gedachten komen langs en vragen dringen zich op. Soms is het gelijk een allergie. Dat kost allemaal tijd en de test meet in tijd.

Ik vind testen niet zó belangrijk dat ik er alles aanhang. Als jij je herkent in veel van de kenmerken van hoogbegaafd-zijn en je hebt meestal beter contact met hoogbegaafden dan andere mensen, dan zou ik het terecht vinden als je jezelf hoogbegaafd acht. En laten we wel zijn. Niemand vraagt om bewijs. Behalve Mensa als je lid wilt worden. De rest neemt het van je aan want dat label is niet felbegeerd door verreweg de meeste mensen. Het toont zelfs lef als je er voor uitkomt!

Vraag 85

Waarom voel je je als hoogbegaafde in een groep (familie, verjaardag, werkgroepen) heel vaak buitengesloten? Of genegeerd? Geen enkel gesprek wordt je in meegenomen. Je gaat je dan kleiner en onzekerder door voelen. Als je aangeeft wat het gevoel is, dan kring je een boos antwoord, verwijten dat het aan jezelf ligt en aanstelt. Tis emotie die je uit. Toch? Ook hooggevoelig erbij, hoe moet hiermee worden omgegaan?

Antwoord:

Dit is een terugkomende vraag bij nogal wat hoogbegaafden. Veel familiebijeenkomsten vallen af in de loop der jaren en het wordt niet vervangen door andere activiteiten. De eerste tekenen zijn haast altijd dat je niet jezelf mag zijn, dat je niet gezien wordt of dat het gesprek alleen mag gaan over inhoudsloze zaken.

De vraag is hoe je daarmee om moet gaan. Dat is voor mij een lastige want ik vermijd zulke situaties. Het kostte me soms dagen om bij te komen van zo’n event, dus doe ik het niet meer. Soms nog wel maar dan heb ik die mensen langere tijd niet meer gezien en kan de tijd gevuld worden met bijpraten over wat er gebeurd is. Dat is nog wel even leuk.

De vraag is dus eigenlijk waarom je dit moet kunnen ondergaan. Ik kan geen minuut onder water verblijven en men dwingt mij niet daartoe. Zo ook niet om naar zo’n feestje te gaan. Ik wil dat niet en niemand mag mij daartoe dwingen. Punt. Ik beantwoord liever dit soort vragen..:)

In een werkomgeving is het anders. Daar is een doel te bereiken alhoewel soms onherkenbaar klein voor een hoogbegaafde. Ik zou met zachte hand, proberen dit tot een minimum te beperken onder het mom bv. dat het veel geld kost, je rekent even voor hoeveel uren personeelskosten worden verbruikt en dat dit beter te besteden valt op deze of gene manier. Maar ik heb makkelijk praten, ik werk niet in een bedrijf of organisatie.

Mijn advies zou zijn om altijd en overal voor minstens 50% voor jezelf te kiezen. Wat jij aankunt en wat jij wil, daar ga je voor. De rest moeten ze min of meer afdwingen bij je. Dit is overigens ‘normaal’ gedrag. Om dit gedrag te vertonen moet je wel zelfvertrouwen hebben. Weten wat je waard bent en alleen aandacht accepteren van diegene die je voldoende respecteert om wie je bent. Daarvoor moet je uit de kast, open en bloot laten zien wie en wat je bent en je daarvoor nooit schamen. Als het hen niet bevalt is daar het gat van de deur. Egoïstisch zijn in optima-forma. Voor jouw gevoel dan toch.

Soms heb je wat hulp nodig om altijd voor minstens 50% voor jezelf te kiezen. Je kunt hier op de website een buddy zoeken of een coach vragen je helpen met het boosten van je zelfvertrouwen. En weet het, de wereld zit echt op jou te wachten ook al lijkt het vaak niet zo. Jouw bijdrage, hoe gering ook in jouw ogen, betekent veel voor een ander mens en dier. Geef en gun ze jou en jouw bijdrage aan het leven.

Vraag 84

Kun je aan de ontlasting van een individu ook het IQ afleiden? Lees verder..

Vraag 83

Zijn er onderwijzers of onderwijzeressen die prive thuis les geven ? Een nanny geeft die ook onderwijs? Lees verder..

Vraag 82

Hoe weet je of iemand hoogbegaafd is? Ik denk het over iemand waar ik mee werk omdat die persoon een bijna magnetische aantrekkingskracht heeft die ik bij “gewone” mensen niet voel. Is zeer sensitief, kan mij als HB gemakkelijk volgen, goed analyseren, heeft weinig tot geen uitleg nodig enz. Is daarnaast bescheiden. Ik sluit me als HB voor mensen Lees verder..

Vraag 81

Zelf merk ik steeds meer mensen om mij heen die HB zijn maar hun weg of passies verloren zijn door wat hun omgeving vindt/wilt/doet. Ben ik de enige die dit is opgevallen? Maar nog belangrijker… Lees verder..

Vraag 80

Waarom kan men niet accepteren dat hoogbegaafdheid een IQ score in de bovenste 2% is, niets meer en niets minder. Waarom blijven zelfs mensen die zelf ook actief zijn in de ‘hoogbegaafdenwereld’ er maar allerlei nieuwe rare definities bij verzinnen met Lees verder..

Vraag 79

Ik ben juf van een “plus klas “ ik zou graag tip hebben om lln aan opdracht te krijgen. Het is moeilijk voor hem om een keuze te maken, te prioriteren, door te zettenLees verder..

Vraag 78

Inderdaad gelijkgestemden hebben is erg belangrijk. Hoe kan ik die vinden? Ik heb ook veel problemen gekend werd verkeerd ingeschat in mijn tijd zat op een lom leao zelfs. Nu pas doe ik nog een opleding engineering hbo en ik ben 42 jaar. Gek genoeg rol ik er zo Lees verder..

Vraag 77

Ik ben nu 20, veel problemen gehad in het onderwijs maar ga volgend jaar beginnen aan een universitaire studie. Nu heb ik totaal geen contact met gelijkgestemde, mensen van “mijn leeftijd” die een universiataire studie (gaan) doen.Lees verder..

Vraag 76

Dochter van 5 heeft een algemene iq test gehad als onderdeel van ander onderzoek. Kwam gemiddeld iq uit. Op moment van onderzoek was ze dwars en moe. We vermoeden toch mogelijk onderpresteren. Inmiddels heb ik begrepen dat je meer begaafde kinderen door Lees verder..

Vraag 75

Hoi op welke school wordt de opleiding gegeven voor leeraar of leeraares voor hoogbegaafde Lees verder..

Vraag 74

Is er begeleiding voor hoog(st)begaafde kinderen met diagnose ADHD en Asperger? Zijn er meer HB kinderen die AS hebben? Lees verder..

Vraag 73

Onze zoon Met hb wordt vaak overprikkeld als je hem te veel vraagt zijn informatie verwerking is lastig blijkt uit testen ,wat kan je doen om hem te helpen ? Lees verder..

Vraag 72

Onze kinderen zijn zeer zelbepalend corrigeren mij regelmatig gaan hun eigen weg zijn vastgelopen in onderwijs hoe kan je ze begeleiden naar een startkwalificatie Lees verder..

Vraag 71

Het is lastig communiceren altjjd met mensen en het eindigt altijd in ruzies jaloezie onbegrip en een hoop ellende. Of je wordt niet gelooft in wat je vertelt echt verschrikkelijk is dat. Ik zou graag willen weten of dat normaal is bij hoogbegaade volwassenen. En weinig vrienden Lees verder..

Vraag 70

Onder andere in het model van Heller (over HB) komt het locus of control naar voren. In hoeverre heeft u een sterke externe LoC? (Context) Ik ben 40 en heb een sterke externe LoC. Dit wordt mij “door de wereld” kwalijk genomen, maar zo zie ik de dingen “nu eenmaal”. Misschien Lees verder..

Vraag 69

Eind jaren ’80, toen ik in groep 7 van de basisschool zat, heb ik een IQ zelftest gedaan van Victor Serebriakoff. Ik vond het boek (Test Het IQ Van Uw Kind) in de boekenkast van mijn ouders, en na het boek gelezen te hebben besloot ik de test te maken. Met stopwatch en al. Lees verder..

Vraag 68

Ik ben lid van Mensa en merk dat ik zowel in Mensa-stukken als op Facebook de artikelen vaak enorm negatief vind. Er worden met name negatieve kanten van hoogbegaafd zijn beschreven zoals niet begrepen worden, geen vriendschappen kunnen maken, eenzaamheid en dergelijke. Ik wil daar niets aan afdoen, dat zal bij deze hoogbegaafden ook echt wel spelen maar ik herken me daar in Lees verder..

Vraag 67

Ben ik hoogbegaafd?

Antwoord:

Een zeer korte vraag. Zonder details maar in bepaalde zin wel veelzeggend. Daarmee verdient het een antwoord.

Eigenlijk bepaal Lees verder..

Vraag 66

Mijn kind is een hooggevoelige hoogbegaafde van 11. Hij is vastgelopen in het reguliere onderwijs. Hij zit al bijna 1 jaar thuis en niemand heeft daar een oplossing voor.Lees verder..

Vraag 65

Ik ben ongeschoold en op dit moment druk bezig met een zelfstudie coderen. Heb het gevoel hier de uitdaging in te kunnen vinden die ik zoek en kan hier mijn creativiteit in kwijt. Nu ben ik naast mijn zelfstudie druk bezig met netwerken Lees verder..

Vraag 64

Ik las laatst in een artikel van een hb-expert, dat een kleuter dat zichzelf leert lezen en zo met niveau M4/E4 start in groep 3 zeker hoogbegaafd is. Vraag 1: Kun je dit zo stellen? Onze dochter was zo’n kleuter en moest toch starten met een ‘zon-boekje’ van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Zij klaagt hier niet over en zegt zelfs dat ze het leuk vindt. Ze gaat moeilijke dingen het liefst uit de weg. Lees verder..

Vraag 63

Hallo . Een kindje van 4 gaat goed op school in groep 2 een slimmerik. Dan gaat hij met 5 jaar naar groep 3 wordt nogal gepest gaat onderpresteren iq getest 122. Wordt door de leeraar gepest nu is bewezen inmiddels . 6 jaar nu zit hij thuis getraumatiseerd weg van zijn vriendjes Lees verder..

Vraag 62

Hoe KUN je als hoogbegaafde een plekje vinden in deze wereld? Mijn zoon (14) is Hb, maar voelt zich anders dan zijn omgeving. Hij zit op gymnasium maar kan niet echt sociaal aansluiting vinden. Heeft hier moeite mee.Lees verder..

Vraag 61

21 en 55 dat was ik ook. het gaat nu echt slecht. ik krijg nu van 5 mensen hulp er is dus een heel team mee bezig. maar dat ik heel duur. ik voel me best schuldig dat ik zo duur ben. en ik ben bang dat het niet gaat lukken. en dat al dat geld weggegooid is. voor dat geld kan je honderden Lees verder..

 

Naar de vragen 31-60

Naar de vragen 1-30

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl