Vraag maar raak!

Stel je vraag anoniem in het tekstvak en binnen vier dagen heb je hier antwoord.

Wat wil je weten over hoogbegaafd-zijn of hoogbegaafdheid?

Discussies verwijs ik graag door naar de facebookgroep of de rubriek ‘Discussies‘.

TIP: Zoek geavanceerd met de nieuwe zoekmachine.(rechts)

Vraag 70

Onder andere in het model van Heller (over HB) komt het locus of control naar voren. In hoeverre heeft u een sterke externe LoC? (Context) Ik ben 40 en heb een sterke externe LoC. Dit wordt mij "door de wereld" kwalijk genomen, maar zo zie ik de dingen "nu eenmaal". Misschien dat mijn rare jeugd een reden is dat ik zo "ben" (ziet u, externe LoC).... Ik vind mijn externe LoC gerechtvaardigd vanuit mijn perspectief, maar hoe is dat bij andere HBen. Is het een eigenschap van HB? Mijn vraag is eigenlijk: wat is uw ervaring met het doorgaan van de transitie van extern naar interne LoC? Is die transitie nodig? Zijn er gelukkige, succesvolle HBen met een sterk externe LoC? Heeft u aanbevelingen? Hoe doen we dat?

Antwoord:

Een beetje moeilijk vraag vind ik dit. Het model is gespeend van alle nuances en dwingt je tot afwijzen dan wel accepteren. En dwang werkt niet goed bij mij.

Ik zou zeggen dat als iemand beide kanten kan zien en wegen, die persoon redelijk evenwichtig is en volwassen. De bijdrage van de omgeving en het verleden en de bijdrage van de eigen inzet moeten in evenwicht zijn bij de beslissing in hoeverre het één en het ander meeweegt in de uiteindelijk beoordeling van het geheel. En als daar meestal het ene uitkomt dan wel het andere, het zij dan zo. Zolang beide kanten maar meegewogen zijn. Sommigen hebben inderdaad een slechte jeugd gehad, sommigen hebben inderdaad te weinig zelfdiscipline en focus om iets te doen of af te maken. Beide is niet te wijten aan de persoon.

Bij hoogbegaafden kan ik me wel voorstellen dat iemand door weinig interactie met soortgenoten en daardoor verkregen slechte feedback, zich verliest in één van beide insteken. Jij bent een voorbeeld van het ene, een ander heeft een laag zelfbeeld, is zelfkritisch en perfectionistisch, wat makkelijk resulteert in een interne LoC. En ik kan me voorstellen dat er nogal wat zijn die zich hierin vastbijten als ware het een succesformule. Zoiets als de clown/grappenmaker op de basisschool die eenmaal op het voortgezet niet toekomt aan leren en serieus zijn want het grappen maken was en is toch succesvol? En hoe doe je serieus en leren, eigenlijk? Ik wijt dit veelal aan verkeerde feedback en onduidelijke communicatie naar die persoon waardoor hij/zij verdwaalt in de mogelijkheden en terug grijpt op oud en toen succesvol gedrag. Wat moet je anders als je het verder ook niet weet en niemand je lijkt te kunnen vertellen wat ander succesvol gedrag kan betekenen voor jou.

Wat ik veel belangrijker vind is dat iemand voor minstens 50% voor zichzelf kiest. Waardeer jezelf eerst. Daar heeft elke andere, voordeel van. De andere 50% kun je dan eventueel voordelig laten zijn voor anderen.

Wat me vaak opvalt is dat niet-hoogbegaafden ons zien als alleskunners. Met een beetje inzet en motivatie kun je alles bereiken en/of doen, wat je wilt, toch? Dus een probleem die we hebben is al snel te wijten aan onszelf want we hadden dat probleem niet hoeven te hebben. We kunnen alles.. als we maar willen. Die feedback is dodelijk voor een hoogbegaafde want zo simpel is het leven niet. Voor hen wellicht wel maar niet voor ons, die keuzes zien waar vrijwel niemand een verschil, laat staan een keuze kan opmerken. We zijn te fijnbesnaard voor grofstoffelijkheden. Maar we verliezen ons er wel graag in want het is als een puzzel die niet uit kan komen. Dat loont altijd de moeite om er energie in te stoppen, vindt menig hoogbegaafde. Het geeft ons hoofd rust. Een soort mantra.

Wil je dus veranderen, doe dat. Wil je het niet, doe het dan niet. Het is jouw leven en jij bepaalt hoe dat leven er uit ziet. Anderen mogen ‘helpen’ maar alleen maar helpen met jouw keuze en niet helpen met hún keuze.

Vraag 69

Eind jaren ’80, toen ik in groep 7 van de basisschool zat, heb ik een IQ zelftest gedaan van Victor Serebriakoff. Ik vond het boek (Test Het IQ Van Uw Kind) in de boekenkast van mijn ouders, en na het boek gelezen te hebben besloot ik de test te maken. Met stopwatch en al. Lees verder..

Vraag 68

Ik ben lid van Mensa en merk dat ik zowel in Mensa-stukken als op Facebook de artikelen vaak enorm negatief vind. Er worden met name negatieve kanten van hoogbegaafd zijn beschreven zoals niet begrepen worden, geen vriendschappen kunnen maken, eenzaamheid en dergelijke. Ik wil daar niets aan afdoen, dat zal bij deze hoogbegaafden ook echt wel spelen maar ik herken me daar in Lees verder..

Vraag 67

Ben ik hoogbegaafd?

Antwoord:

Een zeer korte vraag. Zonder details maar in bepaalde zin wel veelzeggend. Daarmee verdient het een antwoord.

Eigenlijk bepaal Lees verder..

Vraag 66

Mijn kind is een hooggevoelige hoogbegaafde van 11. Hij is vastgelopen in het reguliere onderwijs. Hij zit al bijna 1 jaar thuis en niemand heeft daar een oplossing voor.Lees verder..

Vraag 65

Ik ben ongeschoold en op dit moment druk bezig met een zelfstudie coderen. Heb het gevoel hier de uitdaging in te kunnen vinden die ik zoek en kan hier mijn creativiteit in kwijt. Nu ben ik naast mijn zelfstudie druk bezig met netwerken Lees verder..

Vraag 64

Ik las laatst in een artikel van een hb-expert, dat een kleuter dat zichzelf leert lezen en zo met niveau M4/E4 start in groep 3 zeker hoogbegaafd is. Vraag 1: Kun je dit zo stellen? Onze dochter was zo’n kleuter en moest toch starten met een ‘zon-boekje’ van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Zij klaagt hier niet over en zegt zelfs dat ze het leuk vindt. Ze gaat moeilijke dingen het liefst uit de weg. Lees verder..

Vraag 63

Hallo . Een kindje van 4 gaat goed op school in groep 2 een slimmerik. Dan gaat hij met 5 jaar naar groep 3 wordt nogal gepest gaat onderpresteren iq getest 122. Wordt door de leeraar gepest nu is bewezen inmiddels . 6 jaar nu zit hij thuis getraumatiseerd weg van zijn vriendjes Lees verder..

Vraag 62

Hoe KUN je als hoogbegaafde een plekje vinden in deze wereld? Mijn zoon (14) is Hb, maar voelt zich anders dan zijn omgeving. Hij zit op gymnasium maar kan niet echt sociaal aansluiting vinden. Heeft hier moeite mee.Lees verder..

Vraag 61

21 en 55 dat was ik ook. het gaat nu echt slecht. ik krijg nu van 5 mensen hulp er is dus een heel team mee bezig. maar dat ik heel duur. ik voel me best schuldig dat ik zo duur ben. en ik ben bang dat het niet gaat lukken. en dat al dat geld weggegooid is. voor dat geld kan je honderden Lees verder..

 

Naar de vragen 31-60

Naar de vragen 1-30

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl