Scholen voor hoogbegaafden

Basisscholen: 99 (slechts 11,3 % van alle hoogbegaafde leerlingen); 2 scholen in Vlaanderen.
Voortgezet Onderwijs: 12 (slechts 2,6 % van alle hoogbegaafde leerlingen)
Beroepsonderwijs en universiteiten: 0 (0%, dus voor geen enkele hoogbegaafde leerling)
Divers onderwijs voor hoogbegaafden: 3

 

Actie: beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, meer dan 1.950 ‘gezochte schooltjes’ op de kaart.

Zoekt u voor uw hoogbegaafde kind een betere school in uw regio? Meld dan hier anoniem dat u zoekt naar een andere BO of VO school. Samen gaan we bergen verzetten! Bent u benieuwd naar de volledige tekst van deze actie? Klik dan hier.

BasisschoolVoortgezet onderwijs school

 

PS. U mag alles doen met de kaart, u kunt het niet ‘stuk’ maken..
TIP: Klik hier voor de grote kaart met zoekmogelijkheden.

Basisonderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (4-12 jr) (cijfers CBS) 1.565.500
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 40.703
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 31.310
Aantal scholen met voltijds onderwijs 99
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 4.588
Percentage leerlingen met passend onderwijs 11,3%
Voortgezet onderwijs
Totaal aantal leerlingen Nederland (13-18 jr) (cijfers CBS) 1.174.125
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 30.527
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 23.483
Aantal scholen met voltijds onderwijs 12
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 737
Percentage leerlingen met passend onderwijs 2,4%
Beroepsonderwijs en Universiteiten
Totaal aantal leerlingen Nederland (19-24 jr) (cijfers CBS) 1.174.125
Leerlingen met IQ 130+ (2,6%) 30.527
Hoogbegaafde leerlingen (2%) 23.483
Aantal scholen met voltijds onderwijs 0
Aantal leerlingen op voltijds onderwijs 0
Percentage leerlingen met passend onderwijs 0,0%
Te weinig plaatsen!

Zoals ik de doelgroep ken, schat ik dat er minimaal 60% van de hoogbegaafde leerlingen zeer veel baat zullen hebben aan voltijds hoogbegaafden onderwijs. Er is nog veel werk te verrichten!

Met deze online calculator kunt u zelf berekenen hoeveel hoogbegaafde basisschoolleerlingen of hoogbegaafde senioren er ongeveer zijn in uw eigen stad, dorp, regio of land.

Wilt u echt ander onderwijs met bv. veel ruimte voor eigen leerlijnen en eigen tempo? Steun dan Open Space Onderwijs met uw naam. Lees hier waarom en hoe. Als u kunt helpen, dan hoor ik dat graag!

Mist u een school?

Kent u een school met voltijds HB-onderwijs, die er nog niet bij staat?

Alvast bedankt!

Dankzij de adverteerders is plaatsing op de kaart gratis.

Terug naar ikbenhoogbegaafd.nl

Wat kunt u hier vinden?

De informatie bestaat uit: naam school, adres en plaats, soort school(denominatie en onderwijsconcept), gestart in welk jaar, het aantal leerlingen, vanaf welke groep/klas het onderwijs start, of er een extra financiële bijdrage gevraagd wordt en een korte beschrijving van het aanbod. De school kan dit altijd aanpassen.

Criteria voor plaatsing:

Het onderwijsaanbod dient speciaal voor hoogbegaafde leerlingen ontworpen te zijn, voltijds aangeboden worden en (vrijwel) alle hoogbegaafde kinderen(IQ > 130/132) moeten er gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat dit aanbod wordt gecommuniceerd als voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Hierdoor hebben ouders en leerlingen meer recht van spreken mocht het zo zijn dat het onderwijs als onvoldoende wordt ervaren.