Tweekoppig monster

Wilma van Galen

Soms ervaar ik de wereld als een voortkabbelende stroom waaruit niets komt dat mijn brein -al is het maar voor een moment-, in vuur en vlam zet. Cliënten zorgen voor beweging en boeken kunnen mij wakker schudden maar daarnaast gaapt soms een groot niets van herhaling en oppervlakkigheid.

In die zee duikt soms iets op wat mijn aandacht trekt maar ik wil daar nog wel eens de enige in zijn waardoor mijn verbazing neerklettert en toch geen rimpel achterlaat.

Zuchtje wind

Wat is hoogbegaafdheid? De theorie staat in ‘Wat is hoogbegaafdheid’, in verschillende andere stukken ‘raak ik het aan’ en in de levensverhalen/interviews laten een aantal slimmeriken iets van hun belevingswereld zien.
En toch bekruipt mij het gevoel dat al die woorden alleen maar als een zuchtje wind de realiteit benaderen.
Woorden vervormen de realiteit. Logisch maar toch………….. .

Grote klont

Onlangs had ik zo’n week waarin de herhaling en oppervlakkigheid zich samenbalde als één grote klont van verveling en eenzaamheid. Zodra de deur achter mijn cliënten sloot en ik alle beelden in mijn hoofd en hart een plek had gegeven kwam de tweeling gretig aandraven.
Genoeg te doen; genoeg om mijn tijd te vullen maar dat knagende tweekoppige monstertje zorgde nou niet bepaald voor een glimlach.
‘Slim zijn is leuk, mits je slim doet’ maar dat voorkomt niet dat er af en toe dagen zijn waarin ik het gevoel heb dat ik mij in een stroom bevind waarin ik geen enkele armslag hoef te maken om mee te kunnen stromen.

Verbinding, intimiteit en zingeving

In die week waren een aantal momenten waarop ik van binnen opveerde. Een tweet van een filosoof die na bleef gonzen, een mail met een sprankel en een blog van een vrouw die duidelijk het knagende tweekopppige monstertje ook achter haar voordeur heeft liggen.
De vraag: ‘waarom drinkt u als u naar een feestje gaat’ en het antwoord ‘omdat ik mij anders verveel’ bleef net als haar droge commentaar ‘ze dacht dat ik een grapje maakte’ rondcirkelen in mijn brein. Veel mensen zullen denken dat deze dame naar de verkeerde feestjes gaat maar het lullige is dat het niet ligt aan het feestje of aan de mensen op het feestje maar aan het verschil in intellect.
Iets wat je niet van de daken af moet schreeuwen want voordat je het weet sta je op iemands teen. Zelfs binnen een groep hoogbegaafden moet je hiervoor waken en dat terwijl er toch echt een verschil is tussen iemand die (al dan niet) volgens een test net aan hoogbegaafd is en iemand wiens IQ extreem hoog is. Jammer want wel of niet slim zijn, slim of superslim zijn is totaal niet relevant maar werkelijk contact hebben met jezelf én met een ander wel.
De roep om ‘anders en meer’ is niet bedoeld om een ander te kwetsen maar veel meer een uiting van de behoefte aan werkelijk contact met jezelf en ‘de ander’. Aan verbinding, intimiteit en zingeving.

Leegte en gemis

Het tweekoppige monster ‘verveling en eenzaamheid’ geeft een gevoel van leegte; van gemis. Dat monster speelt in ieders leven aangezien we in basis alleen zijn; op ons zelf staan, maar in het leven van een slimmerik lijkt hij vaker de kop op te steken.
Wanneer je de helft van wat je denkt en voelt binnen moet houden omdat het anders te veel en/of te ingewikkeld wordt, ontstaat er geen gevoel van verbinding. Als communicatie blijft steken op een niveau en tempo die je dikke ogen en een geeuwend brein bezorgd dan zijn allerlei sociale contacten eerder vermoeiend dan energie opwekkend.
Wanneer je goed hebt geleerd om je aan te passen en je fiks aan het onderpresteren bent is de verbinding met jezelf, broos.
In ‘Zeven tips om met eenzaamheid om te gaan’ schrijf ik dat eenzaamheid een signaal is van onbalans in het contact met jezelf en/of met anderen. Tevens geef ik tips.
‘Slim zijn is leuk, mits je slim doet’, is niet voor niets mijn slogan. Maar toch, ook al kan ik goed met het tweekoppig monster overweg; het blijft een monster die soms mijn uitzicht belemmert.

Wilma van Galen

Tijd voor de Boxschool!

Tijd voor de Boxschool! eigen tempo leren en vaardigheden opdoen van 4 jaar t/m universiteit. Leeftijdsonafhankelijk onderwijs is de sleutel tot succes! www.hbboek.nl/boxschool/boxschool.html Wie helpt mee en wie kan toestemming geven voor dit project? Extra kosten zijn er niet voor het onderwijs aan deze kinderen en laten we wel zijn, de kinderen verdienen dit en de maatschappij zal er wel bij varen!

‘Weinig aandacht voor slimme scholier’
De slimme leerling dreigt een ondergeschoven kindje te worden op de basisschool. Er is veel aandacht voor de zwakke scholier, met extra lesstof en aandacht, maar het slimme kind wordt onvoldoende gestimuleerd.

Maar dat wisten we al een jaar of 15… : Bron: nu.nl

Festival van Talent, zaterdag 23-3 te Arnhem

Wil jij jouw talenten verder ontwikkelen? Wil je je verdiepen in een van jouw interesses? Ontdek je graag nieuwe talenten? Dan is het Festival van Talent dé plek voor je!

Het Festival van Talent is een dag waarop de positieve kanten van hoogbegaafdheid centraal staan. Een dag waarop iedereen inspiratie kan opdoen op de informatiemarkt, zijn of haar talenten kan benutten tijdens allerlei workshops en inloopactiviteiten en in contact kan komen met gelijkgestemden. 23 maart 2013, Arnhem.

Tip: gebruik de tags om aanbieders te selecteren op specifieke kenmerken (bijvoorbeeld ‘workshopronde 1′).

Supervisie aan hoogbegaafden

Hallo,

Ik ben bezig met mijn eindwerkstuk voor de opleiding tot supervisor.
Onderwerp: ‘supervisie aan hoogbegaafden’
In 2008 heb ik als 48 jarige zelf ontdekte dat ik hoogbegaafd ben, daarmee is veel op zn plek gevallen wat betreft hobbels in school- en werk-ervaringen.

In de korte tijd dat ik als supervisor in opleiding bezig ben heb ik nu al 2 mensen in supervisie gehad die tijdens het supervisie traject hebben ontdekt dat ze hoogbegaafd zijn…..

Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere hoogbegaafden met supervisie. Wat maakte dat je supervisie als uitdagende leeromgeving hebt ervaren, of niet? Wat zoek je? Wat heb je gemist?

Graag hoor ik van je!

Met vriendelijke groet
Silvia Lipman
Middelburg
Email

Een regenboog in het hoofd en een geur in mijn oren.

Wilma van Galen.

Synesthesie betekent ‘samen waarnemen’. Van synesthesie is sprake als we meerdere zintuigen gebruiken om iets waar te nemen.
Er zijn synestheten die bij het horen van muziek kleuren zien; bij wie letters en/of cijfers een kleur hebben et cetera. Bij de meeste synestheten speelt kleur een rol maar er zijn ook synestheten die bij bepaalde geluiden een smaaksensatie krijgen of iets ruiken bij bepaalde beelden.
Elke synestheet ervaart op zijn/haar eigen unieke manier. Voor de schrijver Daniel Tammet zijn zowel de woensdagen als het cijfer 9 blauw, maar voor een ander heeft de woensdag en/of het cijfer 9 een andere kleur.

Bij het horen van muziek ervaren de meeste mensen meer dan alleen de muziek. Herinneringen kunnen worden opgeroepen door muziek. En als je luistert naar ‘de Moldau’ kan je beelden krijgen van een beekje en een kolkende rivier.
Het verschil met een synestheet die kleuren bij het horen van muziek ziet, is dat het voor hem/haar niet uitmaakt welke muziek er wordt waargenomen. Het ervaren van kleur staat niet in relatie tot een herinnering of een bepaalde associatie.
Onderzoek staat nog in de kinderschoenen maar wat wel met hersenscans aangetoond is, is dat de hersenen van synestheten anders reageren.
Een theorie is dat we met deze gave zijn geboren maar dat de meeste mensen deze gave kwijt raken in het 1e levensjaar. Een aantal verbindingen, die bij de meeste mensen wegvallen blijven bij een x-aantal mensen bestaan. Bij deze theorie hoort de idee dat voor baby’s, alle prikkels één groot bad zijn en dat een volwassen synestheet geleerd heeft om informatie te filteren.
Een alternatieve theorie is dat informatie lekt in de hersenen. Een signaal dat voor het gehoor is bestemd lekt terug naar visuele gebieden.
Hoewel er (nog) geen ‘synesthesie -gen’ is ontdekt lijkt het er wel op dat erfelijkheid een rol speelt.
Overigens is de manier waarop we naar zintuigen en zintuiglijke ervaringen kijken afhankelijk van de cultuur waarin wij leven.
Wij gaan er van uit dat er vijf zintuigen zijn maar ene Albert Soesman stelt bijvoorbeeld dat er 12 zintuigen zijn. Wat ook een rol speelt is dat binnen de ene cultuur veel waarde wordt gehecht aan een bepaald zintuig terwijl binnen een andere cultuur deze een veel kleinere rol speelt.
Voor wie hier meer over wil lezen is het boek ‘Reis door het rijk der zinnen’ van Ackerman een aanrader.

Synesthesie is handig bij het onthouden van allerlei zaken omdat door het gebruik van meerdere zintuigen tegelijk, er direct of veel eerder een patroon te zien is.
Daarnaast is het hoe dan ook verrijkend want de beleving wordt breder en dieper.
Het is ook geen toeval dat veel kunstenaars en creatieve geesten een vorm van synesthesie hebben.
Sommige mensen vinden het niet altijd even handig omdat kleuren bijvoorbeeld kunnen afleiden. Je wilt bijvoorbeeld iets proeven maar de kleuren zitten in de weg. Het denken gaat langzamer, vanwege de verwerking van al die zintuiglijke waarnemingen, maar daarentegen kunnen synestheten snel associëren, verbanden zien en metaforen bedenken.

Ik kan weinig in de literatuur vinden over synesthesie in relatie tot autisme (i.h.b. het Syndroom van Asperger) en hoogbegaafdheid.
Volgens Crétien van Campen is er naar zijn weten geen correlatie tussen synesthesie en hoogbegaafdheid maar vooralsnog ben ik wel zo eigenwijs om te denken: ‘is dat zo?’
Wanneer je er van uit gaat dat zowel hoogbegaafden als synestheten meer werkende verbindingen in hun hersens hebben; zowel beelddenkers als synestheten vaker linkshandig zijn dan andere mensen en beelddenkers vaker hoogbegaafd zijn lijkt mijn ‘is dat zo’ niet geheel uit mijn duim gezogen.
Snel geredeneerd en niet gehinderd door veel achtergrondkennis zou het mij niet verbazen wanneer ooit uit onderzoek blijkt dat synesthesie en beelddenken vooral voorkomt bij slimmeriken en dat het gros daarvan linkshandig is.

In het boek ‘Tussen zinnen’ van Crétien van Campen wordt uitgebreid ingegaan op synesthesie en op de website www.synesthesie.nl kan je ook informatie vinden over het onderwerp.

Wilma van Galen, www.wilmavangalen.nl

Waarom voel ik me vaak zo incompetent? Ann Van Riet.

Ann Van Riet, Althea training & coaching.

Onlangs vroeg iemand mij: “Wat is eigenlijk het moeilijkste aan je vak, en wat is het makkelijkste?”

Het moeilijkste aan mijn vak, besefte ik onmiddellijk, is iets dat eigenlijk niets met het coaching-vak op zich te maken heeft, en alles met één van mijn meest hardnekkige patronen.
Het moeilijkste is namelijk dat ik nu bijna 5 jaar als zelfstandig coach werk, en me op veel momenten nog even incompetent voel als 5 jaar geleden.
Je zou toch denken, als logisch denkend mens, dat het niet anders kan dan dat je je na 5 jaar méér competent en méér op je gemak voelt dan in het prille begin? Tja. In dit opzicht speelt er duidelijk iets in mezelf dat niét zo logisch redeneert. 😉

Het makkelijkste van mijn vak, daar moest ik iets langer over nadenken. Het makkelijkste aan mijn vak is dat het eigenlijk vanzelf gaat. Eigenlijk stel ik maar wat vragen. Ik luister, en ik denk: “goh, ik ga dit voorbeeld eens vertellen”. Ik voel , er komt een woord in me op, ik zeg het hardop. Ik check in mijn lichaam welke signalen het geeft en ik vertel een metafoor.
“Hard werken” kan je dat bezwaarlijk noemen, niet? Of toch?

Terwijl ik aan het praten was, viel ook mijn frank: wat ik het moeilijkste vind aan mijn vak (een vermeend gevoel van incompetentie) en wat ik het makkelijkste vind (het gaat eigenlijk ‘vanzelf’) zijn de 2 kanten van dezelfde medaille.

Juist doordàt mijn vak zo bij me past, het zo natuurlijk aanvoelt, het niet voelt als ‘werken’ of ‘moeite doen’, kan ik het ook niet herkennen als een competentie!

Aanleiding dus om eens verder te onderzoeken hoe dit proces juist werkt! Hoe het komt dat we ons, hoewel we eigenlijk wel competent zijn in iets, ons toch volslagen incompetent kunnen voelen.

Factor 1: Je hebt een bepaalde competentie of kennis die aanvoelt als ‘vanzelf, ‘dat kon ik al altijd’, ‘ik moet geen moeite doen’.

Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je in deze competentie onbewust bekwaam bent. Je kan iets, maar je weet eigenlijk zelf niet hoé je het doet en in vele gevallen ook niet meer hoe je deze competentie geleerd hebt. Misschien ben je het leerproces vergeten, of misschien past deze competentie zo goed bij jouw talenten, dat er amper een leerproces geweest is (maar eerder een her-inneren van een competentie of kennis).

De valkuil die hierbij hoort, is dat we de competentie niet herkennen als ‘ik ben hier onbewust onbekwaam in’, maar dat we ze kaderen als ‘iedereen kan dit’, ‘het gaat vanzelf dus het is iets wat makkelijk is’, ‘ik doe geen moeite dus het is niet iets waar ik goed in ben’. En dat we denken dat we elk moment door de mand kunnen gaan vallen en eigenlijk angstig wachten op het moment waarop we ontmaskerd gaan worden als een incompetente bedrieger.

Tip 1: Telkens als je jezelf hoort zeggen ‘dat ging vanzelf, het stelt niks voor’ herkader je dit naar ‘het voelt alsof ik niets speciaals doe, maar dit is één van mijn onbewuste competenties.’

Factor 2: Je ziet vooral wat je niét kan, en niet wat je wél kan.

Oh jee, dat gesprek met die ene klant waarin ik die domme vraag stelde. En oh hemel, die nieuwe workshop waarin die ene oefening echt niet goed werkte. Ja ja, die zien we, die fouten. Maar alles wat we wél goed doen? We moeten moeite doen om dat te zien, en àls we het zien, dan zetten we factor 1 weer in: ‘ach, zo moeilijk was dat niet hoor, dat kan iedereen, dat is niet zo belangrijk, dat telt niet mee, … ‘ You get the picture!

Tip 2: Benoem voor jezelf wat je goed gedaan hebt, en merk op wat dat met je doet. Welke gevoelens en gedachten komen er? Onderzoek die gevoelens en gedachten, want ze geven je waardevolle info over de lading die hangt aan ‘zien en benoemen wat je goed kan’.

Factor 3: Je vergelijkt jezelf qua competentie met experts. Neen, niet met gewone experts, met top, experts. Neen, niet met gewone top-experts, met de aller-aller-aller-hoogste TOP-experts.

Ben ik goed in wiskunde? Vergelijk met Einstein. Ben ik goed in talen? Vergelijk met een native speaker. Ben ik een goede moeder? Vergelijk met alle experts samen die tegenstrijdige dingen zeggen waar je allemaal tegelijk aan moet kunnen voldoen.

Gevolg: in plaats van te leren van andermans competentie, zink je dieper en dieper weg in je eigen vermeende gevoel van incompetentie, waarbij je vergeet dat ook de experts fouten maken, dat je een heel beperkt beeld van hen hebt (alleen wat ze goed doen, niet hun mindere kanten) en dat ook zij een leerproces hebben doorgemaakt (en nog doormaken!).

Tip 3: Vergelijk jezelf niet met de TOP-experts, maar vergelijk je met je eigen niveau van gisteren, vorige week, een jaar geleden.

Factor 4: Je bent niet goed in het zien, voelen, opmerken van feedback. En hiermee bedoel ik heel ruim: je kan niet goed opmerken welk effect jouw daden hebben.

Vaak ligt dit aan onszelf (zie factor 2), vaak ook is het effect van gedrag niet zo duidelijk.

Neem nu mijn eigen vak: ik stel vragen, ik benoem, ik kader. Maar het is niet altijd duidelijk te zien wat het effect is. Als ik zélf een coachingsklant ben , dan voel ik heel duidelijk of er een effect is of niet. Soms direct, soms pas veel later. Soms heel rechtstreeks, soms via vele omwegen. Maar als ik aan de coach-kant zit en een proces begeleid, dan is dat vaak minder duidelijk. Wat is er veranderd, en, nog belangrijker voor iemand die worstelt met het thema competentie: wat is mijn bijdrage, en wat heeft de klant zélf gedaan?

(Ik geef toe dat ik op zo’n momenten wel eens tiekem terugverlang naar mijn vorige job. Niet naar de inhoud, maar naar de duidelijkheid: een formulier is getekend, of het is niet getekend. Een commissie geeft toestemming, of ze geeft geen toestemming. Je hebt aan een project een bijdrage geleverd, of je hebt geen bijdrage geleverd.)

Tip 4: Vraag feedback aan iemand die expert is in het geven van precisie-info. “Toen jij dat en dat zei, had dat dat-en-dat effect”. “Toen we die oefening deden, heb ik daar dat-en-dat van geleerd.” Merk op welke feedback herhaaldelijk terugkomt of welke effecten er steeds weer ontstaan als jij b ij een project betrokken bent.

Factor 5: Je neemt verantwoordelijkheid op voor iets wat niet van jou is.

Op het eerste zicht lijkt dit een hele duidelijke: als je iets probeert te doen wat je niet kàn doen omdat het niet in jouw handen ligt, dan heb je niets onder controle en kan je dus ook geen gevoel van competentie ontwikkelen.

Maar het is een heel verraderlijke! Want vaak zien we niet goed het onderscheid tussen wat we wél in handen hebben en wat niét. Zorgen dat mijn kind gelukkig wordt? Heb ik niet in handen. Haar leren hoe ze kan aangeven wat ze nodig heeft? Daar kan ik me iets bij voorstellen.
Als projectleider zorgen dat een project de deadline haalt? Heb je niet in handen. Helder zijn in je communicatie, hindernissen boven tafel brengen en grenzen aangeven? Dat is iets wat je wél kan doen.

Tip 5: Onderzoek wat je patroon is in het dragen van andermans verantwoordelijkheid. Is het iets wat je herkent in verschillende contexten van je leven?

Meer lezen?
Stephanie Tolan: Self-Knowledge, Self-Esteem and the Gifted Adult (http://www.stephanietolan.com/self-knowledge.htm)
Valerie Young, Overcome the impostor syndrome (http://www.impostorsyndrome.com)

Ann Van Riet
Althea training & coaching
www.althea-training.be

Huiskamer 20 maart voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Op woensdagmiddag 20 maart is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen. Van 13.30 tot 16.30 uur in het Centrum van Amsterdam. Elke derde woensdag van de maand.

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben.
Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen.
Bij goed weer is ook de gemeenschappelijke tuin toegankelijk.
Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Toegangsprijs € 10,-. Koffie en thee zijn inbegrepen, evenals koekjes, snoep en fruit.
Interesse? Stuur een bericht naar greet[at]kantlijn.net of via sms naar 06 3014 9351 en ik stuur je het adres.
Spontaan binnenlopen kan, maar de bijeenkomsten gaan alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Of het doorgaat, staat uiterlijk een dag tevoren op mijn website onder Actueel.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

Huiskamer-avond 7 maart voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Op donderdagavond 7 maart is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in de Pijp in Amsterdam. Elke eerste donderdag van de maand.

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen.
Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.
Toegangsprijs € 10,-. Koffie en thee zijn inbegrepen, evenals koekjes, snoep en fruit.
Interesse? Stuur een bericht naar greet[at]kantlijn.net of via sms naar 06 3014 9351 en ik stuur je het adres.
Spontaan binnenlopen kan, maar de bijeenkomsten gaan alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Of het doorgaat, staat uiterlijk de dag tevoren op mijn website onder Actueel.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

HB-café 8 maart 2013 De Coehoorn Arnhem

Recht of krom? Hoogbegaafdheid en rechtvaardigheidsgevoel.

HB-café 8 maart 2013 De Coehoorn Arnhem.
Zaal open: 18:45 uur.

Op veel kenmerkenlijstjes van hoogbegaafdheid bij volwassenen (en kinderen) komt het voor: een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Een prachtige eigenschap natuurlijk, maar deze kan je ook vreselijk in de weg zitten en menig conflict of emotionele uitbarsting uitlokken.
In dit HB-café gaan we dat rechtvaardigheidsgevoel nader onderzoeken. Wat is het precies? Wat wordt er in de literatuur over vermeld? Wat is die link met hoogbegaafdheid? En specifieker: hoe speelt dit bij jou en hoe kun je het effectiever inzetten?

Deze avond wordt begeleid door Rianne van de Ven. In een korte inleiding zal het begrip rechtvaardigheid worden toegelicht en daarna ga je met diverse interactieve werkvormen met elkaar aan de slag om te onderzoeken hoe jouw rechtvaardigheidsgevoel een rol speelt in je leven. Deelnemers zullen tips uitwisselen hoe je slimmer met deze eigenschap kunt omgaan.
Het HB-café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam).
Op 8 maart aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.45 open.
Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 22.30 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten.
De locatie is De Coehoorn, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem
De Coehoornstraat ligt recht tegenover het station (naast Hotel Haarhuis). U treft De Coehoorn aan uw linkerhand op nummer 17. Ingang aan zuidzijde. De Coehoorn is uitstekend bereikbaar met bus, trein en auto (300-500m lopen). De Coehoorn heeft echter geen eigen parkeerplaats. Wanneer u met de auto komt, kunt u parkeren in de op 300m gelegen parkeergarage Centraal.
De entree bedraagt 15 euro per persoon exclusief consumpties. Opgeven door overmaking van dit bedrag op 1212.87.033 ten name van het IHBV onder vermelding van je naam, je emailadres en ’8 maart Arnhem’.
Als je betaling is ontvangen, is je inschrijving voltooid. Nadere informatie, zo nodig: secretariaat@ihbv.nl.
Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren.

Zijn wij peuters?

Een andere kijk geeft nogal eens verrassende inzichten. Het schoot me weer te binnen dat je groepen mensen kunt bekijken als ware het één persoon. En dat is natuurlijk prima geschikt voor een column.

Als ik kijk naar de Nederlander als één persoon, dan zie ik een iemand die tegen de pensioenleeftijd aanloopt. Zo rond de 65 jaar, denkend aan wat hij gaat doen na zijn werkzame leven. Veranderingen liggen hem niet meer zo, hij wil rust en op een plezierige wijze zijn leven uitleven.

De groep vrouwen zie ik als een persoon in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Volwassen worden is niet sexy en jeugdig en daardoor blijft die groep dwalen in de jong-volwassen leeftijd. De emancipatie ten spijt. En gelet op de ‘Nederlander’-persoon, duidelijk een man, is er ook weinig plek voor een volwassen ‘vrouw’-persoon. Of de vrouwen volwassen willen of moeten worden is aan hun. De vraag is of zij de tol willen betalen.

Een andere groep zijn de homoseksuelen. Zij zijn opgegroeid tot “Zijn wij peuters?” verder lezen

Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Op 20 februari is er weer een Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen. Van 13.30 tot 16.30 uur in het Centrum van Amsterdam.

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen. De ruimte is geschikt voor ongeveer 20 personen. Bij goed weer is ook de gemeenschappelijke tuin toegankelijk.

Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach.

Toegangsprijs € 10,-. Koffie en thee zijn inbegrepen, evenals koekjes, snoep en fruit. Meer informatie en aanmelden: via e-mail naar greet@kantlijn.net of per sms naar 06 3014 9351.

Spontaan binnenlopen kan ook maar de bijeenkomsten gaan alleen door als er minstens 5 aanmeldingen zijn. Als het niet doorgaat, staat dat dinsdagochtend op www.kantlijn.net en wie zich had aangemeld krijgt bericht.

Volgende data: 20 maart, 17 april.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351

Seminar: hoogbegaafdheid en werk

Op 5 maart organiseert opleidingsinstituut De Baak samen met Willem de Boer en de 2 mensalen Frans Corten en Rianne van de Ven een seminar over hoogbegaafdheid en werk.
De doelgroep is: Voor bezielde leiders, innovatieve P&O-ers, gedreven R&D-managers en voor ieder ander die met het aansturen van hoogbegaafd talent te maken heeft.

Wij willen hierbij ook ons hoogbegaafdennetwerk aanspreken om actief deelnemers voor dit seminar te werven. Daarom het aanbod: draag zorg voor een inschrijving (bijvoorbeeld je direct-leidinggevende of een HRM-medewerker van het bedrijf waar jij werkt) en krijg gratis een coachgesprek bij De Baak!

Durf jij jouw leidinggevende niet over dit onderwerp te benaderen maar vind je het wel een goed idee dat hij/zij hier naartoe gaat? Neem dan contact met me op, dan kunnen we samen kijken hoe we dat kunnen aanpakken.

Zie: http://www.debaak.nl/events/spot-uit-licht-aan-zicht-op-hoogbegaafdheid voor een uitgebreidere omschrijving, prijs en locatie van het seminar.

Hartelijke groet,
Rianne van de Ven
06-55303001
www.hoogbegaafdinbedrijf.nl

HB-café: Perfectionisme bij hoogbegaafden

Hoe kan ik profijt hebben van mijn perfectionistische instelling?
HB (hoogbegaafden)-café op 15 maart 2013 te Delft
Kunstencentrum Kadmium, aanvang programma 19.00 uur
Voor de derde keer een HB-café in Delft!

Perfectionisme, een eigenschap met vele gezichten… Welke rol speelt perfectionisme in jouw leven? Is het je valkuil of juist je drijvende kracht die tot hoge kwaliteit leidt? Hebben anderen last van jouw  perfectionisme, of heb jij last van het gebrek aan perfectionisme in anderen? In deze avond reflecteren we op de vele kanten van perfectionisme met als doel dat je er bewuster mee om kunt gaan.
Marieke van der Zee (Buro Mare, Den Haag) en Noks Nauta (IHBV, Delft) zullen deze avond inhoudelijk begeleiden.
Er zijn korte inleidingen en interactieve werkvormen, zodat iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt kan halen uit deze avond. Het HB-café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam).
Op 15 maart aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.30 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten.
Locatie: Boogzaal van Kunstencentrum Kadmium, Koornmarkt 48F, Delft. http://www.kadmium.nl. Op de site staat route-informatie. Vanaf station Delft is Kadmium goed te voet bereikbaar. Reken hiervoor ongeveer 10 – 12 minuten. Er is ook een parkeergarage in de buurt. Fietsen mogen mee door de poort tot de binnenplaats. De entreeprijs bedraagt, inclusief koffie en thee, 17,50 euro per persoon (er is helaas
geen bijdrage meer van de gemeente Delft). Geef je op door overmaking van dit bedrag op 1212.87.033 ten name van het IHBV onder vermelding van je naam, emailadres én ‘Delft 15 maart 2013’. Als je betaling is ontvangen, is je inschrijving voltooid (je krijgt geen bevestiging). Nadere informatie, zo nodig: secretariaat@ihbv.nl.

Het HB-café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie

Video Dag van de Hoogbegaafdheid

De organisatie van de Dag van de Hoogbegaafdheid heeft een filmpje op Youtube gezet met beelden van de Dag in 2012. Later komen er ook de interviews op dat kanaal. Je kunt je abonneren op dit speciale kanaal en dan blijf je op de hoogte. Via Twitter: @daghoogbegaafd kom je alles te weten over nieuwe en spannende ontwikkelingen in 2013!

Festival van Talent, 23 maart in Arnhem

Aan iedereen die op het gebied van hoogbegaafdheid graag workshops geeft, kinderactiviteiten ontplooit of in een stand producten of diensten zou willen aanbieden,
In 2011 en 2012 werd in Arnhem het Festival van Talent georganiseerd. Op beide dagen konden we ruim 450 mensen verwelkomen die op een of andere manier betrokken zijn bij het onderwerp hoogbegaafdheid. Ook in 2013 organiseren we het Festival van Talent in het Olympus College in Arnhem. Dit keer op 23 maart.

Het Festival van Talent biedt een podium aan iedereen die activiteiten ontplooit waar hoogbegaafden, hoogbegaafde kinderen of hun ouders iets aan hebben.

Vorige Festivals waren er stands van coaches, loopbaanbegeleiders, schoolmaterialen, speelgoedverkopers, auteurs. De workshops hadden bijvoorbeeld als onderwerp:
Ontwikkelingsvoorsprong en nu?
Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst
Hoe kan ik mijn kind helpen gelukkig te worden?
Dierenmanieren
Over de fundamenten van HB en talentontwikkeling
De weg (terug) van een ‘high potential drop-out’
Opvoeden van hoogbegaafde kinderen
Teken je talent.

Speciaal voor de kinderen werd een gang ingericht met onder andere bouwmaterialen, knutselactiviteiten, schaakwedstrijden (o.a. raindropchess), schminken. De hele dag gonst het van de activiteiten.

Het Festival van Talent is nadrukkelijk geen congres waar de organisatie alles heel strak voorbereid en onder controle houdt. Wij bieden mensen een podium. We bedoelen daarmee dat wij de locatie afhuren en via website, facebook en twitter reclame maken voor deze dag. Verder regelen de aanbieders alles zelf. Dat wil zeggen dat je je aanmeldt bij onze site. Daar schrijf je je eigen tekst die op de website komt te staan. Hoe specifieker je je tekst schrijft, hoe beter mensen weten waarvoor ze kiezen als ze bijvoorbeeld naar je workshop gaan. Er zijn drie workshoprondes, geef in je tekst aan welke workshopronde jij je workshop gaat geven, of, als je een inloopactiviteit aanbiedt, geef aan vanaf hoe laat mensen kunnen komen. Ook is het belangrijk om aan te geven wat je doelgroep is. Als je geld wilt ontvangen voor je workshop of activiteit, zet dat er dan ook bij, liefst met de manier waarop mensen zich kunnen opgeven en je kunnen betalen (vooraf, bij de deur, achteraf).

Wij sturen je een formulier om te inventariseren wat voor ruimte je het liefst zou willen bemannen: een klein, knus spreekkamertje, of een knutsellokaal met veel stopcontacten en zeil op de vloer. Anderen willen graag een danslokaal of een dramalokaal. Alle lokalen van de school mogen we gebruiken, dus alles is in principe mogelijk.

We vragen aanbieders bij binnenkomst 2 euro als bijdrage in de schoonmaakkosten. Daarnaast vragen we €25 borg. Als je je lokaal of stand aan het eind van de dag zelf terug gebracht hebt in de staat waarin je het aantrof, krijg je je borg uiteraard in zijn geheel terug.

Je bent van harte welkom om je bedrijf te promoten, je product aan de man te brengen of om je naam bekendheid te geven bij een grote groep mensen uit jouw doelgroep.
Ken je nog meer mensen die werken met of voor hoogbegaafden, of die interessante activiteiten ontplooien waar we allemaal van kunnen genieten, maak ook hen dan enthousiast voor het Festival.

Promoot het Festival van Talent in jouw achterban en we maken er met z’n allen voor de derde keer, een geweldige dag van.

Inschrijven kan op de website: www.festivalvantalent.nl

Tot binnenkort op het Festival van Talent

Workshop: Thuisonderwijs, Willem Wind

 

Op het Festival van Talent, 23 maart te Arnhem:

Alles wat u altijd al wilde weten over thuisonderwijs. Een interactieve lezing van Willem Wind, bestuurslid van de NVvTO, unschooler van een 13 jarige zoon en uitgever van het boek: Thuisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Workshopronde 1 en 3.

E-mail: w.wind@nvvto.nl
Website: www.thuisonderwijs.nl

Meer info over dit Festival: www.festivalvantalent.nl/

Huiskamer-avonden voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam

Naast de Huiskamer-middagen, start ik met mijn eenmanszaak KANTLIJN in februari 2013 een tweede proefproject: Huiskamer-avonden voor hoogbegaafde volwassenen. De eerste donderdag van de maand van 20 tot 22 uur in het Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66. Data: 7 februari, 7 maart, 4 april.

De Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor volwassenen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en knipsels over hoogbegaafdheid. Er zijn kranten, tijdschriften en gezelschapsspellen. De ruimte is geschikt voor ongeveer 25 personen.

Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als luisterend oor, vraagbaak en coach voor ervaringen met en vragen over hoogbegaafd-zijn en wat daar bij komt kijken.
Toegangsprijs € 10,-. Koffie en thee zijn inbegrepen, evenals koekjes, snoep en fruit. Andere drankjes kun je kopen bij de bar beneden.

Aanmelden kan via e-mail: greet@kantlijn.net of sms: 06 3014 9351. Spontaan binnenlopen kan ook maar de bijeenkomsten gaan alleen door als er op de voorafgaande dinsdag minstens 5 aanmeldingen zijn. Bij onvoldoende aanmeldingen, meld ik dat woensdagochtend op mijn website en per e-mail of sms aan wie zich had aangemeld.

Greet van den Berg
KANTLIJN – Postbus 76254 – 1070 EG Amsterdam – 06 3014 9351 – www.kantlijn.net

 

Nieuwe zorgorganisatie hoogbegaafden

Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het opzetten van een nieuwe zorgorganisatie.
De bedoeling is dat het een landelijke GGZ instelling wordt met een open netwerk structuur gespecialiseerd in ggz zorg voor kinderen en volwassenen met een hoge intelligentie/ hoogbegaafdheid in combinatie met problematiek zoals autisme, AD(H)D, depressie, persoonlijkheidsstoornissen of andere problematiek dat valt onder de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn ervaring is dat deze doelgroep hopeloos vastloopt in de gewone ggz omdat ze vaak een stuk intelligenter zijn dan hun hulpverlener en de hulpverlening niet genoeg inziet hoe de hoge intelligentie er voor kan zorgen dat iemand nog meer vast loopt maar ook gebruikt kan worden.
Door een landelijke open netwerk organisatie te zijn wil ik vraaggericht kunnen werken en zoveel mogelijk vormen van zorg bieden afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Vanaf een juiste diagnose (wat regelmatig fout gaat) tot praktisch (gezins)begeleiding thuis of op school/ werk, tot interne behandeling bij bestaande organisaties onder externe begeleiding vanuit mijn organisatie.
Dit vraagt om een groot netwerk opbouwen met zorgorganisaties en hulpverleners om deze doelgroep door het hele land te kunnen voorzien.

Zelf kom ik uit de gezondheidszorg en heb ik jaren jongeren en volwassenen begeleid bij het wonen en werken in een zorginstelling. Daardoor heb ik veel ervaring op gedaan met mensen met autisme en psychiatrisch stoornissen. Tevens heb ik samen met mijn ex-man een zorgboerderij opgezet waar ik vooral kinderen met autisme/ AD(H)D en aanverwante stoornissen begeleid, regelmatig in combinatie met hoogbegaafdheid. Ik kom dus vanuit de praktijk en zou mijn kennis en op het gebied van zorg en hoogbegaafdheid willen inzetten om iets voor deze doelgroep te kunnen betekenen.

Verder ben ik nog bezig met hoe ik de financiering het beste rond kan krijgen. In principe heeft mijn doelgroep een indicatie of verwijzing en zijn er dus zorg gelden beschikbaar. Veel zal via de zorgverzekering vergoed moeten worden. De vraag is alleen hoe kom ik als nieuwe organisatie bij die zorg gelden. Momenteel zijn er zeer veel veranderingen op dit gebied en heel veel verschillende potjes met ieder hun eigen regeltjes.

Nu ben ik op zoek naar mensen die in de zorg/ hulpverlening werken en eventueel met mij samen willen werken. Zou je graag meer willen weten en heb je hart voor deze doelgroep? Dan ontvang ik graag een mailtje om hier over in gesprek te kunnen gaan. Wellicht dat we iets voor elkaar kunnen betekenen.

En verder ben ik naarstig op zoek naar iemand die er een uitdaging in ziet om de juiste zorg gelden bij de persoon die zorg/ hulp nodig heeft te krijgen.
Mijn hulpverlenershart en rechtvaardigheidsgevoel wordt hier namelijk totaal niet blij van dus ik heb iemand nodig die goed is in onderhandelen met zorgkantoren en zorgverzekeringen en daarbij wel hart heeft voor de doelgroep maar niet zo betrokken is zoals ik om hier op een zakelijke manier mee om te kunnen gaan, en de weg door regeltjes land weet te trotseren zodat we een zo hoog mogelijke kwaliteit gespecialiseerde zorg kunnen gaan bieden.
Op zoek naar een leuke uitdaging of weet je iemand of een organisatie die dit zou kunnen?

Ik hoor graag wanneer er mensen zijn die hier over mee willen denken of iets zouden willen betekenen in deze uitdaging.

Vriendelijke groet,

Christina Rieksen
christina@rieksen.com
06-38226326 bij voorkeur ’s avonds bellen of op donderdag of vrijdag

Onderzoek werkbeleving van hoogbegaafden

Onderzoek werkbeleving van hoogbegaafden door Universiteit van Utrecht
12-01-2013

Voor het eerst zijn er nu kwantitatieve gegevens beschikbaar over de werkbeleving van hoogbegaafde volwassenen! In het kader van een onderzoek naar werkbeleving vanuit de Universiteit van Utrecht (Sociale en Organisatie Psychologie o.l.v. prof dr Toon Taris) is in 2012 ook een groep hoogbegaafden onderzocht (onderzoeker mw drs G. Reijseger). De eerste vragenlijst is afgenomen in april/mei 2012. De respons was met meer dan 1250 hoogbegaafde deelnemers overweldigend. De tweede vragenlijst zal naar verwachting in februari/ maart 2013 worden afgenomen bij dezelfde mensen.

Meer lezen op www.ihbv.nl