Vraag maar raak!

Stel je vraag anoniem in het tekstvak en binnen vier dagen heb je hier antwoord.

Wat wil je weten over hoogbegaafd-zijn of hoogbegaafdheid?

Discussies verwijs ik graag door naar de facebookgroep of de rubriek ‘Discussies‘.

TIP: Zoek geavanceerd met de uitgebreide zoekmachine.(rechts)

Vraag 81

Zelf merk ik steeds meer mensen om mij heen die HB zijn maar hun weg of passies verloren zijn door wat hun omgeving vindt/wilt/doet. 
Ben ik de enige die dit is opgevallen? Maar nog belangrijker... Hoe krijg je dat terug?

Antwoord:

Ik weet niet of ze hun passies verloren zijn of dat ze die nooit ontdekt of ontwikkeld hebben. Maar het is wel een punt, nu je mij er op attendeert. Veel is mogelijk en richting geven aan je leven geeft ook een gevoel van verlies. Andere dingen kunnen dan niet meer volledig ontdekt worden. Veel kansen op uitproberen en ervaren wat je passie zou kunnen zijn, zijn niet aan bod gekomen in je jeugd. Juist de periode waarin zulke zaken ontdekt en ontwikkeld kunnen en moeten worden.

Echt terug krijgen is lastig, denk ik. Je hersens zijn net als je lichaam op een bepaalde manier ‘vastgezet’. Je lichaam is minder soepel en elastisch en zo ook je hersens. Je neemt ervaringen mee die je mogelijkheden soms blokkeren. De beste manier is op stap te gaan, denk ik wel eens. Alles loslaten en de wereld ontdekken. Jezelf lospeuteren uit de ervaringen en gevoelens in een totaal andere omgeving. En daar eigenlijk overdoen wat je in je jeugd hebt gemist. Je passie vinden in laagjes en laten ontstaan uit probeersels. Die ruimte krijg je makkelijker in een vreemde omgeving met jou als vreemde eend in de bijt. En dat laatste past een hoogbegaafde meestal wel.

Beter is het om je passies te vinden in je jeugd. Dat kan met een andere onderwijsorganisatie waarbij meer mogelijk is om vanuit jezelf zaken te proberen en te ervaren of het jou, energie oplevert of niet. En of je activiteit aanslaat bij andere mensen. Willen we dit voor onze nakomelingen veranderen dan moeten wij werken aan beter onderwijs, een betere jeugd voor hen. Dat kunnen we, willen we dat ook? Wij worden er niet direct beter van. Ik wil wel, bv. met dit concept: Open Space Onderwijs.

Vraag 80

Waarom kan men niet accepteren dat hoogbegaafdheid een IQ score in de bovenste 2% is, niets meer en niets minder. Waarom blijven zelfs mensen die zelf ook actief zijn in de 'hoogbegaafdenwereld' er maar allerlei nieuwe rare definities bij verzinnen met persoonlijkheidseigenschappen of prestatiecriteria?

Antwoord:

Een wat moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik wil namelijk niemand te kort doen die hoogbegaafden helpen met ‘het leven’.

Mijn idee is als volgt. Hoogbegaafden zijn onderling erg verschillend. Iets met die hele groep doen in het onderwijs of bedrijfsleven is niet te doen. Het past niet in en bij de andere hokjes en vakjes waarin we allerlei soorten mensen verdelen. En een apart hokje maken voor de groep hoogbegaafden is niet iets wat de samenleving wil. Inclusief in meerderheid de hoogbegaafden zelf. Maar hoogbegaafden blijven maar aanwezig, er komen steeds nieuwe bij vanwege geboorte of ontdekking en daar moet bv het onderwijs wel iets mee. Dus proberen ze delen van de groep onder te brengen in andere hokjes zoals autistisch, dyslectisch of het ADHD-hok. Om toch maar iets te kunnen doen voor die kinderen. Of ze passen ze in bij de groep uitstekende leerlingen of bij de kinderen met zulk gedragsproblematiek dat Speciaal Onderwijs meer de aangewezen plek is. En ergens is dat ook logisch want er is geen hokje voor hoogbegaafden en daarmee geen plek voor de hele groep hoogbegaafden voor handen. En je moet er weleens iets mee, met al die hoogbegaafden. Waar moet je er mee heen als leerkracht, HR-manager of psycholoog??

Een oplossing is natuurlijk zorgen dat er een hokje voor hoogbegaafden ontstaat. Een aparte groep maar net zo menselijk als de rest. Anders zijn ze maar ook mensen die er bij willen horen. Zoals de invalide er bij wil horen of de blinde of de psychoot met een goede medicijncocktail. Mensen willen er bij horen maar ook hun eigenheid vieren in eigen kring en daar dan weer (een beetje) uniek zijn.

Met zo’n hokje voor alle hoogbegaafden komen andere problemen. Ergernis omdat je behoort bij een groep waar die rare ook bijhoort, bijvoorbeeld. Maar ook een nu gemiste, algemeen geaccepteerde omschrijving voor die groep en de te creëren mogelijkheden in het onderwijs, de GGZ en bv. het bedrijfsleven. Zo’n vriendelijk hokje hebben de vrouwen nu en bv. de homoseksuelen. Misschien is het nu tijd voor de hoogbegaafden?

Vraag 79

Ik ben juf van een “plus klas “ ik zou graag tip hebben om lln aan opdracht te krijgen. Het is moeilijk voor hem om een keuze te maken, te prioriteren, door te zetten
Groet, Maaike

Antwoord:

Hallo Maaike, dat is een moeilijke vraag want ik denk dat er rekening gehouden moet worden met het verleden en de toekomst, uitmondend in zijn gedrag.

Allereerst wil ik zeggen dat ik van mening ben dat plusklassen ed. voor hoogbegaafde kinderen eigenlijk bezigheidstherapie is. Ze kunnen het natuurlijk wel leuk vinden. Eens iets anders, een extra aai over de bol maar het verandert niets aan het verleden en het biedt geen uitdagende toekomst. Het is tijdelijk.

De oplossing is wel bekend. Geef ze onderwijs in hun tempo en zorg dat je hun ontwikkeling bijhoudt. Dat biedt het reguliere en andersoortig onderwijs niet. En dat levert frustratie op bij de leerling, wat frustratie oplevert bij de leerkracht en dat levert weer frustratie op bij de directeur en het schoolbestuur. Doen we nog niet genoeg, dan? hoor je ze denken. Nee dus.

Ik heb geen oplossing voor je, Maaike, misschien wat advies. Als leerkracht moet je functioneren in het systeem. Laat hem wat vrijer en geef hem ruimte. Minder micromanagement en minder voor hem denken en doen. Daag hem eens uit in grote lijnen en lange stappen. En luister naar hem want hij zal ongetwijfeld aangeven waarom hij doet wat hij doet. Het draait dan om het antwoord op de niet gestelde en niet te stellen vraag: Wat zit er in voor mij?. Wat levert het hem op in de nabije en latere toekomst? En dan het antwoord formuleren vanuit zijn positie en zijn eigenheid.

Vraag 78

Inderdaad gelijkgestemden hebben is erg belangrijk. Hoe kan ik die vinden? Ik heb ook veel problemen gekend werd verkeerd ingeschat in mijn tijd zat op een lom leao zelfs. Nu pas doe ik nog een opleding engineering hbo en ik ben 42 jaar. Gek genoeg rol ik er zo doorheen. Maar het is toch wel leuk ook en ik heb dan in ieder geval alweer meer gedaan. Nu nog gelijkgestemden zien te vinden. Heb gelukkig al wel een heeeele lieve vriendin die ook hoogbegaafd is en wiskunde heeft gedaan. We hebben enorm veel overeenkomsten.

Antwoord:

Soortgenoten vinden kan nogal eens lastig zijn. Zeker met een onderwerp als hoogbegaafd-zijn. Het is een diverse groep en velen vinden het lastig of vervelend om uit de kast te komen. Wat levert hen dat op, hoor ik ze vaak zeggen.

Een aardige vergelijking is het vinden van soortgenoten met een ander onderwerp. Als je ‘opeens’ interesse krijgt in het repareren van klassieke auto’s of als je een bepaalde ziekte hebt en je wil praten met lotgenoten. De eerste actie die je doet is je interesse vertellen in je omgeving. Ik ben geïnteresseerd in dit of dat. En meestal komt de ander met een naam die daar ook geïnteresseerd in is.

Je laat je zien als zoekende en schaamt je daar niet voor. En waarom ook, je interesse is vrijwel altijd goed en als je ziek bent, wat kun je daar verder aan doen? Je bent ziek. Zo kun je ook omgaan met hoogbegaafd-zijn. Ook daar kun je niets aan doen, je bent het ongeacht of je dat leuk vindt of niet. Maar je moet er eigenlijk wel wat mee om een leuk leven te lijden, zonder een essentieel onderdeel van je te moeten verbergen. Al is dat laatste nauwelijks mogelijk met als gevolg de spagaat en zweetdruppels.

Mijn antwoord op je vraag is helder. Zeg dat je hoogbegaafd bent tegen je omgeving. Wees er trots op en eerlijk in. Trek je niets aan van kritiek, dat doet een reparateur of een zieke ook niet. Zorg voor leuke antwoorden daarop. En maak duidelijk dat je graag contact wilt hebben met andere hoogbegaafden. En niet alleen omdat ze hoogbegaafd zijn maar vooral omdat je een klik hebt met enkele andere hoogbegaafden. Ook dat geldt precies zo voor reparateurs of zieken. De ene is de andere niet.

Vraag 77

Ik ben nu 20, veel problemen gehad in het onderwijs maar ga volgend jaar beginnen aan een universitaire studie. Nu heb ik totaal geen contact met gelijkgestemde, mensen van "mijn leeftijd" die een universiataire studie (gaan) doen. Is daar iets voor?

Antwoord:

Een dappere en uitstekende keuze is het om verder te studeren. Ik hoop dat je meer succes hebt dan ik. Op mijn 26e heb ik het nog geprobeerd. Driekwart jaar duurde dat. Maar dat is 33 jaar geleden, zand er over.

Contact met gelijkgestemden is belangrijk. Ook als je gaat studeren. De vraag is waar je dat gaat doen en of daar groepjes studenten zijn waarmee je een klik hebt. Omdat hoogbegaafden in de minderheid zijn, ook daar, is het even zoeken voor jou. Het helpt als je vooral jezelf laat zien en daar eerlijk over bent. Zo vindt je vanzelf wel gelijkgestemden. Belangrijk is dat je daar zoveel mogelijk mee doet met waar men daar mee bezig is. Veel contacten en wat vrienden kunnen je goed helpen met van alles en nog wat. En vooral, heb veel plezier daar en blijf nieuwsgierig naar alles wat daar gebeurt.

Daarnaast kun je alvast eens zoeken op Facebook oid. naar groepen die je kunnen helpen met je nieuwe situatie. Dat kunnen ook oud-studenten zijn. Misschien helpt het ook als je dit stuk zou willen lezen. Het heet ‘Kom ook uit de kast‘. Want als jij niet laat zien wie je bent en je komt wat apart over dan redeneert men altijd de verkeerde kant op en schat jou in als dom of gek.

Als je lid van Mensa wilt worden zijn daar ook wel wat mogelijkheden.

Vraag 76

Dochter van 5 heeft een algemene iq test gehad als onderdeel van ander onderzoek. Kwam gemiddeld iq uit. Op moment van onderzoek was ze dwars en moe. We vermoeden toch mogelijk onderpresteren. Inmiddels heb ik begrepen dat je meer begaafde kinderen door Lees verder..

Vraag 75

Hoi op welke school wordt de opleiding gegeven voor leeraar of leeraares voor hoogbegaafde Lees verder..

Vraag 74

Is er begeleiding voor hoog(st)begaafde kinderen met diagnose ADHD en Asperger? Zijn er meer HB kinderen die AS hebben? Lees verder..

Vraag 73

Onze zoon Met hb wordt vaak overprikkeld als je hem te veel vraagt zijn informatie verwerking is lastig blijkt uit testen ,wat kan je doen om hem te helpen ? Lees verder..

Vraag 72

Onze kinderen zijn zeer zelbepalend corrigeren mij regelmatig gaan hun eigen weg zijn vastgelopen in onderwijs hoe kan je ze begeleiden naar een startkwalificatie Lees verder..

Vraag 71

Het is lastig communiceren altjjd met mensen en het eindigt altijd in ruzies jaloezie onbegrip en een hoop ellende. Of je wordt niet gelooft in wat je vertelt echt verschrikkelijk is dat. Ik zou graag willen weten of dat normaal is bij hoogbegaade volwassenen. En weinig vrienden Lees verder..

Vraag 70

Onder andere in het model van Heller (over HB) komt het locus of control naar voren. In hoeverre heeft u een sterke externe LoC? (Context) Ik ben 40 en heb een sterke externe LoC. Dit wordt mij “door de wereld” kwalijk genomen, maar zo zie ik de dingen “nu eenmaal”. Misschien Lees verder..

Vraag 69

Eind jaren ’80, toen ik in groep 7 van de basisschool zat, heb ik een IQ zelftest gedaan van Victor Serebriakoff. Ik vond het boek (Test Het IQ Van Uw Kind) in de boekenkast van mijn ouders, en na het boek gelezen te hebben besloot ik de test te maken. Met stopwatch en al. Lees verder..

Vraag 68

Ik ben lid van Mensa en merk dat ik zowel in Mensa-stukken als op Facebook de artikelen vaak enorm negatief vind. Er worden met name negatieve kanten van hoogbegaafd zijn beschreven zoals niet begrepen worden, geen vriendschappen kunnen maken, eenzaamheid en dergelijke. Ik wil daar niets aan afdoen, dat zal bij deze hoogbegaafden ook echt wel spelen maar ik herken me daar in Lees verder..

Vraag 67

Ben ik hoogbegaafd?

Antwoord:

Een zeer korte vraag. Zonder details maar in bepaalde zin wel veelzeggend. Daarmee verdient het een antwoord.

Eigenlijk bepaal Lees verder..

Vraag 66

Mijn kind is een hooggevoelige hoogbegaafde van 11. Hij is vastgelopen in het reguliere onderwijs. Hij zit al bijna 1 jaar thuis en niemand heeft daar een oplossing voor.Lees verder..

Vraag 65

Ik ben ongeschoold en op dit moment druk bezig met een zelfstudie coderen. Heb het gevoel hier de uitdaging in te kunnen vinden die ik zoek en kan hier mijn creativiteit in kwijt. Nu ben ik naast mijn zelfstudie druk bezig met netwerken Lees verder..

Vraag 64

Ik las laatst in een artikel van een hb-expert, dat een kleuter dat zichzelf leert lezen en zo met niveau M4/E4 start in groep 3 zeker hoogbegaafd is. Vraag 1: Kun je dit zo stellen? Onze dochter was zo’n kleuter en moest toch starten met een ‘zon-boekje’ van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Zij klaagt hier niet over en zegt zelfs dat ze het leuk vindt. Ze gaat moeilijke dingen het liefst uit de weg. Lees verder..

Vraag 63

Hallo . Een kindje van 4 gaat goed op school in groep 2 een slimmerik. Dan gaat hij met 5 jaar naar groep 3 wordt nogal gepest gaat onderpresteren iq getest 122. Wordt door de leeraar gepest nu is bewezen inmiddels . 6 jaar nu zit hij thuis getraumatiseerd weg van zijn vriendjes Lees verder..

Vraag 62

Hoe KUN je als hoogbegaafde een plekje vinden in deze wereld? Mijn zoon (14) is Hb, maar voelt zich anders dan zijn omgeving. Hij zit op gymnasium maar kan niet echt sociaal aansluiting vinden. Heeft hier moeite mee.Lees verder..

Vraag 61

21 en 55 dat was ik ook. het gaat nu echt slecht. ik krijg nu van 5 mensen hulp er is dus een heel team mee bezig. maar dat ik heel duur. ik voel me best schuldig dat ik zo duur ben. en ik ben bang dat het niet gaat lukken. en dat al dat geld weggegooid is. voor dat geld kan je honderden Lees verder..

 

Naar de vragen 31-60

Naar de vragen 1-30

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl